Kategorie
Kalendarz

Publikacje w roku 2001

Strona główna » Publikacje » Publikacje w roku 2001

[1] Atanassov K., Hadjisky M., Kacprzyk J., Szmidt E.: Generalized nets and systems theory. In: Proceedings of the Second International Workshop on Generalized Nets, Sofia, Bulgaria, 26-27 June, 2001, National Foundation for Scientific Research (Bulgaria), ss. 62-72.
[2] Babarowski J., Gutenbaum J., Inkielman M.: Simulation of the inflation process in a macroeconomic model. The case study of Poland. In: Kulikowski R., Nahorski Z., Owsiński J.W. (Eds.): Modelling of economic transition phenomena. University of Information Technology and Management, Warsaw 2001, ss. 43-57, 7 poz. bibl.
[3] Banaszak Z., Borowiecki T., Politowicz K.: Frame technology based feature-driven software design. A CLP approach. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Roboticsv, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 443-448.
[4] Banaszak Z., Józefczyk J.: Constraint-based coordination of distributed production flows. In: Modeling Techniques Supporting Strategic Manufacturing, Aalborg, Denmark, 2001, ss. 1-14.
[5] Banaszak Z., Józefczyk J.: Evolutionary algorithm with learning for scheduling of manufacturing tasks with moving executors. In: Proceedings of the 14-th International Conference on System Science, Wrocław Poland, 11 - 14 September 2001, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, ss. 187-194.
[6] Banaszak Z., Józefczyk J.: Knowledge based two-level algorithm for control of a group of vehicles. In: Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering, Gliwice, 2001, ss. 7-14.
[7] Banaszak Z., Kłos S.: Ein Logistikmodel eines virtuellen Unternehmens. In: Proc. of the Int. Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, 2001, WNT Warszawa, ss. 26-35.
[8] Banaszak Z., Muszyński W.: Synchronizacja współbieżnych przepływów materiałowych. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom I, Zakopane, 15-17 stycznia 2001, WNT, Warszawa, ss. 5-17.
[9] Banaszak Z., Muszyński W.: System doradczy diagnostyki zdolności produkcyjnych. W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Łagów Lubuski, 17-19 września 2001, Politechnika Zielonogórska, ss. 267-270.
[10] Banaszak Z., Muszyński W., Saniuk S.: Wariantowanie struktury systemu transportu bliskiego i magazynowania. W: VII Krajowa Konferencja Robotyki, Tom I, Lądek Zdrój, 5-8 września 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001, ss. 361-370.
[11] Bartoszczuk P.: Model of water policy. In: IFAC Workshop on Modeling and Control in Environmental Issues, Keio University, Yokohama, Japan, August 22-23, 2001, House of Creation and Imagination, Keio University, Yokohama, Japan, ss. 343-348.
[12] Bartoszczuk P.: Modelling sustainable water pricing. In: Quaddus M., Siddique A. (Eds.): Handbook of sustainable development planning: studies in modelling and decision support. Edward Elgar Publishers.
[13] Bednarczuk E.: A note on lower semiconitnuity of minimal points. NONLINEAR ANALYSIS, THEORY, METHODS AND APPLICATIONS, vol. 00.
[14] Bereziński M.: Optimization models in traffic network planning and improvement. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[15] Bereziński M.: Realistic mathematical modelling in planning transportation networks under risk and uncertainty. ANALELE STIINTIFICE ALE UNIVERSITATII OVIDIUS CONSTANTA / SERIA MATEMATICA , No. 19, 2001, ss. 1-32, 15 poz. bibl.
[16] Bereziński M., Falkowska-Singer Z., Wagner D.: Integracyjna rola matematyki w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W: Materiały konferencyjne, Żegiestów Zdrój, 7-11 listopada 2001r.
[17] Bereziński M., Lukowski G.: Macroscopic models of traffic flows. LOGOS, vol. 21, 2001, ss. 16-26, 14 poz. bibl.
[18] Bobecka K., Grzegorzewski P., Pusz J.: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2001, 45 s.
[19] Bortolan G., Pedrycz W.: An interactive framework for an analysis of ECG signals. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE, vol. 631, No. 1, 2001, ss. 1-24, 25 poz. bibl.
[20] Bortolan G., Pedrycz W.: Linguistic neurocomputing: the design of neural networks in the framework of fuzzy sets. FUZZY SETS AND SYSTEMS.
[21] Bubner N., Horn W., Sokołowski J.: Weak solutions to joined nonlinear systems of PDEs. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS PHYSICS, vol. 52, No. 5, 2001, ss. 713-729.
[22] Bubnicki Z.: Learning algorithms and uncertain variables for a class of knowledge based assembly systems. In: Modelling, Identification and Control (MIC2002), Calgary.
[23] Bucur D., Henrot A., Sokołowski J., Żochowski A.: Continuity of solutions to the elasticity system with respect to domain variation. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, vol. 11, No. 1, 2001, ss. 57-73.
[24] Bury H., Wagner D.: Group judgement .Some applications to decision problems in transport. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[25] Bury H., Wagner D.: Mediator plus organizacja systemu i algorytmy. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 247-259, 13 poz. bibl.
[26] Bury H., Wagner D.: Some aspects of modelling family utility. Use of group decision approach to support evaluation of tax and interest policy. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Roboticsv, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 369-373.
[27] Bury H., Wagner D.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania mediany Kemeny'ego w zagadnieniach tworzenia ocen grupowych. W: Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01, Ustroń, 19-20 listopada 2001, Uniwersytet Śląski.
[28] Calvo T., Mesiar R.: Criteria importances in median-like aggregation. IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS, vol. 9, No. 4, 2001, ss. 662-666, 29 poz. bibl.
