Kategorie
Kalendarz

Publikacje w roku 2002

Strona główna » Publikacje » Publikacje w roku 2002

[1] Abraham A., Jain L., Kacprzyk J. (Eds.): Recent advances in intelligent paradigms and applications. Physica-Verlag, Heidelberg and New York, 2002, 272 s., 150 poz. bibl. Seria: Studies in fuzziness and soft computing.
[2] Banaszak Z., Basl J., Skołud B.: Socioinformatics approach to decision engineering based on the constraint management. In: Advances in concurrent engineering, Cranfield, UK , 27-31 July, 2002, A.A.Balkema Publishers, Lisse, ss. 447-453.
[3] Banaszak Z., Muszyński W.: Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu przepływem produkcji. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 14-16 stycznia, 2002, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002, ss. 29-35.
[4] Banaszak Z., Muszyński W., Skołud B.: Computer-based production flow management. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1091-1094.
[5] Banaszak Z., Polak M.: Deadlock-free distributed control repetitive flows. In: Proceedings of 6th IEEE International Workshop on Discrete Event Systems, Los Alamitos (California), 2002, ss. 273-278.
[6] Banaszak Z., Skołud B.: Computer supported production flow management. W: Krupa T. (Red.): New challenges and old problems in enterprise management. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, ss. 111-128, 20 poz. bibl.
[7] Bartoszczuk P., Ma T., Nakamori Y.: Environmental Kuznets curve for some countries - regression and agent-based approach. In: C.A. Brebbia & J.F. Martin-Duque (Ed.): Air Pollution X. WIT Press, Southampton, Boston 2002, ss. 93-102, 9 poz. bibl.
[8] Bartoszczuk P., Nakamori Y.: Dynamic Model of Economic Development with Scarce Resources. In: Proceedings of The Third International Conference on Discrete Chaotic Dynamics in Nature and Society, Chuo University, Tokyo, Japan, September 9-13, 2002, Chuo University, Tokyo, Japan, ss. NULL-NULL.
[9] Bartoszczuk P., Nakamori Y.: Problems of Economic Growth and Depletion of Naturtal Resources. In: International Symposium on knowledge Creation in Economic, Environmental and Societal System, Asahidai, Tatsunokuchi, Ishikawa - Japan, 30.09-1.10.2002, Japan Advanced Institute of Science and Technology, ss. 39-48.
[10] Bartoszczuk P., Nakamori Y.: Representation of Knowledge in Economic-Environmental System Dynamics Model. In: Proceedings of the 46-th Annual Conference The International Society for the Systems Sciences, Shanghai, P.R. China, August 2-6, 2002 , ISSS & CSSS, ss. NULL-NULL.
[11] Bartoszczuk P., Nakamori Y.: Simulation of sustainable development. In: IASTED Int. Conference on Modelling, Identification & Control, Innsbruck, Austria , February 18-21, 2002 r. ss. 83-88.
[12] Bednarczuk E.: A note on lower semicontinuity of minimal points. NONLINEAR ANALYSIS, THEORY, METHODS AND APPLICATIONS, vol. 50, 2002, ss. 285-297, 24 poz. bibl.
[13] Bednarczuk E.: Continuity of minimal points with applications to parametric multiobjective optimization. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH.
[14] Bednarczuk E.: Holder-like properties of minimal points in vector optimization. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 31, No. 3, 2002, ss. 1-16, 25 poz. bibl.
[15] Bednarczuk E.: Upper Holder continuity of minimal points. JOURNAL ON CONVEX ANALYSIS, vol. 9, No. 1, 2002, ss. 327-338, 28 poz. bibl.
[16] Beghi A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Remarks on delay approximations based on feedback. In: The Fourth International Symposium on Algorithms for Approximation, Huddersfield, UK, July 15-20, 2001, [druk w 2002 roku] ss. 412-419.
[17] Bereziński M., Ławcewicz K.: Polityka rozwoju: nieodwracalność, entropia, kryzys, łańcuchy Markowa. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. IV.25-40, 45 poz. bibl.
[18] Bogdan L., Łomotowski J., Nahorski Z., Studziński J., Szetela R.: Modelowanie matematyczne i identyfikacja oczyszczalni ścieków. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 413-431.
[19] Bogdan L., Nahorski Z., Studziński J.: Modele hydrauliczne i operacyjne mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 397-412.
[20] Bogdan L., Nahorski Z., Studziński J.: Modelowanie matematyczne i identyfikacja procesów w oczyszczalni ścieków z osadem czynnym. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, No. 14, 2002, ss. 91-93, 3 poz. bibl.
[21] Bogdan L., Nahorski Z., Studziński J., Łomotowski J., Szetela R.: On-line control of a wastewater plant using mathematical models and neural networks. In: International Scientific and Technical Conference on Technology, Automation and Control of Wastewater and Drinking Water Systems TiAWSiK'02, Gdańsk-Sobieszewo , June 19-21, 2002, Gdańsk University of Technology, ss. 217-224.
[22] Bogdan L., Studziński J.: Mathematical modelling, identification and control of wastewater treatment plants. In: Advanced Simulation of Systems, Krnov, Czech Republic, 9th-11th September 2002, Acta MOSIS No.90, Ostrava 2002, ss. 85-90.
[23] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables in allocation problem for a complex of parallel operations. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES, vol. 27, No. 1, 2002, ss. 3-15.
[24] Bubnicki Z.: Application of uncertain variables to knowledge-based control of a complex of parallel oparations. In: Proc. of 15th International Conference on Systems Engineering ICSE 02, Las Vegas, USA, 6-8.08.2002, ss. 157-163.
[25] Bubnicki Z.: Learning algorithms and uncertain variables for a class of knowledge-based assembly systems. In: IASTED Int. Conference on Modelling, Identification & Control, Innsbruck, Austria , February 18-21, 2002 r. ss. 529-534.
[26] Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002, 420 s. Seria: Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.
[27] Bury H., Wagner D.: Algorytm heurystyczny wyznaczania oceny grupowej wykorzystujący medianę Kemeny'ego. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 146-157, 7 poz. bibl.
[28] Bury H., Wagner D.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania mediany Kemeny'ego w zagadnieniach tworzenia ocen grupowych. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '01. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002, ss. 45-60, 7 poz. bibl.
