Kategorie
Kalendarz

Publikacje w roku 2005

Strona główna » Publikacje » Publikacje w roku 2005

1. Monografie, syntezy, podręczniki

1.1. Opublikowane

[1] Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 440 s.
[2] Bednarczuk E.: Parametryczne problemy optymalizacji wielokryterialnej. Warunki stabilności rozwiązań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 164 s., 166 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 40.
[3] Bobecka K., Grzegorzewski P., Pusz J.: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. (Wyd. III). Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2005, 69 s.
[4] Bubnicki Z.: Modern control theory. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, 423 s.
[5] Dontchev A., Malanowski K. (Eds.): Optimal control of ordinary differential equations. Special issue dedicated to Professor Czesław Olech. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 34, No. 3. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2005, 371 s.
[6] Dramiński M., Grzegorzewski P., Trojanowski K., Zadrożny S. (Eds.): Issues in intelligent systems. Models and techniques. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 306 s.
[7] Duch W., Kacprzyk J., Oja E., Zadrożny S. (Eds.): Artificial neural networks: biological inspirations - ICANN 2005. Part I. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, 703 s. Seria: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE.
[8] Duch W., Kacprzyk J., Oja E., Zadrożny S. (Eds.): Artificial neural networks: formal models and their applications - ICANN 2005. Part II. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2005, 1045 s. Seria: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE.
[9] Grzegorzewski P., Bobecka K., Dembińska A., Pusz J.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. (Wyd. V). Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2005, 210 s.
[10] Grzegorzewski P., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Issues in soft computing. Theory and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 286 s. Seria: Problemy wspólczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[11] Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. T.7. IBS PAN, Warszawa, 2005, 270 s.
[12] Hryniewicz O., Kacprzyk J., Koronacki J., Wierzchoń S. (Eds.): Issues in intelligent systems. Paradigms. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 356 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[13] Hryniewicz O., Kacprzyk J., Kuchta D. (Eds.): Issues in soft computing. Decisions and operations research. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 274 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[14] Kacprzyk J., Krawczak M., Atanassov K. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets. Vol. 2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2005, 135 s.
[15] Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 372 s. Seria: Problemy wspólczesnej nauki .Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[16] Kaliszewski I.: Soft computing for complex multiple criteria decision making. Springer Verlag, Boston, 2006 [druk w 2005 roku], 172 s. Seria: International series in operations research & management science.
[17] Kulczycki P.: Estymatory jądrowe w analizie systemowej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005, 234 s., 69 poz. bibl.
[18] Libura M., Sikorski J.: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. (Wyd. IV). Wydawnictwo WIT, Warszawa, 2005, 171 s., 33 poz. bibl. Seria: SKRYPTY WSISIZ.
[19] Libura M., Sikorski J.: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. (Wyd. III ). Wydawnictwo WIT, Warszawa, 2005, 183  s., 53 poz. bibl.
[20] Mażbic-Kulma B., Pogorzelec A., Komorowska E.: Lokalizacja obiektów. Wybrane modele, algorytmy i zastosowania. IBS PAN, Warszawa, 2005, 116 s., 91 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe , t. 39.
[21] Nikravesh M., Zadeh L., Kacprzyk J. (Eds.): Soft computing for information processing and analysis. Springer Verlag, Berlin, 2005, 456 s. Seria: Studies in fuzzines and soft computing, vol. 164.
[22] Nowak P., Romaniuk M.: Analityk danych - skrypt szkoleniowy. Ośrodek RENOWATOR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, 2005, 56 s. Seria: Materiały szkoleniowe.
[23] Pedrycz W.: Knowledge-based clustering: from data to information granules. Wiley-Interscience publication, Hoboken, New Jersey, 2005, 316 s.
[24] Sokołowski J., Lewinski T. (Eds.): Shape optimization. Special issue of CONTROL AND CYBERNETICS, vol 34, No. 1. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, 2005, 377 s.
[25] Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Applications of informatics in enviromnent engineering and medicine. IBS PAN, Warszawa, 2005, 179 s. Seria: Badania Systemowe, t. 42.
[26] Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. IBS PAN, Warszawa, 2005, 324 s. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[27] Szczepaniak P., Kacprzyk J., Niewiadomski A. (Eds.): Advances in web intelligence. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2005, 513 s. Seria: Lecture notes in artificial intelligence.
[28] Thompson R., Koronacki J., Nieckuła J.: Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma". Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2005, 410 s.
[29] Walukiewicz S.: Współczesne zarządzanie: teoria i praktyka. Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN, Warszawa, 2004 [druk w 2005 roku], 156 s., 15 poz. bibl.
[30] Winch S., Winch A.: Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura. Difin, Warszawa, 2005, 247 s., 85 poz. bibl.

1.2. Przyjęte do publikacji

[31] Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M. (Eds.): Issues in intuitionistic fuzzy sets and generalized nets . Vol. 3. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.
[32] Bednarczuk E.: Stability analysis for parametric vector optimization problems. Dissertationes Mathematicae, Warszawa.
[33] Szkatuła K.: The future of research and innovation policies in an Enlarged EU, final report, ref. E4056. DG Research and the Joint Research Centre (JRC), European Commission, Madryt, Bruksela.