[29] Calvo T., Mesiar R.: Weighted means based on triangular conorms. INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE BASED SYSTEMS, vol. 9, No. 2, 2001, ss. 183-196, 33 poz. bibl.
[30] Calvo T., Mesiar R.: Weighted triangular norm based aggregation operators. In: Uncertainty Modelling'2001, Bratysława (Słowacja), 24-28 września 2001, STU Bratysława, ss. 53-61.
[31] Chudzikiewicz A., Myśliński A.: Quasistatic approach for solving wheel - rail contact problems with wear. In: Proceedings of the Second European Conference on Computational Mechanics, Kraków, Poland, June 26 - 29, 2001, Datacomp, Kraków, Poland, ss. 201-215.
[32] Cichocki K.: The impact of foreign direct investment on the Polish economy. In: Kulikowski R., Nahorski Z., Owsiński J.W. (Eds.): Modelling of economic transition phenomena. University of Information Technology and Management, Warsaw 2001, ss. 242-284, 25 poz. bibl.
[33] Cichocki K.: Uwagi i propozycje zmian dotyczące dochodów i przychodów zwrotnych jednostek samorządu terytorialnego. W: Nowe instrumenty w zarządzaniu finansami samorządów, Międzyzdroje , 31 05 - 02 06 2001, SRGG, ss. 1-10.
[34] Cichocki K.: Wieloletnie planowanie finansowe.Ocena zdolności kredytowej w gminie. Najtańszy pieniądz we właściwym czasie. Międzykomunlana Spółka Akcyjna MINICIPIUM SA, Warszawa, 2001, 177 s., 17 poz. bibl. Seria: Zintegrowane zarządzanie finansami; Poradnik dla gmin.
[35] Cichocki K.: Zarządzanie finansami samorządowymi w perspektywie wieloletniej. W: Maria Weber (Red.): Finanse samorządowe; Bariery i możliwości. Instytu Przedsiębiorczości i Samorządności (IPi S), Warszawa 2001, ss. 53-72, 6 poz. bibl.
[36] Cichocki K., Kleimo J., Ley J.: Budgeting and accounting practices for subsovereign debt issuers. In: Bac A., D. (Eds.): International comparative issues in government accounting. Kluwer Academic Publishers, Boston 2001, ss. 341-357, 12 poz. bibl.
[37] Ciechanowicz W.: Bioenergia. AURA, No. 4/01, 2001, ss. 8-10.
[38] Ciechanowicz W.: Bioenergia a energia jądrowa. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2001, 350 s., 262 poz. bibl. Seria: Monografie.
[39] Ciechanowicz W.: Bioenergia jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. In: Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo - Naukowe "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi", Warszawa, 26 - 29 września 2001, Warszawa, 26 - 29 września 2001, IBS PAN, Konsorcjum, "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi", ss. 45-57.
[40] Ciechanowicz W.: Bioenergia na rzecz rozwoju wsi. AURA, No. 9, 2001, ss. 7-8.
[41] Ciechanowicz W.: Bioenergia na rzecz rozwoju wsi. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 14-22.
[42] Ciechanowicz W.: Jaka przyszłość energetyki jądrowej ? AURA, No. 5/01, 2001, ss. 9-10.
[43] Ciechanowicz W.: Metanol zastąpi ropę naftową ? AURA, No. 6/2001, 2001, ss. 4-7.
[44] Fedrizzi M., Kacprzyk J., Ruan D. (Eds.): Soft computing for risk evaluation and management. Physica-Verlag, Heidelberg i Nowy Jork, 2001, 514 s., 300 poz. bibl. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
[45] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Simple procedure for analytic stability margin design. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Roboticsv, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 309-314.
[46] Filutowicz J., Filutowicz Z., Szczepaniak P., Niewiadomski A.: Tasks and applicable technologies in computer aided nephrology. JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS AND TECHNOLOGIES, vol. 2, 2001, ss. 3-7, 7 poz. bibl.
[47] Francelin R., Kacprzyk J., Gomide F.: Neural network based algorithm for dynamic system optimization. ASIAN JOURNAL OF CONTROL, vol. 3, No. 2, 2001, ss. 131-142, 27 poz. bibl.
[48] Gadomski J.: Zarys modelu polskiego sektora bankowego. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 173-181, 7 poz. bibl.
[49] Gadomski J., Gutenbaum J., Inkielman M., Pietkiewicz-Sałdan H.: Symulacyjny model rozwoju makroekonomicznego Polski. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 161-172, 4 poz. bibl.
[50] Gadomski J., Woroniecka-Leciejewicz I.: Efficiency at the macro and sectoral levels in Polish economy. A modelling approach. In: Kulikowski R., Nahorski Z., Owsiński J.W. (Eds.): Modelling of economic transition phenomena. University of Information Technology and Management, Warsaw 2001, ss. 116-141, 12 poz. bibl.
[51] Gątarek D.: LIBOR market model with non mean-reverting stochastic volatility. In: Maths Week 2001, Londyn, 26-30 listopad 2001, Risk Conferences, ss. 1-20.
[52] Gątarek D.: Managing portfolio of options. In: D. Ruan, J. Kacprzyk and M. Fedrizzi (Eds.): Soft computing for risk evaluation and management. Physica Verlag, , Heidelberg and New York 2001, ss. 501-514, 20 poz. bibl.
[53] Gątarek D.: Overcomming the obstacles to using the BGM model. In: Global Derivatives & Risk Management 2001, Juan-les-Pins, 9-10 May 2001, ICBI, ss. 1-20.
[54] Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, 2001, 211 s., 60 poz. bibl.
