Kategorie
Kalendarz

Publikacje w roku 2003

Strona główna » Publikacje » Publikacje w roku 2003

[1] Argatov I., Sokołowski J.: On asymptotic behaviour of the energy functional for the Signorini problem under small singular perturbation of the domain. COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS, No. 43, 2003, ss. 742-756.
[2] Atanassov K., Kacprzyk J., Szmidt E., Todorova L.: On separability of intuitionistic fuzzy sets. In: Bilgic T., De Bates B., Kaynak O. (Eds.): Fuzzy sets and systems - IFSA 2003. Springer-Verlag, Heidelberg (Germany) 2003, ss. 285-292, 9 poz. bibl.
[3] Banaszak Z.: Workflows management for project-driven manufacturing. In: 7th International IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Budapeszt, April 6-8, ss. 149-154.
[4] Banaszak Z., Józefowska J. (Red.): Project driven manufacturing. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003, 152 s.
[5] Banaszak Z., Majdzik P., Muszyński W., Polak M.: Towards automation of distributed control prototyping - Part I: Modelling. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August, Politechnika Szczecińska, ss. 843-848.
[6] Banaszak Z., Majdzik P., Muszyński W., Polak M.: Towards automation of distributed control prototyping. Part II: Performance evaluation. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August, Politechnika Szczecińska, ss. 843-854.
[7] Banaszak Z., Muszyński W.: Towards automation of concurrent processes prototyping. W: Skołud B., Krenczyk D. (Red.): Computer integrated manufacturing. WNT, Warszawa 2003, ss. 49-54, 4 poz. bibl.
[8] Banaszak Z., Pisz I.: Project scheduling under the time constrained resources availability. In: Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, November 5-7, 2003, Silesian University of Technology, ss. 237-242.
[9] Banaszak Z., Pisz I.: Project-driven production flow management. W: Banaszak Z., Józefowska J. (Red.): Project driven manufacturing. WNT, Warszawa 2003, ss. 153-171, 12 poz. bibl.
[10] Banaszak Z., Polak M.: Towards concurrent processes prototyping. In: Preprints of the 27th IFAC/IFIP/IEEE Workshop on Real-Time Programming, Łagów (Polska), 14-17 maja 2003, ss. 71-76.
[11] Banaszak Z., Skołud B., Zaremba M.: Computer-aided prototyping of production flows for a virtual enterprise. JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, vol. 14, No. 1, 2003, ss. 83-106, 11 poz. bibl.
[12] Banek T.: Derivatives of diffusions with applications in finance. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 260-277, 15 poz. bibl.
[13] Banek T., Kozłowski E.: Extension of the portfolio models with an aspect of purchase of information. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 227-243, 15 poz. bibl.
[14] Banek T., Kozłowski E.: On an operational model of single investment selection with information cost. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 1, 2003, ss. 87-102, 16 poz. bibl.
[15] Banek T., Kulikowski R.: Management of intellectual capital. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 205-211, 5 poz. bibl.
[16] Banek T., Kulikowski R.: Value of information for portfolio optimization. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 245-258, 7 poz. bibl.
[17] Bański J., Owsiński J. (Eds.): Alternatives for European rural areas. IERiGŻ i IGiPZ PAN, Warszawa, 2003, 136 s. Seria: European rural development network. vol. 1.
[18] Barski A., Michalewski E.: Projektowanie struktury organizacyjnej w czasie rzeczywistym. W: Kubiak B.F. , Korowicki A. (Red.): Human-computer interaction. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, ss. 75-86, 8 poz. bibl.
[19] Bartoszczuk P.: Complex eco-economic system. JAPANESE JOURNAL OF SYSTEM DYNAMICS, No. 3, 2003, ss. 49-62, 15 poz. bibl.
[20] Bartoszczuk P.: Input-output methods in environmental pollution analysis. In: Knowledge and Systems Sciences: Towards Meta -Synthetic Support for Decision Making, Guangzhou (Chiny), 29-30.11.2003, Global Link Publisher, ss. 271-276.
[21] Bartoszczuk P.: Macroeconomic model with natural resources and pollution. W: Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW'2003"- Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzanie wiedzą, Ciechocinek, 10-12.09.2003, Akademia Techniczno-Rolnicza, ss. 309-316.
[22] Bartoszczuk P.: Model of municipal water pricing. In: M. Makowski, H. Nakayama (Eds.): Natural environment management and applied systems analysis. IIASA, Laxemburg 2001 [druk w 2003 roku], ss. 377-388, 9 poz. bibl.
[23] Bartoszczuk P., Nakamori Y.: Complex eco-economy system. JOURNAL OF SYSTEM SCIENCE AND COMPLEXITY, vol. 16, No. 2, 2003, ss. 145-158, 15 poz. bibl.
[24] Bednarczuk E.: Order-Lipschitzian properties of multifunctions with applications to stability of efficient points. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 3, 2003, ss. 491-502.
[25] Bednarczuk E.: Stability analysis for parametric vector optimization problems. Dissertationes Mathematicae.
[26] Bereziński M.: A possibility of applying quantum mechanics methodology in the theory of knowledge creating. In: Kacprzyk J., Nahorski Z. ,Wagner D (Eds.): Zastosowanie badań operacyjnych w ekonomii, nauce i technice. EXIT.
[27] Bereziński M.: Ku nowej teorii kapitału intelektualnego. In: K.Czyż i R.Lex (Eds.): Współczesne kierunki rozwoju teorii kapitału intelektualnego. Oficyna Wydawnicza POLONIA.
[28] Błaszczyński J., Greco S., Słowiński R.: Multi-criteria classification using decision rules. In: Preliminary of "The third international conference on decision support for telecommunications and information society", Warszawa, 4-6 września 2003, National Institute of Telecommunications, ss. 85-98.
[29] Błaszczyński J., Słowiński R.: Incremental induction of decision rules from dominance-based rough approximations. In: International Workshop on Rough Sets in Knowledge Discovery and Soft Computing, Warszawa, April 12-13, 2003, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, ss. 40-51.
[30] Błaszkowski M.: Selected problems of cutting tools diagnoses and use. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, vol. 17, No. 8, 2002 [druk w 2003 roku], ss. 683-693, 14 poz. bibl.
[31] Bobecka K., Grzegorzewski P., Pusz J.: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki (Wyd. II popr.i rozsz.). Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2003, 69 s. Seria: Skrypty WSISiZ.
[32] Bogdan L., Nahorski Z., Studziński J., Łomotowski J.: Modellierung dynamischer Prozesse in Klaeranlagen. In: Gnauck A. (Ed.): Theorie und Modellierung von Oekosystemen. Sahaker Verlag, Aachen 2003, ss. 73-88, 3 poz. bibl.
[33] Boratyn G., Smolinski T., Milanova M., Żurada J., Bhattacharyya S., Suva L.: Bayesian approach to analysis of protein patterns for identification of myeloma cancer. In: The Second International Conference on Machine Learning and Cybernetics (ICMLC'03 ), Xi'an, China, 2-5 November 2003, ss. 1217-1221.
