Kategorie
Kalendarz

Seria Badania Systemowe

Strona główna » Wydawnictwa » Seria Badania Systemowe

Seria: Badania Systemowe

– wydawana jest w języku polskim lub angielskim, nakład 50–300 egz. Dotychczas ukazało się 80 tomów. Redaktorem naukowym serii jest prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz.

 

T. 80

Jarosław Stańczak, Krzysztof Sęp i Jan W. Owsiński, Ewolucyjne metody znajdowania struktur typu kernel & shell w grafie połączeń.

IBS PAN 2023 (nakład 100 egz.)

Recenzenci: dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, prof. UKSW; dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH

 

T. 79

Leszek Klukowski, Estimation and verification of relations and trees on the basis of multiple binary and multivalent pairwise comparisons.

IBS PAN 2021 (nakład 120 egz.)

Reviewers: prof. Jacek Mercik, prof. Tadeusz Trzaskalik

 

T. 78

Jan Gadomski, Wybrane problemy modelowania mikroekonomicznego produkcji.

IBS PAN 2020 (nakład 50 egz.)

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Noga, dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH

 

T.77

Piotr Kopka, Zastosowanie metodologii bayesowskiej w stochastycznej rekonstrukcji zdarzeń na przykładzie uwolnień niebezpiecznych gazów do atmosfery.

IBS PAN 2020 (nakład 50 egz.)

Recenzenci: dr hab. inż. Piotr Zimnoch, prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński

 

T. 76

Bartosz Szeląg, Modelowania matematyczne, optymalizacja i sterowanie pracą przepływowych oczyszczalni ścieków.

IBS PAN 2019

Recenzenci: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, dr hab. inż. Izabela Rojek

 

T. 75

Jan Gadomski, Modele opóźnień w systemach ekonomicznych.

IBS PAN 2015

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Szapiro

 

T. 74

Krzysztof S. Cichocki, Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej.

IBS PAN 2013

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Pająk, dr hab. Zbigniew Grzymała

 

T. 73

Sławomir Zadrożny, Rozmytość i bipolarność w inteligentnym wyszukiwaniu informacji.

IBS PAN 2013

Recenzenci: dr hab. inż. Maciej Krawczak, dr Marek Reformat

 

T. 72

Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jan Studziński, Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

IBS PAN 2013

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Izabela Zimoch

 

T. 71

Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki, Jacek Sierak, Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury.

IBS PAN 2013

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Pająk, dr Mirosław Czekaj

 

T. 70

Lech Kruś, Wielokryterialne decyzje kooperacyjne. Metody wspomagania komputerowego.

IBS PAN 2011

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski, prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki

 

T. 69

Leszek Klukowski, Methods of estimation of relations of: equivalence, tolerance and preference in a finite set.

IBS PAN 2011

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

 

T. 68

Umberto Viaro, Essays on stability analysis and model reduction.

IBS PAN 2010

Recenzenci: prof. Jerzy Klamka, prof. Stanisław Bańka

 

T. 67

Jan W. Owsiński (red.), Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia.

IBS PAN 2010

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

 

T. 66

Janusz Ryszard Rak, Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę.

IBS PAN 2009

Recenzenci: dr hab. inż. Michał Inkielman, dr hab. inż. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Jan Studziński

 

T. 65

Antoni Wiliński, GMDH- metoda grupowania argumentów w zadaniach zautomatyzowanej predykcji zachowań rynków finansowych.

IBS PAN 2009, Warszawa–Szczecin

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak, doc. dr hab. inż. Maciej Krawczak

 

T. 64

Jan W. Owsiński, Zbigniew Nahorski, Tomasz Szapiro (red.), Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość.

IBS PAN, PTBOiS 2008

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

T. 63

Olgierd Hryniewicz, Andrzej Straszak, Jan Studziński (red.), Badania operacyjne i systemowe środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja.

IBS PAN, PTBOiS 2008

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

T. 62

Janusz Kacprzyk, Andrzej Najgebauer, Piotr Sienkiewicz (red.), Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki.

IBS PAN, PTBOiS 2008

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

T. 61

Przemysław Różewski, Gemma Kusztina, Oleg Zaikin, Modele i metody zarządzania procesem Otwartego Nauczania Zdalnego.

