Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2008

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2008

 1. H. Bury, D. Wagner:
  Wyznaczanie uporządkowań n obiektów
   
 2. M. Chmielewski, I. Kaliszewski:
  Multiple criteria ranking decision making
   
 3. N.P. Osmolovskii:
  Second-order sufficient optimality conditions for control problems with linearly independent gradients of control constraints
   
 4. M. Libura:
  Robustness tolerances for combinatorial optimization problems
   
 5. K. Malanowski:
  Sensitivity analysis for linear-quadratic state-constrained optimal control problems
   
 6. M. Gągolewski, P. Grzegorzewski:
  A geometric approach to scientific impact indices construction
   
 7. M. Gągolewski:
  Quad-walk: a fast incremental Delaunay triangulation algorithm
   
 8. D. Podkopaev:
  Introducing trade-offs in game theory
   
 9. I. Kaliszewski:
  Multiple Criteria Decision Making: properly efficient outcome assessments with lower and upper shells
   
 10. K. Malanowski:
  Analiza stabilności i wrażliwości dla zadań sterowania optymalnego
   
 11. I. Pawłow:
  Long time behaviour of Cahn-Hilliard system coupled with viscoelasticity
   
 12. I. Pawłow:
  Global regular solutions to Cahn-Hilliard system coupled with viscoelasticity
   
 13. P. Nowak, M. Romaniuk:
  Computing option price for Levy process with fuzzy parameters
   
 14. P. Holnicki, A. Kałuszko:
  Zastosowanie metod optymalizacyjnych w zarządzaniu jakością powietrza atmosferycznego w skali regionu
   
 15. J. Stańczak, P. Holnicki:
  Applications of evolutionary technique in long-term analysis of emission reduction on a regional scale
   
 16. E. Michalewski:
  Podręcznik użytkownika pakietu DIANA
   
 17. Z. Nahorski, J. Horabik:
  Compliance and emission trading rules for nonsymmetric emission uncertainty estimates
   
 18. J. Horabik, Z. Nahorski:
  A statistical model for spatial inventory data: a case study of N2O emissions in municipalities of southern Norway
   
 19. L. Kruś:
  A cost allocation problem analyzed as a partition function form game
   
 20. L. Klukowski:
  Estimation of preference relation on the basis of multiple pairwise comparisons in the form of differences of ranks
   
 21. J. Malinowski:
  Determining reliability parameters for a commodity transfer system with non-independent components
   
 22. J. Jarnicka:
  Particle size distribution in natural water via density estimation
   
 23. M. Jonas, T. White, G. Marland, D. Liberman, Z. Nahorski, S. Nilsson: Dealing with uncertainty in GHG inventories:
  how to go about it?
   
 24. J. Studziński:
  Problemy modelowania i optymalizacji miejskich systemów wodociągowych
   
 25. L. Bogdan. Problemy modelowania miejskich systemów ściekowych
   
 26. K. Szkatuła:
  Probabilistic analysis of the maximum set packing problem
   
 27. M. Jonas, M. Gusti, W. Jęda, Z. Nahorski, S. Nilsson:
  Comparison of preparatory signal analysis techniques for consideration in the (post-) Kyoto policy process
   
 28. A. Wilbik:
  On online algorithms for piecewise linear segmentation
   
 29. P. Grzegorzewski:
  Some notes on measuring the degree of inclusion for IF-sets
   
 30. K.S. Cichocki, M. Bitner:
  Assessment of efficiency of debt management by local government
   
 31. M. Bitner, K.S. Cichocki:
  Efektywność zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) a zdolność do absorpcji śro9dków z budżetu UE
   
 32. M. Bitner, K.S. Cichocki:
  Standardy zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego
   
 33. D. Wagner, H. Bury:
  Wpływ wyboru metody wyznaczania oceny grupowej na wynik ekspertyzy
   
 34. M. Chorazy-Massalska, I. Janicka, M. Jastrzębska, D. Pawlak, D. Dallos, A. Szediw, A. Radzikowska, E. Warnawin, M. Rell-Bakalarska, P. Maldyk, E. Kontny, W. Maslinski:
  Interferon-γ enables rheumatoid fibroblast-like synoviocytes to restrict survival of activated T lymphocytes
   