[34] Borkowska A., Chmielniak T., Ciechanowicz W., Kościk B., Magrel L., Szczukowski S., Targoński Z.: Program naukowo–badawczo–produkcyjny konsorcjum „Bioenergia na rzecz rozwoju wsi” wchodzenia na światowe rynki metanolu i technologii ogniw paliwowych. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 293-308.
[35] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables to a project management under uncertainty. In: 16th International Conference on Systems Engineering, Coventry (Anglia), 9-11.09. 2003, Coventry University, ss. 94-99.
[36] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables to a project management under uncertainty. W: Kacprzyk J., Nahorski Z. ,Wagner D (Red.): Zastosowanie badań operacyjnych w ekonomii, nauce i technice. EXIT.
[37] Bubnicki Z. (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003, 320 s., 300 poz. bibl.
[38] Bubnicki Z.: Special cases and examples. Decomposition and two-level control. In: Z.Bubnicki (Ed.): Analysis and decision making in uncertain systems. Springer Verlag.
[39] Bubnicki Z.: Zastosowania zmiennych niepewnych w problemach zarządzania projektami (przedsięwzięciami) na podstawie reprezentacji wiedzy. W: Bubnicki Z.,Grzech A. (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, ss. 130-140, 26 poz. bibl.
[40] Bury H., Wagner D.: A modified approach to the model of the human capital of the family. Application of expert judgement for evaluation of the basic model parameters. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1343-1347.
[41] Bury H., Wagner D.: Application of Kemeny's median for group decision support. In: Yu X. , Kacprzyk J. (Eds.): Applied decision support with soft computing. Springer-Verlag, Heidelberg 2003, ss. 235-261, 21 poz. bibl.
[42] Bury H., Wagner D.: Modelling of family decision on human capital investments with the use of group judgement. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, [druk w 2003 roku] Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1367-1372.
[43] Bury H., Wagner D.: Modelowanie kapitału ludzkiego - możliwości i ograniczenia. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 193-203, 25 poz. bibl.
[44] Bury H., Wagner D.: Tworzenie oceny grupowej przy użyciu mediany Litvaka. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003, ss. 21-40, 9 poz. bibl.
[45] Bury H., Wagner D.: Use of preference vectors in group judgement. The median of Litvak. In: Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 102-120, 8 poz. bibl.
[46] Calvo T., Mesiar R.: Weighted triangular norms-based aggregation operators. FUZZY SETS AND SYSTEMS, No. 137, 2003, ss. 3-10, 23 poz. bibl.
[47] Charytanowicz M.: Zastosowanie bayesowskiej defuzyfikacji w diagnostyce medycznej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 7-22, 8 poz. bibl.
[48] Chmielewski J.: Wirtualne organizacje wiedzy w sektorze info. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 23-32, 14 poz. bibl.
[49] Cichocki K.: A model of safe borrowing to finance local government's infrastructure. CONTROL AND CYBERNETICS.
[50] Cichocki K.: Consistency of local government finances in Poland with European Union Local Government Charta. INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH.
[51] Cichocki K.: Ocena zdolności kredytowej samorządów. NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, vol. 151, No. 15, 2003, ss. 64-68, 10 poz. bibl.
[52] Cichocki K., Dzięcioł G.: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w gminie Jadów. W: Regionalna Konferencja PAOW w Województwie Mazowieckim. Aktywizacja Obszarów Wiejskich w Regionie Mazowieckim, Warszawa, 22. 10 2003, FRDL, ss. 170-186.
[53] Cichocki K., Fudała M.: System segregacji i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Sanniki. W: Regionalna Konferencja PAOW w Województwie Mazowieckim. Aktywizacja Obszarów Wiejskich w Regionie Mazowieckim, Warszawa, 22. 10 2003, FRDL, ss. 101-119.
[54] Cichocki K., Jakubiec T.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Tryńcza. W: Regionalna Konferencja PAOW w Województwie Podkarpackim, Rzeszów, 20.11.2003, FRDL Rzeszów/Warszawa, ss. 1-19.
[55] Cichocki K., Semeniuk A.: Budowa zbiornika małej retencji i bazy rekreacyjno – sportowej w Rejowcu, W: Regionalna Konferencja PAOW w województwie lubelskim. Aktywizacja obszrów wiejskich w regionie lubelskim, Lublin, 24.10 2003, FRDL, ss. 102-120.
[56] Cichocki K., Sobczyszyn S.: Budowa zbiornika retencyjnego-rekreacyjnego na rzece Wirowa, W: Regionalna Konferencja PAOW w Województwie Podkarpackim, Rzeszów, 20.11.2003, FRDL Rzeszów/Warszawa, ss. 20-36.
[57] Cichocki K., Tokarska G.: Budowa zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w Biszczy. W: Regionalna Konferencja PAOW w województwie lubelskim. Aktywizacja obszrów wiejskich w regionie lubelskim, Lublin, 24.10 2003, FRDL, ss. 151-168.
[58] Cichocki K., Wójcik M.: Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w gminie Stoczek. W: Regionalna Konferencja PAOW w Województwie Mazowieckim. Aktywizacja Obszarów Wiejskich w Regionie Mazowieckim, Warszawa, 22. 10 2003, FRDL, ss. 1-17.
[59] Ciechanowicz W.: Bioenergy as a factor in the sustainable development of rural areas in Poland. In: M. Makowski, H. Nakayama (Eds.): Natural environment management and applied systems analysis. IIASA, Laxemburg 2001 [druk w 2003 roku], ss. 391-401, 10 poz. bibl.
[60] Ciechanowicz W.: Biomasa lignocelulozowa. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 17-28.
[61] Ciechanowicz W.: Biopaliwa. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 51-58.
[62] Ciechanowicz W.: Dotychczasowe przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę o działalności konsorcjum „Bioenergia na rzecz rozwoju wsi”. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 335-352.
[63] Ciechanowicz W.: Ogniwa paliwowe. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 59-78.
[64] Ciechanowicz W.: Ogniwa paliwowe i bioenergia szansą rozwoju wsi i miast. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 211-220.
[65] Ciechanowicz W.: Ogniwa paliwowe i biomasa szansą rozwoju wsi i miast. In: Ciechanowicz W. i in. (Eds.): Terminarz technika 2004. Sigma NOT, Warszawa 2003, ss. 141-145.
[66] Ciechanowicz W.: Rola polskiej nauki w zdobywaniu strategicznych rynków XXI wieku. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 125-136.
[67] Ciechanowicz W.: Rozwój cywilizacji jako zagadnienie systemowe. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 283-292.
[68] Ciechanowicz W., Bartoszczuk P.: Procesy termicznej konwersji biomasy. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 253-258.
