Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2005

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2005

 1. Pawłow I.:
  Thermodynamically consistent Cahn-Hilliard and Allen-Cahn models in elastic solids
   
 2. K. Malanowski :
  Sufficient optimality conditions in stability analysis for state-constrained optimal control
   
 3. K. Malanowski:
  Stability and sensitivity analysis for linear-quadratic optimal control subject to state constraints
   
 4. K. Malanowski:
  First and second order optimality conditions for state constrained optimal control problems

 5. P. Kulczycki, J. Waglowski :
  On the application of statistical kernel estimators for the demand-based design of a wireless data transmission system
   
 6. P. Kulczycki, A. Mazgaj:
  An algorithm for Bayes parameter identification with quadratic nonsymmetrical loss function
   
 7. P. Nowak, M. Romaniuk:
  Pricing financial instruments arising from Kyoto Protocol
   
 8. Z. Nahorski, W. Jęda:
  Processing national CO 2 inventory emission data and their total uncertainty estimates
   
 9. E. Michalewski:
  Projektant systemów informacyjno-organizacyjnych

 10. E. Michalewski:
  Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania. Podstawy metody analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania (metoda DIANA)
   
 11. O. Hryniewicz:
  Fuzzy statistical methods in reliability and quality control
   
 12. B. Solarz, K. Sęp:
  Optimalization of topology of connection network
   
 13. B. Mażbic-Kulma, J. Stańczak, K. Sęp:
  Ewolucyjna metoda optymalizacji rozmieszczenia punktów recyklingu pojazdów

 14. R. Kulikowski:
  Wspomaganie zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
   
 15. L. Kruś:
  Problemy skalowania funkcji użyteczności w zagadnieniach wspomagania zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
   
 16. J. Stańczak, K. Trojanowski:
  Wykorzystanie metod uczenia maszynowego do oceny jakości działania operatorów ewolucyjnych w zadaniu poszukiwania optimum w przypadku niestacjonarnego zadania optymalizacyjnego
   
 17. K. Cichocki, B. Opałka oraz zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy Łochów:
  Strategia rozwoju Gminy Łochów do roku 2020. Część I

 18. K. Cichocki, B. Opałka oraz zespół ds. Strategii Rozwoju Gminy Łochów:
  Strategia rozwoju Gminy Łochów do roku 2020. Część II
   
 19. Zespół IBS PAN kierowany przez dra E. Michalewskiego:
  Omówienie Sprawozdania z wykonania umowy
   
 20. M. Bereziński, Z. Uhrynowski:
  Modelowanie przestrzennych interakcji między lokalizacjami. Cz. I
   
 21. M. Bereziński:
  Model dynamiki zmian poziomów swobody ruchu w transporcie drogowym
   
 22. Aneta M. Pielak:
  Administracja publiczna w Internecie na przykładzie Mazowsza. Porównanie badań z lat 2003-2005
   
 23. A. Barski:
  Równoważenie drzew binarnych
   
 24. A. Wilbik:
  Color models in color image segmentation
   
 25. Z. Nahorski, J. Horabik, M. Jonas:
  Compliance and emission trading under Kyoto Protocol: Rules for uncertain inventories
   
 26. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Gra o politykę makroekonomiczną między Bankiem Centralnym a Rządem
   
 27. J. Karpiński:
  Algorytmy oceny żywotności systemów technicznych
   
 28. A.M. Radzikowska:
  Rough approximation operations based on IF sets
   
 29. A.M. Radzikowska:
  Fuzzy modal-like approximation operations based on residuated lattices
   
 30. J. Gadomski, Z. Nahorski:
  Impact of charging for the gas emission on the growth of a small country economy
   
 31. J. Gadomski, Z. Nahorski:
  Kyoto Protocol and the growth of a small country open economy: a simple mathematical model approach
   
 32. J. Gadomski:
  Miary opóźnienia w modelach opóźnienia rozłożonego
   
 33. P. Grzegorzewski:
  k-sample median test for vague data
   
 34. J. Horabik:
  On the costs of reducing GHG emissions and its underlying uncertainties in the context of carbon trading
   