 35. O. Hryniewicz, A. Szediw:
  On the effectivity of an algorithm for fuzzy Kendall τ statistic
   
 36. J. Stańczak, B. Bartoszczuk:
  Emission trading model CO2 with the buying prices
   
 37. J. Czerniak:
  Zastosowanie metod TextMining i obliczeń ewolucyjnych do wykrywania wzorców w nieprecyzyjnych danych
   
 38. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Interakcje decyzyjne władz monetarnych i fiskalnych w wyborze POLICY-MIX
   
 39. K.C. Kiwiel:
  An alternating linearization bundle method for convex optimization and nonlinear multicommodity flow problems
   
 40. K.C. Kiwiel:
  An inexact bundle approach to cutting-stock problems
   
 41. K.S. Cichocki:
  Analiza finansowa i ekonomiczna. Budowa kanalizacji w Budach Głogowskich oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim - metoda ORTWED
   
 42. M. Bereziński, D. Wagner:
  Metoda pomiaru jakości funkcjonowania szkoły wyższej
   
 43. M. Bereziński:
  Mezoskopowe modele przepływów strumieni ruchu drogowego
   
 44. V. Emelichev, D. Podkopaev:
  Quantitative stability analysis in vector problems of 0-1 programming
   
 45. A. Jakubowski:
  Czynnikowy model zarządzania portfelem obligacji dla różnych sposobów koncentracji strumieni finansowych portfela
   
 46. J. Gadomski:
  Wykorzystanie trójsektorowego modelu wzrostu analizy wpływu ograniczenia emisji GHG na wybór technologii produkcji
   
 47. Gui-Ying CAO, J. Horabik, Jin-tao Xu, S. Nilsson Scenario analysis for the trends of paper consumption in China:
  urbanization effect in the medium term
   
 48. M. Krawczak, G. Szkatuła:
  Próba zastosowania reguł decyzyjnych do klasyfikacji szeregów czasowych
   
 49. J. Kacprzyk, G. Szkatuła:
  An integer programming approach to inductive learning from examples
   
 50. Z. Uhrynowski:
  Procedury przetwarzania danych GUS do formatu programu prezentacji graficznej na konturowej mapie Polski
   
 51. J. Jarnicka, M. Kęszycka:
  Zastosowanie dwukrokowej metody estymacji gęstości do analizy rozkładów wielkości cząstek w układach zawiesin polidyspersyjnych w ściekach
   
 52. K. Atanassov, E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  On intuitionistic fuzzy multi-dimensional sets
   
 53. K. Atanassov, E. Szmidt, J. Kacprzyk, P. Rangasamy:
  On intuitionistic fuzzy multi-dimensional sets. Part 2
   
 54. I. Kaliszewski, J. Miroforidis:
  Multiple criteria decision making: efficient outcome assessments with evolutionary optimization
   
 55. A. Myśliński:
  Radial basis function level set method for structural optimization
   
 56. W. Jęda:
  Wieloczynnikowy model pełnej dekompozycji przyczynowej oparty na wskaźniku Divisii
   
 57. E. Bednarczuk, , E. Miglierina, E. Molho:
  On critical point for vector-valued mappings
   
 58. E. Bednarczuk, A. Kruger:
  Slopes and error bounds for vector-valued function
   
 59. E. Bednarczuk, D. Zagrodny:
  Vector variational principle via Gajek – Zagrodny theorem
   
 60. K. Atanasov, E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  On intuitionistic fuzzy multi-dimensional sets. Part 3
   
 61. P.Grzegorzewski:
  Kendall’s correlation coefficient for vague preferences
   
 62. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Ranking of intuitionistic fuzzy alternatives in a multi-criteria decision making problem
   
 63. J. Czerniak:
  The pipes of samples visualization method as base for evolutionary data discretization for rough sets theory
   
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www