Kategorie
Kalendarz

Statystyka i analiza danych

Strona główna » Cykle seminariów » Statystyka i analiza danych

Prowadzący:


prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski


 

Miejsce: IBS PAN, Warszawa, ul. Newelska 6, II piętro, sala 200

 


2019/2020


 

 • Computational methods in high-resolution mass spectrometry and massive parallel sequencing
  WORKSHOP
  6.II.2020 (czwartek), godz. 10:30, sala 200

 


2018/2019


 

 • Zastosowanie sieci Kohonena zbudowanej dla cech akustycznych z sygnału mowy w celu predykcji zmiany stanu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
  Olga Kamińska
  10.V.2019 (piątek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Wnioskowanie z danych z brakującymi wartościami
  Rafał Latkowski
  1.II.2019 (piątek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Analiza danych z linii technologicznej wytwarzania konsol wspornikowych 
  Andrzej Kochański (PW)
  4.I.2019 (piątek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Od teorii pomiarów do transformacji miary probabilistycznej w miarę możliwości 
  Michał Urbański (PW)
  30.XI.2018 (piątek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Modelowanie stabilności empirycznych sieci pokarmowych 
  Mateusz Iskrzyński (IIASA) 
  23.XI.2018 (piątek), godz. 12:15, sala 200

 


2017/2018


 

 • Bounded fuzzy possibilistic method of critical objects processing in machine learning
  Hossein Yazdani (Politechnika Wroclawska)
  8.VI.2018 (piątek), godz. 12:15, sala 200
 • Uogólnione wersje MV-algebraicznego centralnego twierdzenia granicznego - aspekty teoretyczne
  Piotr Nowak (Uniwersytet Rzeszowski)
  23.II.2018 (piątek), godz. 12:15, sala 200
 • Fuzzy and nonparametric methods in regression analysis
  Jin Hee Yoon (Sejong University, South Korea)
  26.I.2018 (piątek), godz. 12:15, sala 200
 • Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą wybranych funkcji z teorii niezawodności
  Magdalena Szymkowiak (Politechnika Poznańska)
  27.X.2017 (piątek), godz. 12:15, sala 200

  


2016/2017


 

 • Grupowa klasyfikacja danych niekompletnych - podejście nieimputacyjne z zastosowaniem we wspomaganiu diagnostyki guzów jajnika
  Andrzej Wójtowicz (UAM)
  7.IV.2017 (piątek), godz. 12:15, sala 200
 • Uogólnione złożenie we wnioskowaniu przybliżonym dla nieprecyzyjnych danych przedziałowych
  Barbara Pękala (Uniwersytet Rzeszowski)
  18.XI.2016 (piątek), godz. 12:15, sala 200
 • Własności estymatora Lasso w modelu liniowym z zależnymi błędami 
  Krzysztof Rudaś (Wydział MiNI PW)
  04.XI.2016 (piątek), godz. 12:15, sala 200
 • Rangowe współczynniki korelacji i ich uogólnienia dla danych przedziałowych
  Karol Opara (Instytut Badań Systemowych PAN)
  28.X.2016 (piątek), godz. 12:15, sala 200

  


2015/2016


 • Model Blacka-Littermana z rozmytymi opiniami wielu ekspertów
  Aleksandra Rutkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
  25.IV.2016 (poniedziałek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Rymy częstochowskie w poezji polskiej – ujęcie ilościowe
  Karol Opara (IBS PAN)
  21.I.2016 (czwartek), godz. 12:15, sala 200

 • Problem optymalnego zatrzymania sterowanych procesów stochastycznych
  Edward Kozłowski (Politechnika Lubelska)
  30.XI.2015 (poniedziałek), godz. 12:15, sala 200

 


2014/2015


 

 • Optymalne sterowanie adaptacyjne dla systemów z losowym horyzontem
  Edward Kozłowski (Politechnika Lubelska)
  15.VI.2015 (poniedziałek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Miary rozrzutu dla danych wielowymiarowych
  Adam Kołacz
  04.V.2015 (poniedziałek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Optymalne sterowanie adaptacyjne dla systemów z czasem dyskretnym 
  Edward Kozłowski
  30.III.2015 (poniedziałek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Wybrane wielowymiarowe metody statystyczne dla wielozmiennych danych funkcjonalnych 
  Łukasz Waszak (UAM)
  8.I.2015 (czwartek), godz. 12:15, sala 200
   
