Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2003

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2003

 1. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Global Existence to a Three-Dimensional Nonlinear Thermoelasticity System Arising in Shape Memory Materials

   
 2. W. Pedrycz:
  Heterogeneous fuzzy logic networks: fundamentals and development studies

   
 3. W. Pedrycz:
  Fuzzy clustering with a knowledge-based guidance

   
 4. W. Pedrycz:
  Fuzzy multiplexers and their networks in logic - driven fuzzy modeling

   
 5. W. Pedrycz, G. Succi:
  Genetic granular classifiers in modeling software quality

   
 6. J. Karpiński:
  Analiza niezawodności złożonych systemów przepływu informacji

   
 7. E. Michalewski, A. Barski, L. Kubiczek:
  Wersja edukacyjna pakietu DIANA-9 dla uczelni

   
 8. E. Michalewski:
  Problemy integracji w systemach informacyjnych zarządzania

   
 9. K. Malanowski:
  Second order sufficient conditions for optimal control subject to first order state constraints

   
 10. L. Kruś:
  Analiza finansowania przedsięwzięć innowacyjnych

   
 11. I. Woroniecka-Leciejewicz:
  Czynniki kształtujące wysokość stóp procentowych w Polsce. Wyniki estymacji dla okresu 1993 - 2002

   
 12. P. Nowak, M. Romaniuk:
  Application of Levy process with jump components for option pricing

   
 13. P. Nowak:
  Definition and properties of fuzzy measures of intuitionistic fuzzy sets

   
 14. A. Larkiewicz:
  Obecność administracji lokalnej w internecie. Przykład Mazowsza

   
 15. O. Hryniewicz:
  Selection of variables for systems analysis - application of a fuzzy statistical test for independence

   
 16. O. Hryniewicz:
  Bayes life-time tests with imprecise input information

   
 17. O. Hryniewicz:
  Simple method for the design of approximately optimal inspections procedures

   
 18. P. Grzegorzewski:
  Distances between intuitionistic fuzzy sets and/or interval-valued fuzzy sets based on the Hausdorff metric

   
 19. S. Piasecki:
  Teoria rynkowej konkurencji przemysłowej

   
 20. M. Jonas, S. Nilsson, K. Compton, R. Bun, V. Dachuk, M. Gusti, H. Hudz, W. Jęda, Z. Nahorski:
  First country studies confirm system-analytical doubst of the Kyoto Protocol

   
 21. K. Sęp, P. Sapiecha, H. Selvaraj, J. Stańczak, T. Łuba:
  Argument reduction methods in data mining

   
 22. K. Sęp, P. Sapiecha, H. Selvaraj, J. Stańczak, T. Łuba:
  A hybrid approach to a classification problem

   
 23. Z. Nahorski. W. Jęda, J. Horabik, M. Jonas:
  Propozycja zarządzania niepewnością bilansu gazów cieplarnianych w ramach protokołu z Kioto

   
 24. P. Grzegorzewski, O. Hryniewicz, E. Mrówka Analiza skuteczności:
  metody kontroli masy netto towarów paczkowanych dla wybranych linii produkcyjnych

   
 25. P. Grzegorzewski, E. Mrówka:
  On the entropy of Intuitionistic fuzzy sets and interval-valued fuzzy sets

   
 26. P. Grzegorzewski:
  The generalized Spearman's rank correlation coefficient

   
 27. J. Stańczak, K. Trojanowski:
  Wpływ wybranych metod selekcji na ewolucyjne poszukiwanie optimum w przypadku niestacjonarnych zadań optymalizacyjnych

   
 28. P. Grzegorzewski, E. Mrówka:
  Optimal process calibration under nonsymmetric loss function

   
 29. P. Holnicki:
  On the real-time emission control - case study application

   
 30. J. Horabik:
  On the costs of reducing GHG emissions and its underlying uncertainties

   
 31. Z. Nahorski, W. Jęda, M. Jonas:
  A method for modelling a non-stationary system. Greenhouse gas emission case

   
 32. Z. Nahorski, W. Jęda, M. Jonas:
  Rules for control of emissions of pollutants and marketable permits under high observation uncertainty. The greenhouse gases case

   
 33. J. Studziński, L. Bogdan:
  Zastosowanie systemów monitoringu w systemach wspomagania decyzji

   
 34. W. Ciechanowicz:
  Biomasa lignocelulozowa

   
 35. W. Ciechanowicz:
  Biopaliwa

   
 36. W. Ciechanowicz:
  Ogniwa paliwowe

   
 37. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Informacje o rozwoju technologii ogniw paliwowych

   
 38. W. Ciechanowicz:
  Ogniwa paliwowe i bioenergia szansą rozwoju wsi i miast

   
 39. W. Ciechanowicz, P. Bartoszczuk:
  Zagadnienia konwersji biomasy i węgla do metanolu

   
 40. W. Ciechanowicz, P. Bartoszczuk:
  Procesy termicznej konwersji biomasy

   
 41. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Przyszłość polskiej energetyki jako element strategii rozwoju obszarów wiejskich

   
 42. W. Ciechanowicz:
  Rola polskiej nauki w zdobywaniu strategicznych rynków XXI wieku

   
 43. W. Ciechanowicz:
  Rozwój cywilizacji jako zagadnienie systemowe

   
 44. W. Ciechanowicz:
  Dotychczasowe przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę o działalności konsorcjum "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi"