[29] Bury H., Wagner D.: Wybór metody tworzenia oceny grupowej. Propozycje rozwiązań. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. III.1-14, 25 poz. bibl.
[30] Charytanowicz M., Kulczycki P.: Algorytm bayesowskiej defuzyfikacji ciągłej warunkowej liczby rozmytej. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. V.49-56, 4 poz. bibl.
[31] Chmielewski J.: Szybkozmnienne i wirtualne organizacje XXI wieku wspomagane sieciowymi softbotami internetowymi i eksternetowymi. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 7-17, 16 poz. bibl.
[32] Chudzikiewicz A., Myśliński A.: Wheel - Rail contact problems with wear and heat flow. In: Proceedings of 7th VSDIA Conference, Budapest, November 6 - 8, 2000, [druk w 2002 roku] Budapest University of Technology and Economics, ss. 149-157.
[33] Cichocki K.: Czy jednostki samorządu terytorialnego w Polsce mogą się zadłużać? NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, No. 12, 2002, ss. 92 -95, 6 poz. bibl.
[34] Cichocki K.: Model określenia bezpiecznego poziomu zadłużenia gminy. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VI.13-26, 8 poz. bibl.
[35] Cichocki K.: Polskie finanse samorządowe po 12 latach. Dokąd zmierzamy? NASZ RYNEK KAPITAŁOWY, No. 10, 2002, ss. 77-83, 10 poz. bibl.
[36] Cichocki K.: Revenue equalization among cities. In: Bramini F. (Ed.): Better distribution of revenue among cities thanks to training. Europe and Eurasia bureau website, Traini 2002, ss. 100-103.
[37] Cichocki K.: Wieloletnie planowanie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. W: Materiały konferencji Źródła Finansowania Zadań Samorządu Terytorialnego, Warszawa, 11. 04 2002, Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, ss. 1-20.
[38] Ciechanowicz W.: Biopaliwa. AURA, No. 7/02, 2002, ss. 7-9.
[39] Ciechanowicz W.: Cywilizacja: rozwój i zagrożenia. AURA, No. 2/02, 2002, ss. 4-6.
[40] Ciechanowicz W.: Paliwo z rzepaku na dotacjach. RZECZPOSPOLITA, No. 1/271, 2002, ss. 18-18.
[41] Ciechanowicz W.: Strategia obszarów wiejskich. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. IV.7-15, 25 poz. bibl.
[42] Czyżkowska A.: Uwarunkowania systemowe i informatyczne włączenia polskiego rolnictwa do wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 18-35, 12 poz. bibl.
[43] Domaradzki A.: Dobór funkcji celu przeznaczonej do poszukiwania strategii inwestycyjnych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 36-43, 6 poz. bibl.
[44] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Analytic stability margin design for unstable and nonminimum-phase plants. IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, vol. 47, No. 12, 2002, ss. 2117-2121, 5 poz. bibl.
[45] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Robustness with respect to phase variation: a design criterion. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 591-599.
[46] Fukao T., Kenmochi N., Pawłow-Niezgódka I.: Transmission problems arising in Czochralski process of crystal growth. In: Mathematical Aspects of Modelling Structure Formation Phenomena, Bedlewo, 19-23 November 2000, [druk w 2002 roku] Gakuto International Series, Mathematical Sciences and Applications Vol 17, ss. 228-243.
[47] Fukao T., Kenmochi N., Pawłow-Niezgódka I.: Two-phase Stefan problems in non-cylindrical domains. In: International Conference on Reaction-Diffusion Systems:Theory and Applications, Kyoto, RIMS, February 5-8, 2001, [druk w 2002 roku] RIMS Kyoto University, ss. 35-46.
[48] Gadomski J.: Dynamic modelling of the banking system. In: Owsiński J. W. (Ed.): MODEST 2002: transition & transformation: problems and models. Instytut Interfacji, Warszawa 2002, ss. 141-156, 11 poz. bibl.
[49] Gadomski J.: Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamknietej. In: Prognozowanie rynkow finansowych 2002. Acta Universitatis Lodziensis. FOLIA OECONOMICA, Uniwersytet Łódzki.
[50] Gątarek D.: LIBOR market model with random volatility. In: Risk Europe 2002, Paris, , April 2002, RiskWaters, ss. 1-30.
[51] Gątarek D.: Ryzyko modelu. RYNEK TERMINOWY, vol. 18, No. 4, 2002, ss. 52-54, 1 poz. bibl.
[52] Gątarek D., Kołakowski J.: Recombining trees for one-dimensional forward rate models. JOURNAL OF DERIVATIVES.
[53] Graczyk M.: Komputerowe wspomaganie planowania rozproszonej produkcji sezonowej w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 44-56, 8 poz. bibl.
[54] Grądzki P.: Applying fuzzy clustering for designing radial basis function neural networks. W: Materiały warsztatów Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna oraz konferencji Systemy Rozmyte, Kraków, 23-25 września 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 154-159.
[55] Grądzki P.: Applying genetic algorithm for training hybrid neuro-fuzzy classifier – the nfgclass system. In: 6th International conference on neural networks and soft computing, Zakopane, Polska, 11-15 czerwiec 2002.
[56] Grądzki P.: Rozmyte grupowanie zbiorów danych z brakującymi wartościami atrybutów. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. V.11-20, 7 poz. bibl.
[57] Grzegorzewski P.: A soft design of acceptance sampling plans by variables. In: Bouchon-Meunier B., Gutierrez-Rios J., Magdalena L., Yager R. (Eds.): Technologies for constructing intelligent systems 2. Tools. Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ss. 275-286.
[58] Grzegorzewski P.: Acceptance sampling pans by variables for vague data. In: Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Gil M.A. (Eds.): Soft methods in probability. Statistics and data analysis. Physica-Verlag, Heidelberg, New York 2002, ss. 197-206.
[59] Grzegorzewski P.: Interval approximation of a fuzzy number and the principle of information invariance. In: Proceedings of the Ninth International Conference IPMU 2002, Annecy, France, 1-5 July, 2002, ss. 347-354.
[60] Grzegorzewski P.: Nearest interval approximation of a fuzzy number. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 130, 2002, ss. 321-330, 11 poz. bibl.
[61] Grzegorzewski P.: Testing fuzzy hypotheses with vague data. In: Bertoluzza C., Ralescu D. and Gil M.A. (Eds.): Statistical modeling, analysis and management of fuzzy data. Springer, Physica Verlag, 2002, ss. 213-225.