2. Artykuły publikowane poza materiałami konferencyjnymi

2.1. Opublikowane

[34] Atanassov K., Taseva V., Szmidt E., Kacprzyk J.: On the geometrical interpretations of the intuitionistic fuzzy sets. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 11-24, 8 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[35] Banaszak Z., Józefczyk J.: Towards dedicated decision support tools: CLP-based approach. APPLIED COMPUTER SCIENCE, vol. 1, No. 1, 2005, ss. 161-180, 18 poz. bibl.
[36] Banaszak Z., Majdzik P., Wójcik R.: Automatyczna synteza modeli wydajnościowych współbieżnych procesów cyklicznych. W: Zamojski W. (Red.): Inżynieria komputerowa - podstawy i zastosowania. WKiŁ, Łódź 2005, ss. 212-226, 6 poz. bibl.
[37] Banaszak Z., Skołud B.: Modelling of distributed control for repetitive production flow prototyping. INTERNATIONAL JOURNAL ON CIM, vol. 18, No. 5, 2005, ss. 286-394, 12 poz. bibl.
[38] Banaszak Z., Tomczuk I.: Planowanie przepływu produkcji w MŚP z wykorzystaniem technik CLP. W: Knosala R. (Red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. WNT, Warszawa 2005, ss. 589-600, 9 poz. bibl.
[39] Banaszak Z., Wójcik R., Bocewicz G.: Design of systems of concurrently competing cyclic processes: a logic algebraic method approach. In: Cholewa W., Moczulski W. (Eds.): Recent developments in artificial intelligence methods. Silesian University of Technology Press, Gliwice 2005, ss. 33-38, 18 poz. bibl. Seria: AI-METH.
[40] Banek T., Kozłowski E.: Active and passive learning in control processes application of the entropy concept. SYSTEMS SCIENCE, vol. 31, No. 2, 2005, ss. 29-44, 11 poz. bibl.
[41] Banek T., Kozłowski E.: Adaptive control with random horizon. ANNALES UMCS - INFORMATICA, vol. 3, No. 3, 2005, ss. 5-14, 16 poz. bibl.
[42] Banek T., Kulikowski R.: Adaptive control of Fisher information. CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS, vol. 41, No. 2, 2005, ss. 224-232, 12 poz. bibl.
[43] Banek T., Kulikowski R.: Adaptive control of Fisher information. KIBERNETIKA I SISTEMNYJ ANALIZ, vol. March-Apri, No. 2, 2005, ss. 81-91, 12 poz. bibl.
[44] Bartoszczuk P.: Model of sustainable development with technological progress. W: Wasiak A., Dobrzański G. (Red.): Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Politechnika Białostocka Centrum Zrównaważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Białystok 2005, ss. 246-254, 19 poz. bibl.
[45] Bartoszczuk P.: The model of simple economy with emission constraint. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Eds.) (Red.): Applications of informatics in environment, engineering and medicine. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2005, ss. 93-102, 21 poz. bibl. Seria: Systems Research, vol. 42.
[46] Belhachmi Z., Sac-Epee J., Sokołowski J.: Mixed finite element methods for smooth domain formulation of creck problems. SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, vol. 43, No. 3, 2005, ss. 1295-1320.
[47] Bereziński M.: A possibility of applying quantum mechanics methodology in the theory of knowledge creating. In: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Eds.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 35-48, 35 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[48] Bieniek K.: Zastosowanie teorii możliwości w wyszukiwaniu informacji tekstowej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 7-16, 11 poz. bibl.
[49] Bogdan L., Kaczmarska D., Studziński J.: Computerization of waterworks in Poland - current state and perspectives. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Eds.) (Red.): Applications of informatics in environment, engineering and medicine. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2005, ss. 157-169, 5 poz. bibl. Seria: Systems Research, vol. 42.
[50] Bogdan L., Studziński J.: Problems of computer aided decision support system for a municipal water network. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 307-314, 4 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[51] Bogdan L., Studziński J.: Temperaturmodellierung im Boden anhand der Messungen aus dem meteorologischen monitoring. In: Gnauck A. (Ed.): Modellierung und simulation von oekosystemen. Shaker Verlag, Aachen 2005, ss. 157-163 Seria: Umweltinformatik.
[52] Brzezińska I., Słowiński R.: Monotonicity of a Bayesian confirmation measure in rule support an confidence. In: Cholewa W., Moczulski W. (Eds.): Recent developments in artificial intelligence methods. Silesian University of Technology Press, Gliwice 2005, ss. 39-42 Seria: AI-METH.
[53] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables and learning process to decision making in a class of complex systems. In: Hamza M.H. (Ed.): Modelling, identification and control. Acta Press, Zurich 2005, ss. 97-102, 14 poz. bibl.
[54] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables to project management under uncertainty. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 167-180, 15 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[55] Bubnicki Z.: Control of allocation in systems with transport. In: Bubnicki Z. (Ed.): Modern control theory. Springer Verlag, Berlin, London, New York 2005, ss. 382-386.
[56] Bubnicki Z.: On allocation problems for a complex of parallel operations described by uncertain variables. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES, vol. 30, No. 2, 2005, ss. 77-90, 9 poz. bibl.
[57] Bury H., Wagner D.: The influence of a change of the number of alternatives on a group judgement in positional methods. In: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Eds.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 47-59, 11 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[58] Chmielewski J.: Wirtualne organizacje wiedzy - mozliwości rozwoju. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 17-26, 14 poz. bibl.
[59] Chmielewski M.: Podstwawowe stopy procentowe NBP a inflacja. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 27-36, 7 poz. bibl.
[60] Ciaramella A., Tagliaferri R., Pedrycz W.: The genetic development of ordinal sums. FUZZY SETS AND SYSTEMS, No. 151, 2005, ss. 303-325, 19 poz. bibl.
[61] Daniel K.: Algorytm wyznaczania optymalnej strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 37-44, 4 poz. bibl.
[62] Dembczyński K., Greco S., Słowiński R.: Second-order rough approximations in multicriteria classification with imprecise evaluations and assignments. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3641, 2005, ss. 54-63.
[63] Dubois D., Gottwald S., Hajek P., Kacprzyk J., Prade H.: Terminological difficulties in fuzzy set theory - the case of. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 156, No. 3, 2005, ss. 485-491, 40 poz. bibl.
[64] Filipowski P.: Elektroniczny pośrednik w systemie transakcyjnym. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 45-54, 11 poz. bibl.
[65] Gadomski J., Nahorski Z.: Impact of charging for pollutant emission on technological change. In: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Eds.): Applications of informatics in environment, engineering and medicine. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2005, ss. 71-82, 12 poz. bibl. Seria: Systems Research, vol. 42.
[66] Gaweda A., Muezzinoglu M., Aronoff G., Jacobs A., Żurada J., Brier M.: Individualization of pharmacological anemia management using reinforcement learning. NEURAL NETWORKS, vol. 18, No. 18, 2005, ss. 826-834, 14 poz. bibl.
[67] Greco S., Inuiguchi M., Słowiński R.: Fuzzy rough sets and multiple-premise gradual decision rules. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING, vol. 41, 2005, ss. 179-211.
[68] Greco S., Matarazzo B., Pappalardo N., Słowiński R.: Measuring expected effects of interventions based on decision rules. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 17, No. 1-2, 2005, ss. 103-118.
[69] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Decision rule approach. In: Figueira J., Greco S., Ehrgott M. (Eds.): Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys. Springer-Verlag, New York 2005, ss. 507-562.
[70] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Generalizing rough set theory through dominance-based rough set approach. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3642, 2005, ss. 1-11.
[71] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Rough membership and Bayesian confirmation measures for parametrized rough sets. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3641, 2005, ss. 314-324.
[72] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Some notes on (Atanassov's) intuitionistic fuzzy sets. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 156, 2005, ss. 492-495, 19 poz. bibl.
[73] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Trapezoidal approximations of fuzzy numbers. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 153, 2005, ss. 115-135, 27 poz. bibl.
[74] Hadjitodorov S., Szmidt E., Atanassov K., Shannon A., Gluhchev G., Vasilev V.: Generalized net models in speaker verification and identification with intuitionistic fuzzy sets. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 127-140, 6 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[75] Henrot A., Sokołowski J.: Mathematical challenges in shape optimization. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 34, No. 1, 2005, ss. 325-338.