[55] Growe-Kuska N., Kiwiel K., Nowak M., Romisch W., Wegner I.: Power management in a hydro-thermal system under uncertainty by Lagrangian relaxation. In: A. Ruszczynski (Ed.): Decision making under uncertainty: energy and environmental models. Springer Verlag, New York 2001, ss. 1-1, 40 poz. bibl.
[56] Grzegorzewski P.: A soft design of acceptance sampling plans by variables. In: Bouchon-Meunier B., Gutierrez-Rios J., Magdalena L. and Yager R.R. (Eds.): Technologies for contructing intelligent systems 2. Springer, Physica Verlag.
[57] Grzegorzewski P.: Acceptance sampling plans by attributes with fuzzy risks and quality levels. In: H.-J.Lenz, P.-Th.Wilrich (Eds.): Frontiers in statistical quality control 6. Physica-Verlag, Heidelberg 2001, ss. 36-46, 13 poz. bibl.
[58] Grzegorzewski P.: Estimation of the mean lifetime from vague data. In: Proc. of an International Conference in Fuzzy Logic and technology, Leicester, UK, 5-7 September , 2001, De Montfort University Leicester, UK, ss. 348-351.
[59] Grzegorzewski P.: Fuzzy tests - defuzzification and randomization. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 118, 2001, ss. 437-446, 6 poz. bibl.
[60] Grzegorzewski P.: Statystyka opisowa. Testowanie zgodności. W: Grzegorzewski P. (Red.): Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu Statgraphics. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, ss. 7-19.
[61] Grzegorzewski P.: Testing fuzzy hypotheses with vague data. In: Bertoluzza C., Ralescu D. and Gil M.A. (Eds.): Statistical modeling, analysis and management of fuzzy data. Springer, Physica Verlag.
[62] Grzegorzewski P.: Wybrane metody statystycznego sterowania jakością. W: Grzegorzewski P. (Red.): Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu Statgraphics. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, ss. 78-94.
[63] Grzegorzewski P. (Red.): Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu Statgraphics. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001, 112 s.
[64] Grzegorzewski P., Bobecka K., Dembińska A., Pusz J.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2001, 212 s.
[65] Grzegorzewski P., Bobecka K., Dembińska A., Pusz J.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2001, 212 s.
[66] Grzegorzewski P., Hryniewicz O.: Soft methods in hypotheses testing. In: D. Ruan, J. Kacprzyk and M. Fedrizzi (Eds.): Soft computing for risk evaluation and management. Physica Verlag, , Heidelberg and New York 2001, ss. 55-72, 20 poz. bibl.
[67] Grzegorzewski P., Mrówka E.: Fuzzy querying and random data. In: Proc. of an International Conference in Fuzzy Logic and technology, Leicester, UK, 5-7 September , 2001, De Montfort University Leicester, UK, ss. 344-347.
[68] Gutenbaum J.: Modelowanie matematyczne w IBS PAN. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 23-35.
[69] Gutenbaum J.: Podstawy modelowania matematycznego, cz.B: Modele dynamiczne. IBS PAN i WSISiZ, 2001, 110 s., 20 poz. bibl. Seria: Skrypty WSISiZ.
[70] Helmberg C., Kiwiel K.: A spectral bundle method with bounds. MATHEMATICAL PROGRAMMING.
[71] Holnicki P., Kałuszko A.: System wspomagania decyzji wyboru metody redukcji emisji SO2 w skali regionu. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 261-276, 8 poz. bibl.
[72] Hołubiec J. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu.Wybrane problemy. T.3. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2001, 230 s.
[73] Hołubiec J.: Modelowanie regionów i ochrony środowiska w IBS PAN. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 36-47, 42 poz. bibl.
[74] Hołubiec J. (Red.): Współczesne problemy zarządzania. Tom 1. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2001, 99 s.
[75] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: O zrównoważonym rozwoju regionów. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 277-285, 17 poz. bibl.
[76] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: Regional policy and sustainable development. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Roboticsv, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 357-361.
[77] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: Regional strategy and sustainable development. In: Modeling and Control of Economic Systems, Klagenfurt, Austria, 6-8 September 2001, University of Klagenfurt, ss. 86-88.
[78] Hołubiec J., Petriczek G.: Models for railway traffic management. In: Modeling and Control of Economic Systems, Klagenfurt, Austria, 6-8 September 2001, University of Klagenfurt, ss. 89-91.
[79] Hołubiec J., Petriczek G.: On railway network modeling. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Roboticsv, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 403-407.
[80] Homberg D., Khludnev A., Sokołowski J.: On an equilibrium problem for a cracked body with electrothermocounductivity. INTERFACES AND FREE BOUNDARIES, No. 3, 2001, ss. 129-142.
[81] Horn W., Rao M., Sokołowski J.: An existence result for the bridged crack model. CONTROL AND CYBERNETICS.
[82] Hryniewicz O.: Application of ISO 3951 acceptance sampling plans to the inspection by variables in statistical process control (SPC). In: H.-J.Lenz, P.-Th.Wilrich (Eds.): Frontiers in statistical quality control 6. Physica-Verlag, Heidelberg 2001, ss. 80-92, 14 poz. bibl.
[83] Hryniewicz O.: Fuzzy-preferred optimal inspection interval. In: Proc. on Eurofuse Workshop on Preference Modelling and Applications, Granada, Spain, April 25-27, ss. 247-251.
[84] Hryniewicz O.: Instytut Badań Systemowych PAN na progu nowego wieku. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 5-13, 1 poz. bibl.
[85] Hryniewicz O.: Optimisation using possibilistic measures of preference. In: Proceedings of the 14-th International Conference on System Science, Wrocław Poland, 11 - 14 September 2001, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, ss. 278-288.
