Kategorie
Kalendarz

Publikacje w roku 2000

Strona główna » Publikacje » Publikacje w roku 2000

[1] Barski A., Pawlak A.: Komputerowe wspomaganie optymalizacji i symulacji dynamicznej złożonych układów dystrybucji. W: Wspomaganie komputerowe w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Świnoujście-Kopenhaga, 1-5.10.2000, PZIiTS Poznań, Akademia Rolnicza Wrocław.
[2] Bartoszczuk P.: Matematyczny model ustalania opłat za wodę wodociagową. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 211-227.
[3] Bartoszczuk P.: Mathematical model of water pricing. In: NEMASA, IIASA Austria, 7-9.09.2000, IIASA.
[4] Bartoszczuk P.: Taryfy opłat za wodę pozyskiwaną przez wodociągi komunalne. W: H. Sasinowski (Red.): Ekorozwój w polityce regionalnej. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 2000, ss. 232-245, 11 poz. bibl.
[5] Bartoszczuk P.: Wykorzystanie biomasy jako szansy rozwoju terenów wiejskich. W: Gospodarcza aktywizacja regionu międzyrzecza Wisły i Sanu przez rozwój turystyki i rekreacji, Nisko, 2000, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku, ss. 94-105.
[6] Bator R.: System CRM - następca czy uzupełnienie systemu ERP. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 7-12.
[7] Bednarczuk E.: On lower Lipschitz continuity of minimal points. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. DIFFERENTIAL INCLUSIONS, CONTROL AND OPTIMIZATION., vol. 20, No. 2, 2000, ss. 245-255.
[8] Bednarczuk E., Pierre M., Rouy E., Sokołowski J.: Calculating tangent sets in some functional spaces. NONLINEAR ANALYSIS, THEORY, METHODS AND APPLICATIONS, vol. 42, 2000, ss. 871-886, 20 poz. bibl.
[9] Bereziński M.: A nonlinear dynamic model of traffic volume fluctuations. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[10] Bereziński M.: Analiza dynamiki ruchu drogowego za pomocą odwzorowania kwadratowego. W: Matematyka współczesna a inżynieria ruchu, Kołobrzeg, 21.08.2000.
[11] Bereziński M.: The distribution of the number of scans between successive calls when scanning a poisson call arrival process. In: K.L.Stear (Ed.): Traffic and probability. Transport and Communication Press, Toronto 2000, ss. 37-52, 3 poz. bibl.
[12] Bereziński M., Hassin R.: Probabilistic analysis of the capacitated transportation problem. DISCUSSION PAPER UNIVERSITY OF GEORGIA, vol. 879, No. 879, 2000, ss. 1-21, 24 poz. bibl.
[13] Bereziński M., Jęda W., Wagner D.: Modele dynamiki sieci drogowej i analiza podstawowych zależności ruchowych. IBS PAN, Warszawa.
[14] Bereziński M., Kulikowski R., Wagner D.: Metody strategicznego planowania rozwoju transportu. IBS PAN i WSISiZ.
[15] Bereziński M., Wagner D.: Certainty, randomness and uncertainty in transport development planning. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[16] Bereziński M., Wagner D.: Matematyczne modele dynamiki ruchu kolejowego. W: Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu, Zakopane, 3-5 grudnia 2000, Politechnika Radomska, ss. 41-76.
[17] Bogdan L., Łomotowski J., Nahorski Z., Studziński J., Szetela R.: Modelling and calibration of a municipal wastewater treatment process. SYSTEMS SCIENCE, vol. 26, No. 2, 2000, ss. 101-117, 11 poz. bibl.
[18] Bubnicki Z.: Problemy rozpoznawania i uczenia w systemach ekspertowych z reprezentacją wiedzy. W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Wrocław, 13-15.06.2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 269-280.
[19] Bury H., Petriczek G., Wagner D.: Methods of determining group opinion using pairwise comparisons. Analysis of properties and application aspects. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 48, No. 2, 2000, ss. 145-165, 30 poz. bibl.
[20] Bury H., Petriczek G., Wagner D.: Porównanie algorytmów wyznaczania oceny grupowej. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'98, Ustroń, 28-29 października 1998, [druk w 2000 roku].
[21] Bury H., Petriczek G., Wagner D.: Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny'ego. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'99, Ustroń, 15-16 listopada 1999, [druk w 2000 roku] Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss. 227-246.
[22] Bury H., Wagner D.: Group judgement. Some applications to decision problems in transport. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[23] Bury H., Wagner D.: Komputerowe systemy wspomagania pracy grupowej - przykład systemu Mediator+. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 126-138.
[24] Bury H., Wagner D.: The use of Kemeny median for group decision making. Integer programming approach. In: Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Polska, 28-31 August 2000, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczacińskiej, ss. 193-198.
[25] Bustince H., Kacprzyk J., Mohedano H.: Intuitionistic fuzzy generators. Application to intuitionistic fuzzy complementation. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 114, No. 3, 2000, ss. 485-504, 26 poz. bibl.
[26] Chmielewski J.: Zwinne i wirtualne organizacje XXI wieklu wspomagane technologiami teleinformatycznymi. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 13-25.
[27] Chudzikiewicz A., Myśliński A.: A temperature field in rolling contact problems. In: IUTAM Symposium on Unilateral Multibody Contact, Munich (Germany), August 3-7, 1998, [druk w 2000 roku] Kluwer, ss. 255-264.
[28] Cichocki K.: Zarządzanie finansami komunalnymi - perspektywa wieloletnia. W: Finanse Samorządowe 2000+ - w druku, Warszawa, 13-14 grudnia 2000r. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
[29] Cichocki K., Bitner M., Szpak M., Ziarko U.: Wieloletnie planowanie finansowe i zarządzanie długiem. Municipium, S. A. Warszawa, Seria: Zintegrowane Zarządzanie Finansami. Poradnik dla gmin.
