Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2007

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2007

 1. J. Kurnatowski, M. Libura:
  MIP formulation of the adjustment problem for the MST and MHP problems: computational results.
   
 2. M. Libura:
  On the robustness of optimal solutions for combinatorial optimization problems.
   
 3. R. Kulikowski:
  Zarządzanie wiedzą i wspomaganie decyzji zrównoważonego oraz bezpiecznego rozwoju strategicznego
   
 4. L. Klukowski:
  Tests for relation type-equivalence or tolerancje – based on multiple binary
   
 5. K. Malanowski:
  Stability analysis for control and state contrained optimal control problems
   
 6. I. Pawłow:
  A thermodynamic approach of phase-field modeling of thermoelastic materials. Part I Theory
   
 7. S. Łukasik, Z. Kokosiński, G. Świętoń:
  Parallel simulated annealing algorithm for graph coloring problem.
   
 8. P.A. Kowalski:
  Klasyfikacja informacji niedokładnej typu przedziałowego ze zredukowanymi próbami wzorcowymi.
   
 9. P. Kulczycki:
  Kerner estimators in industrial applications.
   
 10. S. Łukasik, P.A. Kowalski, M. Charytanowicz, P. Kulczyki:
  Fuzzy model identification using kernel-density-based clustering.
   
 11. P.A. Kowalski, P. Kulczycki:
  An algorithm for Bayes classification of interval information.
   
 12. Z. Nahorski, J. Horabik:
  Greenhouse gas emission permit trading with different uncertainties of emission sources.
   
 13. Z. Nahorski, J. Horabik:
  Using fuzzy numbers to model uncertainty of greenhouse gases national inventories
   
 14. E. Michalewski:
  Hierarchiczna struktura organizacji jako fundamentalna podstawa jej funkcjonowania
   
 15. E. Michalewski:
  Interaktywna hipertekstowa instrukcja obsługi DIANA-11
   
 16. J. Malinowski:
  Double ring with redundant nodes – a model of highly reliable ring network
   
 17. O. Hryniewicz, A. Szediw:
  Sequential signals on a control chart based on nonparametric statistical tests.
   
 18. P. Grzegorzewski:
  The inclusion-exclusion principle for IF-events
   
 19. P. Grzegorzewski:
  On some basic concepts in probability of IF-events
   
 20. P. Grzegorzewski:
  Improved trapezoidal approximation of fuzzy numbers
   
 21. P. Grzegorzewski:
  Trapezoidal approximations of fuzzy numbers preserving the expected interval – algorithms and properties
   
 22. K. Szkatuła:
  On some average case analysis results of the set packing problem
   
 23. O. Hryniewicz, A. Szediw:
  Kendall control chart for fuzzy data
   
 24. J. Kacprzyk, A. Wilbik, S. Zadrożny:
  Linguistic summaries of time series as a tools for the analysis of trends
   
 25. J. Kacprzyk, A. Wilbik, S. Zadrożny:
  Linguistic summarization of time series using a fuzzy quantifier driven aggregation
   
 26. J. Kacprzyk, A. Wilbik, S. Zadrożny:
  On linguistic summarization of time series using fuzzy logic with linguistic quantifiers
   
 27. J. Kacprzyk, A. Wilbik, S. Zadrożny:
  An approach to the linguistic summarization of time series using a fuzzy quantifier driven aggregation
   
 28. L. Kruś:
  Koncepcje propozycji mediacyjnych w wielokryterialnym zagadnieniu przetargowym
   
 29. L. Kruś:
  On some procedures supporting multicriteria cooperative decisions
   
 30. R. Kulikowski:
  Optymalizacja strategicznych decyzji zapewniających zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo przez redukcję ryzyka i sprawiedliwą kooperację
   
 31. L. Kruś:
  Computer-based suport of multicriteria cooperative decisions – some problems and ideas
   
 32. H. Bury, D. Wagner:
  Wyznaczanie oceny grupowej na podstawie podejścia Cooka-Seiforda z uwzględnieniem możliwości występowania obiektów równoważnych w ocenie grupowej
   
 33. O. Hryniewicz:
  On joint modelling of random uncertainty and fuzzy imprecision
   
 34. J. Stańczak:
  Model handlu pozwoleniami na emisję CO2 z uwzględnieniem wpływu cen zakupu
   
 35. J. Stańczak, P. Holnicki:
  Application of evolutionary algorithm technique in long-term analysis of emission reduction on a regional scale
   
 36. J. Stańczak, Z. Nahorski:
  Design of problem specific evolutionary operators
   
 37. H. Potrzebowski, J. Stańczak, K. Sęp:
  Heurystyczne i ewolucyjne metody znajdowania pokrycia grafu, korzystające z pojęcia -kliki i innych ograniczeń
   
 38. B. Mażbic-Kulma, K. Sęp:
  Metody teorii grafów i heurystyki kombinatoryczne
   
 39. J. Gadomski:
  Uwagi o metodologii oceny rozwoju zrównoważonego JST
   
 40. J. Gadomski:
  Modele zależności pomiędzy wymaganym obniżeniem emisji gazów cieplarnianych a zmianami technologicznymi i postępem technicznym
   
