Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2016

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2016

1.                    

R. Bieńkowski, K. Leśniewski, W. Radziszewska: Spatial data analysis in archaeology: computer-aided selection of priority locations for archaeological survey

2.                    

G. Beliakov, M. Gagolewski, S. James:
Penalty-based and other representations of economic inequality

3.                    

M. Gagolewski: Penalty-based aggregation of multidimensional data

4.                    

M. Romaniuk: Analysis of the insurance portfolio with an embedded catastrophe bond
in a case of uncertain parameter of the insurer’s share

5.                    

I. Pawłow, W. M. Zajączkowski: Three-dimensional thermo-visco-elasticity
with the Einstein-Debye (
θ3 + θ)-law for the specific heat. Global regular solvability

6.                    

I. Kaliszewski: Pareto suboptimal solutions to large-scale multiobjective multidimensional knapsack problems with assessments of Pareto optimality gaps

7.                    

K. Kaczmarek-Majer, O. Hryniewicz:
Data-mining approach to priors in the analysis of short time series

8.                    

J. Malinowski: A hazard-related probabilistic model of cascading and feedback effects occurring in a multi-process environment

9.                    

L. Klukowski: Estimation of trees on the basis of pairwise comparisons with random errors

10.                

L. Klukowski: Materializacja ryzyk w zadłużeniu publicznym Polski w XXI wieku. Kierunki działań sanacyjnych

11.                

L. Klukowski:
Application of mathematical programming methods for public debt management

12.                

L. Klukowski: Determining of the estimate of the equivalence relation for moderate
and large size sets

13.                

J. Verstraete: Fuzzy quality assessment of gridded approximations

14.                

J. Verstraete: Solving the general map overlay problem using a fuzzy inference system designed for spatial disaggregation

15.                

J. Verstraete: Generating fuzzy rules from examples with optimized domains

16.                

J.W. Owsiński, J. Stańczak, A. Barski, K. Sęp: Identifying main center access hubs
in a city using capacity and timecriteria. The evolutionary approach

17.                

O. Hryniewicz, K. Kaczmarek-Majer: Monitoring series of dependent observations using the sXWAM control chart for residuals

18.                

R. Bun, Z. Nahorski, J. Horabik-Pyzel, O. Danylo, L. See, N. Charkovska, P. Topylko,
M. Halushchak, M. Lesiv, M. Valakh, O. Striamets:
Developing a high resolution spatial inventory of GHG emissions for Poland from stationary and mobile sources

19.                

P. Holnicki, M. Tainio, A. Kałuszko, Z. Nahorski:
Exposure and intake fraction due to multiple air pollutants in an agglomeration

20.                

N. Charkovska, J. Horabik-Pyzel, R. Bun, O. Danylo, Z. Nahorski, M. Jonas:
Spatial distribution and associated uncertainties of GHG emissions from agriculture sector
in Poland

21.                

K. Szkatuła: Losowe zadanie harmonogramowania (szeregowania) prac z terminami zakończenia: Wpływ przedziałów terminów zakończenia na zachowanie wartości rozwiązania optymalnego

22.                

K. Szkatuła: Impact of deadline intervals on behaviour of solutions to the random Sequencing Jobs with Deadlines problem

23.                

J. Mańdziuk, M. Świechowski:
UCT in Capacitated Vehicle Routing Problem with traffic jams

24.                

L. Kruś: On computer-based support in noncooperative multicriteria games

25.                

W. Radziszewska:
Simulation of occupants' presence in office buildings for power usage modelling

26.                

P. Żebrowski, M. Jonas, J. Jarnicka:
Towards handling uncertainty in prognostic scenarios: advanced learning from the past

27.                

E. M. Bednarczuk, M. Syga:
On minimax theorems for lower semicontinuous functions in Hilbert spaces

28.                

J. Jarnicka, Z. Nahorski: Learning in national inventory reporting: a bivariate approach

29.                

A. Kaliszewska, M. Syga: On similarity detection in specific groups of objects
with application to the analysis of archaeological ceramic material

30.                

E. M. Bednarczuk, A. Jezierska, K. Rutkowski:
Inertial proximal primal-dual best approximation algorithm

31.                

E. M. Bednarczuk, K. Leśniewski: On weakly sequentially complete Banach spaces

32.                

K. S. Cichocki, L. Kruś: Long-term financial planning by local government. A new method implementing multi-criteria optimization

33.                

J. Gadomski, L. Kruś, Z. Nahorski: A multicriteria approach for analysis of the impact
of GHG limiting policies on economic growth in Poland

34.                

J. Gadomski, L. Kruś, Z. Nahorski: Analysis of the impact of EU GHG limiting policies
on economic growth: The case of Poland

35.                

M. Petelczyc, J. Gierałtowski, G. Siudem, B. Żogała-Siudem:
Impact of observational error on heart rate variability analysis

36.                

B. Żogała-Siudem, G. Siudem, M. Gągolewski, A. Cena:
An extended agent based model for bibliometric indices

37.                

N. Ryciak, M. Gągolewski:
What to answer next: A recommender system for StackExchange

38.                

M. Lipnicka, K. Szulc, A. Żochowski: Topological derivative and neural network
for inverse problems of coupled models

39.                

M. Krawczak, G. Szkatuła: Bidirectional comparison of multi-attribute qualitative objects

40.                

B. Mażbic-Kulma, J.W. Owsiński, J. Stańczak, A. Barski, K. Sęp:
Detecting the transport hubs problem: an evolutionary approach

41.                

J. Gadomski: Rozbudowa modelu wpływu polityki ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na mikroekonomiczną i makroekonomiczną strukturę produkcji, konsumpcji i wymiany z zagranicą

42.                

E. Bednarczuk, J. Miroforidis, P. Pyzel:
A multi-criteria approach to multiple-choice Knapsack problem

43.                

T. Jaworska: Content-based image retrieval tools and techniques

44.                

E. Sotirova, J. Kacprzyk, K. Atanassov, E. Szmidt: Generalized net for coordination
and synchronization of human and computer-based expert type decision support activities

45.                

B. Pękala, E. Szmidt, J. Kacprzyk: Group decision support under intuitionistic fuzzy relations: the role of weak transitivity and consistency

46.                

E. Szmidt, J. Kacprzyk: A perspective on differences between Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets and interval-valued fuzzy sets

47.                

K. Atanassov, E. Szmidt, J. Kacprzyk, V. Atanassova:
A new multicriteria decision making procedure

48.                

P. Grzegorzewski, M. Śpiewak:
The sign test and the signed-rank test for interval-valued data

49.                

J. H. Yoon, S. H. Choi, P. Grzegorzewski:
On optimal and asymptotic properties of a fuzzy least squares estimator

50.                

L. Bogdan, J. Studziński, I. Rojek, B. Szeląg: Prognozowanie dopływu ścieków surowych do oczyszczalni i ładunku zanieczyszczeń w ściekach za pomocą sieci neuronowych
i modeli operatorowych

51.                

Ł. Sosnowski: Sieci komparatorów obiektów złożonych – uczenie struktury

52.                

Ł. Sosnowski: Uczenie komparatorów obiektów złożonych

53.                

T. Penza: Odwracanie transformacji do przestrzeni koncepcji

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www