[30] Cichocki K., Leithe J.: Finansowanie infrastruktury poprzez zaciąganie długu. Część I. PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY, vol. VI, No. 06/2000, 2000, ss. 16-20.
[31] Ciechanowicz W.: Bioenergy as a factor of the sustainable rural area development in Poland. In: NEMASA, IIASA Austria, 7-9.09.2000, IIASA.
[32] Ciechanowicz W.: Co dalej z biomasą ? TYGODNIK SIEDLECKI, No. 13 (927), 2000, ss. 13-13.
[33] Ciechanowicz W.: Myślenie i zrównoważony rozwój. TYGODNIK SIEDLECKI, No. 1 (915), 2000, ss. 18-18.
[34] Ciechanowicz W.: Węgiel można zastąpić. TYGODNIK SIEDLECKI, No. 8 (922), 2000, ss. 10-10.
[35] Ciechanowicz W.: Zagrożenia środowiska naturalnego a rozwój kraju w XXI wieku. Część I: Ery cywilizacji agrarnej i przemysłowej. Zagrożenia dla biosfery i człowieka. AURA, No. 7/2000, 2000, ss. 11-12.
[36] Ciechanowicz W.: Zagrożenia środowiska naturalnego a rozwój kraju w XXI wieku. Część II: Era cywilizacji informatycznej. Myślenie ekologiczne. Technologie ery cywilizacji przemysłowej. AURA, No. 8/2000, 2000, ss. 9-10.
[37] Ciechanowicz W.: Zagrożenia środowiska naturalnego a rozwój kraju w XXI wieku. Część III: Bioenergia. AURA, No. 10/2000, 2000, ss. 12-15.
[38] Ciechanowicz W.: Zagrożenia środowiska naturalnego a rozwój kraju w XXI wieku. Część IV: Technologie ery cywilizacji informatycznej. AURA, No. 11/2000, 2000, ss. 14-16.
[39] Ciechanowicz W.: Zagrożenia środowiska naturalnego a rozwój kraju w XXI wieku. Część V: Rozwój obszarów wiejskich na terenie Polski w XXI wieku. AURA, No. 12/2000, 2000, ss. 15-16.
[40] Dawidowicz A., Kulczycki P.: Test zgodności przy silnie niezrównoważonych próbach. W: 29 Ogólnopolska konferencja zastosowań matematyki, Zakopane, 19-26 września 2000, IM PAN, ss. 25-NULL.
[41] Dontchev A., Hager W., Malanowski K.: Error bounds for Euler approximation of a state and control constrained optimal control problem. NUMERICAL FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPTIMIZATION, vol. 21, No. 5-6, 2000, ss. 653-682, 14 poz. bibl.
[42] Dontchev A., Hager W., Malanowski K., Veliov V.: On quantitative stability in optimization and optimal control. SET-VALUED ANALYSIS, vol. 8, 2000, ss. 31-50, 13 poz. bibl.
[43] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: A family of nongradient algorithms for L2 optimal MIMO model reduction. In: Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Polska, 28-31 August 2000, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczacińskiej, ss. 255-260.
[44] Ferrante A., Krajewski W., Lepschy A., Viaro U.: Remarks on the steady-state accuracy of a feedback control systems. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 51-67, 11 poz. bibl.
[45] Filipowska B.: Budynki inteligentne - przykłady zastosowan w Polsce. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 26-38.
[46] Filutowicz Z., Filutowicz J., Zawadzki D., Kmiecik A., Szczepaniak P.: Sieciowy system informacyjny do integracji działań podmiotów biorących udział w przeszczepianiu nerek. In: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne, Wrocław, 2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[47] Fukao T., Kenmochi N., Pawłow-Niezgódka I.: Transmission problems arising in Czochralski process of crystal growth. In: Proceedings of the Polish-Japanese Days, Bedlewo, 19-23 November 2000, Gakkotosho.
[48] Gadomski J., Woroniecka-Leciejewicz I.: Structure and productivity during a simulated transition: The Polish case. In: O. Fabel, F. Farina and L. F. Punzo (Eds.): European economies in transition. In search of a new growth path. Macmillan Press, London 2000, ss. 177-197, 15 poz. bibl.
[49] Gątarek D.: Katastrofy finansowe. In: SAS Forum 2000, Mikołajki, 18-20 październik 2000, SAS Institute, ss. 1-13.
[50] Gątarek D.: Metody pomiaru i analizy ryzyka finansowego. W: Zarządzanie ryzykiem finansowym, Warszawa, luty 2000, IIR, ss. 1-10.
[51] Gątarek D.: Modelling without tears. RISK, vol. 13, No. 9, 2000, ss. S20-S24, 11 poz. bibl.
[52] Gątarek D.: Modelowanie w finansach. RYNEK TERMINOWY, vol. 3, 2000, ss. 93-96.
[53] Gątarek D.: Możliwości kształtowania odpowiedniego profilu ryzyka stóp procentowych i zabezpieczeń kursowych. W: Rynek Obligacji, Warszawa, pażdziernik 2000, IIR, ss. 1-20.
[54] Gątarek D.: Recent progress in the BGM model. In: Risk 2000 Europe, Paryż, marzec 2000, Risk Publications, ss. 100-111.
[55] Gątarek D.: Ryzyko rynkowe. W: Zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie, Warszawa, marzec 2000, IIR, ss. 1-10.
[56] Gątarek D., Witkowski Ł.: O katastrofach finansowych. RYNEK TERMINOWY, vol. 3, 2000, ss. 14-17, 4 poz. bibl.
[57] Graczyk M.: Wykorzystanie komputera w procesie podejmowania decyzji. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 39-54.