[86] Hryniewicz O.: Statistical decisions in quality audits - a possibilistic approach. In: VIIth International Workshop on Intelligent Statistical Quality Control, Waterloo, Canada, September 5-7, 2001, Institute for Improvment in Quality and Productivity, ss. 1-11.
[87] Hryniewicz O., Nieckuła J.: Komputerowa implementacja metody funkcjonalnego rozpisania jakości. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 221-228, 6 poz. bibl.
[88] Jakubowski A.: Wycena obligacji katastroficznych w ujęciu teorii dwuczynnikowej funkcji użyteczności. W: Modelowanie Preferencji a Ryzyko' 01, Ustroń, Listopad 20-22, 2001 r. AE w Katowicach, ss. 1-28.
[89] Jaworska T.: Multiresolution wavelet analysis used to stereo image matching. In: Proceedings of the 14-th International Conference on System Science, Wrocław Poland, 11 - 14 September 2001, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, ss. 85-92.
[90] Jaworska T.: Wavelet analysis used for extract disparity in stereo images. In: Komputerowe Systemy Rozpoznawania, Wrocław, 28-31.05.2001, Politechnika Wrocławska, ss. 137-142.
[91] Jaworska T.: Wavelet analysis used for point-to-point correspondence. In: Modeling, Identification and Control, Innsbruck, Austria, 19-22.022001, ACTA Press, ss. 245-250.
[92] Józefczyk J.: Collision free movement of a group of vehicles - control algorithm and simulation. In: Proc. of International ICSC Symposium on Soft Comput. SOCO'2001, Paisley, Scotland, United Kingdom, June 26-29, 2001, ss. 1-7.
[93] Józefczyk J., Banaszak Z.: Virtual enterprise modelling: the constraint theory approach. In: Proc. of XII Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, Wrocław, 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 15-23.
[94] Kacprzyk J.: Fuzzy dynamic programming: basic issues and problem classes. In: Yoshida Y. (ed.) (Ed.): Dynamical aspects in fuzzy decision making. Physica-Verlag, Heidelberg i Nowy Jork 2001, ss. 1-26, 61 poz. bibl.
[95] Kacprzyk J.: Fuzzy logic and the internet: linguistic summarization of distributed sets of data. In: B. Reusch (Ed.): Computational intelligence. Theory and applications. Springer-Verlag.
[96] Kacprzyk J.: Prace z dziedziny logiki rozmytej w IBS PAN. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 48-63, 131 poz. bibl.
[97] Kacprzyk J.: Wieloetapowe sterowanie rozmyte. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001, 416 s., 386 poz. bibl.
[98] Kacprzyk J., Owsiński J., Zadrożny S.: Clusterwise data mining within a fuzzy querying interface. In: The 10th IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2001), Melbourne, Australia, December 2-5, 2001, IEEE, ss. 1000-1003.
[99] Kacprzyk J., Pasi G., Vojtas P., Zadrożny S.: Fuzzy querying: issues and perspective. KYBERNETIKA, vol. 36, No. 6, 2000 [druk w 2001 roku], ss. 605-616, 37 poz. bibl.
[100] Kacprzyk J., Yager R., Zadrożny S.: A fuzzy logic based approach to linguistic summaries of databases. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE, vol. 10, No. 4, 2000 [druk w 2001 roku], ss. 813-834.
[101] Kacprzyk J., Yager R., Zadrożny S.: Fuzzy linguistic summaries of databases for an efficient business data analysis and decision support. In: W. Abramowicz and J. Zurada (Eds.): Knowledge discovery for business information systems. Kluwer Academic Publishers B.V. Boston 2001, ss. 129-152, 42 poz. bibl.
[102] Kacprzyk J., Zadrożny S.: A model for multiperson multicriteria decision making and consensus reaching under fuzzy preferences. In: Proc. on Eurofuse Workshop on Preference Modelling and Applications, Granada, Spain, April 25-27, ss. 79-83.
[103] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Computing with words in decision making through individual and collective linguistic choice rules. INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE BASED SYSTEMS, vol. 9, 2001, ss. 89-102, 32 poz. bibl.
[104] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Computing with words in intelligent database querying: standalone and internet-based applications. INFORMATION SCIENCES, vol. 2001, No. 134, 2001, ss. 71-109, 42 poz. bibl.
[105] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Data mining via linguistic summaries of databases: an interactive approach. In: L. Ding (Ed.): A new paradigm of knowledge engineering by soft computing. World Scientific, Singapore 2001, ss. 325-345, 27 poz. bibl.
[106] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Fuzzy linguistic summaries via association rules. In: A. Kandel, M. Last, and H. Bunke (Eds.): Data mining and computational intelligence. Physica Verlag, Heidelberg New York 2001, ss. 115-139, 30 poz. bibl.
[107] Kacprzyk J., Zadrożny S.: On a fuzzy querying and data mining interface. KYBERNETIKA, vol. 36, No. 6, 2000 [druk w 2001 roku], ss. 657-670, 18 poz. bibl.
[108] Kacprzyk J., Zadrożny S.: SQL and FQUERY for Access. In: Proceedings of IFSA/NAFIPS 2001, Vancouver, KAnada, 25-28.07.2001, IEEE, ss. 2464-2469.
[109] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Using fuzzy querying over the Internet to browse through information resources. In: B. Reusch, K.-H. Temme (Eds.): Computational intelligence in theory and practice. Physica-Verlag, Heidelberg New York 2001, ss. 235-262, 30 poz. bibl.
[110] Kaliszewski I.: Trade-offs - a lost dimension in multiple criteria decision making. In: Proceedings of the 4th international conference on multi-objective programming and goal programming: theory and applications, Ustroń, Poland, May 29 - June 1, 2000, [druk w 2001 roku] Akademia Ekonomiczna, Katowice.
