Kategorie
Kalendarz

Współpraca międzynarodowa

Strona główna » O Instytucie » Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Instytut Badań Systemowych PAN uzyskał znaczącą pozycję wśród jednostek naukowo-badawczych świata zajmujących się zbliżoną problematyką naukową. Wyraża się to znaczną liczbą umów i porozumień o współpracy naukowej z czołowymi instytucjami naukowymi i uniwersytetami, dużą liczbą publikacji w czasopismach zagranicznych, udziałem pracowników IBS PAN w realizacji wspólnych projektów badawczych i wykładach zagranicznych, wzajemnych wizytach uczonych oraz organizacji konferencji naukowych w kraju i za granicą.

Instytut współpracuje z następującymi partnerami w realizacji wspólnych projektów badawczych:

Australia
University of Ballarat
Belgia
Uniwersytet w Gandawie
Bułgaria
Centrum Inżynierii Biomedycznej Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia
Bułgaria
Institute for Parallel Processing BAS, Sofia
Chińska Republika Ludowa           
Chińska Akademia Nauk, Pekin
Czechy              
Instytut Teorii Informacji i Automatyzacji Czeskiej Akademii Nauk, Praga
Finlandia
Åbo Akademi, Uniwersytet w Turku
Francja
Uniwersytet w Nancy
Hiszpania
Instytut Badawczy Sztucznej Inteligencji, Barcelona
Korea Południowa
Instytut Badawczy Informatyki i Elektroniki, Taejon
Meksyk
Instytut Technologii w Tijuana
Norwegia
Telenor Satellite Services, Oslo
Rosja
Instytut Informatyki i Automatyzacji  Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg
Rosja
Instytut Analizy Systemowej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
Rosja
Joint Supercomputer Center of RAS, Moskwa
RPA
Uniwersytet Natalski
Tajwan
Graduate Institute of Management Sciences, Tamkang University
Ukraina
Politechnika Lwowska
USA
DePaul University, Chicago
Węgry
Budapeszteński Uniwersytet Techniki i Ekonomii
Wielka Brytania
Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet w Bristolu, University of Oxford
Włochy
Uniwersytet w Sienie, ENEA, Uniwersytet w Genui


Osiągnięcia badawcze Instytutu oraz jego pozycja dają podstawę do uczestniczenia w licznych międzynarodowych projektach, szczególnie tych wykonanych i zgłoszonych do programów ramowych Unii Europejskiej.

Ponadto Instytut Badań Systemowych PAN aktywnie uczestniczy w wielostronnej współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemów (IIASA), która obejmuje przedsięwzięcia naukowe, organizacyjne oraz związane z upowszechnianiem wyników badań.

Instytut prowadzi współpracę zarówno w ramach umów Polskiej Akademii Nauk i na podstawie porozumień bezpośrednich, jak również kontaktów nieformalnych z naukowcami z takich krajów, jak: Austria, Indie, Niemcy, Izrael, Japonia, Kanada, Słowacja, Szwecja. Zakres współpracy przybiera rozmaite formy: konkretne projekty (przewidziane w porozumieniach), wspólne prace badawcze naukowców, wspólne publikacje, konsultacje, udział w konferencjach.
 

Główni partnerzy IBS PAN we współpracy międzynarodowej

Nazwa instytucji
współpracującej
Krótki opis wspólnych działań
Współpraca wielostronna
FP5 Projekt TRANSCAT-CT-2002-00124 „Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w zlewniach transgranicznych”.
Instytut Stosowanej Analizy Systemowej Laxenburg, Austria
Wspólny projekt badawczy „Sterowanie zawartością węgla
w atmosferze - niepewność
i weryfikacja”. Temat dot. problemów związanych z weryfikacją zobowiązań o redukcji emisji gazów cieplarnianych podpisanych przez grupę państw,
w tym UE i Polskę
(Protokół z Kioto).
Współpraca wielostronna
Projekt „Europejskie sieci doskonałości technologii inteligentnych dla zaawansowanych systemów adaptacyjnych”. W tym projekcie IBS PAN pełni kluczową rolę, aktywnie uczestniczy
we wszystkich spotkaniach dotyczących sieci doskonałości EUNITE.
Partnerstwo na rzecz oceny,
Wielka Brytania,
SOCINTEC, Hiszpania
Projekt w ramach 5 Programu Ramowego UE „Analiza strategiczna sieci Centrów Przekazu Innowacji”. Celem projektu było dokonanie: analizy celów, zalet
i wad, możliwości i zagrożeń, zamiarów strategicznych oraz opracowanie wniosków i rekomendacji w odniesieniu do sieci Ośrodków Przekazu Innowacji.
Wydział Inżynierii,
Uniwersytet w Gandawie, Belgia
Wspólny projekt badawczy „Logika rozmyta w modelowaniu i zagadnieniach sterowania” dotyczący przetwarzania informacji rozmytej w ramach systemów zarządzania bazami danych.
Centrum Inżynierii
Biomedycznej
Bułgarskiej Akademii Nauk, Bułgaria
Wspólny projekt badawczy „Intuicjonistyczne zbiory rozmyte, intuicjonistyczna optymalizacja rozmyta-teoria i zastosowanie
w medycynie, ekonomii i innych dziedzinach”. W ramach tego projektu odbyło się kilka wspólnych seminariów, konferencji oraz powstały wspólne publikacje.
Wydział Matematyczny,
Uniwersytet w Genui, Włochy
Wspólny projekt badawczy „Optymalizacja parametryczna - dobre postawienie problemów”.
Wydział Matematyki Technicznej,
Uniwersytet w Bristolu,
Wielka Brytania
Wspólny projekt badawczy „Podobieństwa między teorią zapisywania wag i teorią intuicjonistycznych zbiorów rozmytych”.
Instytut Informatyki
i Automatyzacji
Rosyjskiej Akademii Nauk,
Rosja
Wspólny projekt badawczy „Nowoczesne metody i modele wspomaganej komputerowo reinżynierii procesów biznesowych (w przedsiębiorstwach przemysłowych)”.
Instytut Badawczy Sztucznej
Inteligencji w Barcelonie,
Hiszpania
Wspólny projekt badawczy „Inteligentni agenci w analizie systemowej i wspomaganiu decyzji”.
Åbo Akademi,
Uniwersytet w Turku,
Finlandia
 
Wspólny projekt „Inteligentne wspomaganie decyzji wielokryterialnych
i wieloosobowych”.
„Międzynarodowe sieci wiedzy i innowacji wspierające integrację, spójność i rozszerzenie Unii Europejskiej”.  Projekt 6.PR – Priorytet 7, akronim IKINET, kontrakt: 506242 (CIT2).
Współpraca wielostronna
„Dynamiczny model regionalnych trajektorii dojścia do gospodarki opartej na wiedzy”.
Projekt Zintegrowany 6 Programu Ramowego UE: EURODITE.
Instytut Technologii w Tijuana, Meksyk, Uniwersytet w Albercie, Edmonton, Kanada
Hybrydowe systemy inteligentne.
Uniwersytet Ili Normal,
Szkoła Matematyki,
Uniwersytet Seczuański, Chiny
Badania w zakresie automatów
i języków rozmytych: teoria i ich zastosowania.
Instytut Elie Cartan,
Uniwersytet Nancy 1, Francja
Optymalizacja topologii dla układów opisywanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi cząstkowymi.
Wydział Elektryki i Inżynierii Matematycznej
Uniwersytet Cypryjski
Projekt COST IC0806-Intelligent Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure Systems.
Europejskie Centrum Obliczeń Miękkich
Projekt COST IC0702-Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data Analysis Solutions.

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www