 35. O. Hryniewicz:
  Fuzzy sets in the evaluation of reliability
   
 36. L. Bogdan, W. Kozłowski:
  Program komputerowy aproksymacji krigingowej
   
 37. T. Jaworska, A. Partyka:
  Obrazowa baza danych
 38. E. Szmidt, J.F. Baldwin:
  Similarity measures for intuitionistic fuzzy set theory and mass assignment theory
   
 39. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Distances between intuitionistic fuzzy sets: straightforward approaches may not work
   
 40. E. Szmidt, M. Kukier:
  Classification of imbalanced and overlaping classes using intuitionistic fuzzy sets
   
 41. H. Bury, D. Wagner:
  Wyznaczanie oceny grupowej przy użyciu metody Dodgsona. Wady i zalety
   
 42. K. Szkatuła:
  On some probabilistic properties of the set packing problem
   
 43. H. Bury, D. Wagner:
  Zastosowanie metody Saariego do analizy pozycyjnych algorytmów tworzenia oceny grupowej
   
 44. M. Bereziński, M. Inkielman, D. Wagner:
  Model sterowania czasem pracy własnej ucznia lub studenta

 45. M. Bereziński, M. Inkielman, D. Wagner:
  Wieloaspektowy statystyczny model sterowania procesem edukacyjnym

 46. M. Inkielman:
  Model dynamiczny procesu edukacyjnego z uwzględnieniem niejednorodności cech kandydatów na studia
   
 47. S. Piasecki:
  Teoria rynkowej konkurencji przemysłowej
   
 48. Krzysztof C. Kiwiel:
  Convergence of the gradient sampling algorithm for nonsmooth nonconvex optimization
   
 49. Krzysztof C. Kiwiel:
  A proximal-projection bundle method for Lagrangian relaxation, including semidefinite programming
   
 50. Krzysztof C. Kiwiel, T. Larsson, P.O. Lindberg:
  Lagrangian relaxation via ballstep subgradient methods
 51. E. Mrówka, A. Olwert:
  Program losujący zwycięzców w konkurskie
   
 52. A. Olwert:
  Generation of the Farlie-Gumbel-Morgenstern distribution
   
 53. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Application of intuitionistic fuzzy set similarity measures for a multi-criteria decision making problem
   
 54. J. Hołubiec, G. Petriczek:
  Analysis of socio-economics factors in polish regional structure. W druku: Kopacek (Ed) ACS, Elsevier, (Pergamon Press), Oxford, London

 55. H. Potrzebowski:
  Procedura szybkiego kojarzenia obiektów w klastery
   
 56. H. Potrzebowski:
  Mapa konkurencji w warunkach wolnego rynku
   
 57. M. Libura, Y. Nikulin:
  Stability and accuracy functions in multicriteria linear combinatorial optimization problems (revised version)
   
 58. A. Jakubowski:
  Aktywne zarządzanie portfelem obligacji
   
 59. A. Jakubowski:
  Two-factor utility approach to valuation of catastrophe bonds
   
 60. A. Chudzikiewicz, A. Myśliński:
  Thermoelastic wheel – rail contact problem with temperature dependent friction coefficient
   
 61. S. Łukasik:
  Modele optymalizacji wieloetapowej
   
 62. I. Pawłow:
  Classical solvability of 1-D Cahn-Hilliard equation coupled with elasticity
   
 63. I. Pawłow:
  New existence result for 3-D shape memory model
   
 64. E. Bednarczuk:
  Stability analysis for parametric vector optimization problems

 65. E. Bednarczuk:
  On sharp minima in vector optimization with applications to multicriteria linear problems
   
 66. E. Bednarczuk:
  Strong pseudomonotonicity, sharp efficiency and stability for parametric vector equilibria
   
 67. S. Walukiewicz, L. Walukiewicz:
  Wstęp do systemowej analizy innowacyjności
 68. J. Machulik:
  Klastry przemysłowe drogą wzrostu poziomu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
   
 69. S. Winch:
  Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą
   
 70. J. Machulik, H. Dobrzyńska:
  Forma kultury organizacyjnej a innowacyjność przedsiębiorstwa w kontekście procesu zarządzania wiedzą
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www