[111] Karpiński J.: Sterowanie jakością i niezawodność systemów w IBS PAN. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 63-70, 26 poz. bibl.
[112] Kiwiel K.: Convergence and efficiency of subgradient methods for quasiconvex minimization. MATHEMATICAL PROGRAMMING, vol. 90, No. 1, 2001, ss. 1-25, 40 poz. bibl.
[113] Kiwiel K., Lindberg P.: Parallel subgradient methods for convex optimization. In: D. Butnariu, Y. Censor and S. Reich (Eds.): Inherently parallel algorithms in feasibility and optimization and their applications. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands 2001, ss. 335-344, 10 poz. bibl.
[114] Kiwiel K., Malanowski K., Żochowski A.: Prace z dziedziny optymalizacji w IBS PAN. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 71-89, 91 poz. bibl.
[115] Krajewski W., Kruś L.: Zarządzanie usługami w złożonych systemach informatycznych. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 117-124, 6 poz. bibl.
[116] Krawczak M.: Adjoint Multilayer Neural Networks. CONTROL AND CYBERNETICS.
[117] Krawczak M.: Koncepcja zarządzania innowacjami finansowymi. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Roboticsv, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 347-355.
[118] Krawczak M.: Neural networks learning as a particular feedback optimal control problem. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Roboticsv, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, ss. 511-516.
[119] Krawczak M.: Parameterized multilayer neural networks. SYSTEMS SCIENCE.
[120] Krawczak M.: Parametrization of neural networks learning. In: Procedings of 14th International Conference on Systems Sciences, Wrocław, 11-14 September 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 330-337.
[121] Krawczak M.: Wybrane aspekty modelowania szeregów czasowych. W: Miklewski A., Krawczak M. (Red.): Społeczeństwo informacyjne w rozwoju zrównoważonym - zmiany, wyzwania i wybory. Akademia Rolnicza w Szczecinie, WSISiZ Warszawa, Warszawa 2001, ss. 121-136, 33 poz. bibl.
[122] Krawczak M., Radeva V., Choy E.: Review and bibliography on generalized nets theory and applications. ADVANCED STUDIES ON CONTEMPORARY MATHEMATICS.
[123] Krawczak M., Shannon A., Sotirova E., Atanassov K., Ralev N.: A generalized net model of the information process in an abstract university. In: Proceedings, Warsaw, Nov. 2001, Warsaw School of Information Technology and Management.
[124] Kruś L.: A system supporting finnancial analysis of innovation project in the c ase of two negotiating parties. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 50, No. 1, 2002 [druk w 2001 roku], ss. NULL-NULL.
[125] Kruś L.: Multicriteria decision support in bargaining, a problem of players's manipulations. In: Trzaskalik T, Michnik J. (Eds.): Multiple objective and goal programming recent developments. Physica-Verlag, Heidelberg 2001, ss. 143-160, 38 poz. bibl.
[126] Kruś L.: Supporting financial analysis of innovation projects in the presence of risk. In: Proceedings of the 14-th International Conference on System Science, Wrocław Poland, 11 - 14 September 2001, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, ss. 311-318.
[127] Kulczycki P.: A statistical inference system for fault detection. In: 4th IFAC Workshop on On-line Fault Detection and Supervision... Jejudo Island (Korea), 7-8 czerwca 2001, IFAC, ss. 245-250.
[128] Kulczycki P.: An algorithm for bayes parameter identification. JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS, MEASUREMENT, AND CONTROL (TRANSACTIONS OF THE ASME), vol. 123, No. 4, 2001, ss. 611-614, 11 poz. bibl.
[129] Kulczycki P.: Time-optimal control for positional systems with fuzzy parameters. In: Uncertainty Modelling'2001, Bratysława (Słowacja), 24-28 września 2001, STU Bratysława, ss. 7-14.
[130] Kulczycki P.: Time-optimal control via random differential inclusions. In: 6th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Jejudo Island (Korea), 4-6 czerwca 2001, ss. 708-713.
[131] Kulikowski R.: Decision support in safety oriented transport systems. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[132] Kulikowski R.: Optimum Strategy in Risky Challenge Model. SYSTEMS SCIENCE, vol. 27, No. 1, 2001, ss. 3-9, 6 poz. bibl.
[133] Kulikowski R.: URS methodology - a tool for stimulation of economic growth by innovations. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.).
[134] Kulikowski R., Krawczak M.: Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania - stan i perspektywy. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 90-99.
[135] Kulikowski R., Kruś L.: Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka. W: Modelowanie Preferencji a Ryzyko '01, Ustroń, 19-20 listopada 2001, Uniwersytet Śląski.
[136] Kulikowski R., Kruś L., Studziński J.: Metodologia oceny projektów innowacyjnych na przykładzie projektu celowego realizowanego w MPWiK w Rzeszowie. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 336-346, 5 poz. bibl.
[137] Kulikowski R., Nahorski Z., Owsiński J. (Eds.): Modelling of economic transition phenomena. University of Information Technology and Management, Warsaw, 2001, 303 s.
[138] Libura M., Sikorski J.: Wykłady z matematyki dyskretnej. Część I: Kombinatoryka. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2001, X+155 s., 23 poz. bibl.
[139] Ławcewicz K., Zadrożny S.: System automatycznego rozpoznawania kategorii tematycznych dokumentów internetowych. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 229-238, 7 poz. bibl.
[140] Łomotowski J., Nahorski Z., Studziński J., Szetela R., Bogdan L.: Mathematical and neural network modelling of a wastewater treatment plant. ARCHIVES OF CONTROL SCIENCES, vol. 10, No. 1-2, 2001, ss. 89-118, 36 poz. bibl.