[76] Holnicki P.: Application of continuous optimization methods to emission abatement problems. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Eds.) (Red.): Applications of informatics in environment, engineering and medicine. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2005, ss. 41-60, 8 poz. bibl. Seria: Systems Research, vol. 42.
[77] Holnicki P.: Zastosowanie modeli matematycznych w analizie jakości środowiska naturalnego. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 333-344, 7 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[78] Holnicki P., Kałuszko A.: Application of computer models for air quality control on a regional scale. In: Gnauck A. (Ed.): Modellierung und simulation von oekosystemen. Shaker Verlag, Aachen 2005, ss. 269-283, 9 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik.
[79] Holnicki P., Kałuszko A.: Minimizing cost of emission reduction -- a dynamic programming approach. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Eds.) (Red.): Applications of informatics in environment, engineering and medicine. Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa 2005, ss. 61-70, 7 poz. bibl. Seria: Systems Research, vol. 42.
[80] Hołubiec J.: Metody sztucznej inteligencji w prognozowaniu zapotrzebowania mocy w systemach elektroenergetycznych. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 251-261, 16 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[81] Hołubiec J., Petriczek G.: Analiza jednorodności struktur samorządowych. W: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 69-81, 7 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[82] Hordjewicz T.: Sterowanie adaptacyjne w czasie rzeczywistym. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 55-66, 11 poz. bibl.
[83] Horn W., Sokołowski J.: A model for passive damping of a membrane. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 34, No. 1, 2005, ss. 325-338.
[84] Hryniewicz O.: Evaluation of reliability using shadowed sets and fuzzy lifetime data. In: Kołowrocki K. (Ed.): Advances in safety and reliability. A.A. Balkema Publishers, London, UK 2005, ss. 881-886, 11 poz. bibl.
[85] Hryniewicz O.: Fuzzy statistical methods in reliability and quality control. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 141-152, 37 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[86] Hryniewicz O.: Podejmowanie decyzji statystycznych przy minimalnej liczności badanej próbki. W: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 25-34, 4 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[87] Hryniewicz O.: Statistical analysis of categorical data - from fuzzy data to fuzzy measures of dependence. In: Hryniewicz O., Kacprzyk J., Kuchta D. (Eds.): Issues in soft computing. Decisions and operations research. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 27-38, 7 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[88] Inuiguchi M., Greco S., Słowiński R.: Equivalence of fuzzy-rough modus ponens and fuzzy-rough modus tollens. In: Nakamatsu K., Abe J.M. (Eds.): Advances in logic based intelligent systems. IOS Press, Amsterdam 2005, ss. 264-271.
[89] Inuiguchi M., Greco S., Słowiński R.: Modus ponens and modus tollens associated with rough gradual decision rules induced from a decision table. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYBRID INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 2, 2005, ss. 109-131.
[90] Jakubowski A.: Human attitude towards risk in the process of pricing catastrophe bonds. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 153-180, 18 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[91] Jankowiak M.: Modyfikacja modelu systemu immunologicznego Farmera, Perelsona oraz Packarda. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 67-82, 8 poz. bibl.
[92] Jasińska-Kawałczewska A.: Analiza funkcjonowania zasady TPA na rynku energii elektrycznej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 83-90, 12 poz. bibl.
[93] Jaworska T.: An amplitude elimination used to stereo image matching based on the wavelet approach. MACHINE GRAPHICS & VISION, vol. 14, No. 1, 2005, ss. 103-120, 13 poz. bibl.
[94] Jaworska T.: Wavelet nalysis for amplitude elimination in stereo image matching. In: Draminski M., Grzegorzewski P., Trojanowski T., Zadrozny S. (Eds.): Issues in intelligent systems. Models and techniques. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 59-77 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania, Informatyka.
[95] Józefczyk J.: Heuristic algorithms for the problem of task scheduling with moving executors. SYSTEMS SCIENCE, vol. 30, No. 3, 2005, ss. 95-103, 11 poz. bibl.
[96] Kacprzyk J.: Towards perception - based fuzzy modelling: an extended multistage fuzzy control model and its use in sustainable regional development planning. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 263-278, 16 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[97] Kacprzyk J., Malinowski K., Marecki J., Pohorecki R., Sobczyk K., Weryński A., Włosiński W., Woliński W.: Strategia nauk technicznych do roku 2020 - propozycje. NAUKA, vol. 2, 2005, ss. 129-162, 6 poz. bibl.
[98] Kacprzyk J., Szkatuła G.: A softened formulation in inductive learning and application to coronary disease data. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 181-197, 21 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[99] Kacprzyk J., Szkatuła G.: A softened formulation of inductive learning and its use for coronary disease data. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3488, 2005, ss. 200-209, 20 poz. bibl.
[100] Kacprzyk J., Szkatuła G.: An inductive learning algorithm with a partial completeness and consistence via a modified set covering problem. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 3697, 2005, ss. 661-666, 14 poz. bibl.
[101] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Fuzzy linguistic data summaries as a human consistent, user adaptable solution to data mining. In: Gabrys B., Leiviskä K. , Strackeljan J. (Eds.): Do smart adaptive systems exist? Springer Verlag, Heidelberg New York 2005, ss. 321-339, 41 poz. bibl. Seria: Studies in fuzziness and soft computing.
[102] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Fuzzy linguistic summaries in text categorization for human-consistent document-driven decision support systems. In: Reusch B. (Ed.): Computational intelligence. Theory and applications. Springer Verlag, 2005, ss. 271-279, 19 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[103] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Linguistic database summaries and their protoforms: towards natural language based knowledge discovery tools. INFORMATION SCIENCES, vol. 173, No. 4, 2005, ss. 281-304, 57 poz. bibl.
[104] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Towards a synergistic combination of Web-based and data-driven decision-support systems via linguistic data summaries. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3528, 2005, ss. 211-217, 24 poz. bibl.
[105] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Towards more powerful information technology via computing with words and perceptions: precisiated natural language, protoforms and linguistic data summaries. In: Nikravesh M., Zadeh L.A., Kacprzyk J. (Eds.): Soft computing for information processing and analysis. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2005, ss. 19-33, 35 poz. bibl. Seria: Studies in fuzziness and soft computing.
[106] Kaliszewski I.: Ja Ci radzę – rób jak uważasz. DECYZJE, No. 3, 2005, ss. 142-145.
[107] Kaliszewski I.: O metodologii wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargach publicznych. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOłY ZARZĄDZANIA I FINANSóW WE WROCłAWIU, No. 20, 2005, ss. 88-111.
[108] Kiwiel K.: On Floyd and Rivest's select algorithm. THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, vol. 347, 2005, ss. 214-238, 31 poz. bibl.
[109] Koziarz M.: Zastosowanie metody daktylograficznej do zabezpieczania systemów informatycznych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 91-98, 5 poz. bibl.
[110] Krajewski W., Lepschy A., Miani S., Viaro U.: Frequency-domain approach to robust PI control. JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE, vol. 342, 2005, ss. 674 -687, 15 poz. bibl.
[111] Krawczak M.: A way to aggregate multilayer neural networks. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 2, No. 3697, 2005, ss. 19-24, 10 poz. bibl.
[112] Krawczak M.: Generalized net models of MLNN learning algorithms. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 2, No. 3697, 2005, ss. 25-30, 5 poz. bibl.
[113] Krawczak M.: Generalized nets representation of multilayer neural networks simulation process. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 279-294 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[114] Krawczak M.: Modelling of adjoint neural networks by generalized net. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 217-227, 18 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[115] Krawczak M., Miklewski A.: Application of model predictive control to debt servicing. W: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 165-170, 7 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[116] Kukier M.: Metody wyznaczania funkcji przynależności zbiorów rozmytych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 99-108, 17 poz. bibl.