Warszawa-Szczecin, 2008

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

 

T.60

Adam Niewiadomski, Methods for linguistic summarization of data. Applications of fuzzy sets and their extensions.

EXIT 2008

Recenzenci: dr hab. Sławomir Zadrożny, dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska

 

T. 59

Marcin Stachura, Komputerowa stymulacja i optymalizacja modelu oczyszczalni ścieków.

IBS PAN 2008

Recenzenci: dr hab. Janusz Łomotowski, prof. dr hab. Krzysztof Janiszowski

 

T. 58

Janusz Łomotowski, Ewa Burszta-Adamiak, Magdalena Koszycka, Zdzisław Jary, Metody i technologie badania zanieczyszczeń cieczy.

IBS PAN 2008

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger

 

T.57

Izabela Rojek, Projektowanie systemu informatycznego zarządzania miejska siecią wodociągową.

EXIT 2007

Recenzenci: doc. dr hab. inż. Michał Inkielman, doc. dr hab. inż. Piotr Holnicki-Szulc

 

T.56

Władysław Homenda (praca hab.), Inteligentne technologie obliczeniowe. Wybrane metody i ich zastosowanie.

EXIT 2007

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz, prof. dr hab. inż. Bogdan Macukow

 

T. 55

Janusz Łomotowski, Problemy stabilności wody w systemach wodociągowych.

IBS PAN 2007

Recenzenci: dr hab. inż. Ryszard Szetela, dr hab. inż. Jan Studziński

 

T. 54

Jan Stachowicz (ed.), Intellectual capital management in regional pro-innovative networks.

EXIT 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak, prof. dr hab. Ewa Bojar

 

T. 53

Stanisława E. Licznar, Michał Licznar, Paweł Licznar (red.), Monitoring środowiska: badania pokrywy glebowej Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.

IBS PAN 2006

Recenzenci: dr hab. Janusz Łomotowski, dr hab. inż. Jan Studziński

 

T. 52

Jan Studziński, Olgierd Hryniewicz (eds.), Eco-Info and Systems Research.

IBS PAN 2006

Recenzenci: prof. Andrzej Straszak, dr Lucyna Bogdan

 

T. 51

Andrzej Myśliński (praca hab.), Shape optimization of partial distributed nonlinear systems.

EXIT 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimierz Malanowski, prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński (PWN)

 

T. 50

Jan Studziński, Olgierd Hryniewicz (eds.), Development of methods and technologies of informatics for process modeling and management.

IBS PAN 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, dr inż. Jan Studziński

 

T. 49

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (red.), Rozwój i zastosowania metod ilościowych i technik informatycznych wspomagających procesy decyzyjne.

IBS PAN 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak, dr inż. Jan Studziński

 

T. 48

Hubert Wysoki (praca hab.), Zastosowanie nieklasycznego rachunku operatorów do identyfikacji liniowych układów dynamicznych.

EXIT 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski

 

T. 47

Wiesław Krajewski (praca hab.), Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych.

EXIT 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki, doc. dr hab. inż. Antoni Żochowski

 

T. 46

Piotr Holnicki-Szulc (praca hab.), Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zastosowaniu do kontroli i sterowania jakością środowiska.

EXIT 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

 

T. 45

Jan Studziński, Olgierd Hryniewicz, Modelling concepts and decision suport in environmental systems.

IBS PAN 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 44

Sławomir Zdrożny (praca hab.), Zapytania nieprecyzyjne i lingwistyczne podsumowania baz danych.

EXIT 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak, doc dr hab. inż. Maciej Krawczak

 

T. 43

Przemysław Grzegorzewski (praca hab.), Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności: metody statystyczne dla nieprecyzyjnych danych.

EXIT 2006

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

 

T. 42

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (eds.), Applications of infromatics in environment engineering and medicine.

IBS PAN 2005

Recenzenci: prof. dr hab. Ludosław Drelichowski, prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, dr inż. Edward Michalewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 41

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (red.), Zastosowanie informatyki w nauce, technice i zarządzaniu.

IBS PAN 2005

Recenzenci: dr inż. Lucyna Bogdan, prof. dr hab. Ludosław Drelichowski, prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, dr inż. Edward Michalewski, dr inż. Grażyna Petryczek, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 40

Ewa Bednarczuk (praca hab.), Parametryczne problemy optymalizacji wielokryterialnej: warunki stabilności rozwiązań.