[58] Growe-Kuska N., Kiwiel K., Nowak M., Romisch W., Wegner I.: Power management under uncertainty by Lagrangian relaxation. In: Proceedings of the 6th International conference on probabilistic methods applied to power systems PMAPS 2000, Funchal, Madeira, Portugal, 25-28 September, 2000, INESC, ss. 1-8.
[59] Grzegorzewski P.: A soft design of acceptance sampling plans by variables. In: Proceedings of the 8th international conference on information processing and management of uncertainty in knowledge-based systems (IPMU 2000), Madrid, July 3-7, 2000, Universidad Politecnica de Madrid, ss. 208-214.
[60] Grzegorzewski P.: Conditional probability and independence of intuitionistic fuzzy events. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 6, No. 1, 2000, ss. 7-14, 16 poz. bibl.
[61] Grzegorzewski P.: Conditional probability and independence of intuitionistic fuzzy events. In: Partial Knowledge and Uncertainty: Independence, Conditioning, Inference, Italy, Rome, May, 4-6, 2000, Universita "La Sapienza".
[62] Grzegorzewski P.: Interval aggregation in data mining. In: H.L. Larsen, J. Kacprzyk, S. Zadrożny, T. Andreasen and H. Christiansen (Eds.): Flexible query answering systems. Recent advances. Physica Verlag, Heidelberg New York 2001 [druk w 2000 roku], ss. 465-474.
[63] Grzegorzewski P.: Testing statistical hypotheses with vague data. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 112, 2000, ss. 501-510, 17 poz. bibl.
[64] Grzegorzewski P., Bobecka K., Dembińska A., Pusz J.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.
[65] Grzegorzewski P., Hryniewicz O.: Soft methods in statistical quality control. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 119-140, 37 poz. bibl.
[66] Grzegorzewski P., Wieczorkowski R.: Testing multivariate normality by data transformations. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS - FOLIA OECONOMICA, 166.
[67] Gutenbaum J.: Podstawy modelowania matematycznego. Część A. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2000, 140 s., 20 poz. bibl. Seria: Skrypty.
[68] Gutenbaum J., Inkielman M.: Analiza systemowa i teoria sterowania w modelowaniu makroekonomicznym. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, vol. 8, No. 12, 1999 [druk w 2000 roku], ss. 114-116, 5 poz. bibl.
[69] Gutenbaum J., Inkielman M.: Optymalizacja wielokryterialna przy wielu ośrodkach decyzyjnych - na przykładzie modelowania makroekonomicznego rozwoju Polski. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 165-178.
[70] Hoffman K., Kaliszewski I., Sulima A.: Odtwarzanie informacji z informacji zagregowanej - konstrukcja indeksu ceny energii elektrycznej. W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Wrocław, 13-15.06.2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 253-260.
[71] Holnicki P., Kałuszko A.: Decision support method for cost-effective emission control on regional scale. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 97, No. 1, 2000, ss. 249-262, 5 poz. bibl.
[72] Holnicki P., Nahorski Z., Żochowski A.: Modelowanie procesów środowiska naturalnego. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2000, 339 s., 166 poz. bibl. Seria: Monografie.
[73] Holnicki P., Żochowski A., Abert K., Juda-Rezler K.: Forecasting of sulfur deposition on a regional scale. ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING, vol. 28, No. 3-4, 2003 [druk w 2000 roku], ss. 95-107, 10 poz. bibl.
[74] Hołubiec J., Krawczak M. (Red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2000, 233 s.
[75] Hołubiec J., Malicka-Wąsowska J.: Komputerowe wspomaganie planowania rozwoju regionów. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 139-150.
[76] Hołubiec J., Petriczek G.: Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 189-201.
[77] Hryniewicz O.: Efektywne statystyczne sterowanie procesami (SPC) z wykorzystaniem pakietu STATISTICA. W: Metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Warszawa, 12.10.2000, STATSOFT.
[78] Hryniewicz O.: Metody statystyczne w badaniach systemowych. W: A. Iwasiewicz, Z. Paszek (Red.): Między liczbą a treścią. Kraków 1998 [druk w 2000 roku], ss. 43-51.
[79] Hryniewicz O.: Modelowanie zjawisk losowych w warunkach nieprecyzyjności. W: Warsztaty Naukowe PTSK, Białystok, sierpień, 1999.
[80] Hryniewicz O.: Possibilistic interpretation of the results of statistical tests. In: Proceedings of the 8th international conference on information processing and management of uncertainty in knowledge-based systems (IPMU 2000), Madrid, July 3-7, 2000, Universidad Politecnica de Madrid, ss. 215-219.
[81] Hryniewicz O., Nieckuła J.: Symulacyjne metody analizy kart kontrolnych dla potrzeb szkoleniowych. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 281-289.
[82] Jakubowski A., Kulikowski R.: Wycena obligacji w warunkach ryzyka niewypłacalności emitenta. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'99, Ustroń, 15-16 listopada 1999, [druk w 2000 roku] Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss. 187-208.
[83] Jaworska T.: A new approach to stereo image matching based on multiresolution wavelet analysis. In: Machine Graphics & Vision, Podlesice, Polska, 15-19 maja 2000, Instytut Podstaw Informatyki PAN, ss. 439-446.
[84] Jęda W., Zagórski A.: On efficient field energy conversion in non-phase-matched frequency doubling process. ACTA PHYSICA POLONICA , vol. 98, No. 1-2, 2000, ss. 47-53, 7 poz. bibl.
[85] Józefczyk J.: Zastosowanie algorytmu genetycznego w problemie szeregowania zadań z ruchomymi realizatorami. W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe, Wrocław, 13-15.06.2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ss. 29-36.
[86] Józefczyk J., Szala M.: Sterowanie pojazdami autonomicznymi z wykorzystaniem rozpoznawania z reprezentacją wiedzy. W: XII Krajowa konferencja automatyzacji procesów dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, ss. 201-210.