[117] Kulczycki P.: A statistical system for the detection, diagnosis, and prognosis of abrupt and slow changes in multidimensional and conditional cases. In: Grzegorzewski P., Krawczak M , Zadrożny S. (Eds.): Issues in soft computing. Theory and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 55-69, 17 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[118] Kulczycki P., Charytanowicz M.: Bayes sharpening of imprecise information. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, vol. 15, No. 3, 2005, ss. 393-404, 15 poz. bibl.
[119] Kulczycki P., Wiśniewski R., Kowalski P., Krawiec K.: Hard and soft sub-time-optimal controllers for a mechanical system with uncertain mass. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 33, No. 4, 2004 [druk w 2005 roku], ss. 573-587, 19 poz. bibl.
[120] Kwak K., Pedrycz W.: Face recognition using a fuzzy fisherface classifier. PATTERN RECOGNITION , No. 38, 2005, ss. 1717-1732, 19 poz. bibl.
[121] Lenkiewicz S.: Tradycyjne metody pomiaru i możliwości zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w analizie ryzyka kredytowegi. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 109-122, 11 poz. bibl.
[122] Libura M., Nikulin Y.: Stability and accuracy functions in multicriteria combinatorial optimization problem with Sigma-MINMAX and Sigma-MINMIN partial criteria. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 33, No. 3, 2004 [druk w 2005 roku], ss. 511-524, 19 poz. bibl.
[123] Ławcewicz K.: Koncepcja inteligentnego systemu typu CMS z uwzględnieniem specyfiki serwisów informacyjnych polskiej administracji publicznej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 123-131, 6 poz. bibl.
[124] Mańczak K.: Andrzej Straszak uczony - prekursor. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 9-32 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[125] Mażbic-Kulma B.: Lokalizacja inwestycji związanych z recyklingiem pojazdów. WYBRANE ZAGADNIENIA LOGISTYKI STOSOWANEJ, vol. 2005, 2005, ss. 223-231, 4 poz. bibl.
[126] Mażbic-Kulma B.: Wybrane metody wspomagania decyzji w transporcie lotniczym. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 345-355, 10 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[127] Michalewski E.: Aspekty ekonomiczne w metodzie DIANA. STUDIA I MATERIAłY PSZW, No. 4, 2005, ss. 122-129, 17 poz. bibl.
[128] Michalewski E.: Metodyka DIANA, a narzędzia klasy HRM. W: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 195-204, 11 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[129] Michalewski E.: Problemy integracji w systemach informacyjnych zarządzania. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 181-195, 40 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[130] Michałowski W., Słowiński R., Wilk S., Farion K., Pike J., Rubin S.: Design and development of mobile system for supporting emergency triage. METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE, vol. 44, No. 1, 2005, ss. 14-24.
[131] Miroforidis J.: Modele optymalizacji sprzedaży w sklepach wielkopowierzchniowych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 132-151, 13 poz. bibl.
[132] Mrówka E., Grzegorzewski P.: Fuzzy numbers and their approximations. In: Hryniewicz O., Kacprzyk J., Kuchta D. (Eds.): Issues in soft computing. Decisions and operations research. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 53-69, 37 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[133] Nahorski Z., Horabik J.: Fuzzy approximations in determining trading rules for highly uncertain emissions of pollutants. W: Grzegorzewski P., Krawczak M , Zadrożny S. (Red.): Issues in soft computing. Theory and applications. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 195-209, 14 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[134] Nahorski Z., Horabik J., Jęda W.: Niepewności w krajowych bilansach gospodarki gazami cieplarnianymi a rozliczenia w ramach protokołu z Kioto. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, No. 18, 2004 [druk w 2005 roku], ss. 91-93.
[135] Nahorski Z., Jęda W., Horabik J., Jonas M.: Propozycja zarządzania niepewnością bilansu gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kioto. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 357-372, 21 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[136] Nahorski Z., Jęda W., Jonas M.: Estimation of greenhouse gas emission accounting uncertainty via signal analysis methods. In: Gnauck A. (Ed.): Modellierung und simulation von oekosystemen. Shaker Verlag, Aachen 2005, ss. 247-268, 14 poz. bibl. Seria: Umweltinformatik.
[137] Nazarov S., Serguei A., Sokołowski J.: Self-adjoint extensisons of differential operators and exterior topological derivatives in shape optimization. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 34, No. 3, 2005, ss. 903-926.
[138] Nazarov S., Serguei A., Sokołowski J.: Singular perturbations in shape optimization for the Direchlet Laplacian. COMPTES RENDUS MECANIQUE, vol. 333, No. 4, 2005, ss. 305-310.
[139] Nowacki C.: K-anonimowość: metoda ochrony prywatności danych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 152-164, 5 poz. bibl.
[140] Nowak P.: On an extension of a monotone measure to IF-sets. In: Hryniewicz O., Kacprzyk J., Kuchta D. (Eds.): Issues in soft computing. Decisions and operations research. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 243-254 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[141] Oh S., Pedrycz W.: A new approach to self-organizing fuzzy polynomial neural networks guided by genetic optimization. PHYSICS LETTERS A, No. 345, 2005, ss. 88-100, 25 poz. bibl.
[142] Orzeł J.: Stan badań w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym w sektorze finansowym. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 165-194, 23 poz. bibl.
[143] Owsiński J.: What is an outlier? Questions and some responses. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 278-289, 13 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[144] Owsiński J., Zadrożny S.: Tracing globalisation through gravity-based trade models: problems and suggestions. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 197-211, 25 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[145] Pawłow-Niezgódka I., Zajączkowski W.: Global existence of a three-dimensional nonlinear thermoelasticity system arising in shape memory materials. MATHEMATICAL METHODS IN APPLIED SCIENCES, vol. 28, No. 4, 2005, ss. 407-442, 9 poz. bibl.
[146] Pawłow-Niezgódka I., Zajączkowski W.: Unique global solvability in two-dimensional non-linear thermoelasticity. MATHEMATICAL METHODS IN APPLIED SCIENCES, vol. 28, No. 5, 2005, ss. 551-592, 24 poz. bibl.
[147] Pedrycz W.: Heterogeneous fuzzy logic networks: fundamentals and development studies. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, vol. 15, No. 6, 2004 [druk w 2005 roku], ss. 1466-1481, 33 poz. bibl.
[148] Pedrycz W.: Interpretation of clusters in the framework of shadowed sets. PATTERN RECOGNITION LETTERS, No. 26, 2005, ss. 2439-2449, 14 poz. bibl.
[149] Pedrycz W., Sosnowski Z.: C-fuzzy decision trees. IEEE TRANSACTONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS - PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS, vol. 35, No. 4, 2005, ss. 498-511, 16 poz. bibl.
[150] Pedrycz W., Succi G.: Genetic granular classifiers in modeling software quality. JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, vol. 76, 2005, ss. 277-285, 19 poz. bibl.
[151] Piasecki S.: Zasady syntezy struktury systemów kierowania. In: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Eds.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 213-224 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[152] Pielak A.: Informatyzacja - nowa rewolucja wsi i małych miasteczek. W: Szewczyk A. (Red.): Komputer - przyjaciel czy wróg. Print Shop, Szczecin 2005, ss. 42-47.
[153] Piłat E.: Etapy tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 195-203, 10 poz. bibl.
[154] Plotnikov P., Sokołowski J.: Concentrations of stationary solutions to compressible Navier-Stokes equations. COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS, vol. 258, No. 3, 2005, ss. 567-608.
[155] Plotnikov P., Sokołowski J.: On compactness, domain dependence and existence of steady solutions to compressible isothermal Navier-Stokes equations. JOURNAL OF MATHEMATICAL FLUID MECHANICS, vol. 7, No. 4, 2005, ss. 529-573.
[156] Potrzebowski H., Stańczak J., Sęp K.: Evolutionary methods in grouping of units. In: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M., Żołnierek A. (Eds.): Computer recognition systems CORES'05. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2005, ss. 279-286, 11 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[157] Radzikowska A.: A fuzzy approach to some set approximation operations. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 3697, 2005, ss. 673-678, 16 poz. bibl.
[158] Radzikowska A., Kerre E.: An algebraic approach to fuzzy modalities. In: Hryniewicz O., Kacprzyk J., Kuchta D. (Eds.): Issues in soft computing. Decisions and operations research. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 71-86, 25 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[159] Sapiecha P., Selvaraj H., Stańczak J., Sęp K., Łuba T.: A hybrid approach to a classification. In: Kłopotek M.A., Wierzchoń S.T., Trojanowski K. (Eds.): Intelligent information processing and web mining. Springer Verlag, Berlin 2004 [druk w 2005 roku], ss. 99-108, 16 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[160] Sęp K., Kułaga P., Sapiecha P.: Approximation algorithm for the argument reduction problem. In: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M., Żołnierek A. (Eds.): Computer recognition systems CORES'05. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2005, ss. 243-248, 23 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[161] Słowiński R.: Internetowa przestrzeń nauki. ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA, vol. 2, No. 164, 2005, ss. 191-213.
