Kategorie
Kalendarz

Projekty międzynarodowe

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty międzynarodowe

Tytuł / Title

Kierownik w IBSPAN / Leader at SRIPAS

Partnerzy IBSPAN / Partners of the Institute

Okres realizacji / Duration

Interoperability of Heterogeneous loT Platforms (INTER-loT)
Maria Ganzha, SRI PAS Professor
From Spain (leader), France, Italy, Slovenia, The Netherlands, UK
2016-2018
Enhancing and implementing Knowledge based ICT solutions within high Risk and Uncertain Conditions for Agriculture Production Systems (RUCAPS)
Professor Janusz Kacprzyk
From UK (leader), France, Italy, Spain, Argentina, Chile
2016-2020
GESAPU Geoinformation Technologies, spatio-temporal approaches and full carbon account for improving accuracy of GHG inventories
Professor Zbigniew Nahorski
From Austria and Ukraine
2010-2014
TAPAS – Transportation, air pollution and physical activities; an integrated health risk assessment programme of climate change and urban policies
Dr Marko Tainio
From Spain (leader), Czech Republic, Denmark, France, Switzerland
2010-2013
FARO SSPE-CT-2006-44495 Analiza prognostyczna długoterminowa obszarów wiejskich UE
Dr inż. Jan Owsiński
2007-2008
Zastosowanie technik wieloagentowych do budowy platform handlu elektronicznego z negocjacjami cenowymi MIRG-CT-2005-029021
Dr Marcin Paprzycki
2006-2008
"Dynamiczny model regionalnych trajektorii dojścia do gospodarki opartej na wiedzy" Projekt Zintegrowany 6. Programu Ramowego UE: EURODITE
Professor Stanisław Walukiewicz
From UK (leader), Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Portugal, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Turkey
2005-2009
"Międzynarodowe sieci wiedzy i innowacji wspierajšce integrację, spójność i rozszerzenie Unii Europejskiej". Projekt 6.PR - Priorytet 7, akronim IKINET, kontrakt: 506242 (CIT2)
Professor Stanisław Walukiewicz
From Italy (leader), Austria, France, Germany, Spain, UK
2005-2007
Projekt TRANSCAT-CT-2002-00124 pt. "Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w zlewniach transgranicznych"
Dr inż. Jan Owsiński
From Portugal (leader), Bulgaria, Czech Republic, Germany, Greece, Italy, Norway, Spain
Wspólny projekt badawczy pt. "Sterowanie zawartością węgla w atmosferze - niepewność i weryfikacja". Temat dot. problemów związanych z weryfikacją zobowiązań o redukcji emisji gazów cieplarnianych podpisanych przez grupę państw, w tym UE i Polskę (Protokół z Kioto)
International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria
Projekt "Europejskie sieci doskonałości technologii inteligentnych dla zaawansowanych systemów adaptacyjnych". W tym projekcie IBS PAN pełnił kluczową rolę, aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach dotyczących sieci doskonałości EUNITE
Współpraca wielostronna
Projekt w ramach 5 Programu Ramowego UE pt. "Analiza strategiczna sieci Centrów Przekazu Innowacji". Celem projektu było dokonanie: analizy celów, zalet i wad, możliwości i zagrożeń, zamiarów strategicznych oraz opracowanie wniosków i rekomendacji w odniesieniu do sieci Ośrodków Przekazu Innowacji
The Evaluation Partnership (UK), SOCINTEC (Spain)
Wspólny projekt badawczy pt. "Logika rozmyta w modelowaniu i zagadnieniach sterowania" dotyczący przetwarzania informacji rozmytej w ramach systemów zarządzania bazami danych
Ghent University (Belgium)
Wspólny projekt badawczy pt. "Intuicjonistyczne zbiory rozmyte, intuicjonistyczna optymalizacja rozmyta - teoria i zastosowanie w medycynie, ekonomii i innych dziedzinach". W ramach tego projektu odbyło się kilka wspólnych seminariów, konferencji oraz powstały wspólne publikacje
Centrum Inżynierii Biomedycznej Bułgarskiej Akademii Nauk (Bulgaria)
Wspólny projekt badawczy pt. "Optymalizacja parametryczna - dobre postawienie problemów"
Genoa University (Italy)
Wspólny projekt badawczy pt. "Podobieństwa między teorią zapisywania wag i teoria intuicjonistycznych zbiorów rozmytych"
University of Bristol (UK)
Wspólny projekt badawczy pt. "Nowoczesne metody i modele wspomaganej komputerowo reinżynierii procesów biznesowych (w przedsiębiorstwach przemysłowych)"
Instytut Informatyki i Automatyzacji Rosyjskiej Akademii Nauk (Russia)
Wspólny projekt badawczy pt. "Inteligentni agenci w analizie systemowej i wspomaganiu decyzji"
Instytut Badawczy Sztucznej Inteligencji z Barcelony (Spain)
Wspólny projekt pt. "Inteligentne wspomaganie decyzji wielokryterialnych i wieloosobowych"
Abo Akademi, Uniwersytet w Turku (Finland)
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www