[62] Grzegorzewski P.: Testy statystyczne do porównywania kart Pareto. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. V.63-70.
[63] Grzegorzewski P., Bobecka K., Dembińska A., Pusz J.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd III poprawione. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, 210 s.
[64] Grzegorzewski P., Hryniewicz O.: Computing with words and life data. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE, vol. 12, No. 3, 2002, ss. 337-345, 13 poz. bibl.
[65] Grzegorzewski P., Hryniewicz O.: Statistical inference under fuzzy life data. W: Materiały warsztatów Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna oraz konferencji Systemy Rozmyte, Kraków, 23-25 września 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 160-170.
[66] Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Gil M. (Eds.): Soft methods in probability. Statistics and data analysis. Physica-Verlag, Heidelberg, New York, 2002, 372 s. Seria: Advances in soft computing.
[67] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Flexible querying using intuitionistic fuzzy sets. W: Materiały warsztatów Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna oraz konferencji Systemy Rozmyte, Kraków, 23-25 września 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 171-180.
[68] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Independence, conditional probability and the Bayes formula for intuitionistic fuzzy events. In: Proceedings of the Ninth International Conference IPMU 2002, Annecy, France, 1-5 July, 2002, ss. 1851-1858.
[69] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Probability of intuitionistic fuzzy events. In: Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Gil M.A. (Eds.): Soft methods in probability. Statistics and data analysis. Physica-Verlag, Heidelberg, New York 2002, ss. 105-115.
[70] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Soft querying via intuitionistic fuzzy sets. In: Proceedings of the Ninth International Conference IPMU 2002, Annecy, France, 1-5 July, 2002, ss. 1845-1849.
[71] Grzegorzewski P., Wieczorkowski R.: Testing multivariate normality by data transformations. In: Niedźwiedziński M. (Ed.): Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS. FOLIA OECONOMICA 157, Łódź 2002, ss. 59-73.
[72] Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa, 2002, 497 s.
[73] Gutenbaum J.: Kazimierz Mańczak - naukowiec i praktyk. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 7-24.
[74] Gutenbaum J., Inkielman M.: Specyfika modelowania makroekonomicznego uwzględniająca procesy podejmowania decyzji. W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, ss. 425-432.
[75] Gutkiewicz J.: Analiza systemowa E-learning'u w warunkach polskich. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 57-66, 6 poz. bibl.
[76] Helmberg C., Kiwiel K.: A spectral bundle method with bounds. MATHEMATICAL PROGRAMMING, vol. 93, No. 2, 2002, ss. 173-194, 32 poz. bibl.
[77] Holnicki P.: Zastosowanie modeli komputerowych do analizy jakości środowiska. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. III.19-30, 8 poz. bibl.
[78] Holnicki P., Kałuszko A.: Wspomaganie decyzji wyboru strategii redukcji koncentracji SO2 w wybranym regionie. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. II.107-118, 9 poz. bibl.
[79] Holnicki P., Żochowski A., Warchałowski A.: Regional-scale air pollution dispersion model REGFOR 1. ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING, vol. 27, No. 3-4, 2001 [druk w 2002 roku], ss. 101-113, 7 poz. bibl.
[80] Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 4. IBS PAN, Warszawa, 2002, 250 s.
[81] Hołubiec J.: Wybrane problemy prognozowania w elektroenergetyce (referat generalny). ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ, No. 47, 2002, ss. 4-9.
[82] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: Fuzzy sets approaches to regional modeling development. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 679-682.
[83] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: Rozwój regionów w aspekcie polityki regionalnej Unii Europejskiej. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. III.75-85, 21 poz. bibl.
[84] Hołubiec J., Petriczek G.: Modelling railway traffic flow management. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1395-1399.
[85] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: Analiza obietnic wyborczych ugrupowań politycznych. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. III.63-74, 7 poz. bibl.
[86] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: Modelling electorate preferences by machine learning. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 1383-1388.
[87] Hołubiec J., Szkatuła G., Wagner D.: Modelowanie preferencji wyborców w postaci reguł decyzyjnych. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '01. Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice 2002, ss. 133-144, 6 poz. bibl.
[88] Horn W., Rao M., Sokołowski J.: An existence result for the Bridged Crack model. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 357-376.
[89] Horn W., Sokołowski J.: An elastic membrane with an attached nonliner thermoelastic rod. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, vol. 12, No. 4, 2002, ss. 401-408.
[90] Hryniewicz O.: Bayesowska weryfikacja hipotez statystycznych przy nieprecyzyjnych danych eksperymentalnych. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 67-80.
[91] Hryniewicz O.: Podejmowanie decyzji w warunkach losowej niepewności i przy nieprecyzyjnym modelu decyzyjnym. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. I.11-22, 7 poz. bibl.
[92] Hryniewicz O.: Possibilistic approach to bayes statistical decisions. In: Grzegorzewski P., Hryniewicz O., Gil M.A. (Eds.): Soft methods in probability. Statistics and data analysis. Physica-Verlag, Heidelberg, New York 2002, ss. 207-218, 27 poz. bibl.
[93] Hryniewicz O.: Possibilistic approach to decision making based on fuzzy prior information and fuzzy utility function. In: Proceedings of the II International Conference on Decision Support for Telecommunication and Information Society, Warszawa, 5-7 September 2002, Instytut Łączności, ss. 11-15.
[94] Hryniewicz O.: Possibilistic interpretation of fuzzy statistical tests. In: Bertoluzza C., Ralescu D. and Gil M.A. (Eds.): Statistical modeling, analysis and management of fuzzy data. Springer, Physica Verlag, 2002, ss. 226-238, 20 poz. bibl.
[95] Hryniewicz O., Nycz P.: Komputerowe wspomaganie decyzji wykorzystujące oceny preferencji decydenta. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 135-145, 8 poz. bibl.
[96] Jackowska-Strumillo L., Henrot A., Sokołowski J., Żochowski A.: On numerical solution of shape inverse problems. COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS, vol. 23, 2002, ss. 231-255, 25 poz. bibl.
[97] Jain L., Kacprzyk J. (Eds.): New learning paradigms in soft computing. Physica-Verlag, Heidelberg, 2002, 463 s. Seria: Studies in fuzziness and soft computing.