[162] Słowiński R., Greco S.: Measuring attractiveness of rules from the viewpoint of knowledge representation, prediction and efficiency of intervention. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3528, 2005, ss. 1-12.
[163] Słowiński R., Greco S., Matarazzo B.: Rough set approach to decision support. In: Hryniewicz O., Kacprzyk J., Kuchta D. (Eds.): Issues in soft computing. Decisions and operations research. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 87-135 Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[164] Słowiński R., Greco S., Matarazzo B.: Rough set based decision support. In: Burke E.K., Kendall G. (Eds.): Search methodologies: introductory tutorials in optimization and decision support techniques. Springer Verlag, New York 2005, ss. 1-57.
[165] Spica D.: Organization of a software production process with open - source tools. W: Byczkowska-Lipińska L., Szczepaaniak P.S., Niedźwiedzińska H. (Red.): System modeling control - 2005. Politechnika Łódzka, Łódź 2005, ss. 289-296, 4 poz. bibl.
[166] Stańczak J.: Methods of evolutionary optimization with adaptive operators' selection. In: Draminski M., Grzegorzewski P., Trojanowski T., Zadrozny S. (Eds.): Issues in intelligent systems. Models and techniques. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 213-227, 18 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania, Informatyka.
[167] Stańczak J.: Optimal control of multistage deterministic, stochastic and fuzzy processes in the fuzzy environment via an evolutionary algorithm. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 34, No. 2, 2005, ss. 525-552, 23 poz. bibl.
[168] Studziński J.: Computer modelling, simulation and identification of molten glass furnaces. W: Kacprzyk J., Nahorski Z., Wagner D. (Red.): Zastosowanie badań systemowych w nauce, technice i ekonomii. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 295-303, 4 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe.
[169] Studziński J.: Optymalizacja i zarządzanie operacyjne miejskimi sieciami wodociągowymi. W: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 219-230, 9 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[170] Studziński J., Kaczmarska D., Popek J.: Uwagi o wdrożeniu, eksploatacji i propozycjach rozbudowy GIS-Geomedia w wodociągach rzeszowskich. W: Kłoss G., Kwietniewski M. , Maksymiuk Z. , Osuch E. , Paruszewski R. (Red.): GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociagowymi i kanalizacyjnymi. ZG PZIiTS, Warszawa 2005, ss. 117-128, 4 poz. bibl. Seria: Eksploatacja wodociągów i kanalizacji.
[171] Sung-Kwun O., Pedrycz W., Byoung-Jun P.: Relation-based neurofuzzy networks with evolutionary data granulation. MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING, vol. 40, No. 40, 2004 [druk w 2005 roku], ss. 891-921, 19 poz. bibl.
[172] Szczepaniak P., Pryczek M.: Web textual documents scoring based on discrete transforms with fuzzy weighting. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3528, 2005, ss. 415-420, 11 poz. bibl.
[173] Szczepaniak P., Sasiak K.: Zastosowanie adaptacyjnych sieci logicznych do diagnostyki transformatorów. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, No. 9bis, 2005, ss. 206-209, 11 poz. bibl.
[174] Szkatuła G., Kacprzyk J.: An inductive learning algorithm with a partial completeness and consistency. W: Draminski M., Grzegorzewski P., Trojanowski T., Zadrozny S. (Red.): Issues in intelligent systems. Models and techniques. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 229-246, 21 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania, Informatyka.
[175] Szmidt E., Baldwin J.: Assigning the parameters for intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 11, No. 6, 2005, ss. 1-12, 34 poz. bibl.
[176] Szmidt E., Kacprzyk J.: A new concept of a similarity measure for intuitionistic fuzzy sets and its use in group decision making. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 3558, 2005, ss. 272-282, 36 poz. bibl.
[177] Szmidt E., Kacprzyk J.: A new similarity measure for intuitionistic fuzzy sets and its use in supporting a medical diagnosis. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 11, No. 4, 2005, ss. 130-138, 22 poz. bibl.
[178] Szmidt E., Kacprzyk J.: Distances between intuitionistic fuzzy sets and their applications in reasoning. STUDIES IN COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, vol. 2, 2005, ss. 101-116.
[179] Szmidt E., Kacprzyk J.: New measures of entropy for intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 11, No. 2, 2005, ss. 12-20, 26 poz. bibl.
[180] Szmidt E., Kacprzyk J.: Similarity measures for intuitionistic fuzzy sets. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 355-372, 33 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[181] Szot K.: Algorytm zapewnienia jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 204-211, 10 poz. bibl.
[182] Szufel P.: O zdalnym wsparciu procesu nauczania badań operacyjnych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 212-226, 30 poz. bibl.
[183] Szymański M.: Szacowanie kosztów systemu informatycznego. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 227-245, 58 poz. bibl.
[184] Taseva V., Szmidt E., Kacprzyk J.: On one of the geometrical interpretations of intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 11, No. 2, 2005, ss. 21-27.
[185] Tomczyk A., Szczepaniak P.: On the relationship between active contours and contextual classification. In: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M., Żołnierek A. (Eds.): Computer recognition systems CORES'05. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2005, ss. 303-311, 15 poz. bibl. Seria: Advances in soft computing.
[186] Wasiuk T.: Rodzaje definicji usług. Propozycja definicji komponentowo-atrybutowej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 246-260, 7 poz. bibl.
[187] Węgrzyn-Wolska K., Szczepaniak P.: Classification of RSS-formatted documents using full text similarity measures. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 3579, 2005, ss. 400-405, 13 poz. bibl.
[188] Wilbik A.: Cellular neural networks for color image segmentation. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. I, No. 3696, 2005, ss. 525-530, 18 poz. bibl.
[189] Wilbik A.: Genetic algorithms in learning methods of associative memory. In: Draminski M., Grzegorzewski P., Trojanowski T., Zadrozny S. (Eds.): Issues in intelligent systems. Models and techniques. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 273-289, 26 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania, Informatyka.
[190] Wilbik A.: Noise removal in color image segmentation. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 386-396, 21 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[191] Wiśniewski R., Kulczycki P.: Slew maneuver control for spacecraft equipped with star camera and reaction wheels. CONTROL ENGINEERING PRACTICE, vol. 13, No. 4, 2005, ss. 349-356, 10 poz. bibl.
[192] Woroniecka-Leciejewicz I.: Identyfikacja preferencji decyzyjnych w polityce stóp procentowych z wykorzystaniem funkcji CES. W: Studziński J. , Drelichowski L. , Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki w nauce, technice i zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005, ss. 131-152, 26 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 41.
[193] Zadrożny S.: Bipolar queries revisited. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3558, 2005, ss. 387-398, 11 poz. bibl.
[194] Zadrożny S., Kacprzyk J.: Using fuzzy linguistic quantifiers for text categorization. In: Atanassov K., Kacprzyk J., Krawczak M., Szmidt E. (Eds.): Issues in the representation and processing of uncertain and imprecise information. Fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets, and related topics. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2005, ss. 409-419, 19 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki . Teoria i zastosowania.
[195] Zadrożny S., Kacprzyk J., Gola M.: Towards human friendly data mning: linguistic data summaries and their protoforms. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, No. 3697, 2005, ss. 697-702, 12 poz. bibl.
[196] Zakrzewski L.: Wielopoziomowa globalnie zorientowana architektura obliczeniowa. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T.7. IBS PAN, Warszawa 2005, ss. 261-270, 7 poz. bibl.
[197] Żochowski A., Sokołowski J.: Modelling of topological derivatives for contact problems. NUMERISCHE MATHEMATIK, vol. 102, No. 1, 2005, ss. 145-179, 31 poz. bibl.
[198] Żochowski A., Sokołowski J.: Topological drive and training neural networks for inverse problems. In: Duch W., Kacprzyk J., Oja E., Zadrożny S. (Eds.): Artificial neural networks: formal models and their applications - ICANN 2005. Part II. Springer Verlag , Berlin, Heidelberg, New York 2005, ss. 391-396 Seria: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE.
[199] Żochowski A., Sokołowski J.: Topology optimization for unilateral poblems. In: Cagnol J., Zolesio J.-P. (Eds.): Control and boundary analysis. Chapman and Hall/CRC, London 2005, ss. 97-106, 18 poz. bibl. Seria: LECTURE NOTES IN PURE AND APPLIED MATHEMATICS.