[69] Ciechanowicz W., Bartoszczuk P.: Zagadnienia konwersji biomasy i węgla do metanolu. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 137-144.
[70] Ciechanowicz W., Uhrynowski Z.: Informacje o rozwoju technologii ogniw paliwowych. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 79-94.
[71] Dambrine M., Sokołowski J.: On stability analysis in shape optimisation: critical shapes for Neumann problem. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 3, 2003, ss. 503-528.
[72] Dembczyński K., Greco S., Słowiński R.: Dominance-based rough set approach to multicriteria classification with interval evaluations and assignments. In: Preliminary of "The third international conference on decision support for telecommunications and information society", Warszawa, 4-6 września 2003, National Institute of Telecommunications, ss. 73-83.
[73] Diaz E., Szkatuła K., Watson J.: Strategic analysis of the innovation relay centre network. The Enterprise Directorat General, European Commission, Luxemburg, 2001 [druk w 2003 roku], 262 s.
[74] Domaradzki A.: Zastosowanie algorytmów rozkładu schematów relaksacyjnych baz danych do optymalizacji systemów bazodanowych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 48-61.
[75] Dontchev A., Malanowski K., Zolezzi T. (Eds.): Well-posedness in optimization and related topics. Special issue of CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 31, No. 3, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2002 [druk w 2003 roku], 443 s.
[76] Fukao T., Kenmochi N., Pawłow-Niezgódka I.: Stefan problems in non-cylindrical domains arising in Czochralski process of crystal growth. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 2, 2003, ss. 201-221, 13 poz. bibl.
[77] Fukao T., Kenmochi N., Pawłow-Niezgódka I.: Transmission-Stefan problems arising in Czochralski process of crystal growth. In: Free Boundary Problems: Theory and Applications, Trento, Italy, June 2002, [druk w 2003 roku] Birkhauser, ss. 151-165.
[78] Gadomski J.: Czarno widzę. W: Barometr społeczno-polityczny"- Polska po przejściach, Warszawa, 4.07.2003, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, ss. 131-138.
[79] Gadomski J.: Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamknietej. W: Milo W., Wdowiński P. (Red.): Współczesne metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych. Acta Universitatis Lodziensis - FOLIA OECONOMICA 166, Łódź 2003, ss. 85-99, 8 poz. bibl.
[80] Gluhchev G., Atanassov K., Hadjitodorov S., Szmidt E., Shanon A.: Intuitionistic fuzzy generalized net model of the process of handwriting analysis. In: Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology- EUSFLAT 2003, Zittau (Germany), September 10-12, 2003, EUSFLAT and University of Applied Sciences at Zittau/Goerlitz, ss. 218-222.
[81] Greco S., Inuiguchi M., Słowiński R.: Fuzzy rough sets and multiple premise gradual decision rules. In: International Workshop on Fuzzy Logic and Applications (WILF 2003), Napoli, October 9-11, 2003, ss. 56-61.
[82] Greco S., Inuiguchi M., Słowiński R.: Rough sets and gradual decision rules. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 2639, 2003, ss. 156-164, 20 poz. bibl.
[83] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Axiomatic characterization of aggregation functions: utility function, associative operator, Sugeno integral and ordered weighted maximum, in terms of conjoint measurement and rough-set decision rules. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
[84] Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Bipolar noncompensatory preferences. In: Atti del XXVII Convegno Annuale A.M.A.S.E.S. Cagliari, 3-6 Settembre 2003, Facolta di Economia, ss. 284-287.
[85] Greco S., Maurer H., Słowiński R.: The axiomatic basis of Sugeno integral and associative aggregation operators. In: 4-th International Workshop on Preferences and Decisions, Trento (Italy), September 23-26, 2003, Universita Degli Studi di Trento, ss. 33 -37.
[86] Greco S., Pawlak Z., Słowiński R.: Interpretation of Bayesian confirmation measures in rough set terms. In: Methods of Artificial Intelligence, Gliwice, November 5-7, 2003, Silesian University of Technology, ss. 137-140.
[87] Grębowska K.: Statystyczna analiza obecnej struktury rynku telefonii komórkowej w Polsce. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 62-79, 9 poz. bibl.
[88] Grzegorzewski P.: Approximation of a fuzzy number preserving entropy-like nonspecifity. BADANIA OPERACYJNE I DECYZJE.
[89] Grzegorzewski P.: Distances and orderings in a family of intuitionistic fuzzy numbers. In: Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology- EUSFLAT 2003, Zittau (Germany), September 10-12, 2003, EUSFLAT and University of Applied Sciences at Zittau/Goerlitz, ss. 223-227.
[90] Grzegorzewski P.: Distances between intuitionistic fuzzy sets and/or interval-valued fuzzy sets based on the hausdorff metric. FUZZY SETS AND SYSTEMS.
[91] Grzegorzewski P.: Robustness of estimation in the uniform distribution under dependencies in a sample. COMMUNICATIONS IN STATISTICS - THEORY AND METHODS, vol. 32, 2003, ss. 1155-1168, 20 poz. bibl.
[92] Grzegorzewski P.: The hamming distance between intuitionistic fuzzy sets. In: 10th IFSA World Congress, Istanbul (Turkey), June 29 - July 2, 2003, ss. 35-38.
[93] Grzegorzewski P., Bobecka K., Dembińska A., Pusz J.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (Wyd. IV popr.). Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2003, 210 s., 19 poz. bibl. Seria: Skrypty WSISiZ.
[94] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Approximation of fuzzy numbers - revisited. In: Proceedings of International Conference on Fuzzy Information Processing.Theories and Applications, Beijing (China), March 1-4, 2003, Tsinghua University Press/Springer, ss. 117-121.
[95] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Flexible querying via intuitionistic fuzzy sets. In: Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology- EUSFLAT 2003, Zittau (Germany), September 10-12, 2003, EUSFLAT and University of Applied Sciences at Zittau/Goerlitz, ss. 228-231.
[96] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Linear regression analysis for fuzzy data. In: 10th IFSA World Congress, Istanbul (Turkey), June 29 - July 2, 2003, ss. 228-231.
[97] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Trapezoidal approximation of a fuzzy number - a practical approach. In: Proceedings of International Conference on Fuzzy Information Processing.Theories and Applications, Beijing (China), March 1-4, 2003, Tsinghua University Press/Springer, ss. 31-35.
[98] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Trapezoidal approximations of fuzzy numbers. LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE , vol. 2715, No. 2715, 2003, ss. 237-244, 12 poz. bibl.
[99] Gutenbaum J.: Kazimierz Malanowski's 66th Anniversary. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 3, 2003, ss. 447-449.
[100] Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne systemów. Wyd. 3 popr. i uzup. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2003, 420 s., 247 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania systemowe, t. 32.
[101] Gutkiewicz J.: Integracja heterogenicznych systemów informatycznych w oparciu o rozwiązania internetowe serwisów aplikacyjnych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 80-91.