[98] Jakubowski A.: Ocena czynników ryzyka stopy procentowej. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 233-242, 32 poz. bibl.
[99] Jakubowski A.: Wycena obligacji katastroficznych w ujęciu teorii dwuczynnikowej funkcji użyteczności. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko'02. Uniwersytet Śląski, Katowice 2002, ss. 151-178, 25 poz. bibl.
[100] Józefczyk J.: Application of genetic algorithms for solving the scheduling problem with moving executors. SYSTEMS SCIENCE, vol. 27, No. 1, 2001 [druk w 2002 roku], ss. 87-95, 9 poz. bibl.
[101] Józefczyk J.: Application of knowledge-based pattern recognition to movement control of a group of vehicles. INTERNATIONAL JOURNAL OF KNOWLEDGE - BASED INTELLIGENT ENGINEERING SYSTEMS, vol. 6, No. 4, October, 2002, ss. 192-198, 12 poz. bibl.
[102] Józefczyk J.: Solving of the scheduling problem with moving executors using advanced genetic algorithms. W: AI-METH 2002 Methods of artificial intelligence, Gliwice, November 13-15, 2002, Silesian University of Technology, ss. 205-208.
[103] Józefczyk J.: Wybrane algorytmy rozwiązania problemu szeregowania zadań z uwzględnieniem ruchu realizatorów. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 81-100.
[104] Kacprzyk J.: Fuzzy dynamic programming: a brief introduction and survey. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 101-120.
[105] Kacprzyk J.: Niestandardowe operatory agregacji i wieloetapowe sterowanie rozmyte. W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27.06.2002 r. ss. 41-50.
[106] Kacprzyk J., Krawczak M., Zadrożny S. (Eds.): Issues in information technology. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002, 256 s.
[107] Kacprzyk J., Szkatuła G.: An integer programming approach to inductive learning using genetic algorithm. In: Proceedings of the 2002 Congress on Evolutionary Computation, CEC'02, Honolulu, Hawaii, May 12 - 17, 2002, ss. 181-186.
[108] Kacprzyk J., Szkatuła G.: An integer programming approach to inductive learning using genetic and greedy algorithms. In: Jain L. C. , Kacprzyk J. (Eds.): New learning paradigms in soft computing. Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ss. 322-366, 40 poz. bibl.
[109] Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002, 350 s.
[110] Kacprzyk J., Zadrożny S.: A group decision support system based on linguistic multicriteria assesments. In: Bouchon-Meunier B., Gutierrez-Rios, J., Magdalena, L., Yager R.R. (Eds.): Technologies for constructing intelligent systems 1. Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ss. 139-152.
[111] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Computing with words and data mining: precisiated natural language, protoforms and linguistic summaries. W: AI-METH 2002 Methods of artificial intelligence, Gliwice, November 13-15, 2002, Silesian University of Technology, ss. 43-46.
[112] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Internet as a challenge to fuzzy querying. In: Szczepaniak P. S., Segovia J., Kacprzyk J., Zadeh L. A. (Eds.): Intelligent exploration of the web. Physica Verlag, Heidelberg 2002, ss. 73-94.
[113] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Linguisitc database summaries for intuitive and human-consistent data mining. In: Fifth International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing (ICAFS-2002), Milan, Italy, September 17-18, 2002, b-Quadrat Verlag, ss. 22-29.
[114] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Linguistic data summaries: towards an increased role of natural language in data mining. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 121-126.
[115] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Lingwistyczne podsumowania baz danych jako narzędzie wspomagania decyzji. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. V.1-10, 39 poz. bibl.
[116] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Protoforms of linguistic data summaries: towards more general natural-language-based data mining tools. In: Abraham A., Ruiz-del-Solar J., Koeppen M. (Eds.): Soft computing systems. IOS Press, Amsterdam 2002, ss. 417-425, 25 poz. bibl.
[117] Kaliszewski I.: Modelowanie ryzyka - bariery złożoności obliczeniowej modeli. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko'02. Uniwersytet Śląski, Katowice 2002, ss. 145-157.
[118] Kaliszewski I.: Multiple criteria decision making with deductive approximate representation of efficient outcomes. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 31, No. 4, 2002, ss. 1-10.
[119] Kaliszewski I.: Multiple criteria decision making without optimization. SYSTEMS SCIENCE, No. 27(2), 2002, ss. 5-13.
[120] Kaliszewski I.: Trade-offs - a lot dimension in multiple criteria decision making. In: Trzaskalik T, Michnik J. (Eds.): Multiple objective and goal programming recent developments. Physica-Verlag, Heidelberg 2001 [druk w 2002 roku], ss. 115-126.
[121] Kaliszewski I.: Weighting versus reference point multiple criteria decision making methods - analogies and differencies. In: Proceedings of the II International Conference on Decision Support for Telecommunication and Information Society, Warszawa, 5-7 September 2002, Instytut Łączności, ss. 17-33.
[122] Kaliszewski I.: Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko'02. Uniwersytet Śląski, Katowice 2002, ss. 179-202.
[123] Khludnev A., Ohtsuka K., Sokołowski J.: On derivative of energy functional for elastic bodies with cracks and unilateral conditions. QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS, vol. 60, No. 1, 2002, ss. 99-109.
[124] Khludnev A., Sokołowski J.: Smooth domain method for elastoplastic crack problems. QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS.
[125] Kleszczyńska A., Szczepaniak P.: Genetic decryption of columnar transposition code. In: Neural Networks and Soft Computing, Zakopane - Poland, June 11-15, 2002.
[126] Kleszczyńska A., Szczepaniak P.: Łamanie szyfrów Cezara i Vigenere'a za pomocą algorytmu genetycznego. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. I.27-36, 10 poz. bibl.
[127] Kośmider C.: Analiza nowych algorytmów dyskretyzacji atrybutów ciągłych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 67-93, 29 poz. bibl.
[128] Krajewski W., Lepschy A., Miani S., Viaro U.: Robustness analysis of frequency-domain PI controller design procedures. In: Advanced Manufacturing Systems and Technology, Udine, June 2002, Springer Wien New York, ss. 585-592.
[129] Krawczak M.: Adjoint multilayer neural networks. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 153-166.
[130] Krawczak M., Aladjov H.: Generalized net model of backpropagation algorithm. In: Proceedings of 3rd International Workshop on Generalized Nets, Sofia (Bułgaria), October 2002, ss. 32-36.