 • Recent results on probabilistic fuzzy implications 
  Michal Baczynski (Univ. of Silesia) 
  11.XII.2014 (czwartek), godz. 13:15, sala 200
   
 • Integration based on decomposition
  Radko Mesiar (STU Bratislava)
  11.XII.2014 (czwartek), godz. 12:15, sala 200

  


2013/2014


 • Recent results in ranking fuzzy numbers
  Lucian Coroianu
  26.05.2014 (poniedziałek), godz. 13:15 (sala 200)
   
 • Własności przedziałowych relacji rozmytych
  Barbara Pękala
  07.04.2014 (poniedziałek), godz. 13:15 (sala 200)
   
 • Fifty shades of producers assessment
  Anna Cena
  31.03.2014 (poniedziałek), godz. 13:15 (sala 200)
   
 • An axiomatization of tools measuring variability, spread, or scatter of numeric sequences, their relation to aggregation functions and applications in decision making
  Marek Gągolewski
  03.03.2014 (poniedziałek), godz. 13:15 (sala 200)
 • Podsumowania lingwistyczne w analizie szeregów czasowych
  Katarzyna Kaczmarek
  17.01.2014 (piątek), godz. 12:15 (sala 200)

 • Wybrane zagadnienia z metod predykcyjnych marketingu
  Janusz Matuszewski
  10.01.2014 (piątek), godz. 11:15 (sala 200)

 • Problem doboru zmiennych w przypadku dużej liczby atrybutów
  Barbara Żogała-Siudem
  29.11.2013 (piątek), godz. 12:15 (sala 200)
 • Naukowe wspomnienia z wakacji, czyli refleksje postkonferencyjne
  15.11.2013 (piątek), godz. 12:15 (sala 200)


2012/2013


 • O pewnym równaniu funkcyjnym i jego związkach z rozdzielnością implikacji rozmytych
  Wanda Niemyska
  10.06.2013 (poniedziałek), godz. 12:15 (sala 200)

 • Robust modelling of the biodiesel production reaction
  Pin Pin Oh (University of Nottingham Malaysia Campus) oraz Karol Opara
  28.05.2013 (wtorek), godz. 15:00 (sala 200)

 • A priori temporal linguistic knowledge in bayesian forecasting
  Katarzyna Kaczmarek
  20.05.2013 (poniedziałek), godz. 12:15 (sala 200)

 • Dobór miary podobieństwa obserwacji złożonych z rankingów. Operatory uśredniające agregacji
  Hanna Łącka
  13.05.2013 (poniedziałek), godz. 12:15 (sala 200)
   
 • Modelling success and failure in debt recovery process
  Malgorzata Ostrycharz
  06.05.2013 (poniedziałek), godz. 12:15 (sala 200)
   
 • Analiza danych pochodzących z procesów technologicznych - dyskusja 
  19.04.2013 (piątek), godz. 14:00 (sala 200) 
   
 • Problem z analizą danych pochodzących z procesów
  technologicznych - dyskusja

  13.03.2013 (środa), godz. 13:15 (sala 200)
   
 • Ordered maxitive, minitive, and modular aggregation operators: axiomatic analysis under arity-dependence
  and a simulation study 

  Anna Cena
  25.02.2013 (poniedziałek), godz. 12:15 (sala 200)
   
 • Obserwacje odstające i braki danych w procesach
  technologicznych
   - dyskusja (c.d.) 
  18.02.2013 (poniedziałek), godz. 12:15 (sala 200)
   
 • Wybór optymalnej miary porównującej nieprecyzyjne preferencje w systemach rekomendacyjnych
  Paweł Ładyżynski (Studium doktoranckie IPI)
  5.02.2013 (wtorek), godz. 12:15 (sala 200)
   
 • Obserwacje odstające i braki danych w procesach
  technologicznych - dyskusja
  18.01.2013
   
 • Momenty Zernike'a stosowane do opisu kształtu obiektów
  Tatiana Jaworska (IBS PAN)
  11.01.2013
   
 • Modelowanie własności żeliwa za pomocą danych niepewnych (cz. II)
  Andrzej Kochański (Wydział Inżynierii Produkcji PW)
  4.01.2013
   
 • Modelowanie własności żeliwa za pomocą danych niepewnych
  Andrzej Kochański (Wydział Inżynierii Produkcji PW)
  9.09.2012

 

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www