Kategorie
Kalendarz

Informacje o studiach doktoranckich

Strona główna » Studia doktoranckie » Informacje o studiach doktoranckich

Studia Doktoranckie
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN. 

Instytut Badań Systemowych PAN  od dnia 1 października 1995r prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie "Techniki Informacyjne-teoria i zastosowania" (w latach 1995-2010 pod nazwą "Informatyka w zarządzaniu i finansach"). Początkowo działały pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka, później studiami kierował prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec, a od marca 2012 – dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. PAN.
 
Zgodnie z zapisem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. z 2018r, poz. 1668) oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018r, poz. 1669), od dnia 1 pażdziernika zmienia się tryb kształcenia doktorantów w Polsce. Dotychczasowe studia doktoranckie, bez prawa do rekrutacji nowych studentów, mogą istnieć tylko do 13 grudnia 2023r. Od dnia 1 października 2019 roku kształcenie doktorantów odbywa się w szkołach doktorskich. W maju 2019r Instytuty PAN powołały Szkołę Doktorską "Technologie Informacyjne i Biomedyczne" (TIB PAN), która prowadzi rekrutację na najbliższy rok akademicki.  Więcej informacji o szkole doktorskiej można znaleźć na stronie:  https://szkoladoktorskatib.edu.pl/ oraz na  https://ibspan.bip.gov.pl/szkola-doktorska/szkola-doktorska-tib-pan.html
 
W ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich IBS PAN "Techniki Informacyjne-teoria i zastosowania" w latach 2000–2018 obroniono łącznie 51 rozpraw doktorskich, w tym kilka z wyróżnieniem. Na koniec grudnia 2018 r. łączna liczba uczestników Studiów wynosiła 32 osoby. 
 
Program studiów obejmuje, prowadzone dwa razy w miesiącu, seminaria w ramach których, wykładowcy prezentują najnowsze osiągnięcia nauki w szeroko pojętych zastosowaniach informatyki, sztucznej inteligencji, technikach internetowych i multimedialnych.
 
Osiągnięciem Kierownictwa Studiów  jest wydawanie, począwszy od 1999 roku publikacji książkowych, „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy” pod red. prof. Jerzego Hołubca, od 2011 roku pod zmienionym tytułem „Techniki informacyjne – teoria i zastosowania”. Od roku 2012 publikacja ukazuje się pod redakcją dr hab. inż. Andrzeja Myślińskiego, prof. PAN – kierownika Studiów.  Zawiera ona zbiór 10-15  artykułów, związanych z tematyką przygotowywanych rozpraw doktorskich.
 
W ramach organizowanych Sesji Młodych Pracowników Nauki, w cyklicznych konferencjach BOS, FedCSISIWIFSGNoraz Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics, doktoranci studiów prezentują  wyniki prowadzonych badań w recenzowanych materiałach konferencyjnych (IEEE, AIP, MATECH). W ostatnich latach doktoranci publikują również artykuły w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy A MNiSW oraz w publikacjach książkowych.
 
 

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www