[131] Krawczak M., Choy E., Radeva V.: Review and bibliography on generalized nets theory and applications. ADVANCED STUDIES ON CONTEMPORARY MATHEMATICS, vol. 4, No. 2, 2002, ss. 173-199, 353 poz. bibl.
[132] Krawczak M., Miklewski A.: Koncepcja oceny ryzyka inwestycycjnego: wariacyjno-kowariacyjna metoda value at risk. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 243-252, 9 poz. bibl.
[133] Kruś L.: A system supporting financial analysis of an innovation project in the case of two negotiating parties. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 50, No. 1, 2002, ss. 93-108, 9 poz. bibl.
[134] Kruś L., Kulikowski R.: Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko '01. Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice 2002, ss. 195-208, 17 poz. bibl.
[135] Kulbacki M.: Methods for automatin of human motion modeling. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 94-113, 25 poz. bibl.
[136] Kulczycki P.: A test for comparing distribution functions with strongly unbalanced samples. STATISTICA.
[137] Kulczycki P.: Bayes parameter identification with reference to nonliear optimal control. In: 15th World Congress IFAC, Barcelona, Hiszpania, 21-26 sierpnia 2002, (CD).
[138] Kulczycki P.: Statistical inference for fault detection: a complete algorithm based on Kernel estimators. KYBERNETIKA, vol. 38, No. 2, 2002, ss. 141-168, 26 poz. bibl.
[139] Kulczycki P.: Układ wnioskowania statystycznego dla potrzeb wykrywania uszkodzeń w systemach dynamicznych. W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002, ss. 555-560.
[140] Kulczycki P., Mazgaj A.: Bayes optimal identification for optimal control of robots. In: Simulation in Industry, Dresden, Germany, 23-26 October 2002, SCS European Publishing House, Erlangen, ss. 337-342.
[141] Kulczycki P., Prochot C.: Identyfikacja stanów nietypowych za pomocą estymatorów jądrowych. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. V.57-62, 7 poz. bibl.
[142] Kulczycki P., Wisniewski R.: Fuzzy controller for an uncertain dynamical system. In: 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2002, Szczecin, 2-5 września 2002, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 683-688.
[143] Kulczycki P., Wiśniewski R.: Fuzzy controller for a system with uncertain load. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 131, No. 2, 2002, ss. 185-195, 17 poz. bibl.
[144] Kulikowski R.: Optimum Strategy in Risky Challenge Model. In: Procedings of 14th International Conference on Systems Sciences, Wrocław, 11-14 September 2001, [druk w 2002 roku] Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 3-10.
[145] Kulikowski R.: Problemy zarządzania ryzykiem. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 167-182.
[146] Kulikowski R.: URS methodology - a tool for stimulation of economic growth by innovations. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 50, No. 1, 2002, ss. 79-92, 8 poz. bibl.
[147] Kulikowski R.: Wspomaganie ryzykownych decyzji w systemach zarządzania finansowego. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. I.1-10, 12 poz. bibl.
[148] Lewiński T., Sokołowski J.: Energy change due to appearing of cavities in elastic solids. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDES AND STRUCTURES.
[149] Libura M.: On the adjustment problem in combinatorial optimization. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 201-214.
[150] Libura M., Sikorski J.: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz.I: Kombinatoryka, wyd. 2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, 157 s., 27 poz. bibl. Seria: Skrypty WSISiZ.
[151] Libura M., Sikorski J.: Wykłady z matematyki dyskretnej. Część II: Teoria grafów. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, XII+175 s., 44 poz. bibl. Seria: Skrypty WSISiZ.
[152] Licznar P., Łomotowski J., Studziński J.: Anwendung neuronaler netze zur statistischen verarbeitung meteorologischer datenfolgen aus automatischer datenerfassung. In: Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Cottbus, 7-8 Maerz 2002, Shaker Verlag, Aachen, ss. 9-17.
[153] Ławcewicz K.: Sieć semantyczna - nowa generacja globalnej sieci informacji. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 114-128, 10 poz. bibl.
[154] Łomotowski J., Rojek M., Licznar P., Studziński J.: Wybrane zagadnienia z zakresu pomiarow i metod opracowania danych automatycznych stacji meteorologicznych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wroclawiu, Wroclaw, 2001 [druk w 2002 roku], 87 s., 59 poz. bibl. Seria: Monografie XXV.
[155] Łopaciński M.: Problemy opóźnień transmisji i zarządzania opóźnieniami w sieciach teleinformatycznych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 129-137, 8 poz. bibl.
[156] Łopaciński M.: Problemy zarządzania i rozwiązań systemowych w nowo zaprojektowanym systemie informatycznym dla koncernu medialnego. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 138-146, 10 poz. bibl.
[157] Łukasik S.: Adaptacyjny model wrażliwości operacji finansowych firmy. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VI.47- 57, 6 poz. bibl.
[158] Łukasik S.: Complex optimization of multistage transportation system. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, No. 1570, 2002, ss. 279-286, 7 poz. bibl.
[159] Łukasik S.: Model logistyczny transportu wieloetapowego. W: Drelichowski (Red.): Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz 2002, ss. 68-77, 4 poz. bibl.
[160] Łukasik S.: Model ryzyka operacji finansowych firmy w oparciu o analizę wrażliwości rozwiązań optymalnych. W: Trzaskalik T. (Red.): Modelowanie preferencji a ryzyko'02. Uniwersytet Śląski, Katowice 2002, ss. 223-241, 6 poz. bibl.
[161] Malanowski K.: Differentiability of projections onto cones and sensitivity analysis for optimal control. In: Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas, Nevada, USA, 10-13 December 2002, ss. 3534-3538.
[162] Malanowski K.: Sensitivity analysis for parametric optimal control of semilinear parabolic equations. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS, vol. 9, No. 2, 2002, ss. 543-561, 14 poz. bibl.
[163] Malanowski K.: Wybrane zadania parametryczne sterowania optymalnego. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 215-230, 6 poz. bibl.
[164] Malarski M., Skorupski J., Mażbic-Kulma B.: Rotacja a cykl eksploatacyjny samolotów. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VII.31- 36, 3 poz. bibl.
