Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2012

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2012

Raporty Badawcze za rok 2012

 

1. B. Fiksak, M. Krawczak: On some methodology for economic system modeling.

2. I. Kaliszewski, J. Miroforidis: Two-sided pareto front approximations.

3. P. Nowak, M. Romaniuk: Catastrophe bond pricing for the one- and two-factor Vasicek interest rate model.

4. M. Romaniuk: Program symulujący ruch uliczny.

5. P. Ładyżyński, P. Grzegorzewski: Particle swarm intelligence tunning of fuzzy geometric protoforms for price patterns recognition and stock trading.

6. P. Grzegorzewski, K. Pasternak-Winiarska: Natural trapezoidal approximations of fuzzy numbers.

7. L. Coroianu, M. Gągolewski, P. Grzegorzewski: Nearest piecewise linear approximation of fuzzy numbers.

8. M. Gągolewski, A. Olwert: Zastosowanie metod analizy danych i przedziałowych w psychometrii – opracowanie wyników badania on-line 2012.

9. I. Pawłow, W. M. Zajączkowski: The global solvability of a sixth order Cahn-Hilliard type equation via the Backlund transformation.

10. P. Holnicki, Z. Nahorski: Zastosowanie systemów informatycznych w analizie zagrożeń dla środowiska naturalnego.

11. K. Opara, J. Arabas: Censoring mutation in differential evolution.

12. K. Opara, J. Arabas: Procedury oceny algorytmów optymalizacji ciągłej.

13. O. Hryniewicz, K. Opara: On computational problems in the analysis of statistical dependence for imprecise data.

14. A. A. Novotny, K. Szulc, A. Żochowski: Applications of topological derivative for accelerating the Genetic Algorithm in shape optimization of coupled models.

15. L. Klukowski: Perspektywy wypełnienia wymogów paktu fiskalnego w zakresie deficytu i długu publicznego przez Polskę w bieżącej dekadzie.

16. L. Klukowski: Estimation of: the relations of equivalence, tolerance and preference on the basis of pairwise comparisons in binary and multivalent form with random errors.

17. I. Kaliszewski, T. Kiczkowiak, J. Miroforidis: Schemat decyzyjny dla Projektowania Konstrukcji Mechanicznych w Ujęciu Wielokryterialnym.

18. J. Stańczak, K. Sęp: Ewolucyjne metody znajdowania struktur typu „kernel & shell” w grafie połączeń.

19. O. Hryniewicz, J. Karpiński: Prediction of reliability – pitfalls of Rusing Pearson’s correlation.

20. K. Szkatuła: Special cases of the Lagrange multipliers in the probabilistic analysis of the Two-Constraint Binary Knapsack Problem.

21. M. Jonas, V. Krey, F. Wagner, G. Marland, Z. Nahorski: Uncertainty in an emissions constrained world.

22. J. Verstraete: Solving the map overlay problem with a fuzzy approach.

23. A. Barski: Prognozowanie przeciążeń hydraulicznych w oczyszczalni ścieków.

24. J. Studziński: Algorytmy modelowania, optymalizacji i aproksymacji wspomagające zarządzanie miejską siecią wodociągową.

25. L. Bogdan, G. Petriczek: Wspomaganie projektowania miejskiej sieci kanalizacyjnej za pomocą modelu hydraulicznego.

26. P. Grzegorzewski: Granular regression.

27. J. Gadomski: On some properties of the complex distributed lag models.

28. J. Gadomski: Wybrane własności złożonych struktur modeli opóźnienia rozłożonego.

29. W. Krajewski, U. Viaro: A method for the integer-order approximation of fractional-order systems.

30. W. Krajewski, U. Viaro: On robust   control for time-delay non-integer order plants.

31. J. Horabik, Z. Nahorski: Improving resolution of a spatial air pollution inventory with a statistical inference approach (revised).

32. O. Hryniewicz, Z. Nahorski, J. Verstraete, J. Horabik, M. Jonas: Compliance for uncertain inventories: Yet another look? (revised).

