Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2004

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2004

 1. P. Grzegorzewski:
  Intuitionictic fuzzy numbers
   
 2. Ł. Bartkowiak, I. Pawłow:
  The Cahn-Hilliard-Gurtin system coupled with elasticity
   
 3. K. Malanowski:
  Sufficient optimality conditions in stability analysis for state constrained optimal control
   
 4. I Kaliszewski:
  Soft computing for complex multiple criteria decision making
   
 5. J. Gutenbaum:
  Hasła do Encyklopedii PWN: Modelowanie Modelowanie matematyczne System Systemowe badania Systemów teoria
   
 6. J. Gutenbaum:
  Koncepcje technologiczne i modele matematyczne w rozwoju systemów inżynieryjnych (Sterowanie, Zarządzanie, Organizacja)
   
 7. R. Kulikowski:
  Wspomaganie zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka
   
 8. P. Grzegorzewski:
  Statistical Tests for Comparing Pareto Charts
   
 9. S. Piasecki, :
  Teoria rynkowej konkurencji przemysłowej
   
 10. O. Hryniewicz:
  Goodman-Kruskal measure of dependence for fuzzy ordered categorical data
   
 11. O. Hryniewicz:
  Evaluation of reliability using shadowed sets and fuzzy lifetime data
   
 12. A.M. Deeb, O. Hryniewicz:
  An approximate optimal economic inspection interval for a process with finite production runs
   
 13. K. Cichocki:
  Studium wykonalności przedsięwzięcia. Przebudowa obiektu szkolnego i zagospodarowanie terenu szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Urlach, gmina Jadów
   
 14. K. Cichocki:
  Studium wykonalności. Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Zawodzie - Zamość
   
 15. K. Cichocki:
  Plan rozwoju lokalnego gminy Liw
   
 16. Z. Bubnicki:
  On allocation problems for a complex of parallel operations described by uncertain variables
   
 17. Z. Bubnicki:
  Application of uncertain variables and learning process to decision making in a class of complex systems
   
 18. B. Skołud, Z.A. Banaszak:
  Modelling of distributed control for repetitive production flow prototyping
   
 19. J. Józefczyk:
  Application of artificial intelligence based heuristic algorithms for solving the task scheduling problem
   
 20. Z. Banaszak, K. Bzdura:
  Programowanie ograniczeń w systemach wspomagania decyzji MŚP
   
 21. R. Wójcik, P. Majdzik, Z. Banaszak:
  Automatyczna synteza modeli wydajnościowych współbieżnych procesów cyklicznych
   
 22. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Distances between intuitionistic fuzzy sets and their applications in reasoning
   
 23. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  A new concept of similarity measure for intuitionistic fuzzy sets and its use in group decision making
   
 24. L. Bogdan:
  Metody aproksymacji przestrzenno-czasowej pomiarów środowiskowych przy użyciu metod geostatystycznych
   
 25. E. Michalewski:
  Polskie autorytety naukowe o komputerowych systemach wspomagania zarządzania
   
 26. E. Michalewski:
  Praktyczne aspekty integracji funkcjonowania informacyjnych systemów zarządzania
   
 27. Krzysztof Sęp:
  Algorithm SBT in argument reduction
   
 28. H. Potrzebowski, J. Stańczak, K. Sęp:
  Evolutionary method in grouping of units
   
 29. A. Wilbik:
  Genetic algorithms in learning methods of associative memory
   
 30. J. Kacprzyk, S. Zadrożny:
  Towards more powerful information technology via computing with words and perceptions: precisiated natural language, protoforms and linguistic data summaries
   
 31. M. Gola:
  Lingwistyczne podsumowania baz danych jako element wspomagania zarządzania
   
 32. R. Kulikowski:
  Metodologia zarządzania rozwojem oparta na wiedzy z uwzględnieniem ryzyka
   
 33. L. Bogdan, J. Studziński:
  Modelowanie matematyczne w inżynierii i ochronie środowiska
   
 34. W. Kozłowski, J. Studziński:
  Wstępne obliczenia aproksymacyjne za pomocą algorytmów krigingowych
   
 35. W. Kozłowski, J. Łomotowski:
  Opady śniegu w Polsce od 1961 do 1980
   
 36. L. Bogdan, J. Łomotowski, W. Kozłowski:
  Opis programu VARIOWIN wykorzystującego metodę kirigingową do aproksymacji przestrzennej pomiarów środowiskowych
   
 37. W. Kozłowski, J. Łomotowski:
  Opady deszczowe w Polsce od 1961 do 1980
   
 38. W. Kozłowski, J. Łomotowski:
  Ochrona i monitoring środowiska
   
 39. M. Bereziński:
  Proces rozwoju transportu jako systemu o celowym działaniu
   
 40. J. Karpiński:
  Analiza niezawodności i żywotności sieci
   
 41. A. Jakubowski:
  Zarządzanie portfelem obligacji w przypadku proporcjonalnych zmian struktury terminowej stóp procentowych
   
