WISSC-4'04
Fourth Warsaw International Seminar
on Soft Computing


Warsaw, October 25, 2004
<<< Back General Information Program Committee Program List of participants

Program Committee
 
General Chairman
Janusz KACPRZYK
Co-chairs
Dorota KUCHTA
Olgierd HRYNIEWICZ
Maciej KRAWCZAK

Program Coordinators
Przemysław GRZEGORZEWSKI
Sławomir ZADROŻNY

Scientific Secretary
Edyta MRÓWKA


Technical Program Committee
Andrzej Bargieła (UK), Zdzisław Bubnicki (Poland), Bohdan Butkiewicz (Poland), Didier Dubois (France),
Siegfried Gottwald (Germany), Laszlo Koczy (Hungary), Józef Korbicz (Poland), Jacek Koronacki (Poland),
Radko Mesiar (Slovakia), Zdzisław Pawlak (Poland), Witold Pedrycz (Canada), Irina Perfilieva (Czech Republik),
Andrzej Piegat (Poland), Danuta Rutkowska (Poland), Leszek Rutkowski (Poland), Andrzej Skowron (Poland),
Roman Słowiński (Poland), Eulalia Szmidt (Poland), Ryszard Tadeusiewicz (Poland), Michael Wagenknecht (Germany),
Sławomir Wierzchoń (Poland), Maciej Wygralak (Poland)


Technical Staff
Beata Albrecht, Jaroslaw Bolek, Malgorzata Bukowska, Janina Filipowicz