[165] Mażbic-Kulma B.: Pewna metoda harmonogramowania lotów i przeglądów technicznych samolotów komunikacyjnych. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[166] Mażbic-Kulma B., Malarski M., Skorupski J., Stelmach A.: Geometryczne metody oceny bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VII.11-20, 6 poz. bibl.
[167] Mażbic-Kulma B., Malarski M., Skorupski J., Stelmach A.: Wybrane wskaźniki oceny bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VII.21- 30, 5 poz. bibl.
[168] Mażbic-Kulma B., Sienkiewicz P.: Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W: Niedźwiedziński M. (Red.): Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS. FOLIA OECONOMICA 157, Łódź 2002, ss. 9-25, 13 poz. bibl.
[169] Mesiar R., Benvenuti P., Vivona D.: Monotone set-functions-based integrals. In: Pap J. (Ed.): Handbook of measure theory. Elsevier Science, 2002, ss. 1329-1379.
[170] Michalewski E.: Systemy Workflow a systemy klasy EDI. W: Niedźwiedziński M. (Red.): Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS. FOLIA OECONOMICA 157, Łódź 2002, ss. 217-229, 16 poz. bibl.
[171] Michalewski E., Barski A.: Metodyka DIANA a narzędzia klasy Workflow. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 295-303, 13 poz. bibl.
[172] Michalewski E., Barski A.: Wykorzystanie metodyki DIANA w Stoczni Gdynia S.A. W: Owsiński J., Straszak A. (Red.): Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VI.75-86, 11 poz. bibl.
[173] Myśliński A.: Optymalizacja kształtu dla jednostronnych problemów hiperbolicznych. W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27.06.2002 r. ss. 311-316.
[174] Myśliński A.: Shape optimal design of dynamic contact problems. In: Advances in Computational Engineering and Sciences, Reno, Nevada, USA, 31 July - 2 August 2002, Case Logic, ss. 1-6.
[175] Nahorski Z., Weryński A.: Interpretacja ocen zmiennych parametrów estymowanych jako parametry stałe. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 283-307, 12 poz. bibl.
[176] Nazarov S., Sokołowski J.: Asymptotic analysis of shape functionals. JOURNAL DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES.
[177] Niewiadomski A., Szczepaniak P.: Fuzzy similarity in e-commerce domains. In: Segovia J., Szczepaniak P.S., Niedźwiedziński M. (Eds.): E-commerce and intelligent methods. Physica Verlag, Heidelberg New York 2002, ss. 281-289, 4 poz. bibl.
[178] Niewiadomski A., Szczepaniak P.: Intuicjonistyczne relacje rozmyte w przeszukiwaniu domen e-commerce. W: Niedźwiedziński M. (Red.): Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS. FOLIA OECONOMICA 157, Łódź 2002, ss. 243-252, 7 poz. bibl.
[179] Nowak P.: On Jacod-Grigelionis characteristics for Hilbert space valued semimartingales. STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, vol. 20, No. 5, 2002, ss. 963-998.
[180] Nowak P., Nycz P., Romaniuk M.: Dobór optymalnego modelu stochastycznego w wycenie opcji metodami Monte - Carlo. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VI.59-70.
[181] Ogonowski P.: Przykłady zastosowania detekcji anomalii do zabezpieczenia systemów informatycznych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 147-161, 16 poz. bibl.
[182] Owsiński J.: Cluster - wise model identification: what happened during the last twenty years? W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 325-338.
[183] Owsiński J.: Cluster-wise modelling: issues, proposals, methods. TAKSONOMIA. PRACE NAUKOWE AE WE WROCłAWIU, No. 9/942, 2002, ss. 400-410, 14 poz. bibl.
[184] Owsiński J.: Elastyczna organizacja produkcji a analiza skupień. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. V.67-81, 40 poz. bibl.
[185] Owsiński J.: Konsensus, struktura opinii, decyzja: problemy i propozycje. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. III.51-62, 6 poz. bibl.
[186] Owsiński J. (Ed.): MODEST 2002: Transition & transformation: Problems and models. Instytut Interfacji, Warszawa, 2002, 210 s.
[187] Owsiński J., Straszak A. (Red.): Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2002, 464 s. Seria: Badania operacyjne i systemowe.
[188] Owsiński J., Zadrożny S.: Trade, Baltic Europe, and what is changing. In: Owsiński J. W. (Ed.): MODEST 2002: transition & transformation: problems and models. Instytut Interfacji, Warszawa 2002, ss. 117-137, 17 poz. bibl.
[189] Pawłow-Niezgódka I.: Three-phase boundary Czochralski model. In: Proceedings of the Polish-Japanese Days, Bedlewo, 19-23 November 2000, Gakkotosho.
[190] Pawłow-Niezgódka I., Zajączkowski W.: Two-dimensional nonlinear thermoelasticity system arising in shape memory materials. W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27.06.2002 r. ss. 317-320.
[191] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Existence and uniqueness of solutions for a three-dimensional thermoelastic system. DISERTATIONES MATHEMATICAE, vol. 406, 2002, ss. 1-46, 55 poz. bibl.
[192] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Zagadnienia ewolucyjne w modelowaniu przemian fazowych w materiałach z pamiecią kształtu. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, vol. 13, No. 5, 2002, ss. 82-83.
[193] Pedrycz W.: Fuzzy systems and data mining. In: Selected lectures at salerno school on soft computing and fuzzy logic. Springer Verlag.
[194] Pedrycz W.: Granular networks and granular learning. In: Jain L. C. , Kacprzyk J. (Eds.): New learning paradigms in soft computing. Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ss. 30-54, 22 poz. bibl.
[195] Pedrycz W., Szczepaniak P.: Digital systems design through learning. In: Jain L. C. , Kacprzyk J. (Eds.): New learning paradigms in soft computing. Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ss. 251-275, 7 poz. bibl.
[196] Pedrycz W., Vukovich G.: Relations of granular worlds. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEM. & COMPUTER SCIENCE, vol. 12, No. 3, 2002, ss. 347-357, 21 poz. bibl.
[197] Piasecki S.: Globalizacja w świetle badań operacyjnych. W: Kacprzyk J., Węglarz J. (Red.): Modelowanie i optymalizacja. Metody i zastosowania. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. IV.1-2, 3 poz. bibl.
[198] Piasecki S.: Logistyka w przedsiębiorstwie - zeszyt 2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, 65 s. Seria: Materiały pomocnicze do wykładów.