[141] Łomotowski J., Rojek M., Studziński J.: Data acquisition systems for automatic weather stations. W: Wojtanowicz J., Kaszewski B.M. (Red.): Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2001, ss. 211-220, 3 poz. bibl.
[142] Łomotowski J., Studziński J.: Modelowanie procesów meteorologicznych za pomocą algorytmów obliczeniowych metody najmniejszej sumy kwadratów. W: M. Rojek, J. Łomotowski (red.) (Red.): Wybrane zagadnienia opracowywania danych z ciągłego monitoringu meteorologicznego. Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
[143] Łukasik S.: Optymalizacja operacji finansowych w krótkim horyzoncie czasowym. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 189-199, 3 poz. bibl.
[144] Łukasik S.: Propozycja kompleksowego modelu utrzymania i modernizacji sieci drogowej. In: Referaty, Kielce, 8-9 maja 2001, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa, ss. 291-298.
[145] Malanowski K.: Bouligand differentiability of solutions to parametric optimal control problems. NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION, vol. 22, No. 7-8, 2001, ss. 973-990.
[146] Malanowski K.: On normaity of Lagrange multipliers for state constrained optimal control problems. In: Proceedings of the European Control Conference 2001, Porto, 4-7 .09.2001, ss. 254-259.
[147] Malanowski K., Maurer H.: Sensitivity analysis for optimal control problems subject to higher order state constraints. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 101, No. 1/4, 2001, ss. 43-73, 36 poz. bibl.
[148] Mańczak K. (Red.): Badania systemowe. XXV-lecie Instytutu Badań Systemowych PAN. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2001, 155 s.
[149] Mańczak K.: XXV-lecie Instytutu Badań Systemowych PAN. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 100-132, 12 poz. bibl.
[150] Michalewski E., Barski A.: Komputerowa diagnostyka dużych sieci informacyjnych. In: Diagnostyka procesów przemysłowych, Łagów, 17 - 20 września 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Zielonogórskiej, ss. 315-318.
[151] Michalewski E., Barski A.: Komputerowe monitorowanie zagrożeń organizacyjnych. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 239-246, 9 poz. bibl.
[152] Michalewski E., Barski A., Rakhmanova I., Smirnov A.: Application of decision support tools in organization management. In: Procedings of 14th International Conference on Systems Sciences, Wrocław, 11-14 September 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 349-356.
[153] Mielczarski W., Michalik-Mielczarska G.: Fuzzy Price Forecasting and Energy Contracting in Competitive Electricity Markets. In: D. Ruan, J. Kacprzyk and M. Fedrizzi (Eds.): Soft computing for risk evaluation and management. Physica Verlag, , Heidelberg and New York 2001, ss. 275-320, 1 poz. bibl.
[154] Miklewski A., Krawczak M. (Red.): Społeczeństwo informacyjne w rozwoju zrównoważonym - zmiany, wyzwania i wybory. Akademia Rolnicza Szczecin, WSISiZ Warszawa, Warszawa, 2001, 534 s.
[155] Myśliński A.: Augmented lagrangian techniques for shape optimal design of dynamic contact problems. In: Proceedings of the Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization, Dalian, China, June 4 - 8, 2001, Liaoning Electronic Press (CD ROM), ss. 100-106.
[156] Myśliński A.: Domain optimization for unilateral problems by an embedding domain method. In: System Modelling and Optimization, Cambridge, England, July 12-16, 1999, [druk w 2001 roku] Kluwer, ss. 355-370.
[157] Nazarov S., Sokołowski J.: Behavior of stresses near the tip of a crack in an inhomogeneous anisotropic aging body. DOKLADY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, vol. 46, No. 5, 2001, ss. 336-339.
[158] Nieckuła J.: Frequency distribution supporting recognition of unnatural patterns on shewhart X-bar chart. In: H.-J.Lenz, P.-Th.Wilrich (Eds.): Frontiers in statistical quality control 6. Physica-Verlag, Heidelberg 2001, ss. 102-117, 8 poz. bibl.
[159] Niewiadomski A., Szczepaniak P.: Intuicjonistyczne relacje rozmyte w przybliżonym porównywaniu tekstów. W: Jan Chojcan i Jacek Łęski (Red.): Zbiory rozmyte i ich zastosowania. Politechnika Śląska, Gliwice 2001, ss. 271-282, 19 poz. bibl.
[160] Niewiadomski A., Szmidt E.: Handling uncertainty in natural sentences via intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 7, No. 1, 2001, ss. 22-29, 14 poz. bibl.
[161] Nikolova M., Szmidt E., Hadjitodorov S.: Generalized nets with decision making components. In: Generalized nets and applications, Rousse University, Bulgaria, 2000, [druk w 2001 roku] ss. 1-5.
[162] Nowak P., Szczepaniak P., Filutowicz J., Ojha P.: Modelling of urea concentration in serum after hemodialysis. JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS AND TECHNOLOGIES, vol. 2, 2001, ss. 9-14, 11 poz. bibl.
[163] Ochelska J., Niewiadomski A., Szczepaniak P.: Linguistic summaries applied to medical textual databases. JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS AND TECHNOLOGIES, vol. 2, 2001, ss. 125-130, 2 poz. bibl.
[164] Owsiński J.: Clustering as a model and an approach in flexible manufacturing. TAKSONOMIA. PRACE NAUKOWE AE WE WROCłAWIU, No. 8/906, 2001, ss. 168-179, 34 poz. bibl.
[165] Owsiński J.: Cluster-wise model identification. In: Computer Data Analysis and Modeling. Robustness and Computer Intensive Methods. Mińsk Białoruski, 10-14.09.2001, Belarusian State University, ss. 157-162.