[102] Hoemberg D., Sokołowski J.: Optimal shape design of inducator coils for surface hardening. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, vol. 42, No. 3, 2003, ss. 1087-1117.
[103] Holnicki P.: Ocena udziału źródeł emisji w zagrożeniu środowiska. W: Bubnicki Z.,Grzech A. (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, ss. 385-392, 5 poz. bibl.
[104] Holnicki P., Kałuszko A.: Application of soft computing in a discrete optimization problem. In: Yu X., Kacprzyk J., Carlson Ch. (Eds.): Applied decision support with soft computing. Springer Verlag, Berlin 2002 [druk w 2003 roku], ss. 290-307, 7 poz. bibl.
[105] Holnicki P., Żochowski A., Abert K., Juda-Rezler K.: Forecasting of sulfur deposition on a regional scale. ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING, vol. 28, No. 3-4, 2003, ss. 95-107, 10 poz. bibl.
[106] Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2003, 246 s., 168 poz. bibl.
[107] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: Regional strategy and sustainable development. In: Neck R. (Ed.): Modelling and control of economic systems 2002. Elsevier (Pergamon Press), Oxford, London 2003, ss. 291-297, 18 poz. bibl.
[108] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: Zrównoważony rozwój regionów - zastosowanie zbiorów rozmytych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 204-212, 10 poz. bibl.
[109] Hołubiec J., Małkiewicz A., Szkatuła G., Wagner D.: Próba uwzględnienia dodatkowych atrybutów w analizie kampanii wyborów do Sejmu w 2001r. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003, ss. 133-150, 13 poz. bibl.
[110] Hołubiec J., Mercik J.: Power distribution in Eastern European parliaments. In: Holler M. (Ed.): Power and fairness. Mohr Siebeck Verlag, Hamburg 2003, ss. 127-140.
[111] Hołubiec J., Petriczek G.: Algorytm badania jednorodności zbioru danych w analizie regionalnej. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 213-225, 6 poz. bibl.
[112] Hołubiec J., Petriczek G.: Models for railway traffic management. In: Neck R. (Ed.): Modelling and control of economic systems 2002. Elsevier (Pergamon Press), Oxford, London 2003, ss. 292-297, 6 poz. bibl.
[113] Hołubiec J., Petriczek G.: Qualitative analysis for regional modeling. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August, Politechnika Szczecińska, ss. 1323-1328.
[114] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: New aspects in electorate preferences modelling using machine learning. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1271-1276.
[115] Horabik J., Nahorski Z.: Optymalizacja emisji gazów cieplarnianych kraju w kontekście protokołu z Kioto. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 292-304, 12 poz. bibl.
[116] Hordjewicz T.: Sztuczne systemy immunologiczne i ich zastosowania w systemach rekomendujących. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 92-100, 14 poz. bibl.
[117] Hryniewicz O.: Bayes life-time tests with imprecise input information. RISK DECISION AND POLICY, vol. 8, No. 2-3, 2003, ss. 101-110, 7 poz. bibl.
[118] Hryniewicz O.: Bayes reliability tests with imprecise input data. In: To Safer Life and Environment, Gdynia, 27 - 30 May 2003, Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ss. II-121-II-128.
[119] Hryniewicz O.: Komputerowe metody badania zależności cech jakościowych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 226-233, 6 poz. bibl.
[120] Hryniewicz O.: Possibilistic approach to Bayes decisions. JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, No. 3, 2003, ss. 3-8, 6 poz. bibl.
[121] Hryniewicz O.: User-preferred solutions of fuzzy optimization problems-an application in choosing user-preferred inspection intervals. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 137, No. 1, 2003, ss. 101-111, 15 poz. bibl.
[122] Hryniewicz O., Studziński J.: Application of systems analysis tools in environmental engineering. In: The Information Society and Enlargement of the European Union, Cottbus, September, S.Schimmelschmidt, ss. 58-68.
[123] Inuiguchi M., Greco S., Słowiński R., Tanino T.: Possibility and necessity measure specification using modifiers for decision making fuzziness. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 137, 2003, ss. 151-175, 16 poz. bibl.
[124] Jackowska-Strumillo L., Sokołowski J.: Topological optimization and inverse problems. W: Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, vol. 10, Nr.2, Warsaw, 2003, IPPT PAN Warszawa, ss. 163-167.
[125] Jakubowski A.: A decision support procedure for pricing catastrophe bonds. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
[126] Jakubowski A.: Zarządzanie portfelowe na rynku obligacji. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Akademia Ekonomiczna.
[127] Jarusek J., Krbec M., Sokołowski J., Rao M.: Conical differentiability for evolution variational inequalities. JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, vol. 193/1, No. 1, 2003, ss. 131 -146.
[128] Jasińska-Kawałczewska A.: Aktualne problemy zarządzania w obrocie enrgią elektryczną. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 101-111, 13 poz. bibl.
[129] Józefczyk J.: New algorithms for solving the tasks scheduling problems in discrete manufacturing systems. In: 16th International Conference on Systems Engineering, Coventry (Anglia), 9-11.09. 2003, Coventry University, ss. 303-308.
[130] Józefczyk J.: Wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego w wybranym problemie szeregowania zadań. W: Bubnicki Z.,Grzech A. (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, ss. 248-255, 11 poz. bibl.
[131] Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2003, 255 s., 335 poz. bibl. Seria: Problemy wspołczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Badania systemowe i operacyjne.
[132] Kacprzyk J., Zadrożny S.: An Internet-based group decision support system. MANAGEMENT, vol. VII, No. 28, 2003, ss. 4-10, 19 poz. bibl.
[133] Kacprzyk J., Zadrożny S.: An unified OWA operator based approach to collective choice rules in group decision making. In: TRENTO 2003 - 4th International Workshop on Preferences and Decisions, Trento, Italy, 23-26 September 2003, Universita di Trento, ss. 59-63.
[134] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Collective choice rules in group decision making under fuzzy preferences and fuzzy majority: a unified OWA operator based approach. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 31, No. 4, 2002 [druk w 2003 roku], ss. 937-948, 45 poz. bibl.
[135] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Computing with words in decision making through individual and collective linguistic choice rules. In: Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 121-136, 32 poz. bibl.
[136] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Dealing with imprecise knowledge on preferences and majority in group decision making: towards a unified characterization of individual and collective choice functions. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 279-302, 66 poz. bibl.
[137] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Linguistic summarization of data sets using association rules. In: FUZZ- IEEE 2003 - The IEEE International Conference on Fuzzy Systems, St. Louis (USA), May 25-28, 2003, IEEE, ss. 702-707.
[138] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Text categorization using some elements of fuzzy logic. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 234-244, 18 poz. bibl.
[139] Kaliszewski I.: A simple common/framework for MCDM. In: Joint Euro/INFORMS Conference, Stambuł, 6-11 June, ss. NULL-NULL.