[87] Kacprzyk J.: Computing with words in multistage fuzzy control. In: International workshop on intelligent systems resolutions (8th Bellman Continuum), Hsinchu, Taiwan, R.O.C. December 11-12, 2000, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. ss. 346-350.
[88] Kacprzyk J.: Fuzzy sets and fuzzy systems: a brief introduction. In: P.S. Szczepaniak, P. Lisboa, J. Kacprzyk (Eds.): Fuzzy systems in medicine. Physica Verlag, Berlin/Heidelberg 2000, ss. 3-30, 53 poz. bibl.
[89] Kacprzyk J.: Intelligent data analysis via linguistic data summaries: a fuzzy logic approach. In: R. Decker and W. Gaul (Eds.): Classification and information processing at the turn of the millennium. Springer Verlag, Berlin Heidelberg New York 2000, ss. 153-161, 15 poz. bibl.
[90] Kacprzyk J., Szmidt E.: On measures on consensus under intuitionistic fuzzy relations. In: Proceedings of the 8th international conference on information processing and management of uncertainty in knowledge-based systems (IPMU 2000), Madrid, July 3-7, 2000, Universidad Politecnica de Madrid, ss. 641-647.
[91] Kacprzyk J., Zadrożny S.: A fuzzy consensus reaching system and its WWW browser based implementation. In: Proceedings of the 8th international conference on information processing and management of uncertainty in knowledge-based systems (IPMU 2000), Madrid, July 3-7, 2000, Universidad Politecnica de Madrid, ss. 1454-1461.
[92] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Collective choice rules under linguistic preferences: an example of the computing with words/perceptions paradigm. In: Proceedings of the 9th IEEE international conference on fuzzy systems, San Antonio, USA, 7-10 May, 2000, IEEE, ss. 786-791.
[93] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Computing with words: towards a new generation of linguistic querying and summarization of databases. In: P. Sincak and J. Vascak (Eds.): Quo vadis computational intelligence? Physica Verlag, Heidelberg / New York 2000, ss. 144-175, 59 poz. bibl.
[94] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Data mining via fuzzy querying over the internet. In: O. Pons, M.A. Vila, J. Kacprzyk (Eds.): Knowledge management in fuzzy databases. Physica Verlag, Heidelberg, New York 2000, ss. 211-233, 27 poz. bibl.
[95] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Fuzzy queries against a crisp database over the Internet: An implementation. In: 4th international conference on knowledge-based intelligent engineering systems & allied technologies (KES'2000), Brighton, UK, 30 August-1 September 2000, IEEE, ss. 704-707.
[96] Kacprzyk J., Zadrożny S.: On combining intelligent querying and data mining using fuzzy logic concepts. In: G. Bordogna and G. Pasi (Eds.): Recent research issues on the management of fuzziness in databases. Physica Verlag, Heidelberg, New York 2000, ss. 67-81, 27 poz. bibl.
[97] Kacprzyk J., Zadrożny S.: On linguistic approaches in flexible querying and mining of association rules. In: H.L. Larsen, J. Kacprzyk, S. Zadrożny, T. Andreasen and H. Christiansen (Eds.): Flexible query answering systems. Recent advances. Physica Verlag, Heidelberg New York 2001 [druk w 2000 roku], ss. 475-484, 22 poz. bibl.
[98] Kacprzyk J., Zadrożny S.: Paradygmat obliczeń na słowach w inteligentnym wyszukiwaniu danych. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 255-269.
[99] Kaliszewski I.: Umowy terminowe dla zjawisk pogodowych. RYNEK TERMINOWY, No. 8, 2000, ss. 59-65, 2 poz. bibl.
[100] Kaliszewski I.: Umowy terminowe rynku energii elektrycznej. W: A.T. Szablewski (Red.): Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2000, ss. 65-85, 8 poz. bibl.
[101] Kaliszewski I.: Using trade-off information in decision making algorithms. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, vol. 27, 2000, ss. 161-182, 24 poz. bibl.
[102] Khludnev A., Sokołowski J.: O differentsirovanii funktsionalov energii v teorii treshin s vozmozhnym kontaktom beregov. DOKLADY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, vol. 374, No. 6, 2000, ss. 776-779.
[103] Kirk J., Żurada J.: A two-stage algorithm for improving topography preservation in self-organizing maps. In: IEEE SMC 2000, Nashville, TN, USA, October 8-11, 2000, IEEE, ss. 2527-2531.
[104] Kiwiel K.: Efficiency of proximal bundle methods. JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, vol. 104, No. 3, 2000, ss. 589-603, 20 poz. bibl.
[105] Kiwiel K., Feltenmark S.: Dual applications of proximal bundle methods, including Lagrangian relaxation of nonconvex problems. SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, vol. 10, No. 3, 2000, ss. 697-721, 30 poz. bibl.
[106] Kiwiel K., Lindberg P., Nou A.: Bregman proximal relaxation of large-scale 0-1 problems. COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS, vol. 15, No. 1, 2000, ss. 33-44, 20 poz. bibl.
[107] Kosiński J.: Możliwość porównywania projektów inwestycyjnych różnych. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 55-72.
[108] Krajewski W.: A note on system modelling and control in the case of conflicting objectives. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 97, No. 1, 2000, ss. 91-97.
[109] Krawczak M.: Backpropagation versus dynamic programming approach. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 48, No. 2, 2000, ss. 167-180, 20 poz. bibl.
[110] Krawczak M.: Continuation method for neural networks learning. In: Proceedings of ICONIP-2000, Taejon, Korea, 14-18.11.2000, IEEE, ss. 292-298.
[111] Krawczak M.: Elements of chaos theory to time series prediction. In: Proceedings of ADS-2000, Szczecin, 16-18.10.2000, PAN, ss. 76-86.
