Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2015

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2015

Raporty Badawcze za rok 2015

1. M. Pawłowski, P. Nowak: Pricing forward contracts on the Polish Power Exchange.

2. M. Romaniuk: On simulation of maintenance costs for water distribution system  with fuzzy parameters.

3. K.S. Cichocki, L. Kruś: Management of local government finance in long-term; implementation of the satisficing behavior theory and multi-criteria optimization.

 

4. L. Klukowski: Koncepcje modernizacji zarządzania i strategii długu publicznego przy wykorzystaniu metod optymalizacji i inteligencji obliczeniowej.

5. P. Holnicki, A. Kałuszko, Z. Nahorski, K. Stankiewicz, W. Trapp: Air quality modeling for Warsaw agglomeration.

6. P. Kulczycki, M. Charytanowicz: An algorithm for conditional multidimensional parameter identification with asymmetric and correlated losses of under- and overestimations.

7. P.A. Kowalski, S. Łukasik: Training neural networks with Krill Herd Algorithm.

8. P.A. Kowalski, P. Kulczycki: Interval probabilistic neural network.

9. P.A. Kowalski, P. Kulczycki: A complete algorithm for the reduction of pattern data in the classification of interval information.

10. M. Bartoszuk, M. Gągolewski: Tuning up R code similarity detection algorithm.

11. J. Lasek, M. Gągolewski: Predictive efficacy of a new association football league format in Polish Ekstraklasa.

12. I. Pawłow, W. M. Zajączkowski: Global regular solutions to three-dimensional thermo-visco-elasticity with nonlinear temperature-dependent specific heat.

13. P. Holnicki, A. Kałuszko: An urban scale validation of the CALPUFF model.

14. J. Malinowski: A Markov model of a complex technical system with multiple operation modes.

15. P. Grzegorzewski, A.B. Ramos-Guajardo: Distance-based linear discriminant analysis for interval-valued data.

16. P. Wieszczy, P. Grzegorzewski: Support vector machines in fuzzy regression.

17. A. Kołacz, P. Grzegorzewski: Measures of dispersion for multidimensional data.

18. M. Charytanowicz , J. Niewczas, P. Kulczycki, P.A. Kowalski, Sz. Łukasik: Discrimination of wheat grain varieties using X-ray images.

19. I. Lasiecka, K. Szulc, A. Żochowski: Shape optimization problem for coupling of elasticity and Navier-Stokes equations.

20. J. Stańczak: Efficient selection methods in evolutionary algorithms.

21. B. Mażbic-Kulma, J.W. Owsiński, J. Stańczak, A. Barski, K. Sęp: Generalization of the hub and spoke structure in optimization of a transportation connections graph.

22. I. Kaliszewski, J. Miroforidis,  J.  Stańczak: Multiobjective optimization in the airport gate assignment problem (Exact versus evolutionary multiobjective optimization – the case of the airport gate assignment problem).

23. J. Gadomski, L. Kruś, Z. Nahorski: A multicriteria model for analysis of the impact of EU GHG limiting policies on economic growth: The case of Poland.

 

24. K.S. Cichocki, L. Kruś: Zarządzanie inwestycjami i długiem jednostek samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu optymalizacji wielokryterialnej.

25. J. Verstraete: The spatial disaggregation problem: simulating reasoning with a fuzzy inference system.

26. K. Szkatuła: Random scheduling (sequencing) jobs with deadlines problem: Deadliness intervals impact on the optimal solution values behavior.

27. K.S. Cichocki, M. Bitner: Debt, expenditure structure and investment of local government sector in EU countries, Japan and the U.S. – changes over 1999-2013.

28. D. Casagrande, W. Krajewski, U. Viaro: On the asymptotic accuracy of reduced-order models.

29. D. Casagrande, W. Krajewski, U. Viaro: L2 optimal FOPDT models of high-order rational plants.

30. W. Krajewski, U. Viaro: L2 optimal routh-type model reduction.

31. T. Jaworska: Content-based image retrieval.

32. T. Jaworska: How to compare search engines in CBIR.

 

33. T. Jaworska, A. Kaliszewska, C. Nalborski: Zaawansowane techniki informatyczne

wspomagające opracowanie materiału ceramicznego.

34. W. Radziszewska: Zarządzanie energią w pracy wyspowej mikrosieci: zarządzanie konsumpcją energii oraz sprawiedliwy podział mocy produkcyjnych.

35. B. Mażbic-Kulma, J.W. Owsiński, J. Stańczak, A. Barski, K. Sęp: Transformacja grafu do struktury hub&spoke.

36. A. Myśliński: Sensitivity analysis of optimal control problems for ordinary differential equations

37. A. Myśliński: Multimaterial topology optimization of variational inequalities.

38. A. Myśliński, M. Wróblewski: Structural optimization of contact problems using piecewise constant level set method.

39. A. Myśliński, A. Chudzikiewicz: Rolling contact problems for plastically graded materials.

40. L. Kruś: Equilibria representing preferences of the players in multicriteria noncooperative games.

41. K. Kaczmarek, O. Hryniewicz: Construction of prior model probability distributions for time series.

 

42. L. Kruś, I. Woroniecka-Leciejewicz: Analiza policy mix z wykorzystaniem metod teorii gier i optymalizacji wielokryterialnej na podstawie modelu nowej syntezy neoklasycznej dla warunków Polski.

43. K. Opara, J. Arabas: Population diversity in differential evolution.

44. J. Gadomski: Technological conversion and the adjustment to the GHG limiting policy. Preliminary results from the four sector optimization model of the Polish economy.

45. E. M. Bednarczuk, A. Tretyakov: On reducibility of degenerate optimization problems.

46. E. M. Bednarczuk, A. Tretyakov: P-regular nonlinearity. Tangencity to singularity and degenerate optimization problems.

 

47. L. Bogdan, G. Petriczek: Modelowanie i analiza miejskich sanitarnych sieci kanalizacyjnych.

48. J.W. Owsiński: The bi-partial versions of the k-means algorithm and their potential applications to the generic facility location problem.

49. J. Studziński: ICT systems supporting sustainable operation and development of municipal waterworks.

50. J. Kacprzyk, M. Krawczak, G. Szkatuła: On bilateral matching between fuzzy sets.

51. K.T. Atanassov, E. Szmidt, J. Kacprzyk: Modal forms of Fodor’s type of intuitionistic fuzzy implication.

52. K.T. Atanassov, E. Szmidt, J. Kacprzyk: Properties of Fodor’s intuitionistic fuzzy implication and negation.

53. M. Peura, M. Triviño, A. Mazziotta, D. Podkopaev, M. Mönkkönen: Forest management for production of collectable goods and timber revenues.

54. D. Podkopaev, M. Mönkkönen, P. Reunanen: Measuring conflicts between biodiversity targets: the case of boreal forests.

55. J. Kacprzyk, K. Kiwiel: On possible fuzzy extensions to some optimization and mathematical programming models.

56. E. M. Bednarczuk, K. Leśniewski: On weakly sequentially complete Banach spaces.

57. E. M. Bednarczuk, M. Syga: On minimax theorems for lower semicontinuous functions in Hilbert spaces.

 

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www