Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2009

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2009

 1. M. Gągolewski, M. Dębski, M. Nowakiewicz:
  Efficient algorithms for computing “geometric” scientific impact indices.

 2. M. Gągolewski, P. Grzegorzewski:
  Metody i problemy naukometrii.

 3. J. Horabik, Z. Nahorski:
  A statistical model for spatial inventory data: a case study of N2O emissions in municipalities of southern Norway.

 4. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centralnego i rządu.

 5. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Decision interactions of the monetary and fiscal authorites in the choice of Policy mix.

 6. M. Tainio, J. Kukkonen, Z. Nahorski:
  Impact of air borne particulate matter on human health: an assessment Framework to estimate exposure and adverse health effects in Poland.

 7. S. Piasecki:
  Wstęp do teorii eksploatacji obiektów technicznych.

 8. G. Wójcik, R. Czabak-Garbacz, M. Charytanowicz, P. Kulczycki, B.E. Borowicz, B. Cygan, M. Teter, P. Kowalski, S. Łukasik, S. Żak:
  Wpływ czynników osobniczych i środowiskowych na oddziaływanie socjalne myszy.

 9. P. Kulczycki, K. Daniel:
  Metoda wspomagania strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej.

 10. P. Kulczycki:
  Statistical kernel estimators for data analysis and exploration tasks – theory and applications.

 11. P. Kulczycki, M. Charytanowicz:
  A complete gradient clustering algorithm formed with kernel estimators.

 12. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Kelvin – Voigt type thermoviscoelastic system. Existence of regular solutions.

 13. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Quasilinear thermoviscoelastic systems. Large time regular solutions.

 14. K. Malanowski:
  Stability and sensitivity analysis for optimal control problems. A survey.

 15. M. Libura:
  On the robustness of optimal solutions for combinatorial optimization problems.

 16. M. Libura:
  A note on robustness tolerances for combinatorial optimization problems.

 17. M. Libura:
  Robustness analysis of optimal solutions for combinatorial optimization problems.

 18. I Kaliszewski, J. Miroforidis:
  Multiple criteria decision making: from exact to heuristic optimization.

 19. I. Kaliszewski:
  Is Prisoner’s Dilemma game or a gamble?.

 20. I. Kaliszewski, J. Miroforidis, J.D. Podkopaev:
  Preference driven, locally activated EO with guaranteed accuracy for MCDM applications.

 21. H. Bury, D. Wagner:
  Group judgement with ties. A position – based approach.

 22. H. Bury, D. Wagner:
  Wpływ wyboru metody wyznaczania oceny grupowej na wynik ekspertyzy.

 23. H. Bury, D. Wagner:
  Wyznaczanie mediany Kemeny’ego dla porządków częściowych z zastosowaniem binarnej macierzy porównań parami.

 24. J. Czerniak:
  Porównanie skuteczności metod optymalizacji mrowiskowej w poszukiwaniu optymalnej trasy.

 25. J. Czerniak:
  Proposal of the evolutionary data discretization algorithm based on the pipes of Simples 360D visualization method.

 26. J. Czerniak:
  Some aspects of arithmetic operations performed on ordered fuzzy numbers and fuzzy logic.

 27. J. Czerniak:
  Porównanie wydajności systemów CRM dedykowanych do raportowania zgłoszeń dla działu IT.

 28. J. Czerniak:
  Propozycja optymalizacji zagrożenia pożarowego z użyciem automatów komórkowych.

 29. P. Nowak, M. Romaniuk:
  Using stochastic and simulations methods to analysis of efficiency, reliability and stability of computer networks – a critical review.

 30. P. Nowak, M. Romaniuk:
  Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto protocol.

 31. K. Szkatuła:
  On some average case analysis results of the set packing problems.

 32. J. Malinowski:
  Simulating failure-repair process and evaluating reliability parameters for single-source multiple-sink commodity transportation network with stochastically dependent components .

 33. Z. Nahorski, J. Horabik:
  Compliance and emission trading rules for asymmetric emission uncertainty estimates.

 34. M. Jonas, M. Gusti, W. Jęda, Z. Nahorski, S. Nilsson:
  Comparison of preparatory signal analysis techniques for consideration in the (POST-) Kyoto policy process.

 35. K.C. Kiwiel:
  A nonderivative version of the gradient sampling algorithm for nonsmooth nonconvex optimization.

 36. K.C. Kiwiel:
  Bundle methods for convex minimization with partially inexact oracles.

 37. K.C. Kiwiel:
  An alternating linearization bundle method for convex optimization and nonlinear multicommodity flow.

 38. K.C. Kiwiel:
  An improved convergence result for the discrete gradient and secant methods for nonsmooth optimization.

 39. F. Berzal, J.C. Cubero, T. Jaworska, J. Kacprzyk, N. Marin, M. Vila, S. Zadrożny:
  General framework for computing with graphical objects using fuzzy – based programming.

 40. T. Jaworska:
  Some aspects of intuitionistic fuzzy sets and possibility theory as an approach to graphical object semantics for CBIR.