[140] Kaliszewski I.: Can the winning variant be nonefficient? EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
[141] Kaliszewski I.: Can the winning variant be nonefficient?. In: Preliminary of "The third international conference on decision support for telecommunications and information society", Warszawa, 4-6 września 2003, National Institute of Telecommunications, ss. NULL-NULL.
[142] Kaliszewski I.: Dynamic parametric bounds of efficient outcomes in interactive multiple criteria deision making problems. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 147, 2003, ss. 94-107.
[143] Kaliszewski I.: On adequency of the linear weighted scalarizing function to selecting the winning variant in the multiple criteria decision problems. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003, ss. 201-216.
[144] Kaliszewski I.: Out of the mist-towards decision-maker-friendly multiple criteria decision making support. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
[145] Kaliszewski I. (Ed.): Quantitative and methodological aspects of multiple criteria decision making. Special issue of CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 31, No. 4, Instytut Badań Systemowych PAN, 2002 [druk w 2003 roku], 230 s.
[146] Kaliszewski I.: Weight versus reference point multiple criteria decision making methods-analogies and differencies. JOURNAL OF TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, vol. 3, No. 3, 2003, ss. 9-15.
[147] Khludnev A., Sokołowski J.: Smooth domain method for elastoplastic crack problems. In: Challenges in Applied Mechanics, 2003, Danish Center for Applied Mathematics and Mechanics, ss. 51-66.
[148] Kiwiel K.: Convergence of approximate and incremental subgradient methods for convex optimization. SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION.
[149] Kleszczyńska A., Szczepaniak P.: Genetic decryption of columnar transposition code. In: Rutkowski L., Kacprzyk J. (Eds.): Neural networks and soft computing. Physica Verlag, Heidelberg, 2003, ss. 358-363.
[150] Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: PI controllers for robust stability and performance. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 473-479.
[151] Krawczak M.: Boltzman machine built by generalized nets. In: Cha J., Jardim-Goncalves R., Steiner-Garcao A. (Eds.): Concurrent engineering. Balkema Publishers, Tokyo 2003, ss. 1095-1099.
[152] Krawczak M.: Generalized net representation of multilayer neural networks simulation process. In: Kacprzyk J., Nahorski Z. ,Wagner D (Eds.): Zastosowanie badań operacyjnych w ekonomii, nauce i technice. EXIT.
[153] Krawczak M.: Heuristic dynamic programming - I-order differential dynamic programming. In: Rutkowski L., Kacprzyk J. (Eds.): Neural networks and soft computing. Physica Verlag, Heidelberg, 2003, ss. 224-230, 10 poz. bibl.
[154] Krawczak M.: Heuristic dynamic programming - Learning as control problem. In: Rutkowski L., Kacprzyk J. (Eds.): Neural networks and soft computing. Physica Verlag, Heidelberg, 2003, ss. 218-223, 9 poz. bibl.
[155] Krawczak M.: Modelling of adjoint neural networks by generalized nets. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 33-42.
[156] Krawczak M.: Multilayer neural systems and generalized net models. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2003, 255 s., 190 poz. bibl. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka.
[157] Krawczak M.: Parametrization and game approach to neural networks learning. W: Kacprzyk J., Wagner D. (Red.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 137-153, 19 poz. bibl.
[158] Krawczak M.: Wielowarstwowe systemy neuronowe, modelowanie sieciami uogólnionymi. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, No. 2, 2003, ss. 9-14, 3 poz. bibl.
[159] Krawczak M., Aladjov H.: Generalized net model of adjoint neural networks. ADVANCED STUDIES ON CONTEMPORARY MATHEMATICS, vol. 7, No. 1, 2003, ss. 19-32, 30 poz. bibl.
[160] Krawczak M., Jakubowski A., Konieczny P., Kulikowski R., Miklewski A., Szkatuła G.: Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2003, 480 s., 517 poz. bibl. Seria: Problemy wpółczesnej nauki. Teoria i zastosowania. Zarządzanie.
[161] Kruś L.: Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '03. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003, ss. 217-235.
[162] Kruś L.: Computational analysis of cooperative solutions in an education system. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 303-322, 15 poz. bibl.
[163] Kruś L.: Cooperative solutions in an education system. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1283-1288.
[164] Kruś L.: Rozwiązania kooperacyjne w systemie edukacyjnym. W: Bubnicki Z.,Grzech A. (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, ss. 456-463, 7 poz. bibl.
[165] Kulczycki P.: A test for comparing distribution functions with strongly unbalanced samples. STATISTICA, vol. LXII, No. 1, 2002 [druk w 2003 roku], ss. 39-49, 9 poz. bibl.
[166] Kulczycki P., Charytanowicz M.: Zastosowanie bayesowskiej defuzyfikacji w zagadnieniach współczesnej medycyny. W: V Konferencja "Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe", Wrocław, 11-13.06.2003, ss. 91-98.
[167] Kulczycki P., Mazgaj A.: Parameters identification with nonsymmetical quadratic loss function for optimal control. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 689-695.
[168] Kulczycki P., Waglowski J.: Optimal base-stations locations in the LMDS wireless data transmission system. In: First African Control Conference, Cape Town, 3-5.12.2003, ss. 375-380.
[169] Kulikowski R.: Acceleration of economic growth by technological change and knowledge management. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 323-333, 6 poz. bibl.
[170] Kulikowski R.: On general theory of risk management and decision support systems. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 51, No. 3, 2003, ss. 213-226, 13 poz. bibl.
[171] Kulikowski R.: Problemy zarządzania wiedzą w warunkach ryzyka. W: Bubnicki Z.,Grzech A. (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, ss. 113-123.
[172] Kulikowski R.: Wspomaganie decyzji obarczonych ryzykiem. W: Krawczak M., Jakubowski A., Konieczny P., Kulikowski R., Miklewski A., Szkatuła G. (Red.): Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi. EXIT, Warszawa 2003, ss. 253-268, 11 poz. bibl.
[173] Kulikowski R., Kruś L.: Support of education decisions. In: Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 154-168, 16 poz. bibl.
[174] Lewinski T., Sokołowski J.: Energy change due to appearing of cavities in elastic solids. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDES AND STRUCTURES, vol. 40, 2003, ss. 1765-1803.
[175] Libura M.: Uogólnione zagadnienie odwrotne dla zadań optymalizacji dyskretnej. W: Tarnowski W. , Kiczkowiak T. (Red.): Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003, ss. 88-95, 8 poz. bibl.
[176] Libura M., Sikorski J.: Wykłady z matematyki dyskretnej. Część 1: Kombinatoryka (Wyd. III, popr.). Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2003, 169+XIII s., 33 poz. bibl. Seria: Skrypty WSISIZ.
[177] Libura M., Sikorski J.: Wykłady z matematyki dyskretnej. Część 2: Teoria grafów. (Wyd. II, popr.). Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2003, 181+XVI s., 50 poz. bibl. Seria: Skrypty WSISiZ.
