Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2011

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2011

 1. I. Kaliszewski, J. Miroforidis, D. Podkopev:
  Interactive multiple criteria decision making based on preference driven evolutionary multiobjective optimization with controllable accuracy – the case of  efficiency P. Sadowski, R. Weydmann (P. Sadowski): Generatory struktur materiałowych.
   
 2. M. Bladoszewska, T. Brożek, M. Zając:
  Cryptographic techniques used to provide integrity of Digital content in long-term storage.

 3. J. Lengiewicz, K. Turek, J. Lewkowicz:
  Models and measures to evaluate the effectiveness of funds utilization for scientific research and development of advanced technologies.

 4. K. Bałdys, Sz. Chrzanowski, K. Klepek, K. Pytka, M. Zawisza:
  Comparable aggregated indicators QoS in the telecoms marke.

 5. M. Przybyłko:
  Mathematical techniques for the protection of patient’s privacy in medical databases.

 6. M. Libura:
  On robustness measures and robustness tolerances for combinatorial optimization problems.

 7. M. Libura:
  Sensitivity and robustness analysis in combinatorial optimization (revised version).

 8. J. Hołubiec, G. Szkatuła, D. Wagner:
  Wybory parlamentarne 2007 - analiza reguł decyzyjnych.

 9. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  On a class of sixth order viscous Cahn- Hilliard type equations.

 10. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Global regular solutions to a Kelvin-Voigt type thermoviscoelastic system.

 11. I. Pawłow, T. Suzuki, S. Tasaki:
  Stationary solutions to a strain-gradient type thermoviscoelastic system.

 12. G. Schimperna, I. Pawłow:
  On a class of Cahn-Hilliard models with nonlinear diffusion.

 13. P. Holnicki, M. Tainio, Z. Nahorski:
  Exposure and intra-urban variation of emission-to-exposure relationship to different air pollutants in Warsaw, Poland.

 14. P. Holnicki, Z. Nahorski:
  Prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych w Warszawie z uwzględnieniem niepewności danych.

 15. W. Radziszewska:
  Auction-based market for GHG permits.

 16. P. Kulczycki, M. Charytanowicz, P.A. Kowalski, Sz. Łukasik:
  The complete gradient clustering algorithm: properties in practical applications.

 17. J. Malinowski:
  Determining s-t and K-terminal path sets and cut sets in graph-modeled networks by a unified approach.

 18. O. Hryniewicz, Z. Nahorski, J. Verstraete, J. Horabik, M. Jonas:
  Compliance for uncertain inventories: Yet another look?

 19. J. Horabik, Z. Nahorski:
  Improving resolution of spatial inventory with a statistical inference approach.

 20. X. Xu, J. Horabik, Z. Nahorski:
  Pricing of uncertain Certified Emission Reductions in a China Coal Mine Methane project with the Rubinstein-Ståhl model.

 21. B. Mażbic-Kulma, J.W. Owsiński, J. Stańczak, K. Sęp:
  Kernel and shell structure as the optimization of a transportation connection graph.

 22. J. Stańczak:
  Evolutionary-based method of simulation the CO2 emission permits market.

 23. J. Verstraete:
  Implementable representations of level-2 fuzzy regions for use in databases and GIS.

 24. J. Verstraete:
  Surface area of level-2 fuzzy regions.

 25. J. Verstraete:
  Solving the map overlay problem with a fuzzy approach.

 26. M. Charytanowicz:
  Estymatory jądrowe w analizie danych obrazowych.

 27. Z. Nahorski, J. Stańczak, P. Pałka:
  Simulation of an uncertain emission market for greenhouse gases using agent-based methods.

 28. I. Kaliszewski:
  Social dilemma gambles.

 29. L. Klukowski:
  Properties of estimators f the preference relation based on pairwise comparisons – simulation survey.

 30. L. Klukowski:
  Optimization of prematured treasury bonds redemption associated with selling of new bonds.

 31. L. Klukowski:
  Dług publiczny i deficyt budżetowy – konieczność zmian w strategii i zarządzaniu.

 32. L. Klukowski:
  Własności estymatorów relacji porządku opartych na różnicach rang – badanie symulacyjne.

 33. J. Studziński:
  Koncepcja systemu informatycznego zarządzania miejskim systemem zaopatrzenia.

 34. K. Szkatuła:
  Probabilistic analysis of the Two-Constraint Binary Knapsack Problem; cases of small and large constraints right-hand-sides values.

 35. A. Kałuszko:
  Metoda efektywnego rozdziału środków na redukcję emisji dwutlenku węgla dla danego zbioru źródeł.

 36. Z. Nahorski, J. Jarnicka:
  Modeling uncertainty structure of greenhouse gases inventories-revised. Analysis of national inventory reports data for EU countries.