[112] Krawczak M.: Feedforward neural networks learning by continuation method. In: Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Polska, 28-31 August 2000, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczacińskiej, ss. 0-0.
[113] Krawczak M.: Homotopy method for neural networks learning. In: Proceedings of ICSC, Iizuka, 6-9,10,2000, IEEE, ss. 341-347.
[114] Krawczak M.: Neural networks foundations for traffic forecasting. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[115] Krawczak M.: Neural networks learning by homotopy method. In: Proceedings of the 5th Conference on neural networks and soft computing, Zakopane, 2000, IEEE, ss. 163-170.
[116] Krawczak M.: Theoretical foundations for neural networks prediction. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 245-254.
[117] Krawczak M.: Wybrane aspekty modelowania szeregów czasowych. W: Społeczeństwo informacyjne w rozwoju zrównoważonym - zmiany, wyzwania i wybory, Szczecin, 14.12.2000, Politechnika Szczecińska, ss. 198-207.
[118] Krawczak M., Miklewski A., Jakubowski A., Konieczny P.: Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. IBS PAN, Warszawa, 2000, 257 s., 173 poz. bibl. Seria: Badania Systemowe, t. 25.
[119] Kruś L.: Multicriteria decision support in bargaining, a problem of players' manipulations. In: Proceedings of the 4th international conference on multi-objective programming and goal programming: theory and applications, Ustroń, Poland, May 29 - June 1, 2000, Akademia Ekonomiczna, Katowice, ss. 295-313.
[120] Kruś L., Bronisz P.: Cooperative game solution concepts to a cost allocation problem. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol. 122, No. 2, 2000, ss. 258-271, 19 poz. bibl.
[121] Krzemiński Z., Szczepaniak P.: Analysis of biomedical images by edge and region detection. In: International conference "Mechatronics 2000", Warsaw, 21-23 września 2000, Politechnika Warszawska, ss. 227-229.
[122] Kulczycka J., Kulczycki P.: Hedging as a tool to maximize the profits of metal producers. In: Industrial Econometrics. Steel Products, Nonferrous Metals and their downstream Industries, Luxembourg, 5-7 lipca 2000, APPLIED ECONOMETRICS ASSOCIATION, ss. 25-31.
[123] Kulczycka J., Kulczycki P.: Hedging for profit maximisation. RINGSIDER, No. 10, 2000, ss. 23-24.
[124] Kulczycki P., Schioler H.: Estimation of Conditional Quantile Using Neural Networks. PERIODICA POITECHNICA (SER. ELECTRICAL ENGINEERING), vol. 43, No. 2, 1999 [druk w 2000 roku], ss. 109-126.
[125] Kulikowski R. (Red.): Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 2, vol.48. Polska Akademia Nauk, 2000, 142 s.
[126] Kulikowski R.: Decision support in safety oriented transport systems. ARCHIVES OF TRANSPORT.
[127] Kulikowski R.: Managing research risk - A new approach in R&D Systems. In: Report on Management - V Edition, Warszawa, wrzesień 2000, WSPiZ oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, ss. 2-15.
[128] Kulikowski R.: Optimization of survival strategy by application of safety dependent utility model. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 167-178, 9 poz. bibl.
[129] Kulikowski R.: Optimum safety/return principle and applications. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 48, No. 2, 2000, ss. 214-229.
[130] Kulikowski R.: URS methodology - a tool for stimulation of economic growth by innovations. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.).
[131] Kulikowski R.: Wspomaganie decyzji inwestora w warunkach ryzyka. RYNEK TERMINOWY, vol. 2, No. 8, 2000, ss. 129-133.
[132] Kulikowski R., Jakubowski A.: Valuation of catastrophe bonds. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 48, No. 2, 2000, ss. 181-211, 13 poz. bibl.
[133] Larsen H., Kacprzyk J., Zadrożny S., Andreasen T., Christiansen H. (Eds.): Flexible query answering systems. Recent advances. Physica-Verlag, Heidelberg, 2001 [druk w 2000 roku], 612 s. Seria: Advances in Soft Computing.
[134] Libura M.: Accuracy and stability functions for combinatorial optimization problems. In: 14. Workshop on Discrete Optimization, Preprint 2000-04, ISSN 1433-9307, Holzhau, Erzgebirge, May 23-26, 2000, Technische Universitat Bergakademie Freiberg, ss. 35-38.
[135] Libura M.: On the accuracy function and the accuracy radius for combinatorial optimization problems. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 48, No. 2, 2000, ss. 231-245, 12 poz. bibl.
[136] Libura M.: Quality of solutions for perturbed combinatorial optimization problems. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 199-219, 16 poz. bibl.
[137] Lisboa P., Ifeachor E., Szczepaniak P. (Eds.): Artificial neural networks in biomedicine. Springer Verlag, London, 2000, 450 s.
[138] Łukasik S.: Discrete multistage optimization. In: Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Polska, 28-31 August 2000, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczacińskiej, ss. 859-864.
[139] Łukasik S.: Komputerowe wspomaganie decyzji dotyczących utrzymania i modernizacji regionalnej sieci drogowej. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 151-162.
[140] Malanowski K. (Ed.): Special issue dedicated to professor Jakub Gutenbaum on his 70th birthday. Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2000, 444 s.
[141] Malanowski K.: Stability and sensitivity analysis for optimal control problems with control state constraints. Instytut Matematyczny PAN, Warszawa, 2001 [druk w 2000 roku], 51 s., 54 poz. bibl. Seria: Dissertationes Mathematicae vol.CCCXCIV.
[142] Malanowski K., Troeltzsch F.: Lipschitz stability of solutions to parametric optimal control for elliptic equationsm. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 237-256, 14 poz. bibl.
[143] Malinowska A.: Rozwiązanie utopijne zadania wielokryterialnego programowania matematycznego. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 106-112.