[178] Lucińska M.: Rozwiązywanie sekwencyjnych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem algorytmów immunologicznych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 112-125, 9 poz. bibl.
[179] Ławcewicz K.: Elektroniczny system przepływu i archiwizowania dokumentów europejskich (EWD). W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 126-139, 6 poz. bibl.
[180] Łopaciński M.: Zarządzanie jakością i kosztami ruchu internetowego. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 140-150, 17 poz. bibl.
[181] Łukasik S.: A multicriteria multistage model of development of the road network. In: Transport Systems Telematics. Zeszyty Naukowe TRANSPORT z. 45, Katowice-Ustroń, , 7- 9 November 2002, [druk w 2003 roku] Silesian University of Technology Faculty of Transport, ss. 56-NULL.
[182] Łukasik S.: A multistage multicriteria model of development of regional road network. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ.
[183] Łukasik S.: A multistage optimization model of financial management. In: Modelling and simulation of business systems, Wilno, 13-15 maj 2003, Baltic Operational Research Society, ss. 235-238.
[184] Malanowski K.: Convergence of Lagrange-Newton method for optimal control problems. W: IV Krajowa Konferencja - Metody i Systemy Komputerowe, Kraków, 26-28.11.2003, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, ss. 29-36.
[185] Malanowski K.: On normality of Lagrange multipliers for state constrained optimal control problems. OPTIMIZATION, vol. 52, No. 1, 2003, ss. 75-91, 11 poz. bibl.
[186] Malanowski K.: Remarks on differentiability of metric projections onto cones of nonnegative functions. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS, vol. 10, No. 1, 2003, ss. 285-294, 20 poz. bibl.
[187] Malinowska A.: Changes of the set of efficient solutions by extending the number of objectives and its evaluation. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 31, No. 4, 2002 [druk w 2003 roku], ss. 965-974, 5 poz. bibl.
[188] Mażbic-Kulma B.: Wybrane metody agregacji grafu i ich zastosowanie w systemach transportowych. W: Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej - seria TRANSPORT z. 46, Katowice, 18.09.2003, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej , ss. 387-400.
[189] Mażbic-Kulma B., Skoczylas M., Sienkiewicz P.: Zarządzanie zasobami informacyjnymi instytutcji. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA, vol. 167, 2003, ss. 119-130.
[190] Menasalvas E., Segovia J., Szczepaniak P. (Eds.): Advances in web intelligence. Springer Verlag, Berlin, 2003, 350 s. Seria: Lecture Notes in Artificial Intelligence.
[191] Michalewski E.: Systemy CRM, a systemy klasy EDI. W: Niedźwiedziński M. (Red.): Wybrane problemy zastosowanie electronic data interchange i electronic commerce. Acta Universitas Lodziensis - FOLIA OECONOMICA 167, Łódź 2003, ss. 149-159, 11 poz. bibl.
[192] Michalewski E.: Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2003, 315 s., 181 poz. bibl. Seria: Podręczniki WSISIZ.
[193] Michalewski E.: Wspomagane komputerowo modelowanie organizacji wirtualnej. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 93-102, 9 poz. bibl.
[194] Muezzinoglu M., Guzelis C., Żurada J.: A new design method for complex-valued multi-state Hopfield associative memory. In: International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN'03, Portland (Oregon), July 20-24, 2003, ss. 45-50.
[195] Muezzinoglu M., Guzelis C., Żurada J.: Construction of energy landscape for discrete Hopfield associative memory with guaranteed error correction capability. In: 1st International IEEE EMBS Special Topic Conference on Neural Engineering, Capri (Italy), March 20-22, 2003, ss. 320-323.
[196] Myśliński A.: Shape optimization for dynamic contact problems with friction. In: 21 IFIP Conference on System Modelling and Optimization, Sophia-Antipolis, 21-25 July, 2003, INRIA Sophia Antipolis, ss. 287-299.
[197] Myśliński A.: Shape optimization of thermoviscoelastic contact problems. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 3, 2003, ss. 611-628.
[198] Myśliński A.: Shape optimization of thermoviscoelastic contact problems by level set methods. In: The Fifth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Lido di Jesolo (Italy), May 19 - 24,2003.
[199] Nahorski Z., Jęda W., Jonas M.: Coping with uncertainty in verification of the Kioto obligations. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 305-324, 4 poz. bibl.
[200] Nazarov S., Sokołowski J.: Self adjoint extensions of differential operators in application to shape optimization. COMPTES RENDUS MECANIQUE, vol. 331, No. 10, 2003, ss. 667-672.
[201] Nazarov S., Sokołowski J.: Techniques of asymptotic analysis in shape optimiztion. TRANSACTINS, vol. 4, 2003, ss. 49-57.
[202] Nazarov S., Sokołowski J.: Topological derivetive of the Dirichlet integral due to formation of a thin ligaments. SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL.
[203] Nowak D.: Problemy niezawodności oprogramowania. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 151-165, 5 poz. bibl.
[204] Nowak P.: Integration with respect to Hilbert space-valued semimartingales via Jacod-Grigelionis characteristics. STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, vol. 21, No. 5, 2003, ss. 1141-1168.
[205] Nowak P.: Monotone measures of intuitionistic fuzzy sets. In: Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology- EUSFLAT 2003, Zittau (Germany), September 10-12, 2003, EUSFLAT and University of Applied Sciences at Zittau/Goerlitz, ss. 172-176.
[206] Nowak P., Romaniuk M., Hryniewicz O.: Komputerowe metody statystyki matematycznej w przykładach i zadaniach. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2003, 145 s. Seria: Pomocnicze materiały dydaktyczne WSISiZ.
[207] Nycz P., Sęp K., Stańczak J.: Ewolucyjne uczenie logicznej sieci rozmytej z redukcją argumentów danych trenujących. W: Warsztaty Algorytmow Genetycznych, Wdzydze, 4-5.09.2003, Akademia Morska w Gdyni, ss. 47-50.
[208] Ojeda-Aciego M., Vojtas P., Zadrożny S. (Eds.): Special issue of Kybernetika 39 (2003) No.5. Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic. 2003, 144 s.
[209] Owsiński J.: Group choice: opinion structure, consensus, and cluster analysis. TAKSONOMIA. PRACE NAUKOWE AE WE WROCłAWIU, No. 10/988, 2003, ss. 332-342, 6 poz. bibl.
[210] Owsiński J.: Opinion structure and agreement conditions in group decision: the cluster analysis perspective. In: Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 195-204, 6 poz. bibl.
[211] Pawłow-Niezgódka I., Zajączkowski W.: On diffused-interface models of shape memory alloys. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 3, 2003, ss. 629-658, 84 poz. bibl.
[212] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Existence and uniqueness for the three-dimensional thermoelasticity system in shape memory problems. In: Picard R., Reissig M., Zajaczkowski W. (Eds.): Evolution equations: propagation phenomena, global existence, influence of non-linearities. Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics, Warszawa 2003, ss. 319-335, 10 poz. bibl.
