Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2016

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2016

Raporty Badawcze za rok 2016
 1. R. Bieńkowski, K. Leśniewski, W. Radziszewska: Spatial data analysis in archaeology: computer-aided selection of priority locations for archaeological survey.
 2. G. Beliakov, M. Gagolewski, S. James: Penalty-based and other representations of economic inequality.
 3. M. Gagolewski: Penalty-based aggregation of multidimensional data.
 4. M. Romaniuk: Analysis of the insurance portfolio with an embedded catastrophe bond in a case of uncertain parameter of the insurer's share.
 5. I. Pawłow, W. M. Zajączkowski: Three-dimensional thermo-visco-elasticity with the Einstein-Debye (θ3+θ)-law for the specific heat. Global regular solvability.
 6. I. Kaliszewski: Pareto suboptimal solutions to large-scale multiobjective multidimensional knapsack problems with assessments of Pareto optimality gaps.
 7. K. Kaczmarek-Majer, O. Hryniewicz: Data-mining approach to priors in the analysis of short time series.
 8. J. Malinowski: A hazard-related probabilistic model of cascading and feedback effects occurring in a multi-process environment.
 9. L. Klukowski: Estimation of trees on the basis of pairwise comparisons with random errors.
 10. L. Klukowski: Materializacja ryzyk w zadłużeniu publicznym Polski w XXI wieku. Kierunki działań sanacyjnych.
 11. L. Klukowski: Application of mathematical programming methods for public debt management.
 12. L. Klukowski: Determining of the estimate of the equivalence relation for moderate and large size sets.
 13. J. Verstraete: Fuzzy quality assessment of gridded approximations.
 14. J. Verstraete: Solving the general map overlay problem using a fuzzy inference system designed for spatial disaggregation.
 15. J. Verstraete: Generating fuzzy rules from examples with optimized domains.
 16. J.W. Owsiński, J. Stańczak, A. Barski, K. Sęp: Identifying main center access hubs in a city using capacity and timecriteria. The evolutionary approach.
 17. O. Hryniewicz, K. Kaczmarek-Majer: Monitoring series of dependent observations using the sXWAM control chart for residuals.
 18. R. Bun, Z. Nahorski, J. Horabik-Pyzel, O. Danylo, L. See, N. Charkovska, P. Topylko, M. Halushchak, M. Lesiv, M. Valakh, O. Striamets: Developing a high resolution spatial inventory of GHG emissions for Poland from stationary and mobile sources.
 19. P. Holnicki, M. Tainio, A. Kałuszko, Z. Nahorski: Exposure and intake fraction due to multiple air pollutants in an agglomeration.
 20. N. Charkovska, J. Horabik-Pyzel, R. Bun, O. Danylo, Z. Nahorski, M. Jonas: Spatial distribution and associated uncertainties of GHG emissions from agriculture sector in Poland.
 21. K. Szkatuła: Losowe zadanie harmonogramowania (szeregowania) prac z terminami zakończenia: Wpływ przedziałów terminów zakończenia na zachowanie wartości rozwiązania optymalnego.
 22. K. Szkatuła: Impact of deadline intervals on behaviour of solutions to the random sequencing Jjbs with deadlines problem.
 23. J. Mańdziuk, M. Świechowski: UCT in Capacitated Vehicle Routing Problem with traffic jams.
 24. L. Kruś: On computer-based support in noncooperative multicriteria games.
 25. W. Radziszewska: Simulation of occupants' presence in office buildings for power usage modelling.
 26. P. Żebrowski, M. Jonas, J. Jarnicka: Towards handling uncertainty in prognostic scenarios: advanced learning from the past.
 27. E.M. Bednarczuk, M. Syga: On minimax theorems for lower semicontinuous functions in Hilbert spaces.
 28. J. Jarnicka, Z. Nahorski: Learning in national inventory reporting: a bivariate approach.
 29. A. Kaliszewska, M. Syga: On similarity detection in specific groups of objects with application to the analysis of archaeological ceramic material.
 30. E.M. Bednarczuk, A. Jezierska, K. Rutkowski: Inertial proximal primal-dual best approximation algorithm.
 31. E.M. Bednarczuk, K. Leśniewski: On weakly sequentially complete Banach spaces.
 32. K.S. Cichocki, L. Kruś: Long-term financial planning by local government. A new method implementing multi-criteria optimization.
 33. J. Gadomski, L. Kruś, Z. Nahorski: A multicriteria approach for analysis of the impact of GHG limiting policies on economic growth in Poland.
 34. J. Gadomski, L. Kruś, Z. Nahorski: Analysis of the impact of EU GHG limiting policies on economic growth: The case of Poland.
 35. M. Petelczyc, J. Gierałtowski, G. Siudem, B. Żogała-Siudem: Impact of observational error on heart rate variability analysis.
 36. B. Żogała-Siudem, G. Siudem, M. Gągolewski, A. Cena: An extended agent based model for bibliometric indices.
 37. N. Ryciak, M. Gągolewski: What to answer next: A recommender system for StackExchange.
 38. M. Lipnicka, K. Szulc, A. Żochowski: Topological derivative and neural network for inverse problems of coupled models.
 39. M. Krawczak, G. Szkatuła: Bidirectional comparison of multi-attribute qualitative objects.
 40. B. Mażbic-Kulma, J.W. Owsiński, J. Stańczak, A. Barski, K. Sęp: Detecting the transport hubs problem: an evolutionary approach.
 41. J. Gadomski: Rozbudowa modelu wpływu polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na mikroekonomiczną i makroekonomiczną strukturę produkcji, konsumpcji i wymiany z zagranicą.
 42. E. Bednarczuk, J. Miroforidis, P. Pyzel: A multi-criteria approach to multiple-choice Knapsack problem.
 43. T. Jaworska: Content-based image retrieval tools and techniques.
 44. E. Sotirova, J. Kacprzyk, K. Atanassov, E. Szmidt: Generalized net for coordination and synchronization of human and computer-based expert type decision support activities.
 45. B. Pękala, E. Szmidt, J. Kacprzyk: Group decision support under intuitionistic fuzzy relations: the role of weak transitivity and consistency.
 46. E. Szmidt, J. Kacprzyk: A perspective on differences between Atanassov?s intuitionistic fuzzy sets and interval-valued fuzzy sets.
 47. K. Atanassov, E. Szmidt, J. Kacprzyk, V. Atanassova: A new multicriteria decision making procedure.
 48. P. Grzegorzewski, M. Śpiewak: The sign test and the signed-rank test for interval-valued data.
 49. J. H. Yoon, S. H. Choi, P. Grzegorzewski: On optimal and asymptotic properties of a fuzzy least squares estimator.
 50. L. Bogdan, J. Studziński, I. Rojek, B. Szeląg: Prognozowanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni i ładunku zanieczyszczeń w ściekach za pomocą sieci neuronowych i modeli operatorowych.
 51. Ł. Sosnowski: Sieci komparatorów obiektów złożonych - uczenie struktury.
 52. Ł. Sosnowski: Uczenie komparatorów obiektów złożonych.
 53. T. Penza: Odwracanie transformacji do przestrzeni koncepcji.
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www