[144] Małecki Z.: Wyceny instrumentów finansowych zależnych od stóp procentowych. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 113-124.
[145] Mażbic-Kulma B., Pogorzelec A., Komorowska E.: Lokalizacja obiektów. Wybrane modele i algorytmy. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania.
[146] Michalewski E.: Komputerowo wspomagany system zarządzania Stocznią Gdynia S.A. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 94-114.
[147] Mrówka E., Grzegorzewski P.: Zastosowanie testów do hipotez rozmytych w tworzeniu rozmytych zapytań. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 135-149.
[148] Myśliński A.: Shape optimization for dynamic contact problem. DISCUSSIONES MATHEMATICAE. DIFFERENTIAL INCLUSIONS, CONTROL AND OPTIMIZATION., vol. 20, 2000, ss. 79-91, 15 poz. bibl.
[149] Myśliński A., Troeltzsch F.: Shape optimal design of thermoelastic problem with nonlinear boundary condition. In: Short Paper Proceedings, Buffalo/Niagara, USA, May 17-21, 1999, [druk w 2000 roku] International Society of Structural and Multidisciplinary Optimization (ISSMO), ss. 300-304.
[150] Myśliński A., Żochowski A.: Fictitious domain approach for numerical solution of elliptic problems. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 305-323, 22 poz. bibl.
[151] Nahorski Z., Owsiński J., Szapiro T. (Eds.): Transition to advanced market institutions and economies. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 97. Bussum: J.C.Baltzer AG, Science Publishers, 2000, 376 s.
[152] Nahorski Z., Ravn H.: A review of mathematical models in economic environmental problems. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 97, 2000, ss. 165-201, 98 poz. bibl.
[153] Nahorski Z., Ravn H.: Mathematical models in economic environmental problems. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), vol. 48, No. 2, 2000, ss. 247-277, 69 poz. bibl.
[154] Nurmi H., Kacprzyk J.: Social choice under fuzziness: a perspective. In: J. Fodor, B. De Baets and P. Perny (Eds.): Preferences and decisions under incomplete knowledge. Physica Verlag, Heidelberg New York 2000, ss. 107-130, 68 poz. bibl.
[155] Nycz P., Grzegorzewski P.: Interfejs komputerowego systemu do analizy nieprecyzyjnych wyników badań niezawodności. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 150-159.
[156] Oh S., Pedrycz W.: Self-organizing fuzzy polynomial neural networks. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS.
[157] Oh S., Pedrycz W.: The design of self-organizing polynomial neural networks. INFORMATION SCIENCES.
[158] Owsiński J.: An inquiry into the Copernicus-Gresham law of worse money in standardization. EURAS YEARBOOK OF STANDARDIZATION, vol. XVII, No. 3/2000, 2000, ss. 317-321, 6 poz. bibl.
[159] Owsiński J.: Modelowanie systemowe a rozwój podtrzymywalny. W: R. Horodeński (Red.): Strategia rozwoju pogranicza wschodniego Polski. WSE, Białystok 2000, ss. 206-214, 10 poz. bibl.
[160] Owsiński J., Johansson M. (Eds.): Global-local interplay in the Baltic Sea Region. The Interfaces Institute & Systems Research Institute, Warsaw, 2000, 452 s.
[161] Owsiński J., Kałuszko A.: Political and societal gradients across space vs. cooperation and competition. In: Owsiński W. J., Johansson M. (Eds.): Global-local interplay in the Baltic sea region. The Interfaces Institute, Warsaw 1998 [druk w 2000 roku], ss. 262-289, 22 poz. bibl.
[162] Owsiński J., Zadrożny S.: Structuring the set of MPs in Polish parliament: a simple clustering exercise. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 2000, No. 97, 2000, ss. 15-29, 15 poz. bibl.
[163] Owsiński J., Zadrożny S.: Suicide rates and their patterns vs. measurement of quality of life. In: W. Ostasiewicz (Ed.): Aspects of quality of life. Wrocław University of Economics Publishing House, Wrocław 2000, ss. 263-285, 14 poz. bibl.
[164] Owsiński J., Zadrożny S., Kisiel-Łowczyc B.: Geographical structures of international trade in the Baltic Rim. W: Klasyfikacja i analiza danych: Teoria i zastosowania, Rytro, 10-12 października 1999, [druk w 2000 roku] ss. 11-26.
[165] Pawlik G., Wójcik-Mazur A.: Zastosowanie wielowymiarowej bazy danych opartej na bankowej informacji sprawozdawczej do analizy ryzyka finansowego na przykładzie oceny ryzyka płynności banku. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 160-170.
[166] Pawłow-Niezgódka I.: Diffuse interface model of solid-liquid phase transition with internal energy as an order parameter. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, vol. 10, No. 1, 2000, ss. 305-327, 18 poz. bibl.
[167] Pawłow-Niezgódka I.: Thermodynamically consistent models for media with microstructures. ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS, vol. 10, No. 1, 2000, ss. 265-303, 47 poz. bibl.
[168] Pawłow-Niezgódka I.: Three-dimensional model of thermomechanical evolution of shape memory materials. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 341-365, 42 poz. bibl.
[169] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Nieliniowe materiały termosprężyste-analiza wielowymiarowych modeli matematycznych. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, vol. 9, No. 5, 2000, ss. 117-118, 4 poz. bibl.
[170] Pawłow-Niezgódka I., Żochowski A.: Nonlinear thermoelastic system with viscosity and nonlocality. In: Free Boundary Problems: Theory and Applications, Chiba, Japan, 7 -13 November 1999, [druk w 2000 roku] Gakkotosho Tokyo (Japan), ss. 251-265.