[213] Pedrycz W., Loia V., Senatore S.: P-FCM: a proximity-based fuzzy clustering for user-centered web applications. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING.
[214] Prochot C.: Estymatory jadrowe w zastosowaniu do wykrywania nietypowych transakcji finansowych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 175-180, 5 poz. bibl.
[215] Romaniuk M.: Pricing the risk-transfer financial instruments via Monte Carlo methods. SYSTEMS ANALYSIS MODELLING SIMULATION, vol. 43, No. 8, 2003, ss. 1043-1064.
[216] Rutkowski L., Kacprzyk J. (Eds.): Neural networks and soft computing. Physica-Verlag, Heidelberg New York, 2003, 914 s., 1369 poz. bibl. Seria: Advances in Soft Computing.
[217] Sęp K.: Algorithm of equal coverings as a method of deriving action rules. W: VI krajowa konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Łagów , 26-28 maja 2003, Uniwersytet Zielonogórski, ss. 205-211.
[218] Skiba R.: Wirtualna organizacja modelująca lokalizacje inwestycji samowystarczalnych energetycznie. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 181-186, 5 poz. bibl.
[219] Smolinski T., Chenoweth D., Żurada J.: Time series prediction using rough sets and neural networks hybrid approach. In: IASTED International Conference - Neural Networks and Computational Intelligence, NCI'03, Cancun (Mexico), February 23-26, 2003, ss. 108-111.
[220] Smolinski T., Milanova M., Żurada J., Bhattacharyya S., Suva L.: Scoring-based analysis of protein patterns for identification of myeloma cancer. In: International Conference on Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Biological Sciences, METMBS'03, Las Vegas (USA), June 23-26, 2003, ss. 60-65.
[221] Smoła J.: Komputerowe wspomaganie szacowania współczynnika beta dla firm prywatnych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 187-222, 25 poz. bibl.
[222] Sokołowski J.: Asymptotic analysis of shape functionals. JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES, vol. 82-2, 2003, ss. 125-196.
[223] Sokołowski J., Żochowski A.: Optimality conditions for simultaneous topology and shape optimisation. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, vol. 42, No. 4, 2003, ss. 1198-1221, 16 poz. bibl.
[224] Sokołowski J., Żochowski A.: Simultaneous shape and topology optimization. In: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 109-114.
[225] Sokołowski J., Żochowski A., Jackowska-Strumillo L.: Topological optimization and inverse problems. COMPUTER ASSISTED MECHANICS AND ENGINEERING SCIENCES, vol. 10, No. 2, 2003, ss. 163-176, 30 poz. bibl.
[226] Stańczak J.: Biologically inspired methods for control of evolutionary algorithms. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 32, No. 2, 2003, ss. 411-433, 20 poz. bibl.
[227] Stańczak J.: Evolutionary algorithm in the problem of optimal fuzzy control of deterministic system with indirectly given and infinite control horizon. W: VI krajowa konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Łagów , 26-28 maja 2003, Uniwersytet Zielonogórski, ss. 213-222.
[228] Straszak A.: D&PSS in the uncertainty of the internet society. W: Bui T., Sroka H., Stanek S., Gołuchowski J. (Red.): DSS in the uncertainty of the internet age. Karol Adamiecki University of Economics, Katowice 2003, ss. 403-419.
[229] Straszak A.: E-voting system for virtual scientific board formation in virtual knowledge organizations. In: Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 213-226.
[230] Straszak A.: Podejście netcentric do zagadnienia zarządzania w wielkich strukturach składających się z wirtualnych organizacji. W: Cygan Z., Grudzewski W., Kulikowski R. (Red.): Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w układach wirtualnych. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2003, ss. 59-70, 53 poz. bibl.
[231] Straszak A.: Społeczeństwo internetowe oparte na wiedzy – wielkie wstrząsy rozwojowe. W: Szewczyk A. (Red.): Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. Hogben, Szczecin 2003, ss. 333-345.
[232] Straszak A.: The coming digitization of the Polish European Union Regions. In: The Information Society and Enlargement of the European Union, Cottbus, September, S.Schimmelschmidt, ss. 13-20.
[233] Straszak A.: Wielkosystemowe czynniki rozwoju społeczeństw internetowych. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 129-145.
[234] Strzykowski S.: Komputerowy system ewidencji skazanych i tymczasowo aresztowanych "NOE" jako przykład systemu ekspertowego. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 223-237, 7 poz. bibl.
[235] Studziński J.: Mathematical modelling and identification of the flow dynamics in molten glass furnaces. In: Simulation in Industry, Delft, 26-29.10.2003, SCS -The Society for Modelling and Simulation International, SCS European Publishing House, Erlangen, ss. 414-418.
[236] Studziński J., Bogdan L.: Komputerowy system wspomagania decyzji operatora miejskiej sieci wodociągowej. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, No. 15, 2003, ss. 91-93, 3 poz. bibl.
[237] Studziński J., Bogdan L.: Zastosowanie systemów monitoringu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 318-324, 4 poz. bibl.
[238] Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2003, 336 s. Seria: Badania systemowe, tom 33.
[239] Studziński J., Łomotowski J., Bogdan L., Nahorski Z., Szetela R.: Modellierung, Simulation und Optimierung von Prozessen in Klaeranlagen. In: Gnauck A. (Ed.): Theorie und Modellierung von Oekosystemen. Sahaker Verlag, Aachen 2003, ss. 187-200, 7 poz. bibl.
[240] Szczepaniak P., Gil M.: Practical evaluation of textual fuzzy similarity as a tool for information retrieval. In: Menasalvas E., Segovia J., Szczepaniak P.S. (Eds.): Advances in web intelligence. Springer-Verlag, Berlin, 2003, ss. 250-257.
[241] Szczepaniak P., Niewiadomski A.: Clustering of documents on the basis of text fuzzy similarity. In: Abramowicz W. (Ed.): Knowledge-based retrieval and filtering from the web. Kluwer Academic Publishers, Boston, 2003, ss. 219-230, 13 poz. bibl.
[242] Szczepaniak P., Niewiadomski A.: Internet search based on text intuitionistic fuzzy similarity. In: Szczepaniak P.S., Segovia J., Kacprzyk J., Zadeh L.A. (Eds.): Intelligent exploration of the web. Physica Verlag, Heidelberg, New York 2003, ss. 96-102, 13 poz. bibl.
[243] Szczepaniak P., Nowak P., Filutowicz J.: Sztuczne sieci neuronowe. Przykład - neuronowe modelowanie dializy. W: Zajdel R., Kącki E., Szczepaniak P.S., Kurzyński M. (Red.): Kompendium informatyki medycznej. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2003, ss. 327-333, 27 poz. bibl.
[244] Szczepaniak P., Protasiewicz J.: Neuronowe modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. W: II Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", Dobieszków-Łódź, 2003, Politechnika Łódzka, ss. 165-169.
