Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2010

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2010

 1. I. Kaliszewski:
  Interactive multiple criteria decision making based on preference driven evolutionary multiobjective optimization with controllable accuracy.

 2. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Initial-boundary-value problem for the sixth order Cahn-Hilliard type equation arising in oil-water-surfactant systems.

 3. A. Ban, L. Coroianu, P. Grzegorzewski:
  Trapezoidal approximation and aggregation.
   
 4. P. Grzegorzewski:
  Fuzzy number approximation via shadowed sets.
   
 5. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Sixth order Cahn-Hilliard type equation.
   
 6. P. Holnicki:
  Niepewność w systemach zarządzania jakością powietrza atmosferycznego.
   
 7. M. Libura:
  Sensitivity and robustness analysis in combinatorial optimization.
   
 8. M. Gągolewski, P. Grzegorzewski:
  Possibilistic analysis of arity-monotonic aggregation operators and its relation to bibliometric impact assessment of individuals.
   
 9. J. Malinowski:
  Improving accuracy of reliability parameters estimation for a commodity flow network by means of stratified sampling.
   
 10. Z. Nahorski, J. Horabik:
  A market for pollution emission permits with low accuracy of emission estimates.
   
 11. Z. Nahorski, J. Jarnicka:
  Modeling uncertainty structure of greenhouse gases inventories.
   
 12. J. Jarnicka, A. Kochman:
  A model for mechanical computation of the Upper Jurassic bedded limestones.
   
 13. J. Studziński:
  Komputerowo wspomagane zarządzanie miejskim przedsiębiorstwem wodociągowym.
   
 14. L. Bogdan, G. Perticzek:
  Problemy modelowania sieci kanalizacyjnych.
   
 15. O. Hryniewicz, J. Karpiński, A. Szediw:
  Performance of the Shewhart control chart in the presence of dependent data.
   
 16. E.M. Bednarczuk, E. Miglierina, E. Molho:
  A mountain pass-type theorem for vector-valued functions.
   
 17. K. Szkatuła:
  On some preliminary results of the probabilistic analysis of the two-constraint binary knapsack problem.
   
 18. I. Kaliszewski, J. Miroforidis:
  Engineering inspired problems for “Interactive Multiple Criteria Decision Making based on preference driven Evolutionary Multiobjective Optimization with controllable accuracy”.
   
 19. K.C. Kiwiel:
  A Newton-Projection Bundle Method for Convex Optimization and Nonlinear Multicommodity Flow Problems.
   
 20. K.C. Kiwiel:
  Bracketing methods for the continuous quadratic knapsack problem.
   
 21. K.C. Kiwiel:
  Inexact Dynamic Bundle Methods.
   
 22. M. Krawczak, G. Szkatuła:
  Analiza skupień szeregów czasowych.
   
 23. J. Sokołowski, A. Żochowski:
  Recovering gradients from surface integrals and applications.
   
 24. H. Bury, D. Wagner:
  Efektywne metody wyznaczania mediany Kemeny’ego.
   
 25. H. Bury, D. Wagner:
  Metoda Slatera.
   
 26. W. Dobrosielski, J. Czerniak:
  Wyznaczanie odległości pomiędzy pojęciami w ontologii z użyciem ACO.
   
 27. Kaliszewski, J. Miroforidis:
  An approximation scheme-type approach to evolutionary multiobjective optimization.
   
 28. K.S. Cichocki:
  Koncepcja modelowania społeczno-gospodarczego region Mazowsza.
   
 29. K.S. Cichocki:
  Analiza możliwości zadłużania się przez samorządy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych.
   
 30. L. Kruś:
  Wybrane metody wspomagania wielokryterialnych decyzji kooperacyjnych.
   
 31. A. Jakubowski:
  Modelowanie procesu wyceny obligacji katastroficznych przy zastosowaniu multiplikatywno-addytywnej funkcji użyteczności.
   
 32. M. Bereziński, D. Wagner:
  Modelowanie procesów edukacyjnych i ocena jakości działania placówek edukacyjnych.
   
 33. K.S. Cichocki:
  The role of long-term financial and investment planning for construction of local and region al economic development.
   
 34. M. Romaniuk, P. Nowak (J. Kudła, B. Sobiegraj):
  Portfel instrumentów katastroficznych i aktuarialnych - wycena i symulacje.
   
 35. R. Weydmann, K. Kulesza, K. Piwarska (M. Skórski, W. Wojtylak, B. Sobiegraj):
  Venture Capital Research.
   
 36. R. Weydmann, K. Kulesza (K. Klepek, A. Kwiecińska, B. Sobiegraj):
  Ekonomia Wirtualnych Światów.
   
 37. P. Sadowski (K. Klepek, K. Bałdys, P. Szerling):
  Porównywanie indywidualnych raportów KPI dla różnych operatorów.
   
 38. K. Kulesza, P. Sadowski (A. Sztuka, W. Zaremba, K. Bałdys):
  Rozwiązania dotyczące akademickich ośrodków wspierania transferu technologii w Wielkiej Brytanii.
   
 39. K. Kulesza, P. Sadowski, R. Witkowski (M. Frąszczak, A. Kaszkowiak):
  Tworzenie baz nagrań do rozpoznawania mowy oraz prace eksploracyjne nad Asteriskiem.
   
 40. P. Śpiewak, P. Sadowski (P. Śpiewak):
  Modelowanie Przepływu Ciepła w Procesie Monokrystalizacji Węglika Krzemu Metodą PVT.
   
 41. J. Stańczyk (P. Wilk, W. Wojtylak):
  Symulacje Interakcji i Zachowań Ekonomicznych.
   
 42. J. Lengiewicz (J. Lengiewicz, M. Skórski):
  Programowalne układy zmiennokształtne.
   
 43. L. Żurek (L. Żurek):
  MSP - Badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
   
 44. K. Kulesza, K. Piwarska (P. Wilk, A. Zagała):
  Modele i miary do oceny skuteczności wykorzystania środków na badania naukowe i rozwój zaawansowanych technologii.
   
 45. K. Kulesza, K. Piwarska (M. Zając, M. Dębski):
  GRA.
   
 46. K. Kulesza, K. Piwarska (D. Grala, A. Zagała):
  Google Analytics i systemowe podejście do marketingu w Internecie.
   
 47. K. Kulesza, R. Weydmann (T. Brożek, M. Zając):
  Bezpieczeństwo baz danych upublicznionych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w kontekście ujawniania informacji wrażliwych.

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www