[171] Pedrycz W.: Knowledge-oriented neurocomputing: at the junction of numeric and granular computing. In: Proceedings of the 5th Conference on neural networks and soft computing, Zakopane, 2000, IEEE, ss. 13-22.
[172] Pedrycz W.: Neural architectures of fuzzy petri nets. In: L. Jain and A. M. Fanelli (Eds.): Recent advances in artificial neural networks. Design and aplications. CRC Press.
[173] Pedrycz W.: Neural networks in the framework of granular computing. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE, vol. 10, No. 4, 2000, ss. 101-123, 21 poz. bibl.
[174] Pedrycz W., Chun M., Succi G.: N^4: computing with neural receptive fields. IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS.
[175] Pedrycz W., Roventa E.: Selected properties of granular information and granular processes. In: Proceedings of the 8th international conference on information processing and management of uncertainty in knowledge-based systems (IPMU 2000), Madrid, July 3-7, 2000, Universidad Politecnica de Madrid, ss. 543-548.
[176] Pedrycz W., Smith M., Bargiela A.: A granular signature of data. In: PeachFuzz2000, Atlanta, Georgia, USA, July, 13-15, 2000, NAFIPS, ss. 69-73.
[177] Pedrycz W., Sosnowski Z.: Drzewa decyzyjne z rozmytą granulacją wiedzy. W: Z. Bubnicki, A. Grzech (Red.): Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, ss. 161-166, 15 poz. bibl.
[178] Pedrycz W., Succi G., Musilek P., Bai X.: Using self-organizing maps to analyze object oriented software measures. JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE.
[179] Pedrycz W., Vukovich G.: Data projection as a logic-based mapping. IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNETICS.
[180] Pedrycz W., Vukovich G.: Granular neural networks. NEUROCOMPUTING.
[181] Pedrycz W., Vukovich G.: Logic-oriented fuzzy clustering. PATTERN RECOGNITION LETTERS.
[182] Pedrycz W., Vukovich G.: Representation and propagation of information granules in rule-based computing. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE.
[183] Pedrycz W., Vukovich G.: System modeling with fuzzy plug-ins. KYBERNETES, vol. 29, No. 4, 2000, ss. 473-490, 14 poz. bibl.
[184] Pęksyk L.: Dwuwymiarowy matematyczny model alokacji kapitału w długookresowym horyzoncie czasowym. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 179-190.
[185] Pęksyk L.: Jednowymiarowy matematyczny model alokacji kapitału. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 171-178.
[186] Piasecki S.: Sieciowe modele symulacyjne do wyznaczania strategii rozwoju przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Instytut Interfacji, Warszawa, 2000, 287 s., 97 poz. bibl.
[187] Piotrowski M., Szczepaniak P.: Active contour based segmentation of low-contrast medical images. In: 1st international conference on advances in medical signal and information processing (MEDSIP' 2000), Bristol, UK, 2000, IEE Conference Publication, ss. 104-109.
[188] Pons O., Vila M., Kacprzyk J. (Eds.): Knowledge management in fuzzy databases. Physica-Verlag, Heidelberg, New York, 2000, 384 s. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
[189] Potrzebowski H.: Sieciowe modele obliczeniowe - przykłady konstruktywnych rozwiązań. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 202-210.
[190] Skiba R.: Filozofia controllingu a zintegrowany system informatyczny w przedsiębiorstwie. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 204-207.
[191] Słomiński L.: Model drzewa binarnego do wyceny obligacji z dołączoną opcją. RYNEK TERMINOWY.
[192] Słomiński L.: Optymalizacja struktur obligacji transzowych długu hipotecznego. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'99, Ustroń, 15-16 listopada 1999, [druk w 2000 roku] Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss. 369-381.
[193] Słomiński L.: Redystrybucja ryzyka w obligacjach gwarantowanych hipoteką. RYNEK TERMINOWY.
[194] Słomiński L., Bertocchi M., Giacometti R.: Bond portfolio management with REPO contracts: the Italian case. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 97, No. 97, 2000, ss. 111-129, 10 poz. bibl.
[195] Słomka M.: Impact of initialization methods of start population on convergence of evolutionary strategies. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 208-219.
[196] Smolikova R., Mostafa G., Żurada J., Farag A.: Classification of multispectral data using fuzzy neural networks. In: P. Sincak and J. Vascak (Eds.): Quo vadis computational intelligence? Physica Verlag, Heidelberg / New York 2000, ss. 426-431, 12 poz. bibl.
[197] Sokołowski J., Żochowski A.: Topological derivatives of shape functionals for elasticity systems. In: K. H. Hoffmann, I.Lasiecka, G.Leugering, F.Troeltsch (Eds.): Optimal control of partial differential equations. Birkhauser, 2000, ss. 113-125, 9 poz. bibl.
[198] Straszak A.: Porozumienie "Zielone płuca Polski" w dobie globalizacji i internetu. W: Zielone płuca Polski, Ciechanów, 5 maja 2000, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, ss. 71-96.
[199] Straszak A.: Tworzenie się społeczeństw informacyjnych - problemy globalne versus regionalne. W: Współczesne problemy społeczeństwa informacyjnego, Szczecin, 14 grudnia 2000, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
[200] Studziński J.: The use of mathematical models of the wastewater purification process for computer-aided decision making. In: Simulation in industry, Hamburg, 28-30.09.2000, Society for Computer Simulation International (SCS), ss. 624-629.
[201] Studziński J., Bogdan L.: Computer aided modelling, optimisation and control of the large municipal water net. In: Simulation and Modelling: Enablers for a Better Quality of Life, Ghent , Belgia, 23-26 maj 2000, Society for Computer Simulation International (SCS), ss. 586-588.
[202] Studziński J., Bogdan L.: Sophisticated computer tools for simulation and optimisation of municipal water networks. In: Proceedings of XXII International Colloquium ASIS 2000, Advanced Simulation of Systems, Sv. Hostyn, Czechy, 12-14 września 2000, MARQ, ss. 247-251.