[245] Szczepaniak P., Segovia J., Kacprzyk J., Zadeh L. (Eds.): Intelligent exploration of the web. Physica-Verlag, Heidelberg, New York, 2003, 424 s. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
[246] Szczepaniak P., Tomczyk A.: Contour scanning. In: Kurzyński M., Puchała E., Woźniak M. (Eds.): Computer recognition systems. Wrocław University of Technology Press, Wrocław 2003, ss. 201-208.
[247] Szczepaniak P., Zajdel R., Kącki E., Kurzyński M. (Red.): Kompendium informatyki medycznej. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała, 2003, 787 s.
[248] Szkatuła G., Pogorzelec A.: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2003, 239 s. Seria: Skrypty WSISiZ.
[249] Szkatuła G., Wagner D.: Programmes of parties versus their location on the political scene. Application of decision rules to describe the differences. In: Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 227-238, 13 poz. bibl.
[250] Szmidt E., Baldwin J.: New similarity measures for intuitionistic fuzzy set theory and mass assignment theory. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 9, No. 3, 2003, ss. 60-76, 33 poz. bibl.
[251] Szmidt E., Kacprzyk J.: A concept of similarity for intuitionistic fuzzy sets and its use in the aggregation of experts' testimonies. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 9, No. 3, 2003, ss. 51-59, 19 poz. bibl.
[252] Szmidt E., Kacprzyk J.: A consensus reaching process under intuitionistic fuzzy preference relations. In: Kacprzyk J., Wagner D. (Eds.): Group decisions and voting. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ss. 239-255, 35 poz. bibl.
[253] Szmidt E., Kacprzyk J.: A consensus-reaching process under intuitionistic fuzzy preference relations. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 18, No. 7, 2003, ss. 837-852, 34 poz. bibl.
[254] Szmidt E., Kacprzyk J.: A measure of similarity for intuitionistic fuzzy sets. In: Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology- EUSFLAT 2003, Zittau (Germany), September 10-12, 2003, EUSFLAT and University of Applied Sciences at Zittau/Goerlitz, ss. 206-209.
[255] Szmidt E., Kacprzyk J.: Group agreement analysis via distances and entropy of intuitionistic fuzzy sets. In: Proceedings of International Conference on Fuzzy Information Processing.Theories and Applications, Beijing (China), March 1-4, 2003, Tsinghua University Press/Springer, ss. 631-635.
[256] Szmidt E., Kacprzyk J.: Using intuitionistic fuzzy sets in group decision making. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 31, No. 4, 2002 [druk w 2003 roku], ss. 1037-1053, 25 poz. bibl.
[257] Uhrynowski Z.: Informacja o modelach i komputerowych systemach wspomagania decyzji rozwojowych. W: Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "Technologie Ogniw Paliwowych i Bioenergia Szansą dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok, 22-24 czerwca 2003, IBS PAN, ss. 313-334.
[258] Ulewicz M.: Support vector machines with distortions for handwritten digits recognitions. In: KOSYR'2003 - Computer Recognition Systems, Wrocław, 2003, Politechnika Wrocławska, ss. 109-114.
[259] Waglowski J.: Zastosowanie logiki rozmytej do optymalizacji rozmieszczenia stacji bazowych systemu lmds. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 5. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2003, ss. 238-246, 6 poz. bibl.
[260] Watson J., Szkatuła K.: A methodological approach to monitoring and assessing scientific advice provision and impact: A test case analysis of the mechanism by which scientific advice catalyses interactions among societal actors. Research Directorate General, European Commission, Brussels, 2003, 406 s.
[261] Watson J., Szkatuła K.: An evaluation of the impact of the prizes awarded within FP5 (the 5th R&D Framework Programme) and a review of prize strategy in the context of ERA policy and the needs of FP6. Research Directorate General, European Commission, Brussels, 2003, 161 s. Seria: RTD/Lot6/2002/1; Final Report.
[262] Watson J., Szkatuła K.: Pilot study for the dissemination of RTD info in schools and universities. DG Research and the Joint Research Centre (JRC), European Commission, Brussels, 2002 [druk w 2003 roku], 73 s.
[263] Wiśniewski R., Kulczycki P.: Rotational motion control of a spacecraft. IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, vol. 48, No. 4, 2003, ss. 643-646, 12 poz. bibl.
[264] Wiśniewski R., Kulczycki P.: Slew manoeuvre control for spacecraft equipped with star camera and reaction wheels. CONTROL ENGINEERING PRACTICE.
[265] Woroniecka-Leciejewicz I.: Zmiany w preferencjach konsumpcyjnych w Polsce w okresie transformacji. EKONOMISTA, vol. 24, No. 3, 2003, ss. 393-406.
[266] Yu X., Kacprzyk J. (Eds.): Applied decision support with soft computing. Springer Verlag, Berlin, 2003, 418 s. Seria: Studies in fuzziness and computing.
[267] Zadrożny S., Kacprzyk J.: An internet-based group decision and consensus reaching support system. In: Yu X. , Kacprzyk J. (Eds.): Applied decision support with soft computing. Springer-Verlag, Heidelberg 2003, ss. 263-275.
[268] Zadrożny S., Kacprzyk J.: Computing with words for text processing: an approach to the text categorization. INFORMATION SCIENCES.
[269] Zadrożny S., Kacprzyk J.: Linguistically quantified thresholding strategies for text categorization. In: Third Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology- EUSFLAT 2003, Zittau (Germany), September 10-12, 2003, EUSFLAT and University of Applied Sciences at Zittau/Goerlitz, ss. 38-42.
[270] Zadrożny S., Kacprzyk J.: On the application of linguistic quantifiers for text categorization. In: Proceedings of International Conference on Fuzzy Information Processing.Theories and Applications, Beijing (China), March 1-4, 2003, Tsinghua University Press/Springer, ss. 435-440.
[271] Zadrożny S., Ławcewicz K., Kacprzyk J.: TCAT: system automatycznej kategoryzacji internetowych dokumentów tekstowych. W: Bubnicki Z.,Grzech A. (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, ss. 141-148.
[272] Zadrożny S., Ławcewicz K., Kacprzyk J.: Towards an intelligent text categorization for web resources: an implementation. In: Bouchon-Meunier B. , Foulloy L. ,Yager R.R. (Eds.): Intelligent systems for information processing: from representation to applications. North-Holland, 2003, ss. 153-164, 19 poz. bibl.
[273] Żurada J., Muezzinoglu M., Guzelis C.: A new design method for the complex-valued multistate Hopfield associative memory. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, vol. 14, No. 4, 2003, ss. 891-899, 20 poz. bibl.
[274] Żurada J., Smolikova R., Wachowiak M.: Parameter estimation of generalized backscatter models using entropy maximization. In: SPIE Medical Imaging Conference, San Diego (USA), February 23-26, 2003, ss. 480-490.
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www