[166] Park B., Pedrycz W., Oh S.: Identification of fuzzy models with the aid of evolutionary data granulation. PROCEEDINGS OF IEE - CONTROL THEORY AND APPLICATIONS, vol. 148.
[167] Partyka A.: System rozwoju regionu - w internecie. In: Bioenergy for Rural Area Development, Warsaw, September 26-29, 2001.
[168] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: A control problem for a thermoelastic system in shape memory materials. In: Y. Giga, H. Ishii, N. Kenmochi (Eds.): Free Boundary Problems. Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Kyoto, Japan 2001, ss. 8-23, 17 poz. bibl.
[169] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Existence and uniqueness for 3D thermoelastic system in shape memory problems. In: Evolution Equations, Warszawa, 2--6 July 2001, Banach Center, Warsaw.
[170] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Thermoelasticity system in shape memory problems. In: Yagi A. (Ed.): Nonlinear evolution equations. Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University, Kyoto, Japan 2001, ss. 145-162, 23 poz. bibl.
[171] Pedrycz W.: Granular networks and granular computing. In: Jain L. C. , Kacprzyk J. (Eds.): New learning paradigms in soft computing. Physica-Verlag, Heidelberg 2002 [druk w 2001 roku], ss. 30 -54, 22 poz. bibl.
[172] Pedrycz W., Sosnowski Z.: The design of decision trees in the framework of granular data and their application to softaware quality models. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 123, No. 2, 2001, ss. 271-290, 23 poz. bibl.
[173] Potrzebowski H.: Sieciowy model planowania finansowego uwzględniający element ryzyka. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 182-188, 9 poz. bibl.
[174] Shanon A., Szmidt E., Kacprzyk J., Georgiev P.: Generalized net model in child neurology (CN013: nystagmus). In: Proceedings of Int. Symposium Bioprocess Systems, Sofia, Bulgaria, 1 - 3 October, 2001, ss. III.11-III.12.
[175] Shanon A., Szmidt E., Kacprzyk J., Georgiev P.: Generalized net models in child neurology (CN012: visual loss). In: Proceedings of Int. Symposium Bioprocess Systems, Sofia, Bulgaria, 1 - 3 October, 2001, ss. III.9-III.10.
[176] Shanon A., Szmidt E., Kacprzyk J., Georgiev P.: Generalized net models in child neurology (CN014: diplopia, ocular misaligment). In: Proceedings of Int. Symposium Bioprocess Systems, Sofia, Bulgaria, 1 - 3 October, 2001, ss. III.13-III.14.
[177] Sokołowski J., Żochowski A.: Topological derivatives of shape functionals for elasticity systems. MECHANICS OF STRUCTURES AND MACHINES, vol. 29, No. 3, 2001, ss. 331-349, 12 poz. bibl.
[178] Staniewski P.: Neural nets in time-series model selection. In: Proceedings of the 14-th International Conference on System Science, Wrocław Poland, 11 - 14 September 2001, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, ss. 322-329.
[179] Stańczak J.: Evolutionary algorithm with heuristic operators in the problem of optimal fuzzy control. W: Materiały VKrajowej Konferencji Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna, Jastrzębia Góra, 30 maja - 1 czerwca 2001, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, ss. 216-222.
[180] Straszak A.: Badania operacyjne i systemowe a zarządzanie. W: Kazimierz Mańczak Red.: Badania systemowe.XXV-lecie Instytutu Badan Systemowych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2001, ss. 133-150, 128 poz. bibl.
[181] Straszak A.: The coming digitization of agricultural sector Economic, social, systems and technological considerations. In: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Systemy Mikroprocesowe w rolnictwie, Płock, 28-29 maja 2001, P.P.-H. "DRUKARNIA", ss. 202-211.
[182] Straszak A.: Wielowymiarowa dynamika tworzenia społeczeństw informatycznych. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 13-24, 56 poz. bibl.
[183] Straszak A.: Wizerunek Mazowsza w dobie globalizacji i internetu. W: Zbigniew Ptasiewicz (Red.): Mazowsze . Tożsamość i wizerunek regionu. Drukarz s.c. Ciechanów 2001, ss. 93-115, 49 poz. bibl.
[184] Studziński J.: Identification of the glass mass flow dynamics in glass tank furnaces. In: Proceedings of the XXIX Summer School on Advanced Problems in Mechanics, St. Petersburg (Repino), 21-30.07.2001, IPME RAS, Russia.
[185] Studziński J.: Komputerowe wspomaganie zarządzania komunalną oczyszczalnią ścieków. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 317-327, 8 poz. bibl.
[186] Studziński J.: On the solution of a nonlinear Navier-Stokes problem using the finite difference method. In: Proceedings of the XXIX Summer School on Advanced Problems in Mechanics, St. Petersburg (Repino), 21-30.07.2001, IPME RAS, Russia.
[187] Studziński J.: Wastewater treatment plant maintenance using the plant mathematical models. In: Proceedings of 4th International Conference on Quality, Reliability and Maintenance, Oxford, England, 21-22 March 2002, COMADEM.
[188] Studziński J.: Zur computergestuetzen Fuehrung von Klaeranlagen anhand mathematischer Modelle des Klaerprozesses. In: Simulation in den Umwelt- und Geowissenschaften, Reihe: Berichte aus der Umweltinformatik, Cottbus, 7-8 Marz 2002, Shaker Verlag, Aachen.
[189] Studziński J., Bogdan L.: Computer aided decision support system for the operator of municipal water network in Rzeszow. In: Proceedings of the XXIIIrd International Autumn Colloquium on Advanced Simulation of Systems, Velke Losiny Spa, 11-13.09.2001, Acta MOSIS No.86, Ostrava 2001, ss. 259-264.