 41. L. Klukowski:
  Estymacja relacji porządku na podstawie porównań parami z błędami losowymi
   
 42. P. Grzegorzewski:
  New algorithms for trapezoidal approximation of fuzzy numbers preserving the expected interval
   
 43. L. Bogdan:
  Modelowanie sieci kanalizacyjnych
   
 44. J. Jarnicka:
  Zastosowanie dwukrokowej metody estymacji gęstości do opisu rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach
   
 45. J. Studziński:
  Modelowanie, optymalizacja i sterowanie miejskich sieci wodociągowych
   
 46. L. Bogdan, J. Studziński:
  Metody krigingowe aproksymacji pomiarów środowiskowych
   
 47. J. Studziński:
  OHIO – Program modelowania i optymalizacji sieci wodociągowych
   
 48. J. Studziński:
  Modelowanie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków
   
 49. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Dylemat więźnia i inne przypadki Pareto-optymalności w grze między bankiem centralnym a rządem
   
 50. Z. Nahorski, J. Horabik:
  A fuzzy approach to determination of compliance and emission trading rules for uncertain pollution emission estimates
   
 51. J. Horabik, Z. Nahorski:
  Bayesian spatial model for analysis of emission inventory data
   
 52. P. Nowak, A. Wilbik:
  On evaluation of some fuzzy quantifier driven sentences
   
 53. P. Nowak, M. Romaniuk:
  Applying fuzzy parameters for option pricing based on stochastic process with jumps
   
 54. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Dealing with typical values by using Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets
   
 55. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Dilemmas with distances between intuitionistic fuzzy sets: straightforward approaches may not work
   
 56. E. Szmidt, M. Kukier:
  Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets in classification of imbalanced and overlapping classes
   
 57. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Intuitionistic fuzzy sets as a promising tool for extended fuzzy decision making models
   
 58. E. Szmidt, M. Kukier:
  A new approach to classification of imbalanced classes via Atanassov’s intuitionistic fuzzy sets
   
 59. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Using intuitionistic fuzzy sets in text categorization
   
 60. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Intuitionistic fuzzy sets in group decisions and consensus
   
 61. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Dilemmas with distances and similarity measures for intuitionistic fuzzy sets: straightforward generalization from fuzzy sets may not work
   
 62. M. Bitner, K. Cichocki:
  Wskaźniki efektywności zarządzania długiem jednostek samorządu terytorialnego
   
 63. K. Cichocki:
  Efficiency of financial local government investments from external resources
   
 64. M. Bereziński, Z. Uhrynowski:
  Modele przepływów pasażerów i ładunków w komunikacji transportowej (transporcie)
   
 65. Z. Uhrynowski:
  Generowanie plików sterujących do programu prezentacji danych na administracyjnej mapie Polski
   
 66. G. Szkatuła, M. Krawczak:
  Próba zastosowania reguł decyzyjnych do predykcji szeregów czasowych
   
 67. J. Hołubiec, G. Petriczek:
  Algorytm badania jednorodności zbioru danych w analizie regionalnej
   
 68. A. Jakubowski:
  Czynnikowy model immunizacji portfela obligacji ze względu na ryzyko stóp procentowych
   
 69. H. Potrzebowski:
  Model obsady stanowisk kasowych
   
 70. H. Potrzebowski:
  Sieciowy model w warunkach konkurencji doskonałej
   
 71. K.C. Kiwiel:
  A method of centers with approximate subgradient linearizations for nonsmooth convex optimization
   
 72. K.C. Kiwiel:
  An inexact bundle variant suited to column generation
   
 73. M.Bereziński:
  Matematyczne modelowanie rozwoju sieci infrastruktury transportu
   
 74. M.Berezinski, M.Inkielman, D.Wagner:
  Integracja metod oceny nauczycieli i studentów dla potrzeb konstrukcji modelu szkoły wyższej
   
 75. M.Berezinski, M.Inkielman, D.Wagner:
  Oodziła niejednorodnych zbiorów danych na podzbiory jednorodne z wykorzystaniem cech najbardziej informatywnych
   
 76. A.Hassanien,A.Abraham, J.F.Peters, J.Kacprzyk:
  Rough sets In medical imaging: foundations and trends
   
 77. D.Podkopaev:
  Some properties of B-efficiency preference relation in multiobjective optimization problems
   
 78. A.Myśliński:
  Level set method for optimization of contact problems
   
 79. P. Kulczycki:
  Statistical kernel estimators for systems analysis
   
 80. J. Machulik:
  Powstawanie nowego paradygmatu rozwoju organizacyjnego. Partnerstwo i konkurencyjność w sieci współpracy
   
 81. S. Winch:
  Kultura organizacyjna spółek skarbu państwa
   
 82. S. Winch:
  Perswazja w negocjacjach
   
 83. S. Winch:
  Negocjacje jako narzędzie public relations
   
 84. W. Jęda, M. Wierzbicki:
  Multiplikatywny model pełnej dekompozycji przyczynowej dynamiki emisji CO2 względem produkcji
   
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www