2.2. Przyjęte do publikacji

[200] Amrouche C., Necasova S., Sokołowski J.: Shape sensitivity analysis of the Dirichlet Laplacian in the Half-Space. BULL. POLISH ACAD. SCI. (MATH).
[201] Bartkowiak L., Pawłow-Niezgódka I.: The Cahn-Hilliard-Gurtin system coupled with elasticity. CONTROL AND CYBERNETICS.
[202] Bednarczuk E.: On sharp minima in vector optimization with application to linear multicriteria problems. MATHEMATICAL PROGRAMMING.
[203] Bednarczuk E.: Strong pseudomonotonicity, sharp efficiency and stability for parametric vector equilibria. ESAIM:MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS.
[204] Bury H., Wagner D.: Wyznaczanie oceny grupowej przy użyciu metody Dodgsona. Wady i zalety. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '05. Akademia Ekonomiczna.
[205] Cichocki K.: A model for safe borrowing to finance local government’s infrastructure. CONTROL AND CYBERNETICS.
[206] Grzegorzewski P.: The coefficient of concordance for vague data. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS.
[207] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Conditional probability, independence, total probability rule and Bayes' theorem for intuitionistic fuzzy events. FUZZY SETS AND SYSTEMS.
[208] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Optimal process calibration under nonsymmetric loss function. In: Lenz H. J., Wilrich P. Th. (Eds.): Frontiers in statistical quality control.
[209] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Probability measures of intuitionistic fuzzy events. FUZZY SETS AND SYSTEMS.
[210] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: Analiza różnic programowych partii politycznych. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '05. Akademia Ekonomiczna.
[211] Jakubowski A.: Aktywne zarządzanie portfelem obligacji. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '05. Akademia Ekonomiczna.
[212] Jakubowski A.: Two-factor utility approach to valuation of catastrophe bonds. JOURNAL OF BANKING AND FINANCE.
[213] Józefczyk J.: Hybrid solution algorithms for task scheduling problem with moving executors. ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
[214] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Computing with words and perceptions for text processing: an approach to text categorization. In: Koehler R., Mehler A. (Eds.): Aspects of automatic text analysis. Springer.
[215] Kruś L.: Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '05. Akademia Ekonomiczna.
[216] Mrówka E., Grzegorzewski P.: The Frechet control charts. In: Lenz H. J., Wilrich P. Th. (Eds.): Frontiers in statistical quality control.
[217] Mrówka E., Pedrycz W.: Designing confidence intervals for the proportion under vague information. COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS.
[218] Nazarov S., Serguei A., Slutskij A., Sokołowski J.: Topological derivative of the energy functional due to formation of a thin ligament on a spatial body. FOLIA MATHEMATICAE.
[219] Pawłow-Niezgódka I.: Thermodynamically consistent Cahn-Hilliard and Allen-Cahn models in elastic solids. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS.
[220] Pawłow-Niezgódka I., Zajączkowski W.: Classical solvability of 1-D Cahn-Hilliard equation coupled with elasticity. MATHEMATICAL METHODS IN APPLIED SCIENCES.
[221] Pawłow-Niezgódka I., Zajączkowski W.: New existence result for 3-D shape memory model. In: Colli P. , Kenmochi N. , Sprekels J. (Eds.): Dissipative phase transitions. World Sci. Publishing. Seria: Advances in mathematical and applied sciences.
[222] Rosado A., Ribeiro R., Zadrożny S., Kacprzyk J.: Flexible query languages for relational databases: an overview. In: Bordogna G., Psaila G, (Eds.): Flexible databases supporting imprecision and uncertainty. Springer.
[223] Studziński J.: Entwicklung von Modellen und Algorithmen zur Simulation und Optimierung von komplexen Wassernetzen. In: Gnauck A. (Ed.): Modellierung und simulation von oekosystemen. Shaker Verlag, Seria: Umweltinformatik.

