Kategorie
Kalendarz

Raporty Badawcze IBS 2001

Strona główna » Wydawnictwa » Raporty Badawcze » Raporty Badawcze IBS 2001

 1. P. Grzegorzewski, E. Mrówka:
  Probability measures of intuitionistic fuzzy events

   
 2. P. Holnicki, A. Żochowski, A. Warchałowski:
  Regional-scale air pollution dispersion model REGFOR1

   
 3. P. Holnicki, A. Żochowski, K. Abert, K. Juda-Rezler:
  Forecasting of sulfur deposition on a regional scale

   
 4. P. Holnicki, A. Kałuszko:
  Application of soft computing in a discrete optimization problem

   
 5. P. Bartoszczuk:
  Modeling Sustainable Water Prices

   
 6. P. Bartoszczuk:
  Environmental Kuznets Curve for Some Countries

   
 7. J. Gutenbaum:
  Sieci neuronowe

   
 8. R. Kulikowski:
  URS methodology a tool for stimulation of economic growth by innovations

   
 9. R. Kulikowski, L. Kruś:
  Optymalizacja inwestowania w projekty innowacyjne z uwzględnieniem ryzyka

   
 10. P. Grzegorzewski:
  Interval approximation of a fuzzy number and the principle of information invariance

   
 11. P. Grzegorzewski:
  Separable fuzzy relations

   
 12. J. Gadomski, J. Gutenbaum, M. Inkielman, H. Sałdan:
  metoda kalibracji i korekty bieżącej symulacyjnego modelu gospodarki Polski

   
 13. J. Gadomski:
  Zarys modelu sektora bankowego

   
 14. J. Gutenbaum:
  Modelowanie matematyczne w IBS PAN

   
 15. L. Kruś:
  A system supporting financial analysis of an innovation project in the case of two negotiating parties

   
 16. K. Cichocki:
  Określenie bezpiecznego poziomu zadłużenia gminy

   
 17. J. Gadomski, J. Gutenbaum, M. Inkielman, H. Sałdan:
  Wyniki symulacji po zmianie agregacji danych do modelu SEMP

   
 18. I. Woroniecka:
  Zmiany w preferencjach konsumpcyjnych w okresie transformacji

   
 19. O. Hryniewicz:
  Statistical decisions in quality audits - a possibilistic interpretation of single statistical tests

   
 20. O. Hryniewicz:
  User-preferred solutions of fuzzy optimization problems - an application in choosing user-prefeferred inspection intervals

   
 21. J. Stańczak:
  Algorytm ewolucyjny w problemie sterowania systemu z zadaną trajektorią optymalną o postaci zbioru rozmytego

   
 22. J. Stańczak:
  Biologically inspired methods of an evolutionary algorithm control

   
 23. J. Stańczak:
  Evolutionary algorithm to derive classification rules from sets of examples

   
 24. E. Bednarczuk:
  Hölder-like properties of minimal points in vector optimization

   
 25. Ewa Bednarczuk:
  Stability analysis for parametric vector optimization problems

   
 26. H. Bury, D. Wagner:
  Wyznaczanie mediany Kemeny'ego z uwzględnieniem podejścia D.G. Saariego

   
 27. M. Krawczak, K. Mańczak, G. Szkatuła:
  Wybrane aspekty uczenia maszynowego na podstawie przykładów. Część I.

   
 28. R. Kulikowski:
  Problemy zarządzania ryzykiem

   
 29. L. Słomiński:
  Symulacyjna wycena instrumentów stałodochodowych z zabezpieczeniem hipotecznym

   
 30. K. Szkatuła:
  The asymptotic growth of optimal solutions values ....

   
 31. M. Bereziński, Z. Falkowska-Singer, D. Wagner:
  Integracyjna rola matematyki w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

   
 32. M. Krawczak:
  eural networks foundations for traffic forecasting

   
 33. H. Bury, D. Wagner:
  Group judgement. Some applications to decision problems in transport

   
 34. R. Kulikowski:
  Deision support in safety oriented transport systems

   
 35. J. Studziński:
  Modelowanie matematyczne, symulacja komputerowa i identyfikacja dynamiki przepływu cieczy w wannie szklarskiej

   
 36. J. Studziński, L. Bogdan:
  Modelowanie matematyczne, symulacja komputerowa i identyfikacja procesów dynamicznych i biologicznych w miejskiej oczyszczalni ścieków

   
 37. Z. Bubnicki:
  Learning algorithms and uncertain variables for a class of knowledge based assembly systems

   
 38. M. Romaniuk:
  Bayesian interface and an assumption of a continuity of time in calculating premium for an automobile insurance