[203] Studziński J., Bogdan L., Kaczmarska D.: Komputerowo wspomagane modelowanie, optymalizacja i sterowanie dużej komunalnej sieci wodociągowej. W: Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. Ciechocinek, wrzesień'2000, IBS PAN, ss. 83-93.
[204] Studziński J., Hryniewicz O., Kacprzyk J., Drelichowski L. (Red.): Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji. IBS PAN, Warszawa, 2000, 312 s. Seria: Badania Systemowe, t. 26.
[205] Studziński J., Straubel R.: Computer aided planning and operating of the water networks in Koenigs-Wusterhausen and Rzeszow. In: Water supply and water quality, Kraków, 11-13.09.2000, PZIiTS, ss. 43-54.
[206] Studziński J., Straubel R.: Problemy projektowania i wdrażania systemów informatycznych do modelowania, optymalizacji i sterowania komunalnymi sieciami wodociagowymi na przykładach Koenigs-Wusterhausen i Rzeszowa. W: Wspomaganie komputerowe w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, Świnoujście-Kopenhaga, 1-5.10.2000, PZIiTS Poznań, Akademia Rolnicza Wrocław, ss. 40-55.
[207] Szczepaniak P.: Fuzzy and genetic approach to diagnosis of power transformers. In: 4th IFAC symposium on fault detection, supervision and safety for technical processes, Budapest, Hungary, 2000, IFAC, ss. 428-433.
[208] Szczepaniak P.: Sieci neuronowe i logika rozmyta w medycynie - przegląd zastosowań. In: W. Duch, J. Korbicz, L. Rutkowski i R. Tadeusiewicz R. (Eds.): Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
[209] Szczepaniak P., Lisboa P.: Artificial neural networks in medicine - survey of applications. In: Second ICSC symposium on neural computation NC'2000, Berlin, 2000, ICSC Academic Press, ss. 944-950.
[210] Szczepaniak P., Lisboa P., Kacprzyk J. (Eds.): Fuzzy systems in medicine. Physica-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2000, 700 s. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing.
[211] Szkatuła G., Hołubiec J., Wagner D.: Forecasting voting behaviour using machine learning - Poland in transition. ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, vol. 97, No. 1, 2000, ss. 31-41, 2 poz. bibl.
[212] Szkatuła G., Pogorzelec A.: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access 2000. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa, 2000, 209 s., 43 poz. bibl. Seria: Skrypty.
[213] Szkatuła K.: How fast the random knapsacks with many constraints grow?. In: ECCO XIII Conference, Capri, Włochy, 18-20 Maj 2000, Universita Degli Studi di Napoli "Frederici II", ss. 37-38.
[214] Szmidt E., Kacprzyk J.: Distances between intuitionistic fuzzy sets. FUZZY SETS AND SYSTEMS, vol. 114, No. 3, 2000, ss. 505-518, 13 poz. bibl.
[215] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w podejmowaniu decyzji grupowych. W: Modelowanie preferencji a ryzyko'99, Ustroń, 15-16 listopada 1999, [druk w 2000 roku] Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, ss. 385-397.
[216] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic Fuzzy Relations and Consensus Formations. NOTES ON INTUITIONISTIC FUZZY SETS, vol. 6, No. 3, 2000, ss. 1-10, 19 poz. bibl.
[217] Szmidt E., Kacprzyk J.: Intuitionistic fuzzy sets for the softening of decision making models. In: Proceedings of the 5th Conference on neural networks and soft computing, Zakopane, 2000, IEEE, ss. 389-394.
[218] Vidal R., Nahorski Z. (Eds.): Tabu search for combinatorial optimization.Special issue of CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No.3, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2000, 200 s.
[219] Wasilewski Z., Nahorski Z.: Zastosowanie analizy czynnikowej do badania zależności między właściwościami mieszanek gumowych. ELASTOMERY, vol. 4, No. 5, 2000, ss. 26-36, 6 poz. bibl.
[220] Weryński A., Nahorski Z., Angelin B., Berglund L., Eriksson M.: Kinetic analysis of LDL apoB transport and metabolism in non-steady states. CONTROL AND CYBERNETICS, vol. 29, No. 1, 2000, ss. 405-425, 26 poz. bibl.
[221] Weryński A., Nahorski Z., Angelin B., Berglund L., Eriksson M., Ericsson S.: Opis rytmów dobowych w katabolizmie lipoprotein niskiej gęstości (LDL) z wykorzystaniem modelowania kompartmentowego. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PAN. WYBRANE ZAGADNIENIA, No. 9, 2000, ss. 118-121, 2 poz. bibl.
[222] Wojda G.: Wykorzystanie stron WWW w procedurze kształtowania produktu opartej na algorytmie Steinhausa. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Tom II, Ciechocinek, 14-16 wrzesnia 2000, WSISiZ, ss. 220-223.
[223] Zadrożny S., Kacprzyk J.: An approach to individual and collective choice under linguistic preferences. In: Proceedings of the 8th international conference on information processing and management of uncertainty in knowledge-based systems (IPMU 2000), Madrid, July 3-7, 2000, Universidad Politecnica de Madrid, ss. 462-469.
[224] Zaremba L.: Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych. RYNEK TERMINOWY, vol. 8, No. 2, 2000, ss. 134-138, 4 poz. bibl.
[225] Zaremba L., Rządkowski G.: Extension of Khang's immunization formula. BULL. POLISH ACAD.SCI. (MATH).
[226] Zaremba L., Smoleński W.: How to find a bond portfolio with the highest convexity in a class of fixed duration portfolios. BULL.POLISH ACAD. SCI.(TECH.), No. 48, 2000, ss. 279-286, 6 poz. bibl.
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www