   
 45. A. Borkowska, T. Chmielniak, W. Ciechanowicz, B. Kościk, L. Magrel, S. Szczukowski, Z. Targoński :
  "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi" Program naukowo-badawczo-produkcyjny konsorcjum "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi" wchodzenia na światowe rynki metanolu i technologii ogniw paliwowych

   
 46. W. Jęda, A. Zagórski:
  Optical polarisation bistability in c2 media at large desynchronisation regime

   
 47. K. Szkatuła:
  Some probabilistic analysis resultson on the set packing problem

   
 48. H. Potrzebowski:
  Kooperacja firm - przegląd stanowisk

   
 49. H. Potrzebowski:
  Wybrane modele konkurencji

   
 50. M. Gola:
  Methods review for solving inverse optimization problems

   
 51. J. Kacprzyk, S. Zadrożny:
  On the use of linguistic summaries for text categarization

   
 52. J. Kacprzyk, S. Zadrożny:
  Data mining via fuzzy linguistic data summaries: an implementation of the computing with words and perceptions paradigm

   
 53. J. Kacprzyk, S. Zadrożny:
  Fuzzy linguistic data summaries as a human consistent, user adaptable solution to data mining

   
 54. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Similarity on intuitionistic fuzzy sets and the Jaccard coefficient

   
 55. J. Kacprzyk:
  Towards perception-based fuzzy modeling: an extended multistage fuzzy control model and its use in sustainable regional development planning

   
 56. W. Krajewski:
  Metody aproksymacji L2 liniowych modeli dynamicznych

   
 57. K. Mańczak, M. Krawczak, G. Szkatuła:
  Zastosowanie wybranych metod uczenia maszynowego w finansach

   
 58. P. Nycz:
  Genetyczne projektowanie topologii rozmytych sieci logicznych

   
 59. A. Jakubowski:
  Zarządzanie portfelowe na rynku obligacji

   
 60. M. Gola, P. Nycz:
  Algorithm to compute of sets of K - best solution for discrete optimization problem

   
 61. W. Krajewski:
  Designing PI controllers for robust stability and performance

   
 62. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Problematyka wdrażania bioenergii oraz tematy badawcze proponowane do realizacji w ramach programu offsetowego

   
 63. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Dokumenty organizacyjne i sprawozdanie z Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych "Technologie Ogniw Paliwowych I Bioenergia Szansą Dla Zrównoważonej Przyszłości Cywilizacji, Szansą Rozwoju Polski", Brok n/Bugiem Ostrów Mazowiecka, 22 - 24 czerwca 2003.

   
 64. Red.: W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Materiały z Warsztatów Naukowo-Szkoleniowych "Technologie ogniw paliwowych i bioenergia szansą dla zrównoważonej przyszłości cywilizacji, szansą rozwoju Polski", Brok n/Bugiem Ostrów Mazowiecka, 22 - 24 czerwca 2003

   
 65. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Sprawozdanie z działalności Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi" w 2003 roku

   
 66. Z. Uhrynowski:
  Informacja o modelach i komputerowych systemach wspomagania decyzji rozwojowych uwzględniających problemy regionalne i środowiskowe

   
 67. Krzysztof C. Kiwiel:
  A proximal bundle method with approximate subgradient linearizations

   
 68. Krzysztof C. Kiwiel:
  Partitioning schemes for quicksort and quickselect

   
 69. Krzysztof C. Kiwiel:
  Randomized selection with quintary partitions

   
 70. Krzysztof C. Kiwiel:
  Randomized selection with tripartitioning

   
 71. M. Bereziński:
  A possibility of applying quantum mechanics methodology in the theory of knowledge creating

   
 72. M. Bereziński, D. Wagner:
  Stochastyczny model strumienia nakładów na edukację

   
 73. M. Bereziński:
  Markowski model procesu edukacyjnego na wyższej uczelni

   
 74. M. Bereziński:
  Ku nowej teorii kapitału intelektualnego

   
 75. S. Łukasik:
  A game oriented multistage model of development of the regional road network

   
 76. S. Łukasik:
  Marginal sensitivity index for a class of models as an indicator of instability of development

   
 77. E. Bednarczuk:
  Well posedness and lipschitzness of solutions in vector optimization

   
 78. K.S. Cichocki:
  Finansowa analiza wpływu formy zarządzania zasobem mieszkaniowym na budżet miasta Gorzów Wielkopolski. Zastosowanie modelu bezpiecznego zarządzania długiem

   
 79. K.S. Cichocki:
  Studium wykonalności inwestycji infrastrukturalnych

   
 80. K.S. Cichocki, G. Dziarski:
  Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako źródło finansowania inwestycji

   
 81. R. Kulikowski:
  Risk and utility of sustainable development

   
 82. A. Myśliński:
  Shape optimization of a viscoelastic body in dynamic contact with heat flow

   
 83. M. Inkielman:
  Analiza wielokryterialna a rozwój zrównoważony

   
 84. Z. Bubnicki:
  Fragment rozdziału 13 "Complex of operations" w książce Analysis andDecision Making in Uncertain Systems

   
 85. Z. Bubnicki:
  Application of uncertain variables to a project management under uncertainty

   
 86. J. Gadomski:
  Flow of loans and preferences in loan terms in the polish banking system. An attempt at evaluation

   
 87. J. Gadomski:
  Produkcja a emisja gazów. Propozycja rozwiązań modelowych

   
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www