IBS PAN 2005

Recenzenci: dr hab. Włodzimierz Ogryczak, doc. dr hab. Antoni Żochowski

 

T. 39

Barbara Mażbic-Kulma, Anna Pogorzelec, Ewa Komorowska, Lokalizacja obiektów. Wybrane modele, algorytmy i zastosowania.

IBS PAN 2005

Recenzenci: prof. dr hab. Ireneusz Nykowski, dr hab. Włodzimierz Ogryczak

 

T. 38

Piotr Suchomski (praca hab.), Synteza algorytmów odpornego sterowania w czasie dyskretnym.

IBS PAN 2004

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

 

T. 37

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (red.), Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska (Suplement).

IBS PAN 2004

Recenzenci: dr hab. inż. Maciej Krawczak, dr Grażyna Petryczek, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak, dr inż. Jan Studziński

 

T. 36

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (red.), Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska.

IBS PAN 2004

Recenzenci: dr Lucyna Bogdan, prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz, dr Grażyna Petryczek, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak, dr inż. Jan Studziński

 

T. 35

Jan Studziński, Identyfikacja, symulacja i sterowanie oczyszczalniami ścieków.

IBS PAN 2004

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 34

Edward Michalewski (praca hab.), Podstawy metody analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania (Metoda Diana).

IBS PAN 2004

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski, prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

 

T. 33

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (red.), Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu.

IBS PAN 2003

Recenzenci: prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, prof. dr hab. Janusz Kacprzyk, dr inż. Edward Michalewski, prof. dr hab. Andrzej Straszak, dr inż. Jan Studziński, dr Sławomir Zadrożny

 

T. 32

Jakub Gutenbaum, Modelowanie matematyczne systemów. Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.

Wyd. 3 popr. i uzup.

EXIT 2003

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki

 

T. 31

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (red.), Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce.

IBS PAN 2002

Recenzenci: prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz, prof. dr hab. Janusz Kacprzyk, dr inż. Lech Kruś, dr inż. Edward Michalewski, prof. dr hab. Andrzej Straszak, dr inż. Jan Studziński, dr Sławomir Zadrożny

 

T. 30

Franciszek Grabski, Semi-markowskie modele niezawodności i eksploatacji.

IBS PAN 2002

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jaźwiński, prof. dr hab. Janusz Karpiński

 

T.29

Mirosław Kwiesielewicz (praca hab.), Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównania parami.

IBS PAN 2002

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, prof. dr hab. Franciszek Milkiewicz

 

T. 28

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz (red.), Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych.

IBS PAN 2001

Recenzenci: dr hab. Ryszard Budziński, prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, dr hab. Adam Kopiński, doc. dr hab. Marek Libura, prof.

dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T.27

Krzysztof Kołowrocki (praca hab.), Asymptotyczne podejście do analizy niezawodności systemów.

IBS PAN 2001

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Karpiński, dr hab. inż. Józef Żurek

 

T. 26

Jan Studziński, Ludosław Drelichowski, Olgierd Hryniewicz, Janusz Kacprzyk (red.), Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji.

IBS PAN 2000

Ocena merytoryczna: Komitet Naukowo-Programowy konferencji

 

T. 25

Maciej Krawczak, Antoni Miklewski, Andrzej Jakubowski, Piotr Konieczny, Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. Wybrane zagadnienia.

IBS PAN 2000

Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Krawiec, doc. dr hab. Leszek Zaremba

 

T. 24

Ryszard Budziński, Komputerowy system przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie.

IBS PAN 2000

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Bogdan Krawiec

 

T. 23

Krzysztof Szkatuła (praca hab.), Analiza przypadku średniego w optymalizacji dyskretnej. Wielowymiarowe zadanie załadunku oraz zadanie szeregowania prac.

IBS PAN 1999

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski, dr hab. Włodzimierz Ogryczak

 

T. 22

Ryszard Budziński, System rachunkowości transakcyjnej – algorytmy – metodyka – informatyka.

IBS PAN 1998

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Zenon Głodek

 

T. 21

Roman Kulikowski, Marek Libura, Leon Słomiński, Wspomaganie decyzji inwestycyjnych.