 37. M. Krawczak, G. Szkatuła:
  A new clustering method for nominal attributes.

 38. Z. Nahorski, J. Jarnicka:
  Modeling uncertainty of GHG inventories – CDIAC data for several EU countries.

 39. A. Jourani, L. Thibault, D. Zagrodny:
  C1,ω(.) –regularity and Lipschitz-Like properties of subdifferential.

 40. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Wpływ priorytetów na wybór polityki makroekonomicznej w grze ze skończoną liczbą strategii monetarnych i fiskalnych.

 41. E.M. Bednarczuk, A.Y. Kruger:
  Error bounds for vector-valued functions on metric spaces.

 42. E.M. Bednarczuk, A.Y. Kruger:
  Error bounds for vector-valued functions: Necessary and sufficient conditions.

 43. P. Nowak, M. Romaniuk:
  Pricing and simulations of catastrophe bonds.

 44. Krzysztof C. Kiwiel:
  Newton-projection bundle method for convex optimization and nonlinear multicommodity flow problems.

 45. Krzysztof C. Kiwiel:
  Algorithms for projecting onto the canonical simplex.

 46. M. Ostrycharz, P. Grzegorzewski:
  Feature selection based on the AIC helpfulness criterion.

 47. P. Ładyżyński, P. Grzegorzewski:
  Fuzzy geometric protoforms for price patterns recognition and stock trading.

 48. P. Ładyżyński, P. Grzegorzewski:
  Retrieving informative content from web pages with conditional learning of support vector machines and semantic analysis.

 49. J. Malinowski:
  Modeling variability of renewable energy sources by a semi-Markov process for power generation prediction.

 50. L. Kruś:
  A nucleolus expressing preferences of players in a multicriteria cooperative game.

 51. L. Kruś, Skorupiński, E. Toczyłowski:
  Analysis of incentive compatible multicriteria decisions for producer and clients’
  problem.

 52. A. Myśliński:
  Structural optimization of variational inequalities using piecewise constant level set method.

 53. A. Myśliński:
  Wyniki testów wykorzystania w środowisku IDOS języka modelowania do rozwiązywania zadań sterowania optymalnego dla dwuwymiarowych zagadnień opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi. Część II.

 54. A. Myśliński:
  Topology optimization of quasistatic contact problems.

 55. M. Gągolewski:
  On the relation between effort-dominable and symmetric minitive aggregation operators.

 56. M. Gągolewski:
  Axiomatic analysis of arity-dependent (Quasi-)L-statistics
  and (Quasi-)S-statistics.

 57. O. Hryniewicz, J. Karpiński, K. Opara:
  Heurystyczne algorytmy wyznaczania wartości miar zależności statystycznej dla przypadku nieprecyzyjnych danych.

 58. E. Michalewski:
  Komputerowe wspomaganie projektowania wirtualnych organizacji sieciocentrycznych. Cz. 1.

 59. K. Opara, J. Arabas:
  Metaoptimizing mutation operators in differential evolution.

 60. Z. Nahorski, P. Pałka, W. Radziszewska, J. Stańczak:
  Założenia dla systemu wieloagento-wego do bieżącego bilansowania energii generowanej i pobieranej.

 61. K. Cichocki:
  Możliwości zadłużenia się przez samorządy. Analiza limitu na poziom zadłużenia.

 62. M. Bitner, K.S. Cichocki:
  Wpływ recesji 2008-2010 na gospodarkę finansową podsektora samorządowego w krajach UE.

 63. J. Gadomski:
  Modelowanie przepływów w systemach ekonomiczno-społecznych z wykorzystaniem modelu opóźnienia rozłożonego.

 64. E. Szmidt, M. Kukier:
  Intuitionistic fuzzy classifier - a tool for recognizing imbalanced classes.

 65. R. Tzvetkov, E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  A new similarity measure and new distances for intuitionistic fuzzy sets.

 66. D. Paternain, A. Jurio, E. Barrenechea, H. Bustince, B. Bedregal, E. Szmidt:
  An alternative to fuzzy methods in decision making problems.

 67. R. Tzvetkov, E. Szmidt, J. Kacprzyk, K. Atanassov:
  A modified Hausdorff distance between intuitionistic fuzzy sets.

 68. A.    Jakubowski:
  Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji.

 69. H. Bury, D. Wagner:
  Efektywne metody wyznaczania mediany Kemeny’ego.

 70. H. Bury, D. Wagner:
  Effective solution of the Kemeny median. The case of ties in group ranking.

 71. Z. Nahorski, W. Radziszewska:
  Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych.

 72. M. Bereziński, D. Wagner:
  Modelowanie i ocena procesów edukacyjnych. Próba syntezy.

 73. M. Bereziński, J. Hołubiec, D. Wagner:
  Czynnik nieokreśloności w modelowaniu procesów edukacyjnych.

 74. M. Bereziński:
  Diverses questions lièes à lestimation de la précision de l’analysede régression.

 75. O. Hryniewicz, A. Szediw:
  Karta Kendalla jako nieparametryczne narzędzie do wykrywania zależności pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów
  .
   

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www