 41. T. Jaworska:
  Graphical object indexing and query by image as an aspect of Content-Based Image Retrieval System.

 42. E.M. Bednarczuk, D. Zagrodny:
  A smooth vector variational principle.

 43. E. Bednarczuk, E. Miglierina, E. Molho:
  A minimax approach to critical point theory in vector optimization.

 44. P. Holnicki:
  Wpływ danych wejściowych na niepewność prognoz w modelowaniu zanieczyszczeń atmosfery.

 45. J. Horabik, J. Kantor-Martynuska:
  Using graphs to analyse results of experimental procedure in a study on emotional responses to music.

 46. L. Bogdan, G. Petriczek:
  Algorytmy modelowania miejskiej sieci kanalizacyjnej.

 47. L. Bogdan, G. Petriczek:
  Modele przepływów w miejskich systemach ściekowych.

 48. O. Hryniewicz, J. Karpiński, A. Szediw:
  Confidence bounds for the reliability of system with dependent elements calculated from discrete and independent subsystem data.

 49. G. Petriczek:
  Wybrane metody podziału i klasyfikacji w analizie struktur regionalnych.

 50. L. Klukowski:
  Ograniczanie ryzyka kosztów obsługi długu publicznego przy wykorzystaniu rozwiązania minimaksowego gry strategicznej.

 51. L. Klukowski:
  Optimization of public debt management in case of stochastic budgetary constraints.

 52. A.M. Pielak, Z. Uhrynowski:
  Wizualizacja danych I wyników oceny jakości stron internetowych powiatowych Urzędów województwa mazowieckiego.

 53. J. Kacprzyk, A. Wilbik:
  A multi-criteria evaluation of linguistic summaries of time series via a measure of informativeness.

 54. J. Kacprzyk, A. Wilbik:
  Linguistic summaries of time series on some additional data independent quality criteria.

 55. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Dealing with typical values via Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets.

 56. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  On an enhanced method for a more meaningful ranking of intuitionistic fuzzy alternatives.

 57. J. Studziński:
  Informatyzacja przedsiębiorstw wodociągowych.

 58. M. Krawczak, G. Szkatuła:
  Redukcja wymiarowości szeregów czasowych.

 59. J. Hołubiec, G. Szkatuła, D. Wagner:
  Wybory parlamentarne 2007 r. – analiza reguł decyzyjnych.

 60. J. Stańczak, K. Sęp, H. Potrzebowski:
  New concepts on detection of highly connected units in graphs.

 61. B. Mażbic-Kulma, H. Potrzebowski, J. Stańczak, K. Sęp:
  Evolutionary approach to find kernel and shell structure of a connection graph.

 62. L. Kruś:
  On a group multicriteria method for project evaluation.

 63. W. Dobrosielski, J. Kacprzyk, K. Ławcewicz, S. Zadrożny:
  Ontology-based text categorization: an approach.
   
 64. K. Cichocki, M. Sitnik:
  Szacowanie optymalnego czasu i kosztu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie na EURO 2012 z wykorzystaniem oprogramowania MS Project.

 65. K. Cichocki:
  Weryfikacja wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Łochów – lata 2009 – 2015.

 66. K. Cichocki:
  Improvement of financial management by local government: computer model implementation.

 67. L. Kruś:
  Wybrane metody wspomagania wielokryterialnych decyzji kooperacyjnych. Część I.

 68. L. Kruś:
  Wybrane metody wspomagania wielokryterialnych decyzji kooperacyjnych. Część II.

 69. L. Kruś:
  Wybrane metody wspomagania wielokryterialnych decyzji kooperacyjnych. Część III.

 70. J. Gadomski:
  Trójsektorowy model wzrostu do analizy wpływu ograniczenia emisji GHG na zmianę technologii.

 71. J. Jarnicka:
  Particle size distribution in natural water via density estimation.

 72. J. Jarnicka:
  Analiza rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach – tereny wodonośne.

 73. A. Jakubowski:
  Zarządzanie portfelem obligacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy stochastycznej.

 74. M. Bereziński, D. Wagner:
  Systemowe podejście do procesu edukacyjnego z uwzględnieniem kapitału ludzkiego.

 75. D. Podkopaev:
  Bounds on trade-offs and stability In vector combinatorial problems.

 76. A. Myśliński:
  Topology optimization of systems governed by variational inequalities.

 77. K. Kulesza:
  Nauka “offowa”, czyli o wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych do stworzenia alternatywnego systemu organizacji pracy naukowej .

 78. J. Fiedler:
  Wykorzystanie infrastruktury WIT do zbudowania klastra obliczeniowego.

 79. J. Fiedler:
  Klaster – studium wykonalności.

 80. M. Muter, K. Piwarska:
  Wpływ sytuacji na rynku ropy naftowej na rynek alternatywnych źródeł energii.

 81. P. Szerling, G. Sobczak:
  PWN.

 82. J. Fiedler, B. Sobiegraj:
  SZYC.

 83. K. Kulesza, J. Lengiewicz:
  Problemy trudne w sztucznej inteligencji.

 84. P. Nowak, M. Romaniuk:
  PIKA – portfel instrumentów finansowych i aktuarialnych.

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www