[190] Studziński J., Bogdan L., Kaczmarska D.: System komputerowy wspomagania decyzji operatora sieci wodociągowej w wodociągach rzeszowskich. W: Studziński J. , Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. IBS PAN, Warszawa 2001, ss. 328-335, 3 poz. bibl.
[191] Studziński J., Drelichowski L., Hryniewicz O. (Red.): Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych. Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa, 2001, 366 s. Seria: Badania Systemowe, t.28.
[192] Studziński J., Łomotowski J.: Modellierung oekologischer Prozesse in Klaeranlagen. In: Gnauck A. (Ed.): Systemtheorie und modellierung von oekosystemen. Physica-Verlag/Springer-Verlag, Heidelberg 2002 [druk w 2001 roku], ss. 169-179, 8 poz. bibl.
[193] Studziński J., Łomotowski J., Bogdan L., Nahorski Z., Szetela R.: Entwicklung eines Computersystems zur Modellierung, Simulation und Optimierung von Klaerprozessen in Klaeranlagen. In: Gnauck A. (Ed.): Theorie und Modellierung von Oekosystemen. Shaker-Verlag.
[194] Studziński J., Nahorski Z., Bogdan L.: Von der Modellierung dynamischer Prozesse in Klaeranlagen. In: Gnauck A. (Ed.): Theorie und Modellierung von Oekosystemen. Shaker-Verlag.
[195] Szczepaniak P., Filutowicz J., Nowak P., Ojha P.: Classic and neural urea kinetic modelling. In: SYMBIOSIS 2001, Szczyrk - Polska, 11-13 September 2001, Gliwice, ss. 73-76.
[196] Szczepaniak P., Nowak P., Filutowicz J., Ojha P.: Analysis of input significance for neural urea kinetic modelling. In: Intelligent Systems in Patient Care, Wien - Austria, October 5, 2001, Osterreichische Computer Gesellschaft, ss. 117-122.
[197] Szczepaniak P., Pedrycz W.: Digital systems design through learning. In: Jain L. C. , Kacprzyk J. (Eds.): New learning paradigms in soft computing. Physica-Verlag, Heidelberg 2002 [druk w 2001 roku], ss. 251-275, 7 poz. bibl.
[198] Szkatuła G., Pogorzelec A.: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access 2000. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2001, 209 s., 43 poz. bibl.
[199] Szmidt E., Kacprzyk J.: Analysis of agreement in a group of experts via diastances between intuitionistic fuzzy preferences. In: Proceedings of the Ninth International Conference IPMU 2002, Annecy, France, 1-5 July, 2002.
[200] Szmidt E., Kacprzyk J.: Analysis of consensus under intuitionistic fuzzy preferences. In: Proc. of an International Conference in Fuzzy Logic and technology, Leicester, UK, 5-7 September , 2001, De Montfort University Leicester, UK, ss. 79-82.
[201] Szmidt E., Kacprzyk J.: Distance from consensus under intuitionistic fuzzy preferences. In: Proc. on Eurofuse Workshop on Preference Modelling and Applications, Granada, Spain, April 25-27, ss. 73-77.
[202] Szmidt E., Kacprzyk J.: Entropy for intuitionistic fuzzy sets. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 118, No. 3, 2001, ss. 467-477, 24 poz. bibl.
[203] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy preferences and consensus reaching. In: Mini-Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets: Theory and Applications, Warszawa, 6.11.2001.
[204] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy sets for the softening of group decision making models. In: Procedings of 14th International Conference on Systems Sciences, Wrocław, 11-14 September 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 237-249.
[205] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy sets in intelligent data analysis for medical diagnosis. In: Ed. G. Goos, J. Hartmanis, J. van Leeuwen (Eds.): Computational Science - ICCS 2001. Springer, Berlin Heidelberg 2001, ss. 263-271, 9 poz. bibl.
[206] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy sets in some medical applications. In: Proc. of the Fifth International Conference on Intuitionistic Fuzzy Sets, Sofia, Bulgaria, 22-23 September, 2001, ss. 58-64.
[207] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy sets in some medical applications. In: B. Reusch (Ed.): Computational intelligence. Theory and applications. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 2001, ss. 148-151, 6 poz. bibl.
[208] Szmidt E., Kacprzyk J., Atanassov K.: Remark on a special class of intuitionistic fuzzy sets. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 7, No. 1, 2001, ss. 1-3, 3 poz. bibl.
[209] Tan Y., Wang J., Żurada J.: Ninlinear blind source separation using a radial basis function network. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, vol. 12, No. 1, 2001, ss. 124-134, 31 poz. bibl.
[210] Uhrynowski Z.: System komputerowy do wariantowej analizy rozwoju regionu. In: Międzynarodowe Warsztaty Szkoleniowo - Naukowe "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi", Warszawa, 26 - 29 września 2001, Warszawa, 26 - 29 września 2001, IBS PAN, Konsorcjum, "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi", ss. 91-112.
[211] Vojtas P., Zadrożny S. (Eds.): Fuzzy querying. Special issue of KYBERNETIKA. Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic. Prague, 2000 [druk w 2001 roku], 150 s.
[212] Wakuya H., Żurada J.: Bi-directional computing architecture for time series prediction. NEURAL NETWORKS, vol. 14, No. 5, 2001, ss. 1307-1321, 27 poz. bibl.
[213] Wasilewski Z., Nahorski Z.: Optymalizacja kosztu składników mieszanki gumowej. ELASTOMERY, vol. 5, No. 3, 2001, ss. 28-37, 9 poz. bibl.
[214] Żochowski A.: An approach to the application of genetic algorithms for constrained continuous problems. In: Proceedings of the International Scientific Conference: The Transport of the 21st Century, Warsaw, Sept. 19-21, Warsaw University of Technology, ss. 261-269.
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www