[199] Piasecki S.: Teoria zapasów - zeszyt 1. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, 33 s. Seria: Materiały pomocnicze do wykładów.
[200] Piasecki S.: Terytorialne systemy logistyczne. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, 47 s. Seria: Materiały pomocnicze do wykładów.
[201] Piasecki S.: Transport cz. I - zeszyt 3. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, 42 s. Seria: Materiały pomocnicze do wykładów.
[202] Piasecki S.: Transport cz. II - zeszyt 4. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2002, 105 s. Seria: Materiały pomocnicze do wykładów.
[203] Rosado A., Kacprzyk J., Ribeiro R., Zadrożny S.: Fuzzy querying in crisp and fuzzy relational databases: an overview. In: Proceedings of the Ninth International Conference IPMU 2002, Annecy, France, 1-5 July, 2002, ss. 1705-1712.
[204] Segovia J., Szczepaniak P., Niedźwiedziński M. (Eds.): E-commerce and intelligent methods. Physica-Verlag, Heidelberg New York, 2002, 365 s.
[205] Sokołowski J., Żochowski A.: The notion of topological derivartive for elliptic problems. In: Kenmochi M., Niezgódka M., Otani M. (Eds.): Mathematical aspects of modelling structure formation phenomena. Gacuto International, Gakkotosho 2002, ss. 244-274, 36 poz. bibl.
[206] Sokołowski J., Żochowski A.: Topological derivative for control problems. W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27.06.2002 r. ss. 305-310.
[207] Stańczak J., Sęp K.: Hybrydowy algorytm pozyskiwania reguł klasyfikacyjnych. W: Bubnicki Z., Hryniewicz O., Kulikowski R. (Red.): Metody i techniki analizy informacji i wspomagania decyzji. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. IV.55-IV.64, 17 poz. bibl.
[208] Stańczak J., Szkatuła G.: Evolutionary algorithm to derive classification rules from sets of examples. In: PERVS'01 - Processes of Evolution in Real and Virtual Systems, The Second International Conference on Philosphy and Computer Science, Kraków, 10-11.01.2002, ss. 119-125.
[209] Stańczak J., Szkatuła G.: Evolutionary algorithm with hard and soft fitness functions to find classification rules. W: Materiały warsztatów Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna oraz konferencji Systemy Rozmyte, Kraków, 23-25 września 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 95-102.
[210] Straszak A.: Badania operacyjne i systemowe 2002-2022. W: Owsiński J., Straszak A. (Red.): Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. I.29-42.
[211] Straszak A.: Cyfryzacja uniwersytetu: konieczność i możliwości. W: Materiały I Krajowej Konferencji naukowej Uniwersytet-metody-narzędzia, Rzeszów, 15-17 września 2002, ss. NULL-NULL.
[212] Straszak A.: Edukacyjne wyzwania społeczeńtswa informacyjnego opartego na wiedzy. W: Owsiński J., Straszak A. (Red.): Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. III.15-27.
[213] Straszak A.: Konkurencyjność i kondycja gospodarki narodowej a badania naukowe i poziom informatyzacji. W: Straszak A. (Red.): Współczesne problemy ekonomiczne. PSBiA.
[214] Straszak A.: Sieciowa infrastruktura edukacyjna społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej. W: Lewowicki T., Siemieniecki B. (Red.): Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Wydawnictwa A.Marszałek, Toruń 2002, ss. 85-102.
[215] Straszak A.: Socio-cognitive engineering paradigms for business intelligence modelling: the TOGA conceptualization. In: Straszak A., Gadomski A. (Eds.): BIS 2002. KIE.
[216] Straszak A.: Społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy a badania naukowe i poziom informatyzacji. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 11-29.
[217] Straszak A.: Telepraca pracowników wiedzy w społeczeństwie globalnej informacji. W: Szewczyk A. (Red.): Problemy telepracy. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002, ss. 1-15.
[218] Straszak A.: The coming digitization of research, production, commerce and banking sectors. Management , system`s and technological considerations. W: Niedźwiedziński M. (Red.): Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i electronic commerce. ACTA UNIVERSITATIS LODZENSIS. FOLIA OECONOMICA 157, Łódź 2002, ss. 200-229.
[219] Straszak A.: Wkład IBS PAN do automatyki i informatyki u progu społeczeństwa wiedzy. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 377-396.
[220] Studziński J.: Computer aided management of water & wastewater systems in municipal waterworks. In: Simulation in Industry, Dresden, Germany, 23-26 October 2002, SCS European Publishing House, Erlangen, ss. 363-369.
[221] Studziński J.: Identification of the glass mass flow dynamics in glass tank furnaces. In: Advanced Problems in Mechanics, St. Petersburg (Repino), June 21-30, 2001, Russian Academy of Sciences, ss. 525-542.
[222] Studziński J.: Komputerowe wspomaganie zarządzania miejską gospodarką wodno-ściekową na podstawie modeli matematycznych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. W: Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 281-294, 8 poz. bibl.
[223] Studziński J.: On the solution of a nonlinear Navier-Stokes problem using the finite difference method. In: Advanced Problems in Mechanics, St. Petersburg (Repino), June 21-30, 2001, Russian Academy of Sciences, ss. 543-561.
[224] Studziński J.: Wastewater treatment plant maintenance using the plant mathematical models. In: Proceedings of 4th International Conference on Quality, Reliability and Maintenance, Oxford, England, 21-22 March 2002, Professional Engineering Publishing, ss. 137-140.
[225] Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce. IBS PAN, Warszawa, 2002, 315 s. Seria: Badania systemowe, t.31.
[226] Studziński J., Łomotowski J.: Zur computergestuetzten Fuehrung von Klaeranlagen anhand mathematischer Modelle des Klaerprozesses. In: Simulation in Umwelt- und Geowissenschaften, Cottbus, 7-8 Maerz 2002, Shaker Verlag, Aachen, ss. 65-73.
[227] Studziński J., Łomotowski J., Bogdan L., Nahorski Z., Szetela R.: Entwicklung eines computersystems zur modellierung, simulation und optimierung von klaerprozessen in Klaeranlagen. In: Gnauck A. (Ed.): Theorie und Modellierung von Oekosystemen. Shaker-Verlag.
[228] Studziński J., Nahorski Z., Bogdan L.: Von der modellierung dynamischer prozesse in Klaeranlagen. In: Gnauck A. (Ed.): Theorie und Modellierung von Oekosystemen. Shaker-Verlag.
