Kategorie
Kalendarz

Ogłoszenie przetargu na najem

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenie przetargu na najem

OGŁOSZENIE

DYREKTOR INSTYTUTU BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w oparciu o art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.)

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na najem

pomieszczeń użytkowych stanowiących funkcjonalną całość, o łącznej powierzchni 1742,50 m2, znajdujących się w budynku przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie (01-447), posadowionym na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 3/11 z obrębu 60607, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00347226/9, o łącznej powierzchni 7864 m2. Wykaz pomieszczeń przeznaczonych do najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Poniżej w dołaczonych dokumentach znajduje się:

  1. Pełen tekst ogłoszenia wraz z wykazem pomieszczeń najmowanych
  2. Formularz Zgłoszenia udziału w przetargu
  3. Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk
  4. Informator przetargowy
  5. Wzór umowy najmu
  6. Decyzja o powołaniu Komisji Przetargowej
Strona główna
Wydarzenie
Polecamy

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www