Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2006

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2006

 1. C. Badica, M. Ganzha, M. Paprzycki:
  Developing a model agnet-base E-commerce system

 2. C. Badica, M. Scafes, G.-G. Popa, M. Gawinecki, M. Ganzha, P. Kobzdej, M. Paprzycki:
  Managing information and time flow in an agent-based E-commerce system

 3. C. Badica, M. Ganzha, M. Gawinecki, P. Kobzdej, M. Paprzycki:
  Towards trust management in an agent-based E-commerce system – initial considerations

 4. M. Gawinecki:
  Agent-based jogging system

 5. M. Szymczak, M. Gawinecki, M. Vukmirovic, M. Paprzycki:
  Ontological reusability in state-of-the-art semantic languages

 6. I. Pawłow:
  A thermodynamic approach of phase-field modeling of thermoelastic materials

 7. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Weak solutions to 3-D Cahn-Hilliard system in elastic solids

 8. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Strong solvability of 3-D Cahn-Hilliard system in elastic solids

 9. S. Yoshikawa, I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Quasilinear thermoelasticity system arising in shape memory materials

 10. J. Kacprzyk, S. Zadrożny, A. Wilbik:
  On linguistic summaries of time series using a fuzzy quantifier based aggregation via the Sugeno integral

 11. P. Grzegorzewski, E. Mrówka:
  Trapezoidal approximations of fuzzy numbers - revisited

 12. I. Woroniecka:
  Pareto – optymalność rozwiązań w grze między bankiem centralnym a rządem

 13. O. Hryniewicz:
  The interface of statistical product inspection and statistical process control

 14. O. Hryniewicz:
  Statistics with fuzzy data in statistical quality control

 15. O. Hryniewicz:
  Reliability sampling

 16. J. Kacprzyk:
  An empirical fuzzy model for maximizing profit in electricity spot market

 17. J. Kacprzyk:
  Political representation: perspectives from fuzzy systems theory

 18. M. Libura:
  On the adjustment problem for linear programs

 19. M. Libura:
  On the accuracy function and robust solutions for combinatorial optimization problems

 20. E. Michalewski:
  Systemowa integracja e-urzędu samorządowego w oparciu o pozyskanie wiedzy

 21. E. Michalewski:
  Projektant systemów informacyjno-organizacyjnych: szkolenia mieszane

 22. R. Kulikowski:
  Wspomaganie decyzji dotyczących rozwoju gospodarki oraz bezpieczeństwa przez sprawiedliwe dialogi kooperacyjne

 23. M. Charytanowicz:
  Występowanie niedokrwistości w chorobach nerek

 24. W. Krajewski, U. Viaro:
  Root – Locus Invariance: exploiting alternative arrival and departure points

 25. E. Michalewski, A. Barski:
  Opracowanie koncepcji oraz wstępnego projektu nowej generacji narzędzi wspomagających projektowanie organizacji, opartych o zarządzanie wiedzą

 26. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Intuitionistic fuzzy sets as a promising tool for extended fuzzy decision making models

 27. J. Stańczak:
  Zagadnienia projektowania algorytmów ewolucyjnych.

 28. K. Szkatuła:
  Average case analysis of the set parking problem

 29. J. Karpiński:
  Ocena żywotności systemów wielostanowych

 30. A. Jakubowski:
  Metody i strategie zarządzania portfelem obligacji

 31. A. Jakubowski:
  Zagadnienia immunizacji portfela obligacji

 32. K. Malanowski:
  Stability analysis for nonlinear optimal control problems subject to state constraints

 33. K. Malanowski:
  Second order conditions in stability analysis for state constrained optimal control

 34. K. Malanowski:
  Stability and sensitivity analysis for state-constrained optimal control problems

 35. K. Malanowski:
  A characterization of stability and sensitivity properties for state-constrained optimal control

 36. P. Bartoszczuk:
  Modele równowagi ogólnej dla polskiej gospodarki z ochroną środowiska

 37. K. Cichocki:
  Poradnik dla specjalistów ds. przygotowania Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

 38. Z. Uhrynowski:
  Model trajektorii rozwoju transportu

 39. L. Klukowski:
  Estimation of tolerance relation on the basis of multiple pairwise comparisons with random errors

 40. W. Jęda:
  Dekompozycja przyczynowa szeregów czasowych – modelowanie dynamiki emisji CO2

 41. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Analiza preferencji banku centralnego w polityce stóp procentowych

 42. L. Kruś:
  Problemy komputerowego wspomagania decyzji kooperacyjnych,

 43. M. Bereziński, M. Inkielman, D. Wagner:
  Metody oceny i doboru kadry dydaktycznej

 44. M. Bereziński:
  Koncepcja zastosowania automatów komórkowych do modelowania ruchu drogowego.

 45. T. Jaworska, A. Partyka:
  Obrazowa baza danych

 46. O. Hryniewicz, A. Szediw:
  Nieparametryczne metody statystycznego sterowania procesami (SPC)

 47. E. Bednarczuk, M.J. Przybyła:
  The Vector variational principle in Banach spaces ordered by cones with nonempty interior

 48. E. Bednarczuk:
  On sharp minima in vector optimization with applications to multicriteria linear problems

 49. E. Bednarczuk:
  On error bounds for vector values functions

 50. E. Bednarczuk, M.J. Przybyła:
  The vector-valued variational principle in Banach spaces

 51. M. Chmielewski, I. Kaliszewski:
  Wielokryterialne podejmowanie decyzji w procesach nieautonomicznych

 52. E. Szmidt:
  On a problem with the distances based on the Hausdorff metric

 53. K. Kiwiel:
  Convergence of the gradient sampling algorithm for nonsmooth nonconvex optimization

 54. K. Kiwiel:
  An inexact bundle approach to cutting-stock problems

 55. K. Kiwiel, C. Lemarechal:
  An inexact conic bundle variant suited to column generation

 56. K. Kiwiel:
  On linear time algorithms for the continuous quadratic knapsack problem

 57. K. Kiwiel, T. Larsson, P. Lindberg:
  Lagrangian relaxation via ballstep subgradient methods

 58. RB/58/2006 Kiwiel K   :
  A method of centers with approximate subgradient linearizations for nonsmooth convex optimization

 59. K. Kiwiel:
  Breakpoint searching algorithms for the continuous quadratic knapsack problem

 60. K. Kiwiel:
  A proximal-projection bundle method for Lagrangian relaxation, including semidefine programming

 61. K. Kiwiel:
  Variable fixing algorithms for the continuous quadratic knapsack problem

 62. L. Walukiewicz:
  Przegląd modeli do szacowania kapitału intelektualnego

 63. J. Machulik:
  Refleksje, uwagi z doświadczeń procesu organizowania klastrów

 64. P. Grzegorzewski, E. Mrówka:
  Flexible querying via IF-sets

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www