   
 39. P. Nowak, P. Nycz, W. Romaniuk:
  Metody Monte-Carlo w wycenie instrumentów pochodnych

   
 40. P. Nowak:
  On a characterization of Hilbert space valued semimartingales

   
 41. M. Piasecki:
  The explicit form of the membership function for the multiplication of two L-L fuzzy numbers

   
 42. M. Piasecki:
  Modification of bisection method for finding roots of any continuous function

   
 43. I. Kaliszewski:
  Dynamic parametric bounds on efficient outcomes in multiple criteria decision

   
 44. I. Kaliszewski:
  Modelowanie ryzyka - bariery złożoności obliczeniowej modeli

   
 45. S. Piasecki:
  Opłacalność uruchomienia produkcji wyrobów w warunkach konkurencji rynkowej (wersja robocza)

   
 46. M. Bereziński:
  Optimization models in traffic network planning and improvement

   
 47. A. Jakubowski:
  Wycena obligacji katastroficznych w ujęciu teorii dwuczynnikowej funkcji użyteczności

   
 48. A. Straszak:
  Wielowymiarowa dynamika tworzenia społeczeństwa informacyjnego

   
 49. A. Straszak:
  Wizerunek Mazowsza w dobie globalizacji i internetu

   
 50. A. Straszak:
  Badanuia operacyjne i systemowe a zarządzanie

   
 51. H. Potrzebowski:
  Wybrane zadania optymalizacji logistyki inżynieryjnej

   
 52. M. Libura:
  On the inverse problem and some related problems in combinatorial optimization

   
 53. W. Ciechanowicz:
  Bioenergia jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich

   
 54. Z. Uhrynowski:
  System komputerowy do wariantowej analizy rozwoju regionu

   
 55. W. Pedrycz, G. Succi:
  fXOR fuzzy logic networks

   
 56. W. Pedrycz, A. Bargiela:
  Granular clustering: a granular signature of data

   
 57. W. Pedrycz, G. Succi, O. Shai:
  Genetic - fuzzy approach to the badean satisfiability problem

   
 58. Sung-Kwun Oh, W. Pedrycz:
  The design of self - organizing polynomial neural networks

   
 59. A. Myśliński:
  Shape optimization for dynamic contact problem with friction

   
 60. J. Kacprzyk, S. Zadrożny:
  Computing with words in decision making through individual and collective linguistic choice rules

   
 61. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Analysis of agreement in a group of experts via distances between intuitionistic fuzzy preferences

   
 62. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  An intuitionistic fuzzy set based approach to intelligent data analysis (an application to medical diagnosis)

   
 63. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Intuitionistic fuzzy relations and measures of consensus

   
 64. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  A consensus reaching process under intuitionistic fuzzy preference relations

   
 65. J. Kacprzyk, S. Zadrożny:
  A general collective choice rule in group decision making under fuzzy preferences and fuzzy majority: an OWA operator based approach

   
 66. A. Rosado, J. Kacprzyk, R.A. Ribeiro, S. Zadrożny:
  Fuzzy querying in crisp and fuzzy relational databases: an overview

   
 67. S. Zadrożny, K.A. Ławcewicz, J. Kacprzyk:
  Intelligent linguistic characterization and retrieval of textual documents: an Internet-based application

   
 68. W. Krajewski, A. Beghi, A. Lepschy, U. Viaro:
  Remarks on delay approximations based on feedback

   
 69. W. Krajewski, A. Lepschy, U. Viaro:
  PI compensation of time delayed processes based on phase margin and crossover frequency

   
 70. A. Barski, L. Kubiczek, E. Michalewski:
  Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu przekształceniami organizacyjnymi.

   
 71. J. Karpiński:
  Ocena niezawodności systemów wielostanowych

   
 72. Z. Nahorski, A. Weryński:
  Czy można otrzymać zmienne parametry jako parametry stałe?

   
 73. J. Babarowski:
  Wpływ endogenizacji wybranych zmiennych scenariusza symulacyjnego na własności prognostyczne makroekonomicznego modelu monetarnego

   
 74. I. Kaliszewski:
  Wielokryterialne podejmowanie decyzji - od teorii do oprogramowania narzędziowego

   
 75. E. Szmidt, J. Kacprzyk:
  Intuitionistic fuzzy preference relations and consensus reaching

   
 76. A. Straszak:
  Educational process reengineering for Polish Information Society

   
 77. A. Straszak:
  The coming digitization of agricultural sector. Economic, social, systems and technological consideration

   
 78. A. Straszak:
  Educational process reengineering and future of the digital economy break point strategies for systemic dominance

   
 79. A. Straszak:
  Wyższe i ponadwyższe wykształcenie warunek niezbędny dynamiki tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Szanse i zagrożenia

   
 80. B. Mażbic-Kulma:
  Badania operacyjne w transporcie lotniczym

   
 81. B. Mażbic-Kulma, A. Pogorzelec, E.M. Komorowska:
  Lokalizacja obiektów. Wybrane modele i algorytmy

   
 82. A. Partyka:
  System REGION w Internecie

   
 83. W. Ciechanowicz:
  Cywilizacja: rozwój i zagrożenia

   
 84. W. Ciechanowicz:
  Ograniczenia perspektyw stosowania energiii jądrowej

   
 85. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Biomasa jako potencjalny akcelerator rozwoju obszarów wiejskich

   
 86. W. Ciechanowicz:
  Środowisko naturalne a rozwój cywilizacji i technologii

   
 87. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Ogniwa paliwowe - paliwa alternatywne - metanol

   
 88. W. Ciechanowicz, Z. Uhrynowski:
  Problemy uprawy i przetwarzania biomasy jako alternatywnego źródła bioenergii

   
 89. Z. Uhrynowski:
  Selekcja jednostek terytorialnych i organizacja danych w systemie REGION

   
 90. W. Ciechanowicz:
  Zarys programu długofalowego konsorcjum "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi"

   
 91. W. Ciechanowicz, Z Uhrynowski:
  Systemy komputerowego wspomagania decyzji rozwojowych

   
 92. W. Ciechanowicz:
  Znaczenie i podsumowanie Międzynarodowych Wrasztatów "Bioenergia na rzecz rozwoju wsi"

   
 93. W. Jęda:
  Modelowanie i identyfikacja dynamiki emosji CO2 w kontekście Protokołu z Kioto

   

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www