Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2002

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2002

 1. K. Malanowski:
  Remarks of differentiability of metric projections onto cones of nonnegative functions
   
 2. K. Malanowski:
  Solutions differentiability of parametric optimal control for elliptic equations
   
 3. M. Romaniuk:
  Pricing the risk - transfer financial instruments via Monte Carlo methods
   
 4. M. Romaniuk:
  Diagnostyka zbieżności metod MCMC
   
 5. O. Hryniewicz:
  Probabilistic decision and fuzzy statistical tests
   
 6. R. Kulikowski:
  On general theory of risk management and decision support systems
   
 7. P. Grzegorzewski, E. Mrówka:
  Conditional probability, independence, total probability rule and Bayes' theorem for intuitionistic fuzzy events
   
 8. P. Grzegorzewski:
  Robustness of estimation in the uniform distribution under dependencies in a sample
   
 9. I. Pawłow, A. Żochowski:
  Control problem for a nonlinear thermoelasticity system
   
 10. T. Fukao, N. Kenmochi, I. Pawłow:
  Stefan problem in non-cylindrical domains arising in Czochralski process of crystal growth
   
 11. R. Kulikowski:
  Acceleration of economic growth by technological change and knowledge management
   
 12. I. Pawłow, W.M. Zajączkowski:
  Unique global solvability in two-dimensional nonlinear termoelasticity
   
 13. J. Józefczyk:
  Wybrane algorytmu rozwiązania problemu szeregowania zadań n uwzględnieniem ruchu realizatorów
   
 14. J. Józefczyk:
  Application of knowledge-based pattern recognition to movement control of a group of vehicles
   
 15. P. Kulczycki, C. Prochot. M. Charytanowicz:
  Algorytm defuzyfikacji ciągłej warunkowej liczby rozmytej dla niesymetrycznej funkcji strat bayesowskich z zastosowaniami w medycynie i psychologii
   
 16. P. Kulczycki, C. Prochot:
  Identyfikacja stanów nietypowych w oparciu o metodykę estymatorów
   
 17. P. Kulczycki, C. Prochot, J. Waglowski:
  Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych systemu LMDS
   
 18. H. Holnicki:
  Evaluation of environmental impact of air pollution sources
   
 19. W. Ciechanowicz:
  Ramowy program naukowo badawczy Konsorcjum "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi"
   
 20. W. Ciechanowicz:
  Strategia rozwoju obszarów wiejskich
   
 21. Z.A. Banaszak, B. Skolud, M.B. Zaremba:
  Computer-aided prototyping of production flows for a virtual enterprise
   
 22. P. Nowak:
  Stochastic integrals with respect to Hilbert space valued semimartingales
   
 23. Z. Uhrynowski:
  Elementy oprogramowania dla generowania scenariuszy rozwoju w systemie komputerowym BIOREGION
   
 24. Z. Uhrynowski:
  Opracowane komputerowo systemy wspomagania decyzji rozwojowych z uwzględnieniem aspektów regionalnych i środowiskowych
   
 25. Z. Uhrynowski:
  System komputerowy BIOREGION do wspomagania wariantowej analizy roli bioenergii jako czynnika rozwoju regionu oraz ochrony środowiska
   
 26. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Dokumenty organizacyjne i sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium "Strategia rozwoju obszarów wiejskich"
   
 27. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Materiały Międzynarodowego Seminarium "Strategia rozwoju obszarów wiejskich". Cz. I, II
   
 28. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Sprawozdanie z działalności Konsorcjum "Bioenergia na Rzecz Rozwoju Wsi" w 2002 roku
   
 29. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Environmental aspects of elaborated computer systems of regional and country development
   
 30. E. Michalewski:
  Sprawozdanie końcowe z wykonania prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu celowego 1H02D 007 2000C/5081 pt. "Informatyczny system zarządzania zasobami ludzkimi, przepływem informacji i wspomagania procesów organizacyjnych w Służbie Celnej"
   
 31. E. Michalewski:
  Sprawozdanie w wykonanie Zadania 2 "Optymalizacja istniejącego systemu zarządzania w Urzędzie Celnym w Warszawie oraz Urzędzie Celnym - Port Lotniczy Okęcie" wykonane w ramach projektu celowego (Nr 2952/C.H02-6/2001)
   
 32. O. Hryniewicz:
  Bayes reliability tests with imprecise input data
   
 33. O. Hryniewicz:
  Possibilistic approach to Bayes decisions
   
 34. A. Straszak, A. Larkiewicz:
  Gospodarka i instytucje oparte na badaniach, wiedzy i informatyce czasu rzeczywistego. Podstawowe problemy systemowe, techniczne i zarządzania
   
 35. J. Gadomski:
  Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej
   
 36. H. Pietkiewicz-Sałdan, M. Inkielman:
  Przeniesienie modelu SEMP na platformę POWERSIM
   
 37. K. Cichocki:
  Założenia do projektu strony internetowej informującej o usługach IBS PAN dla jednostek samorządu terytorialnego
   