[229] Szczepaniak P.: Preprocessing of chromatographic data for fuzzy classification of technical conditions of power transformers. In: 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery FSKD'02, Singapore, 18-22 November 2002, SuviSoft, (CD).
[230] Szczepaniak P., Niewiadomski A.: Internet search based on text intuitionistic fuzzy similarity. In: Szczepaniak P. S., Segovia J., Kacprzyk J., Zadeh L. A. (Eds.): Intelligent exploration of the web. Physica Verlag, Heidelberg 2002, ss. 97-102, 13 poz. bibl.
[231] Szczepaniak P., Protasiewicz J.: Forecast need for electric energy using artificial neural networks. In: OIPE 2002, Conference Proceedings (Digests) of the 7-th International Workshop on Optimisation and Inverse Problems in Electromagnetism, Łódź, Poland, 12-14 September 2002, Academy of Humanities and Economy & Technical University of Łódź.
[232] Szczepaniak P., Segovia J., Kacprzyk J., Zadeh L. (Eds.): Intelligent exploration of the web. Physica-Verlag, Heidelberg-New York, 2002, 423 s. Seria: Studies in fuzziness and soft computing.
[233] Szkatuła G.: Zastosowanie zmodyfikowanego zadania pokrycia w uczeniu maszynowym. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 431-445.
[234] Szmidt E., Kacprzyk J.: A consensus reaching process under intuitionistic fuzzy preference relations. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS.
[235] Szmidt E., Kacprzyk J.: An intuitionistic fuzzy set based approach to intelligent data analysis: an application to medical diangnosis. In: Abraham A. , Jain L. , Kacprzyk J. (Eds.): Recent advances in intelligent paradigms and applications. Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ss. 57-70, 16 poz. bibl.
[236] Szmidt E., Kacprzyk J.: Analysis of agreement in a group of experts via distances between intuitionistic fuzzy preferences. In: Proceedings of the Ninth International Conference IPMU 2002, Annecy, France, 1-5 July, 2002, ss. 1859-1865.
[237] Szmidt E., Kacprzyk J.: Concept of distances and entropy for intuitionistic fuzzy sets and their applications in group decision making. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 8, No. 3, 2002, ss. 11-25, 19 poz. bibl.
[238] Szmidt E., Kacprzyk J.: Distances between intuitionistic fuzzy sets and their application in reasoning scheme. In: 1st International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery FSKD'02, Singapore, 18-22 November 2002, SuviSoft, (CD).
[239] Szmidt E., Kacprzyk J.: Evaluation of agreement in a group of experts via distances between intuitionistic fuzzy sets. In: IS'2000 - 1st. Int. IEEE Symposium: Intelligent Systems, Varna, Bułgaria, 10-12 September 2002, IEEE, ss. 166-170.
[240] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy relations and measures of consensus. In: Bouchon-Meunier B., Gutierrez-Rios J., Magdalena L., Yager R. (Eds.): Technologies for constructing intelligent systems 2. Tools. Physica-Verlag, Heidelberg 2002, ss. 261-275.
[241] Szmidt E., Kacprzyk J.: Towards more human consistent reasoning via intuitionistic fuzzy sets. In: Rutkowski L. ,Kacprzyk J. (Eds.): Neural network and soft computing. Physica Verlag, Heidelberg 2002, ss. 328-333.
[242] Szmidt E., Kacprzyk J.: Using intuitionistic fuzzy sets in group decision making. CONTROL AND CYBERNETICS.
[243] Wachowiak M., Smolikova R., Żurada J., Elmaghraby A.: Estimation of K Distribution Parameters Using Neural Networks. IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, vol. 49, No. 6, 2002, ss. 617-620, 12 poz. bibl.
[244] Welenc P.: Audyt systemów informatycznych zorientowanych na ryzyko. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 162-173, 13 poz. bibl.
[245] Welenc P.: Wymagania stawiane systemom informatycznym w kontekście nowelizacji ustawy o rachunkowości. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 174-198, 11 poz. bibl.
[246] Wiśniewski R., Kulczycki P.: General attitude control algorithm for spacecraft equipped with star camera and reaction wheels. CONTROL ENGINEERING PRACTICE.
[247] Wiśniewski R., Kulczycki P.: General attitude control algorithm for spacecraft equipped with star camera and reaction wheels. In: 15th World Congress IFAC, Barcelona, Hiszpania, 21-26 sierpnia 2002, (CD).
[248] Wiśniewski R., Kulczycki P.: Rotational motion control of a spacecraft. IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL.
[249] Woroniecka-Leciejewicz I.: Preferencje konsumpcyjne. Oszacowania na podstawie modelu konsumpcyjnego konsumenta. W: Owsiński J., Straszak A. (Red.): Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwań XXI wieku. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, ss. VII.17-27, 10 poz. bibl.
[250] Woroniecka-Leciejewicz I.: Zmiany w preferencjach konsumpcyjnych w Polsce w okresie transformacji. Analiza z wykorzystaniem modelu decyzyjnego konsumenta. EKONOMISTA.
[251] Zadrożny S.: Fuzzy logic and relational databases. Selected applications. W: Gutenbaum J. (Red.): Automatyka, sterowanie, zarządzanie. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 483-497.
[252] Zadrożny S., Kacprzyk J.: Fuzzy querying of relational databases: a fuzzy logic view. In: EUROFUSE Workshop on Information Systems, Villa Monastero, Varenna, Italy, September 23-25, 2002, AEI, ss. 153-158.
[253] Zadrożny S., Ławcewicz K., Kacprzyk J.: Intelligent linguistic characterization and retrieval of textual documents: an Internet-based application. In: Proceedings of the Ninth International Conference IPMU 2002, Annecy, France, 1-5 July, 2002, ss. 1223-1230.
[254] Zakrzewski L.: Rozmyty świat - możliwości zastosowań zbiorów rozmytych. W: Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. T. 4. IBS PAN, Warszawa 2002, ss. 199-208, 8 poz. bibl.
[255] Żurada J., Smolikova R., Wachowiak M., Elmaghraby A.: Segmentation of Ultrasound Images with Speckle Modeling. In: Analysis of Biomedical Signals and Images, Brno, Brno Univ. of Technology Vutium Press, ss. 316-319.
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www