IBS PAN1998

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Podgórska, doc. dr hab. Leszek Zaremba

 

T. 20

Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman (red.), Symulacyjny model gospodarki Polski.

IBS PAN 1998

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

 

T. 19

Michał Inkielman (praca hab.), Symulacyjne metody analizy sterowanych wielozbiornikowych systemów wodnych.

IBS PAN 1995

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarek, prof. dr hab. Krzysztof Malinowski

 

T. 18

Leon Słomiński, Ignacy Kaliszewski (red.), Problemy równoległej optymalizacji dyskretnej.

IBS PAN 1993

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski, dr Włodzimierz Ogryczak

 

T. 17

Marek Libura (praca hab.), Analiza wrażliwości rozwiązań zadań optymalizacji dyskretnej.

IBS PAN 1993

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski, prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski

 

T. 16

Ryszard Budziński, Rozwiązania kompromisowe w projektowaniu organizacyjno gospodarczego urządzenia przedsiębiorstwa rolnego.

IBS PAN 1991

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło, prof. dr hab. Bogdan Krawiec, dr Bolesław Borkowski

 

T. 15

Michał Inkielman, Analiza i symulacyjne badania liniowych reguł decyzyjnych do sterowania rozrządem wody w systemach wielozbiornikowych.

PWN 1991

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski, dr inż. Janusz Żelaziński

 

T. 14

Zbigniew Nahorski (praca hab.), Identyfikacja obiektów z czasem ciągłym na podstawie zakłóconych dyskretnych pomiarów przebiegów przejściowych.

PWN 1991

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Mańczak, prof. dr hab. Antoni Niederliński

 

T. 13

Bogdan Krawiec, Metody optymalizacji w rolnictwie.

PWN 1991

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, dr Włodzimierz Rembisz

 

T. 12

Włodzimierz Rembisz, Procesy wzrostowe w gospodarce żywieniowej. Zagadnienia teoretyczno-modelowe.

PWN 1990

Recenzenci: prof. dr hab. Augustyn Woś, dr inż. Marek E. Wierzbicki

 

T. 11

Piotr Holnicki, Antoni Żochowski, Wybrane metody matematyczne analizy jakości powietrza atmosferycznego.

PWN 1990

Recenzenci: doc. dr hab. Karol Budziński, doc. dr hab. Józef Korbacz

 

T. 10

Zespół autorski: J. Gomułka, A. Jóźwiak, L. Kruś, B. Łopuch, M. Makowski, J. Rajtar, W. Rembisz, J. Sosnowski, L. Wiśniewski, M. Wierzbicki, T. Wołłodko-Szymczak, Modele komputerowe rolnictwa polskiego.

PWN 1988

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło, prof. dr hab. Józef Zegar

 

T. 9

Jan Stachowicz, Coal Issues for the 80's: Management problems. Arising from Technological Changes.

PWN 1987

Recenzenci: prof. L. Wilke, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak, dr Z. Węgrzyk

 

T. 8

Jakub Gutenbaum, Modelowanie matematyczne systemów.

PWN 1987

Recenzenci: prof. dr hab. inż. A. Wierzbicki, dr hab. Andrzej Weryński

 

T. 7

Stanisław Piasecki, Optymalizacja dostaw z wykorzystaniem transportu rurowego.

PWN 1986

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, doc. dr hab. Andrzej Ameljańczyk

 

T. 6

Kazimierz Malanowski, Koichi Mizukami, Constructive Aspects of Optimization.

PWN 1985

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum, prof. dr hab. inż. Henryk Górecki

 

T. 5

Janusz Kacprzyk, Wieloetapowe podejmowanie decyzji w warunkach rozmytości.

PWN 1983

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak, prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 4

Olgierd Hryniewicz, Optymalne plany statystycznej kontroli jakości produkcji.

PWN 1983

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jaźwiński, prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki

 

T. 3

Stanisław Piasecki, Zygmunt Kaszubowski, Optymalizacja systemów zaopatrzenia.

PWN 1982

 

T. 2

Wojciech Zdzieniecki, Kwalifikacje kadry kierowniczej, a postęp techniczny.

PWN 1981

 

T. 1

Wiesław Ciechanowicz, Problemy rozwoju paliw i energii.

PWN 1981

 

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www