 38. K. Sęp:
  Reguły akcji - algorytm równych pokryć
   
 39. Z. Nahorski, A. Waryński:
  Interpretacja ocen zmiennych parametrów estymowanych jako parametry stałe
   
 40. P. Nowak, P. Nycz, M. Romaniuk:
  Optima stochastic model in - norm for option pricing via simulations
   
 41. P. Nowak:
  On predictable criteria for integrability of operator - value processes
   
 42. J. Karpiński:
  Analiza niezawodności systemów wielostanowych
   
 43. P. Grzegorzewski, E. Mrówka:
  Trapezoidal approximation of fuzzy numbers
   
 44. J. Stańczak:
  The problem of controlling system with optimal fuzzy trajectory using evolutionary algorithm
   
 45. J. Stańczak:
  Algorytm ewolucyjny w problemie optymalnego sterowania rozmytego systemu deterministycznego z niejawnie zadanym oraz nieskończonym horyzontem sterowania
   
 46. O. Hryniewicz, P. Nycz:
  System informatyczny do wspomagania podejmowania decyzji wykorzystujący oceny preferencji decydenta
   
 47. E. Michalewski, A. Barski, L. Kubeczek:
  Dokumentacja wersji edukacyjnej pakietu DIANA-9 komputerowej analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania
   
 48. E.M. Bednarczuk:
  Proper efficiency via tradeoff directions. Convex case
   
 49. P. Grądzki:
  Applying genetic algorithm for training hybrid neuro-fuzzy classifier - the nfglass system
   
 50. H. Bury., D. Wagner:
  Mediana Litvaka. Analiza właściwości
   
 51. D. Gątarek:
  Ryzyko modelu
   
 52. D. Gątarek:
  Recombining trees for one-dimensional forward rate models
   
 53. E. Michalewski, A. Barski:
  Diagnostyka I wielowariantowanie informatyczne złożonych przekształceń organizacyjnych
   
 54. L. Kruś:
  Computational analysis of cooperative solutions in an education system
   
 55. K. Szkatuła:
  Preliminary results on the average case analysis of the set packing problem
   
 56. A. Jakubowski:
  A decision support procedure for pricing catastrophe bonds
   
 57. M. Bereziński:
  Relacja porównywania parami a prawdopodobieństwo subiektywne
   
 58. E. Szmidt., J. Kacprzyk:
  Using intuitionistic fuzzy sets in group decision making
   
 59. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Towards more human consistent reasoning via intuitionistic fuzzy sets
   
 60. P. Grądzki:
  Applying neuro-intuitionistic-fuzzy classifier for intelligent decision support in medical diagnosis
   
 61. H. Potrzebowski:
  Projektowanie przedsięwzięć finansowych o charakterze inwestycyjnym - modele optymalizacyjne uwzględniające ryzyko
   
 62. H. Potrzebowski:
  Modele i techniki rozwiązywania zagadnień logistyki dla potrzeb elektronicznych systemów komercyjnych - wybrane materiały
   
 63. J. Horabik:
  Modele handlu emisjami uwzględniające różnorodną koncentrację zanieczyszczeń
   
 64. L. Słomiński:
  Analiza I wycena obligacji zastawnych. Rynkowa cena ryzyka
   
 65. Z. Nahorski, W. Jęda, M. Jonas:
  Uncertainty and dynamics under Kyoto obligations
   
 66. M. Libura:
  Adjustment problem for binary constrained linear programming problems
   
 67. M. Gajda:
  Computing the sets of K-best solutions for discrete optimization problems
   
 68. J. Studziński, L. Bogdan:
  Modele matematyczne elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta
   
 69. T. Banek, R. Kulikowski:
  Management of intellectual capital
   
 70. T. Banek, R. Kulikowski:
  Value of information for portfolio optimization
   
 71. K. Mańczak, M. Krawczak, G. Szkatuła:
  Wybrane aspekty uczenia maszynowego na podstawie przykładów. Część II
   
 72. B. Mażbic-Kulma:
  Wybrane metody agregacji grafu i ich zastosowania w systemach transportowych
   
 73. W. Pedrycz:
  Opracowanie metod i algorytmów drążenia danych i odkrywania wiedzy z użyciem "miękkich obliczeń"
   
 74. S. Piaseczki:
  Przesłanki opłacalności organizowania centrów logistycznych
   
 75. E.M. Bednarczuk:
  Order-lipschizian properties of multifunctions with applications to stability of minimal points
   
 76. K.C. Kiwiel, T. Larsson, P.O. Lindberg:
  Lagrangian relaxation via ballstep subgradient methods
   
 77. K.C. Kiwiel:
  Breakpoint searching algorithms for the continuous quadratic Knapsack problem
   
 78. K.C. Kiwiel:
  Variable fixing algorithms for the continuous quadratic Knapsack problem
   
 79. K.C. Kiwiel:
  Randomized selection revisited
   
 80. K.C. Kiwiel:
  Randomized selection with tripartitioning
   
 81. M. Bereziński:
  Metodologiczne aspekty czynników nieokreśloności i informacji w teorii kapitału intelektualnego
   
 82. M. Bereziński:
  Kapitał intelektualny: termodynamiczny model wiedzy
   
 83. A. Chudzikiewicz, A. Myśliwski:
  Augmented lagrangian approach for Wheel - rail thermoelastic contact problem with friction and wear
   
 84. A. Myśliwski:
  Shape optimization of theromoviscoelastic contact problems
   
 85. K.S. Cichocki:
  A model for safe borrowing to finance local government's infrastructure
   
 86. I. Woroniecka:
  Polityka stóp procentowych. Uwzględnienie celu inflacyjnego o stabilizacyjnego
Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www