 42. A. Jakubowski:
  Zagadnienia teorii stóp procentowych a ryzyko inwestycyjne
   
 43. J. Horabik, Z. Nahorski:
  Convergence of environmental market to the equilibrium: modification of the sequential bilateral trading scheme
   
 44. L. Bogdan, W. Kozłowski, J. Studziński:
  Monitoring i modelowanie matematyczne procesów meteorologicznych, oczyszczania ścieków i dystrybucji wody pitnej
   
 45. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Zastosowanie funkcji CES do oszacowania preferencji decyzyjnych w polityce stóp procentowych w Polsce
   
 46. M Inkielman:
  Model dynamiki i wielokryterialna ocena wieloetapowego procesu edukacyjnego
   
 47. J. Gadomski:
  An Analysis of the Dynamics of Deposits and Loans in Polish Banking Sector
   
 48. A.Olwert:
  Robustness of Estimation in the Exponential Distribution under Dependencies in a Sample
   
 49. P.Grzegorzewski:
  On Invariance of the Canonical Representation of Fuzzy Numbers under Trapezoidal Approximations
   
 50. W.Ciechanowicz , S. Szczukowski:
  Metanol z biomasy, węgla - o obniżonym bilansie emisji dwutlenku węgla. Część 4. Zadania dla zespołów badawczo naukowych Centrum"Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi"
   
 51. W.Ciechanowicz , S. Szczukowski:
  Metanol z biomasy i węgla przy udziale syntezy jądrowej - o obniżonym bilansie emisji dwutlenku węgla. Zadania dla zespołów badawczo naukowych Centrum"Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi"
   
 52. W.Ciechanowicz , S. Szczukowski:
  Metanol z biomasy, węgla, przy udziale syntezy jądrowej - o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla szansą dla rozwoju wsi i miast.
   
 53. W.Ciechanowicz , S. Szczukowski:
  Metanol z biomasy, węgla, przy udziale syntezy jądrowej - o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla. Część 2 - zarys programu uczestnictwa na globalnym rynku metanolu
   
 54. Z. Uhrynowski :
  Projekt i wstępna realizacja strony WWW Konsorcjum Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi
   
 55. H. Bury, D.Wagner:
  Podejście geometryczne Saari'ego. Konstrukcja profili dla czterech obiektów
   
 56. K.Mańczak, G.Szkatuła, M.Krawczak :
  Przykłady zastosowań wybranych metod uczenia maszynowego.
   
 57. K. Szkatuła:
  Probabilistic analysis of the set packing problem
   
 58. M. Libura, Yu. Nikulin:
  Stability and accuracy functions in multicriteria combinatorial optimization problem with ? -MINMAX and ? -MINMIN partial criteria
   
 59. M. Libura, Yu. Nikulin:
  Stability and accuracy functions in multicriteria linear combinatorial optimization problems (revised version)
   
 60. A.Myśliński:
  Contact Problems with Slip Rate Dependent Friction
   
 61. A.Chudzikiewicz, A.Myśliński, Z.Nagórski J.Piotkowski:
  Comparison of Numeral Methods for Solution of Wheel - Rail Contact Problems with Friction
   
 62. E.Bednarczuk :
  Strong pseudomonotonicity, sharp efficiency and stability of parametric vector equilibria
   
 63. M.Bereziński, M. Inkielman, D.Wagner:
  Markowskie modele procesów edukacyjnych
   
 64. Krzysztof C. Kiwiel:
  An Inexact Bundle Approach to Cutting Stock Problems
   
 65. Krzysztof C. Kiwiel:
  A Proximal Bundle Method with Approximate Subgradient Linearizations
   
 66. Krzysztof C. Kiwiel:
  On Linear Time Algorithms for the Continuous Quadratic Knapsack Problem
   
 67. Krzysztof C. Kiwiel:
  Improved Randomized Selection
   
 68. Krzysztof C. Kiwiel:
  On Floyd and Rivest's SELECT Algorithm
   
 69. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Sprawozdanie z działalności Konsorcjum "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi" w 2004 roku
   
 70. W.Ciechanowicz, S. Szczukowski:
  Metanol z biomasy, węgla, przy udziale syntezy jądrowej o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla. Część 3. Uzupełnienia
   
 71. W.Ciechanowicz, S. Szczukowski:
  Metanol z biomasy, węgla, przy udziale syntezy jądrowej o zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla. Część 1. Sformułowanie problemu
   
 72. S. Łukasik:
  Wielokryterialna selekcja wariantów rozwoju infrastruktury sieciowej
   
 73. S. Łukasik:
  Multicriteria trajectory and marginal sensitivity models of sustainability
   
 74. S. Łukasik:
  Two-level optimization of a semi Markov system
   
 75. K.Cichocki, M.Bitner:
  How Polish Local Governments Will Utilize Eu Funds For Suport of Regional Development
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www