33. Z. Nahorski, W. Radziszewska: Negotiation strategies of programmable agents in Continuous Double Auctions.

34. R. Bun, M. Lesiv, K. Boychuk, P. Topylko, O. Danylo, O. Yaremchyshyn, N. Charkovska, P. Boychuk, M. Galuschak, Z. Nahorski, J. Horabik, J. Jarnicka: A detailed map of GHG related activity data in Poland, ready for use in Work Package 1. Deliverable 3.1

35. R. Bun, M. Lesiv, K. Boychuk, P. Topylko, O. Danylo, O. Yaremchyshyn, N. Charkovska, P. Boychuk, M. Galuschak, Z. Nahorski, J. Horabik, J. Jarnicka: Digital maps for Poland with spatial information on greenhouse gas emissions for the following IPCC sectors: “Energy”, “Industry”, and “Agriculture” (temporal resolution – 1 year). Deliverable 1.1

36. R. Bun, M. Lesiv, K. Boychuk, P. Topylko, O. Danylo, O. Yaremchyshyn, N. Charkovska, P. Boychuk, M. Galuschak, Z. Nahorski, J. Horabik, J. Jarnicka: Analysis of emissions’ territorial distribution for individual subcategories and greenhouse gases. Deliverable 1.2

37. H. Bury, D. Wagner: Synteza ocen e kspertów na podstawie macierzy marginesów przewag.

38. J. Malinowski: Maximum likelihood estimators of the Weibull distribution parameters, based on short sequences of dependent lifetimes.

39. T. Jaworska: Classification problem in CBIR.

40. Z. Nahorski, R. Bun, A. Shvidenko, J. Horabik, J. Jarnicka, M. Lesiv, D. Shchepashchenko: IRSES Mid-Term Report

41. J. Horabik: Spatial disaggregation of activity data for GHG inventory in agricultural sector of Poland.

42. K.C. Kiwiel: Faster algorithms for projecting onto the canonical simplex.

43. M. Bitner, K.S. Cichocki: Dyscyplina rynkowa w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie długu jednostek samorządu terytorialnego.

44. M. Bitner, K.S. Cichocki: Gospodarka finansowa podsektora samorządowego w krajach UE w okresie kryzysu 2008-2010.

45. A. Cena, M. Gągolewski: OM3: ordered maxitive, minitive, and modular aggregation operators – Axiomatic analysis under arity-dependence.

46. A. Dembińska, B. Żogała: Statystyki porządkowe z próby z rozkładu dyskretnego.

47. P. Ładyżyński, K. Żbikowski, P. Grzegorzewski: Stock trading random forests, trend detection tests and force index volume indicators.

48. E. M. Bednarczuk: On the concept of criticality for vector-valued functions.

49. M. Bitner, K.S. Cichocki: Local government investment and debt in select OECD countries over 1999-2011.

50. M. Bitner, K.S. Cichocki: Revenues and operating budgets of local government sector in UE countries, U.S. and Japan over 1999-2011.

51. M. Krawczak, G. Szkatuła: An approach for reduction of dimension of data series.

52. E. Szmidt, J. Kacprzyk, P. Bujnowski: How to measure the amount of knowledge conveyed by Atanassov's Intuitionistic Fuzzy Sets.

53. E. Szmidt, J. Kacprzyk, P. Bujnowski: Experimental analysis of some measures of information and knowledge for intuitionistic fuzzy sets.

54. E. Szmidt, J. Kacprzyk, P. Bujnowski: The Kendall Rank Correlation between Intuitionistic Fuzzy Sets: An Extended Analysis.

55. L. Kruś: Generalization of the Nash Solution Concept to a Multicriteria Bargaining Problem.

56. L. Kruś, E. Toczyłowski: Mechanizmy aukcji i przetargów uwzględniające preferencje wielokryterialne i wieloatrybutowe.

57. M. Gągolewski: A guide to the FuzzyNumbers 0.01 package for R.

58. H. Ju, M. Makowski, H. Ren, Y. Nakamori: A rough-sets approach to design support for traditional craft.

59. J. Granat, M. Makowski, W. Ogryczak: Multiple criteria analysis of discrete alternatives with a simple preference specification: pairwise outperformance based approaches.

60. A.P. Wierzbicki, M. Makowski, J. Granat: Robustness testing of model based multiple criteria decisions: fundamentals and applications.

61. I. Kaliszewski, D. Podkopaev, H.-S. Shih, Y.-S. Lee: Decision maker's preference model underlying TOPSIS method.

62. I. Woroniecka-Leciejewicz: Problem wyboru policy-mix w grze fiskalno-monetarnej z zastosowaniem funkcji logistycznej.

63. K.C. Kiwiel: A penalty bundle method with inexact subgradient linearizations.

64. M. Tainio, P. Holnicki, M.M. Loh, Z. Nahorski: Spatial variation in the air pollution emission-to-exposure relationships.

 

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www