3. Referaty publikowane w materiałach konferencyjnych

3.1. Opublikowane

[224] Banaszak Z., Bzdyra K., Tomczuk I.: Production flow planning based on a reference model of constraint satisfaction problem decomposition. W: Materiały konferencji: "Automatyzacja-Nowości i Perspektywy", Warszawa, 6-8 kwietnia 2005, ss. 233-242.
[225] Banaszak Z., Bzdyra K., Wójcik R.: Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami w zadaniach rozstrzygania konfliktów zasobowych. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 335-340.
[226] Banaszak Z., Józefczyk J., Wójcik M.: CP approach to design of concurrently competing process flows in repetitive manufacturing systems. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR' 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1149-1154.
[227] Banaszak Z., Sitek P., Wikarek J.: CLP-based approach to the job shop scheduling problem (JSSP). In: Proceedings of the conference: 7th Workshop on Constraint Programming for Decision and Control, Gliwice, 20th September 2005, Politechnika Śląska, ss. 21-26.
[228] Banaszak Z., Zaremba M., Muszyński W.: CP-based decision making for SME. In: Preprints of the 16th IFAC World Congress, Prague (Czech Republic), 3-8 July, 2005, ss. NULL-NULL.
[229] Banek T., Kozłowski E.: Adaptacyjne strerowanie optymalne z losowym horyzontem. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki-KKA 2005, Warszawa, 27-30 czerwca 2005, IBS PAN, ss. 257-261.
[230] Bartoszczuk P.: Model of sustainable development with technological progress. W: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Białystok, Cenrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Politechnika Białostocka, ss. 17-22.
[231] Bartoszczuk P.: Simulation of economic environmental problems. In: Simulation in Umwelt-und Geowissenschaften, Workshop, Drezno (Niemcy), 16-18.03.2005, Wittman J., Xuan T.N. ss. 251-259.
[232] Bereziński M.: Czynniki informacji i ryzyka w identyfikacji postaci modelu matematycznego. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 373-378.
[233] Bereziński M., Inkielman M., Wagner D.: Sieciowy stochastyczny model procesu kształcenia w szkole wyższej. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 359-364.
[234] Berzal F., Cubero J., Kacprzyk J., Marin N., Vila M., Zadrożny S.: Computing with words using metadata-based programming. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence (IFSA 2005), Beijing (China), July 28-31, 2005, Tsinghua University Press / Springer, ss. 628-634.
[235] Bieniek K., Gola M., Kacprzyk J., Zadrożny S.: An approach to use possibility theory in information retrieval. In: Proceedings of the conference: 12th Zittau East-West Fuzzy Colloquium, Zittau, 21-23 September 2005, Hochshule Zittau/Goerlitz, ss. NULL-NULL.
[236] Bogdan L.: Zastosowanie analizy harmonicznej i metody Kalmana do modelu temperatury gleby. In: Advanced Simulation of Systems, Prerov, 06-08.09.2005, MARQ (Ostrava), ss. 49-67.
[237] Bogdan L., Straszak A., Studziński J.: Poland 21st century infrastructure for global great transition. In: The New Roles of Systems Sciences for a Knowledge-based Society, Kobe, Japan, 14-17.11.2005, Kobe University, ss. 1-8.
[238] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables in learning algorithms for uncertain systems. In: Proceedings of the conference: "InterSymp 2005", Baden-Baden (Germany), 1-7 August 2005, ss. 25-29.
[239] Bubnicki Z., Orski D.: Resource and task allocation in complex of parallel operations with uncertain and random parameters. In: Proceedings of the conference: 18th International Conference on Systems Engineering, Las Vegas, 16-18 August 2005, IEEE CS Press: Los Alamitos, ss. 499-504.
[240] Bury H., Wagner D.: Interpretacja ocen ekspertów przy użyciu profili Saariego. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. t.3:87-t.3:92.
[241] Bury H., Wagner D.: Some positional methods of group judgement - an attempt at a unified approach. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR' 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 869-874.
[242] Chudzikiewicz A., Myśliński A.: Augmented lagrangian approach for wheel - rail thermoelastic contact problem with friction and wear. In: Proceedings of the 8th Minin Conference on VSDIA, Budapest, 11 - 13 November 2002, [druk w 2005 roku] Budapest University of Technology and Economics, ss. 115-123.
[243] Chudzikiewicz A., Myśliński A.: Comparison of numerical methods for solution of thermoelastic wheel - rail contact problems. W: Proceedings of XVI Computer Methods in Mechanics Conference, Częstochowa, June 21 - 24, 2005, Politechnika Częstochowska, ss. 1-10.
[244] Chudzikiewicz A., Myśliński A.: Zagadnienie kontaktu tocznego z uogólnionym tarciem Coulomba. W: Materiały konferencji, Sarbinowo Morskie, 14 - 17 września 2005, Politechnika Warszawska, ss. 1-8.
[245] Cichocki K.: Studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE. W: Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego, Zielona Góra, 19 maj 2005, Federacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zielona Góra, ss. 1-72.
[246] Cichocki K., Fenikowska Z.: Model wieloletniego efektywnego i bezpiecznego inwestowania z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W: Program Innowator - ZPORR, Warszawa, 27 września 2005, Mazowieckie Centrum Zarządzania Wiedzą o Innowacyjnych Technologiach, ss. 32-47.
[247] De Tre G., De Caluwe R., Kacprzyk J., Zadrożny S.: On flexible database querying via extensions to fuzzy sets. In: Proceedings of the conference: (EUSFLAT 2005) 4th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Barcelona (Hiszpania), 7-9 września 2005, ss. 1225-1230.
[248] Gaweda A., Muezzinoglu M., Aronoff G., Jacobs A., Żurada J., Brier M.: Reinforcement learning approach to individualization of chronic pharmacotherapy. In: International Joint Conference on Neural Networks, Montreal (Canada), July 31-August 4, 2005, ss. 3290-3295.
[249] Grzegorzewski P.: Two-sample median test for vague data. In: Proceedings of the conference: (EUSFLAT 2005) 4th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Barcelona (Hiszpania), 7-9 września 2005, ss. 621-626.
[250] Holnicki P.: On-line emission control based on pollution transport model. In: ITEE 2005, Magdeburg (Niemcy), 25 - 27 wrzesień 2005, Shaker Verlag, ss. 309-320.
[251] Holnicki P., Kałuszko A.: Air quality management via the forecasting models. In: "EnviroInfo Brno 2005" Networking Environmental Information - Part 2, Brno (Czech Republic), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, ss. 523-527.
[252] Hołubiec J., Petriczek G.: Anlysis of local government's socio-economic structure. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference Methods on Models in Automation and Robotics MMAR'2005, Międzyzdroje, 29.08 - 1.09.2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 773-776.
[253] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: Application of classification rules in modelling political parties. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR' 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 767-772.
[254] Hryniewicz O.: Merging fuzzy statistical data with imprecise prior information – application in solving complex decision problems. In: "IFSR 2005 "The New Roles of Systems Sciences for a Knowledge-based Society, Kobe (Japonia), 14 - 17 listopad 2005, IFSR, ss. 1-8.
[255] Hryniewicz O.: Wybór zmiennych w analizie systemowej - zastosowanie statystycznych metod badania zależności z wykorzystaniem nieprecyzyjnych danych. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 39-46.
[256] Hryniewicz O., Studziński J.: Statistical analysis of uncertain measurements in modeling of water and wastewater systems. In: "EnviroInfo Brno 2005" Networking Environmental Information - Part 2, Brno (Czech Republic), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, ss. 853-857.
[257] Józefczyk J.: Nowe problemy i algorytmy szeregowania zadań na ruchomych realizatorach. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 321-324.
[258] Józefczyk J., Banaszak Z.: Application of constraint programming approach for the analysis and decision making in complex operation system. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR' 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1055-1060.
[259] Kacprzyk J.: Optimal policies in multistage fuzzy control: information granulation and interpolative reasoning. In: "IEEE'2005" International Conference on Granular Computing, Beijing (Chiny), 25-27.07.2005, IEEE, ss. 1-6.
[260] Kacprzyk J.: Wieloetapowe sterowanie rozmyte ze stochastycznym układem sterowanym. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 49-59.
[261] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Protoforms of linguistic database summaries as a tool for human-consistent data mining. In: (FUZZ-IEEE 2005) The 14th Annual IEEE International Conference on FUZZY Systems, Reno (USA), May 22-25, 2005, IEEE, ss. 591-596.
[262] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Supporting consensus reaching in a group via fuzzy linguistic data summaries. In: Fuzzy Logic, Soft Computing and Computational Intelligence (IFSA 2005), Beijing (China), July 28-31, 2005, Tsinghua University Press / Springer, ss. 1746-1751.
[263] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Text categorization using fuzzy linguistic quantifier based aggregation and linguistic summaries. In: Proceedings of the conference: 12th Zittau East-West Fuzzy Colloquium, Zittau, 21-23 September 2005, Hochshule Zittau/Goerlitz, ss. 197-202.
[264] Kaliszewski I.: Bank as a portfolio – MCDM issues. In: Proceedings of the conference: International Workshop on Multi Attribute Portfolio Selection, Helsinki, 13-15 marca 2005, ss. NULL-NULL.
[265] Krajewski W.: Zadanie upraszczania modeli jako problem interpolacyjny. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 361-364.
[266] Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Equilibria and sability of predator-prey models. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR' 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 227-231.
[267] Krawczak M.: Generalized nets conception of modeling: MLNN models. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference Methods on Models in Automation and Robotics MMAR'2005, Międzyzdroje, 29.08 - 1.09.2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 787-793.
[268] Krawczak M.: Uczenie sieci neuronowych jako zadanie wieloetapowego sterowania optymalnego. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 43-46.
[269] Krawczak M., Atanassov K.: Generalized nets modeling: A general concept. In: "IFSR 2005 "The New Roles of Systems Sciences for a Knowledge-based Society, Kobe (Japonia), 14 - 17 listopad 2005, IFSR, ss. NULL-NULL.
[270] Kruś L.: Problemy konstrukcji komputerowych systemów wspomagających zarządzanie kapitałami z uwzględnieniem ryzyka. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 328-334.
[271] Kulczycki P., Waglowski J.: Optymalny układ stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 351-356.
[272] Kulikowski R.: Wspomaganie zarządzania gospodarką opartą na wiedzy systemowej i teorii sterowania z uwzględnieniem ryzyka. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 41-48.
[273] Libura M.: Uogólnione zagadnienie odwrotne i całkowitoliczbowość zmiennych w zadaniach programowania liniowego. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 17-20.
[274] Łukasik S.: Two-level optimization of a semi-Markov process. In: 4th International Conference Aplimat 2005, Bratysława, 2-8 luty 2005, Slovak University of Technology Bratislava, ss. 567-575.
[275] Łukasik S.: Wielokryterialna selekcja wariantów rozwoju infrastruktury sieciowej. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 27-30.
[276] Malanowski K.: Stability and sensitivity analysis for nonlinear optimal control problems. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference Methods on Models in Automation and Robotics MMAR'2005, Międzyzdroje, 29.08 - 1.09.2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 5-12.
[277] Mażbic-Kulma B., Sęp K.: Problem wyboru węzłów tranzytowych w sieci lotniczej. W: Materiały konferencji : "Systemy logistyczne. Teoria i praktyka", Warszawa, 14 września 2005, Politechnika Warszawska, ss. 341-348.
[278] Michalewski E.: Blok analizy diagnostycznej pakietu DIANA jako źródło wiedzy. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 205-208.
[279] Mrówka E., Grzegorzewski P.: Friedman's test with missing observations. In: Proceedings of the conference: (EUSFLAT 2005) 4th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Barcelona (Hiszpania), 7-9 września 2005, ss. 627-632.
[280] Muezzinoglu M., Żurada J.: A recurrent RBF network model for nearest neighbor classification. In: International Joint Conference on Neural Networks, Montreal (Canada), July 31-August 4, 2005, ss. 343-348.
[281] Myśliński A.: Optymalizacja kształtu termosprężystych zagadnień kontaktowych. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 385-390.
[282] Myśliński A.: Topology and shape optimization of contact problems using a level set method. In: Proceedings of VI World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization (CD), Rio de Janeiro (Brazil), 30 May - 03 June 2005, ISSMO, 2005, ss. 1-9.
[283] Nahorski Z., Horabik J., Jęda W., Jonas M.: Modelling, compliance, and permit trading under big uncertainties in reporting: greenhouse gases case. In: "EnviroInfo Brno 2005" Networking Environmental Information - Part 2, Brno (Czech Republic), September 7-9, 2005, Masaryk University in Brno, ss. 577-584.
[284] Nahorski Z., Stańczak J.: Optymalny sygnal typu bang-bang do estymacji parametrow w obiekcie pierwszego rzedu. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 297-302.
[285] Niewiadomski A., Bartyzel M., Szczepaniak P.: Podsumowania lingwistyczne w ocenianiu algorytmów zautomatyzowanego egzaminowania na odległość. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 81-86.
[286] Ochelska J., Szczepaniak P.: Textual fuzzy similarity and sequence kernels. W: Materiały konferencji: XIII Konferencja "Sieci i Systemy Informatyczne", Łódź, 2005, Politechnika Łódzka, ss. 299-304.
[287] Owsiński J.: DSSs, problems, concepts and the socio-managerial environment - a long-term Polish perspective. In: Environmental Risk Assessment Systems. IFIP Series: Environmental Software Systems, Sesimbra, Portugalia, 24-27 maja 2005 r. IFIP, ss. 1-13.
[288] Owsiński J.: Trade in hi-tech: a factor or effect in economic development of Baltic Europe?. In: Information Technology in Business, vol. II, St. Petersburg, Rosja, 14-17 czerwca 2005 r. Uniwersytet w Linkoeping, Szwecja, ss. 1-13.
[289] Owsiński J., Gutkiewicz A.: Prosty system indeksowania i klasyfikacji dokumentów w obrębie określonej dziedziny. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 219-224.
[290] Pawłow-Niezgódka I., Bartkowiak L.: Problem separacji faz w stopach sprezystych. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 373-378.
[291] Piasecki S.: Analiza kosztów logistyki w przedsiębiorstwie. W: TLM, Zakopane, 8 - 10 grudnia 2005, ss. 1-19.
[292] Piasecki S.: Optymalizacja logistycznego systemu dostaw. W: Materiały konferencji: VIII Miedzynarodowa konferencja naukowa "Zarządzanie Przedsiębiorstwem Teoria i Praktyka", Kraków, 24 -25 listopada 2005, ss. 39-50.
[293] Piasecki S.: Wymiarowanie sieci logistycznych. W: Materiały konferencji : "Systemy logistyczne. Teoria i praktyka", Warszawa, 14 września 2005, Politechnika Warszawska, ss. 39-50.
[294] Romaniuk M.: Continuous time assumption in insurance premium calculation system and bonus - malus system. In: Proceeding of th 11th International Conference "System Modelling Control - 2005", Zakopane, 17 - 19.10.2005, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ss. 261-268.
[295] Romaniuk M., Ermolieva T.: Zastosowanie metod symulacyjnych w problematyce obrotu obligacjami katastroficznymi. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 365-370.
[296] Stańczak J., Holnicki P., Kałuszko A.: Planning of SO2 emission reduction using evolutionary algorithm. W: Materiały VIII krajowej konferencji "Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna", Korbielów, 30.05-1.06.2005, Politechnika Warszawska, ss. 207-214.
[297] Studziński J.: Rechnergestuetzte modellierung und optimierung von wasser-und abwassersystemen. In: Simulation in Umwelt-und Geowissenschaften, Workshop, Drezno (Niemcy), 16-18.03.2005, Wittman J., Xuan T.N. ss. 179-188.
[298] Szmidt E., Kacprzyk J.: A new measure of entropy and its connection with a similarity measure for intuitionistic fuzzy sets. In: Proceedings of the conference: (EUSFLAT 2005) 4th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, Barcelona (Hiszpania), 7-9 września 2005, ss. 461-466.
[299] Wilbik A.: Breeder genetic agorithm and simple evolutionary algorithm applied to train hopfield model. In: Proceedings of the conference: 12th Zittau East-West Fuzzy Colloquium, Zittau, 21-23 September 2005, Hochshule Zittau/Goerlitz, ss. 246-250.
[300] Zadrożny S., Kacprzyk J.: An extended fuzzy Boolean model of information retrieval revisited. In: (FUZZ-IEEE 2005) The 14th Annual IEEE International Conference on FUZZY Systems, Reno (USA), May 22-25, 2005, IEEE, ss. 1020-1025.
[301] Żochowski A., Sokołowski J.: Topological derivative method in shape optimization. W: Proceedings of V-th Conference "CMS'05 - Computer Methods and Systems", Krakow, November 14-16, 2005, AGH, Jagiellonian Uviversity, ss. 17-32.
[302] Żochowski A., Sokołowski J.: Topological derivatives for shape optimization of contact problems. W: Proceedings of the conference: IUTAM -Topological design optimization of structures, Copenhagen ( Denmark), October 26-29, 2005, Aalborg University, ss. 261-272.
[303] Żochowski A., Sokołowski J.: Zwarta modyfikacja formy energii i pochodna topologiczna w zadaniach kontaktowych. W: Materiały konferencji: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005, Warszawa, 27 - 30.06.2005, IBS PAN, ss. 391-396.
[304] Żochowski A., Sokołowski J., Fulmański P.: Level set method for shape optimization problem. In: Proceedings of the conference: 11th IEEE International Conference Methods on Models in Automation and Robotics MMAR'2005, Międzyzdroje, 29.08 - 1.09.2005, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 81-86.

