Kategorie
Kalendarz

Projekty badawcze własne_MNiSW/NCN...

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty badawcze własne_MNiSW/NCN...

Rodzaj projektu, tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji
Dalej niż teoria portfelowa Markowitza - wspomaganie decyzyjne sterowane preferencjami człowieka dla nawigacji na froncie Pareto w wielkoskalowych problemach wyboru portfela inwestycyjnego   Prof. dr hab. inż.
Ignacy Kaliszewski
2018-2021
Zagadnienie odrzucania w problemie rozpoznawania wzorca: koncepcje, metody, analizy  Prof. dr hab. inż.
Witold Pedrycz
2013-2016
Granularność i bipolarność w rozmytym modelowaniu procesów podejmowania decyzji i rozumowania   Prof. dr hab. inż.
Janusz Kacprzyk
2013-2016
Złożone modele w problemach szeregowania zadań i metody ich rozwiązywania  Prof. dr hab. inż.
Adam Janiak
2012-2015
Mapy poznawcze z informacją niedoskonałą jako narzędzie automatycznego rozumienia danych. Koncepcje, metody, zastosowania Dr hab. inż.
Władysław Homenda
2011-2015
Wieloaspektowa klasyfikacja dokumentów tekstowych Dr hab.
Sławomir Zadrożny
2011-2015
Opracowanie systemu komputerowego do generowania planów rewitalizacji miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Dr hab. inż.
Jan Studziński
2011-2014
Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej. Dr inż.
Krzysztof Cichocki
2010-2012
Komputerowe zarządzanie energią w ośrodku badawczo-szkoleniowym z rozproszonymi źródłami energii i zmiennym zapotrzebowaniem energetycznym na eksperymenty badawcze.   Prof. dr hab. inż.
Zbigniew Nahorski
2010-2013
Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finsansowanie infrastruktury. Dr inż.
Krzysztof Cichocki
2010-2012
Technologie informacyjne a rozwój lokalnych społeczności i ich przedsiębiorczości: mity, modele, efektywne polityki. Dr inż.
Jan W. Owsiński
2009-2012
Metody estymacji relacji: porządku, równoważności i tolerancji w zbiorze skończonym. Dr
Leszek Klukowski
2009-2011
Zastosowanie zbiorów rozmytych Atanassova do reprezentacji wiedzy i wnioskowania dla potrzeb wspomagania decyzji. Doc. dr hab.inż.
Eulalia Szmidt
2009-2012
Algorytmy proksymalne optymalizacji nieróżniczkowalnej. Prof. dr hab.inż.
Krzysztof Kiwiel
2009-2012
Komputerowe modelowanie niepewności w systemach ochrony środowiska. Prof. dr hab. inż.
Olgierd Hryniewicz
2008-2011
Komputerowe wspomaganie procesu osiągania consensusu z użyciem nowoczesnych technologii informacyjnych Prof. dr hab. inż.
Janusz Kacprzyk
2008-2011
Wykorzystanie Autonomicznych Agentów Programowych jako Brokerów w Gridzie. Dr Marcin Paprzycki 2007-2011
Badanie niepewności i dualizmu występujących w systemie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Dr inż.
Paweł Bartoszczuk
2007-2009
Optymalizacja, sterowanie i planowanie miejskiej sieci kanalizacyjnej na podstawie modeli matematycznych. Doc. dr hab. inż.
Jan Studziński
2007-2010
Optymalizacja kształtu z wykorzystaniem pochodnej topologicznej dla przepływów w ośrodkach ściśliwych Doc. dr hab. inż.
Antoni Żochowski
2007-2009
Zastosowanie logiki rozmytej do tworzenia reguł decyzyjnych w fazie planowania działań wojskowych Dr inż.
Jan Owsiński
2006-2008
Zastosowanie logiki i paradygmatu obliczeń na słowach i percepcjach do automatycznej kategoryzacji i przetwarzania dokumentów tekstowych Prof.dr hab.
Janusz Kacprzyk
2004-2007
Stabilność i wrażliwość zadań sterowania optymalnego z ograniczeniami stanu. Prof.dr hab.inż.
Kazimierz Malanowski
2005-2007
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do zarządzania długiem publicznym. Doc.dr hab.inż.
Maciej Krawczak
2005-2007
Optymalizacja i sterowanie miejskiej sieci wodociągowej na podstawie modeli matematycznych Dr inż.
Jan Studziński
2004-2007
System wspomagający podejmowanie decyzji w procesie dowodzenia Dr Barbara Mażbic-Kulma 2005-2007
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach proinnowacyjnych. Prof. dr hab.
Jan Stachowicz
2005-2006
Zastosowanie metod geostatystycznych do opracowywania danych pomiarowych z monitoringu środowiska. Dr inż.
Lucyna Bogdan
2003-2006
Systemowo-komputerowe wspomaganie zarządzania wiedzą w warunkach reformy. Prof.dr inż.
Roman Kulikowski
2003-2005
Niepewność, weryfikacja i zarządzanie ryzykiem w ramach protokołu z Kioto. prof. dr hab. inż.
Zbigniew Nahorski
2003-2005
Rozwój metod optymalizacji kształtu opartych na pochodnej topologicznej dla zadań odwrotnych i nieliniowych (problemy kontaktowe). Doc. dr hab. inż.
Antoni Żochowski
2003-2005
Metody optymalizacji nieróżniczkowalnej z przybliżonymi subgradientami. Prof. dr hab. inż.
Krzysztof C. Kiwiel
2002-2003
Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi - wykorzystanie innowacyjnych metod analizy danych. Doc. dr hab. inż.
Maciej Krawczak
2001-2003
Zastosowanie paradygmatu obliczeń na słowach do reprezentacji pozyskiwania i przetwarzania wiedzy w inteligentnych systemach wspomagania decyzji. Prof. dr hab. inż.
Janusz Kacprzyk
2000-2001
Optymalizacja i sterowanie procesu technologicznego w mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków na podstawie modeli matematycznych. Dr inż.
Jan Studziński
1999-2002
Pochodna topologiczna i metody jej implementacji numerycznej w zadaniach optymalizacji kształtu Doc.dr hab.
Antoni Żochowski
1998-2000
Stabilność i wrażliwość rozwiązań nieliniowych zadań sterowania optymalnego przy ograniczeniach sterowania i stanu Prof.dr hab.
Kazimierz Malanowski
1998-2000
Zarządzanie ryzykiem cenowym banku: krótkoterminowe prognozy cen rynkowych Dr Maciej Krawczak 1998-2000
Subgradientowe metody optymalizacji nieróżniczkowalnej Prof.dr hab.
Krzysztof Kiwiel
1998-2000
Komputerowy system do analizy nieprecyzyjnych wyników badań niezawodności Prof.dr hab.
Olgierd Hryniewicz
1998-2000
Zastosowanie logiki rozmytej do drążenia danych Prof.dr hab. inż.
Janusz Kacprzyk
1998-1999

 

Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www