3.2. Przyjęte do publikacji

[305] Bartoszczuk P.: Optimisation of consumption with emission. In: Proceedings of conference: "System Dynamics Society ", Boston (USA), 17.07-21.07.2005, System Dynamics Society.
[306] Bogdan L., Studziński J.: Anwendung der kriging-approximation zur anfertigung von regenfallkarten fuer Polen. In: Informatik in der Land-, Forst- und Ernaehrungswirtschaft, Potsdam, 06-08.03.2006, ZALF Muencheberg.
[307] Horabik J.: Carbon permit trade: Taking decisions under high uncertainties underlying greenhouse gas inventories. In: 1st Polish and International PD Forum - Conference on Computer Science PD FCCS'2005", Łódź - Bronisławów, April 11-14 2005.
[308] Kaliszewski I.: Weight-parametrised bounds on outcomes for bicriteria MCDM convex problems. W: Materiały konferencji: International Workshop on Multiple-Criteria Decision Making, Ustroń, 2-6 kwietnia 2005r.
[309] Muezzinoglu M., Żurada J.: Recurrent nearest neighbor classification using Gaussian RBFs. In: 1st Polish and International PD Forum - Conference on Computer Science PD FCCS'2005", Łódź - Bronisławów, April 11-14 2005.
[310] Wilbik A.: Evolutionary algorithms in learning methods of associative memory. In: 1st Polish and International PD Forum - Conference on Computer Science PD FCCS'2005", Łódź - Bronisławów, April 11-14 2005.
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www